„Eminescu este un fapt intim al sufletului nostru…”

Mesaje primite

Romania Magnifica

joi, 14 ian., 23:07 (acum 1 oră)

către eu
EL

Eminescu este un fapt intim al sufletului nostru în tot ce are el mai curat şi mai nins. Nu trece zi şi nu trece noapte în care, firesc cum respirăm să nu-i zicem şi numele lui, ca pe ceva sigur al tuturora şi sigur fiecăruia dintre noi.
Pentru noi, Eminescu este o fiinţă asemănătoare mării care spală cu valuri arhipeleagul homeric al lui Ulysse. Eminescu se miră înminunat că ar fi putut să creadă că ar putea să moară vreodată. Atâta vreme cât noi suntem, el este. Atâta vreme cât el este, noi nu putem să credem că am putea să murim vreodată. Ce iarnă frumoasă la 15 ianuarie! O, tu suflet al apei care ningi cu fulgi de zăpadă. O, tu fulg de zăpadă, râu şi coroană a purităţii sufletului nostru de copil!
Eminescu este numele acestei ţări.
România este numele lui Eminescu.

Nichita Stănescu
Din volumul FIZIOLOGIA POEZIEI, Editura EMINESCU, 1990