„A face politica interesului național este o atitudine firească, ea ține de normalitate și nu are nevoie de nicio justificare.”

 

 

Programul politic al Partidului România Mare

Doctrina și strategia politică a PRM

(proiect pus în dezbaterea publicului)

 

Articol 1

Partidul România Mare  își declară atașamentul total la cauza propășirii României, a poporului român.

PRM își face o preocupare de bază din a identifica interesul național românesc în feluritele momente în care Țara sau Partidul au de luat o decizie importantă. Politica interesului național nu poate fi monopolul niciunui partid, al niciunei ideologii. A face politica interesului național este o atitudine firească, ea ține de normalitate și nu are nevoie de nicio justificare. Ceea ce încercăm să ne caracterizeze pe noi, cei din PRM, este consecvența și luciditatea cu care vom face din interesul național ținta activității și acțiunilor noastre.

A înțelege corect care sunt „nevoile Neamului” nu este la îndemâna oricui. Numai prin dezbateri sincere și libere, cu participarea celor mai luminate minți se poate găsi calea de urmat. În Partidul nostru respectul pentru specialiști, pentru profesioniști, pentru competență, reprezintă forma cea mai simplă de aplicare a politicii interesului național! Este de cel mai mare interes național ca românii dăruiți de la Dumnezeu cu calități și performanțe profesionale deosebite să fie sprijiniți și puși în valoare, pentru a-și realiza integral potențialul creator în beneficiul propriu și al comunității.

Ne aducem aminte că în eroica zi de 22 Decembrie 1944, de autentică revoltă populară, cuvîntul care a fost pe buzele tuturor a fost cuvîntul competență! Instinctul politic și istoric care nu le-a lipsit niciodată românilor a simțit că, în esența sa, răul din viața noastră publică rezidă în lipsa de respect și susținere pentru cei cu adevărat competenți, performeri în domeniul lor de activitate! În spiritul acesta, în spiritul autentic al revoltei populare din decembrie 1989, PRM va promova respectul și susținerea compatrioților noștri care dovedesc competență profesională, corectitudine civică și dăruire pentru ideea de interes național, comunitar. Interesul național, comunitar, se manifestă cu aceeași valoare etică atât la nivelul național, planetar chiar, cât și la nivelul comunitar minim, al familiei, al satului ori al cartierului! Ierarhia care ne este cea mai dragă este cea întemeiată pe criteriul dăruirii în folosul cetății, al altora, al Neamului!

La mulți dintre români se impune o schimbare de mentalitate: dacă ești într-adevăr un naționalist, un voitor de bine pentru Neam și Țară, trebuie să te bucuri când ajungi să ai de-a face cu o persoană mai generos dotată, cu talente și preocupări pe care tu nu le ai! A sprijini, a-l ajuta să se realizeze integral pe insul de lângă tine capabil de realizări superioare celor de care ești tu în stare constituie dovada unei împliniri totale pe planul desăvâșirii morale, spirituale. Țara are nevoie de astfel de cetățeni, de români capabili să se bucure dacă capra vecinului este mai grasă și mai lăptoasă!…

 

Articolul 2

În intenția de a prelua și valorifica tradiția politică românească, vom examina cu imparțialitate ideologiile care au făcut istorie în România, urmând să alegem și să preluăm dintre soluțiile și proiectele încercate până acum numai inițiativele și proiectele care concordă cu interesul național, al Neamului Românesc și al Statului Român. De la caz la caz, analiza noastră va fi cât mai obiectivă, flexibilă, temeinică, transparentă, deschisă dezbaterii publice și din partid, bazată pe cunoașterea datelor reale ale situației în discuție. De aceea, în PRM, vom admite și vom încuraja constituirea pe criterii ideologice a unor grupuri reprezentative pentru toate ideologiile care au funcționat în istoria politică a Țării. Aceste grupuri, funcționând în interiorul aceleiași entități politice – Partidul România Mare, vor avea menirea de a armoniza ideologiile respective, subordonându-le ideii de interes național.

 

Articolul 4

Numele purtat de partidul nostru are multiple semificații. Principala semnificație este legată de Unirea cu teritoriile pierdute de România prin acordul criminal din 1939, dintre Hitler și Stalin. Mai mult decât refacerea vechilor hotare ne interesează deocamdată ca românii trăitori dincolo de actualele hotare să fie sprijiniți din Țară să nu-și piardă identitatea etnică românească, să ducă o viață cât mai românească!

România Mare la care visăm este și o Românie înălțată pe culmile spiritualității. În sus, pe verticala împlinirii de sine, putem să creștem fără să lezăm interesele altora! Niciodată românul nu a jinduit la teritorii străine, să le cotropească, să le stăpânească și să huzurească  din munca altora! Ne-am dorit mai presus de orice împlinirea sufletească, omenia din noi și din ceilalți să sporească! Conceptul de OMENIE, specific românesc, pentru care cele mai multe popoare nu au cuvînt prin care să-l denumească și să-l stăpânească, este dimensiunea prin care sperăm să ne definim ca un popor Mare, ca o țară Mare! Ca un Partid Mare! România Mare, în condițiile actuale și ale viitorului previzibil, trebuie să crească în primul rând pe plan spiritual, pe plan economic și social, să fie Mare prin înfăptuirile românilor, prin performanțe deosebite în domeniile decisive pentru viitorul nostru.

 

Articolul 5

Nu ne considerăm aliatul niciunui partid politic, nu ne considerăm în adversitate cu niciun partid politic care funcționează conform legilor și Constituției României. Putem fi în divergență de păreri sau în acord deplin asupra unor subiecte punctuale, dar sensul major al politicii oricărui partid politic nu poate fi decât conform prevederilor Constituționale. De aceea suntem gata să colaborăm cu toate partidele. Identitatea noastră doctrinară, ideologică, ne-o afirmăm fără nicio raportare la partidele existente sau mai vechi, de odinioară… Ne raportăm numai la realitatea economică, social-politică din România de azi și constatăm că s-au făcut mari greșeli, că starea națiunii române reclamă o nouă abordare a problemelor, în spiritul unei autentice democrații, al unui autentic stat de drept, al unei autentice responsabilități.

Aplicarea Constituției României, în litera și spiritul ei, este principala condiție de funcționare pe care PRM și-o asumă. În lupta politică în care sperăm să ne putem angaja într-un mod onorabil și eficient vom pretinde partidelor aflate în competiția politică același respect pentru legile și Constituția României. Ne situăm automat în raporturi de adversitate cu partidele, organizațiile și persoanele care arată lipsă de respect față de Constituția României, față de legile Țării, față de România și poporul român.

 

Articolul 5

Chemăm alături de noi pe românii doritori să facă ceva util pentru Țară și Neam. Considerăm că principalele idealuri și ținte pentru care tot românul merită să desfășoare o activitate politică organizată sunt:

(1) Integritatea teritorială a Țării,

(2) Suveranitatea Statului Român,

(3) Independența economică și politică,

(4) Prosperitatea materială și spirituală a Neamului românesc.

(5) Democrația reală, autentică, activă,

(6) Statul de drept, pus în slujba Patriei și a cetățeanului,

(7) Respectul pentru proprietatea publică și particulară, pentru avuția națională,

(8) Respectul pentru lege și tradiție, pentru datoriile și obligațiile cu care te încarcă condiția de om, de cetățean al României,

(9) Respectul pentru adevărul istoric,

(10) Grija pentru o creștere demografică sănătoasă,

(11) Transparență și moralitate în viața politică și publică,

(12) Buna înțelegere și cooperare între feluritele segmente și fracțiuni sociale, etnice, religioase, culturale, teritoriale etc din România,

(13) Buna înțelegere și concordia cu popoarele lumii, în primul rând cu vecinii.

 

Ne propunem să oferim cadrul organizat în care orice român își poate manifesta disponibilitatea de a se dedica unei cauze publice nobile, unor imperative comunitare impersonale! Capacitatea omului, a românului, de a-și depăși orizontul îngust al intereselor de individ, este un atribut nobil, care se dobândește prin educație adecvată în familie, școală și societate. Mizăm pe această disponibilitate a românilor și ne vom strădui să oferim un cadru legal de acțiune și activitate celor care simt nevoia să se dedice cât de cât bunului mers al lucrurilor, pe plan local sau național. În același timp Partidul România Mare își propune să fie un spațiu public de educație patriotică și creștină.

 

Articolul 6

Împărtășim principiul stabilit de Mihai Eminescu și facem din acest principiu piatra unghiulară a construcției politice la care aspirăm:

Chestiunea de căpetenie pentru istoria şi continuitatea de dezvoltare a acestei ţări este ca elementul românesc să rămâie cel determinant, ca el să dea tiparul acestei forme de stat, ca limba lui, înclinările lui oneste şi generoase, bunul lui simţ, c-un cuvînt geniul lui să rămâie şi pe viitor norma de dezvoltare a ţării şi să pătrundă pururea această dezvoltare.”  (Mihai Eminescu)

Transpus în modul de organizare social-politică a României, principiul mai sus enunțat  înseamnă:

  • să susținem autoritatea și buna funcționare a statului. Statul este garanția existenței și afirmării în istorie a Neamului românesc;
  • să susținem proprietatea statului, prin legi care s-o sporească și să descurajeze, ba chiar să împiedice înstrăinarea avuției publice;
  • să susținem crearea și dezvoltarea unor instituții bancare autohtone, care să sprijine firmele și inițiativele românești;
  • să sprijinim cultura națională, fidelă tradiției spirituale românești;
  • să stimulăm creșterea demografică a României, cu precădere a populației majoritare, interzicând imigrația în grup în România și drămuind cu grijă imigrația persoanelor. Cetățenia română trebuie acordată cu gravitatea și seriozitatea cuvenită! Nu este un simplu act administrativ;
  • să stabilim prin lege și prin Constituție, în mod clar, care sunt drepturile și obligațiile specifice ale populației majoritare românești. În momentul de față nu există nicio prevedere cu privire la noi, românii, ca populație constitutivă a statului numit România;
  • să menținem o legislație generoasă privitoare la minoritarii etnici din România, în conformitate cu tradiția noastră, pentru a putea cere reciprocitate în privința românilor trăitori în țări străine și supuși dintotdeauna unui regim de deznaționalizare pe care nu-l mai putem accepta sub nicio formă.

 

Articolul 8

PRM se preocupă ca în climatul social-politic românesc să se simtă în largul lor și compatrioții noștri de altă naționalitate(etnie), cultivând și încurajând loialitatea acestora față de Patrie, oferind temeiuri solide pentru ca fiecare cetățean român, indiferent de etnie, religie, profesie, apartenență politica sau socială, să resimtă cu satisfacție că România este Patria sa unică.

Dintotdeauna, și mai ales după 1990, în România minoritarii etnici și religioși s-au bucurat de un regim de toleranță și îngăduință generoasă, cam fără egal în Europa. De aceea sunt de neînțeles manifestările de șovinism, de rasism și de anti-românism cu care și-au exhibat unii concetățeni precaritatea sufletească, spirituală. Lipsa de loialitate și de respect pentru populația majoritară românească, pentru istoria și cultura românilor, este tot mai vizibilă la unii minoritari, încurajați în nevrednicia lor de atitudinea excesiv de permisivă a autorităților. Autoritățile românești trebuie să se preocupe ca asemenea abateri de la conduita cetățenească normală să fie sancționate cu precădere în interiorul comunității respective. Minoritarii sunt reprezentați în Parlamentul României și la toate celelalte niveluri socio-politice într-o manieră pentru care ar trebui să fie recunoscători societății românești, poporului român, clasei politice românești. E timpul ca ei să înțeleagă că drepturile pe care le au în România atrag obligații de loialitate și respect pentru Țară, pentru majoritatea românească!

 

Articolul 9

În egală măsură, dacă nu chiar mai mult, trebuie să ne preocupe soarta românilor care trăiesc în afara granițelor Țării și sunt expuși deznaționalizării. Constatăm cu mâhnire că nu a existat niciun guvern până în ziua de azi care să elaboreze o strategie de salvare de la deznaționalizare a acestor români! Vom pretinde reciprocitate în tratamentul de care au parte românii extranei, trans-frontalieri: să li se acorde acestor români drepturile și înlesnirile de care au parte minoritarii etnici din România. Dintotdeauna și mai ales în ultimii 25 de ani, România practică un regim extrem de generos pentru minoritari. Și e bine că o face! Această situație naște obligații precise în toate țările învecinate, cu condiția ca Bucureștiul să pretindă reciprocitate și să adopte o poziție fermă, răspicată. Soarta românilor din străinătate este legată strâns de soarta românilor, în general, a României chiar. Raportul este în mare măsură reciproc! Supraviețuirea și consolidarea cordonului de români din jurul României este o garanție în plus a existenței și supraviețuirii noastre ca stat național suveran într-o lume pornită „să se globalizeze, să se mondializeze”, fără o conștiință clară a semnificației acestor concepte înșelătoare.

 

Articolul 10

Avem temeiuri de îngrijorare cu privire la viitorul lumii în care trăim. Suntem un popor cu o statalitate veche, de sute de ani, fără întrerupere. Nu a fost ușor să ne păstrăm în istorie cu o identitate proprie inconfundabilă. Existența noastră ca stat și ca națiune este în variate chipuri amenințată. Aceste amenințări trebuie cu atenție identificate, inventariate, analizate fiecare pentru a putea găsi răspunsul potrivit fiecărei „provocări”.

Apartenența noastră la NATO și la Uniunea Europeană ne ajută mult să înlăturăm o bună parte din amenințările amintite. Dar este cazul să gândim cu seriozitate, cu gravitatea cuvenită, și la soluții alternative. Nici lagărul în care s-a construit „comunismul atotbiruitor” nu a rezista prea multe decenii. Chiar în zilele noastre avem a ne confrunta cu dovezi dureroase ale fragilității acestor construcții politice, militare, economice. Este sigur că România și poporul român vor supraviețui dispariției Uniunii Europene și Alianței NATO. Cu o condiție însă: să fim realiști și să ne calculăm bine pașii. Motive de încredere prea mare în angajamentele internaționale nu putem avea. Să respectăm tradiția, conform căreia am fost loiali angajamentelor asumate, dar să nu uităm de câte ori alții, aliații noștri, și-au neglijat angajamentele, cu consecințe nefaste, tragice deseori pentru români.

Cu alte cuvinte, în politica externă trebuie să avem pregătite soluții de rezervă, alternative, să nu mizăm totul pe o singură carte! Să ne angajăm în sisteme de alianțe, dar să fim cu mare grijă ca aceste alianțe să nu ne pună în adversitate nemotivată și ne-dorită cu alte state, cu alte entități politice. Nu este o practică bună să pui toate ouăle într-un singur coș!

România și-a dovedit capacitatea diplomatică și inteligența de a întinde punți de înțelegere și colaborare între factori internaționali aparent adversari ireconciliabili. În zilele noastre s-a făcut evident faptul că statele naționale, guvernele acestora, nu sunt singurii factori activi pe scena internațională. Au apărut entități noi, atipice, unele mai discrete, care au un rol tot mai mare în viața internațională. România trebuie să fie bine avizată și informată asupra acestor mutații, care au loc și pe plan economic, pentru a angaja relații și tratative cu factorii de decizie reali, capabili să se angajeze într-un dialog serios, eficient, cu consecințe evidente. România trebuie să ocolească „formele și instituțiile fără conținut” de pe scena internațională, să identifice entitățile care efectiv au un cuvînt de spus în evoluția politică, social-economică, a planetei noastre și să trateze cu acestea, să se implice în funcționarea acestora.

 

Articolul 11

Sperăm să se revizuiască Constituția României cât mai curând, având a face câteva propuneri pe care le considerăm extrem de importante. Printre aceste propuneri este și aceea de a introduce funcția de vice-președinte al României, ale cărui principale atribuții și răspunderi să privească soarta românilor din afara granițelor României, inclusiv a celor din diaspora recent formată, după 1990. În mod deosebit vice-președintele României va avea menirea să acționeze pentru a grăbi Unirea cu Basarabia și Bucovina, pentru anularea consecințelor pactului Molotov – Ribbentrop.

Până la momentul atât de dorit al Unirii, autoritățile românești, precum și fiecare român în parte, au datoria de a sprijini, cu ce poate fiecare, consolidarea conștiinței românești în Bucovina și Basarabia, la toți românii aflați în afara granițelor Țării. Ei trebuie ajutați să ducă o viață cât mai românească, salvându-și limba și tradițiile, fără ca prin asta să-și piardă din loialitatea pe care o datorează țării în care trăiesc. În acest sens, este nevoie de un sprijin constituțional și legislativ pentru a pune capăt oricăror strategii și practici de deznaționalizare a românilor trăitori în localități și regiuni în care românii sunt minoritari. Mecanismul infam al de-românizării românilor trebuie studiat cu mare atenție, de specialiști (sociologi, psihologi, istorici etc), pentru a găsi anti-dotul eficient la aceste practici criminale și lașe, degradante!

Vom face publice cât mai curând propunerile noastre de modificare a Constituției. Aceste propuneri riscă însă să rămână literă moartă dacă PRM nu se va învrednici să obțină voturile care să ne readucă în Parlamentul României.

 

Articolul 13

Luând aminte la lumea în care trăim și la viitorul previzibil, punem accentul pe necesitatea vitală de a ridica nivelul nostru de spiritualitate și educație, nivelul de religiozitate și bună creștere, în conformitate cu valorile și virtuțile noastre strămoșești, tradiționale: credință, omenie, cinste, onoare, corectitudine, spirit de sacrificiu, bună cuviință, respectul competenței și al meritelor celuilalt, cultul muncii, al solidarității naționale, respectul pentru femei, grija față de copii și bătrâni, față de cei nevoiași. Pentru a oferi un cadru legal explicit, pentru a ridica nivelul calitativ al actului de legiferare, propunem ca în viitorul Parlament să se reintroducă categoria de senatori de drept, calitate pe care Constituția s-o ofere reprezentanților cultelor religioase, a căror prezență în Parlament, în locul grupului „minorități”, credem că este de preferat.

Prețuim experiența și beneficiile vârstei, dar ne propunem să fim un partid atractiv în primul rând pentru tineretul român, azi în mare parte debusolat, cum este tineretul de pretutindeni în lume. Prin Regulamentul de aplicare a Statutului și a Programului politic vom impune și stimula prezența masivă a tineretului în structurile de concepție și comandă ale partidului. Așteptăm cu interes completări la acest proiect din partea colegilor mai tineri.

 

Articolul 14

Nu ne propunem să combatem ori să descurajăm vreo ideologie, ci ne propunem să afirmăm și să susținem credința noastră în valorile tradiționale europene și românești, capacitatea acestora de a da un răspuns pertinent și eficient provocărilor din lumea modernă, contemporană. Există un model românesc de afirmare în istorie. Ne propunem să-l definim cât mai exact și să-l oferim ca soluție de viitor în lumea în care trăim, o lume dezorientată, descumpănită de eșecurile din ultimii o sută de ani, o lume care încă nu știe încotro s-o apuce. În această lume confuză, avem obligația să rămânem noi înșine, cu tot ce avem în noi mai bun și mai definitoriu, ca sediment istoric de natură spirituală, stilistică, culturală.

Avem deplină încredere în temeliile Europei creștine, în valorile spirituale care au făcut din Europa continentul model și modelator al întregii planete. Așa zisul multi-culturalism este o teorie greșită, dacă nu cumva rău intenționată. Fiecare nație, fiecare etnie, fiecare grup uman istoricește constituit, cu o identitate ce străbate veacuri de istorie, are datoria, nu numai dreptul, să facă orice pentru a-și prezerva existența, neatârnarea și identitatea.

 

Articolul 15

O preocupare aparte vom avea pentru a identifica acțiunile și activitățile ostile neamului românesc, încercările tot mai insistente de a submina temeiurile spirituale ale unității noastre naționale. Se impune conștientizarea publicului românesc asupra marilor primejdii și provocări cu care ne confruntăm într-un mediu social-politic internațional tot mai nesigur, mai debusolat, mai ostil. Trăim o epocă în care salv-gardarea statului național devine tot mai dificilă, dar și mai imperios necesară pentru existența noastră națională ca popor cu o identitate bine conturată, unică, inconfundabilă. Vom sprijini implicarea României în orice proiect internațional care nu lezează existența și suveranitatea statului român, viitorul nostru ca națiune de sine stătătoare, ca etnie cu o identitate națională unică, inconfundabilă. În asemenea proiecte și alianțe avem toate motivele să fim tratați pe picior de egalitate cu toți partenerii, să ținem la puncul nostru de vedere, la principiile îndătinate ale bunei vecinătăți, ale unei colaborări corecte, reciproc avantajoasă!

După 25 de ani de democrație kaghebistă, constatăm că economia noastră a fost distrusă într-o proporție cutremurătoare. Redresarea economică se impune cu maximă urgență. Va dura mulți ani până vom ajunge să fim din nou o economie prosperă, cum avea România în 1990. O șansă extraordinară ne este oferită însă de importanța tot mai mare pe care o are informatizarea în lumea noastră. Românii se pare că au, genetic, o capacitate specifică deosebită pentru astfel de activități și produse IT. Guvernul României trebuie de urgență să legifereze în favoarea acestui gen de activități, din care se nasc cele mai bine vîndute produse la export.

În general, politica economică trebuie orientată după specificul național, după aptitudinile dovedite ale românilor de-a lungul istoriei nostre moderne. Românii au dovedit că au capacități deosebite în domeniile care se anunță a fi cele mai importante pentru omenire. Redresarea Țării trebuie să se bazeze pe aceste aptitudini, pe aceste domenii de excelență românească.

 

 

 

 

Strategia politică a PRM

 

Articolul 16

Programul politic cuprinde o strategie pe termen scurt și una pe termen lung. Pe termen scurt, ne propunem să participăm cu succes la alegerile parlamentare din toamna lui 2016.

Programul Strategiei pe termen scurt:

Vom susține cu prioritate activitatea de atragere a unor noi membri, din rândul românilor  de ispravă, și de identificare a unor candidați valabili pentru alegerile din toamnă.

Vom desfășura o activitate de monitorizare strictă, critică, dar binevoitoare, cooperantă, a principalelor instituții ale Statului, în mod deosebit a Parlamentului, a Preșidenției, a Guvernului. Atât cât vom putea și atunci când este cazul ne vom expune părerea în public. Vom încerca însă să avem o relație directă cu instituțiile respective, oferindu-ne bunele servicii.

Vom încerca să identificăm ce posibilități există ca punctul nostru de vedere, atunci când este deosebit de cel oficial, să ajungă a fi cunoscut de public și de cei în principiu interesați ori vizați.

Vom sesiza Curtea Constituțională asupra unor detalii legislative care, după părerea noastră, se abat de la litera și spiritul Constituției. În chestiunea votului secret din Parlament, de exemplu. În Parlamentul României nu se practică votul secret în mod real.

Vom stabili o relație specială cu Avocatul Poporului. Considerăm că putem sprijini această instituție să-și valorifice mai bine potențialul deosebit pe care îl are prin lege de a interveni în viața publică, pentru a încuraja și implementa cât mai adânc practicele democratice. Deocamdată, prin ce a făcut până acum, instituția Avocatul Poporului nu-și justifică existența! Vom încerca, de asemenea, să resuscităm interesul pentru viața politică al unor politicieni de valoare care, probabil din această cauză,  s-au retras din viața publică.

Deoarece „mizăm” pe sabotajul la care vom fi supuși de mass media mercenară, vom declanșa o vastă și intensă activitate pe Internet, spre a ne face cunoscuți și pentru a identifica posibilii parteneri: comentatori on line, ONG-uri și site-uri cu vocație patriotică, de ținută intelectuală și morală, posibili parteneri! Vom angrena în acestă activitate în primul rând tineri. Internetul liber va învinge televiziunile mercenare! Mass media coruptă și trădătoare va da curând socoteală pentru prestația sa de după 1990!

 

Articolul 17

Strategia pe termen lung a Partidului România Mare este determinată de convingerea noastră că

– România are un potențial spiritual și material a cărui valorificare în folosul poporului român nici pe departe nu se face de câteva secole bune. Mai exact: de pe vremea ultimilor domni pământeni, Brâncoveanu și Cantemir. Românii au rezistat celor trei secole de guvernări și politici anti-românești, străine de interesele noastre firești, legitime. E timpul să avem parte de o clasă politică și de o guvernare preocupate de serviciul total în interesul național;

– În lumea de azi nu este un lucru simplu să înțelegi ce anume servește sau nu interesul național. Nu ne considerăm deținătorii unici ai înțelesurilor care pot orienta o politică a interesului național. Pe acest subiect pot fi discuții și dispute nesfârșite. Dar există câteva aspecte asupra cărora nu pot exista păreri diferite printre românii cât de cât responsabili de ceea ce fac și vorbesc. Principalul subiect asupra căruia există un consens general este situația demografică a României, a poporului român. Avem de-a face cu o situație mai mult decât îngrijorătoare, iar de 25 de ani guvernele care s-au succedat la putere nu au făcut nimic în acest sens, nici măcar nu au pomenit situația demografică printre problemele României. Cauzele care au generat această problemă sunt mai multe, sunt complexe, încât se poate spune că această problemă nu se poate rezolva decât împreună cu celelalte probleme cu care ne confruntăm: economice, sociale, spirituale.

Nu putem ignora însă aspectul cel mai deplorabil: după 1990 s-a făcut evidentă funcționarea unor politici și strategii distructive, care au urmărit cu program depopularea României. Din păcate, guvernele de care am avut parte nu s-au arătat interesate să identifice în persoană cine sunt promotorii acestor politici. S-a ajuns ca în fruntea lor să se posteze, cu sau fără intenție, însuși președintele României care i-a îndemnat pe tinerii români șomeri să-și părăsească Țara, să caute în alte țări rezolvarea problemelor mari cu care se confruntă existența lor!

Din fericire, acest nefericit exod care s-a produs după 1990, când milioane de români au luat calea străinătății, a avut și un efect pozitiv, nescontat de dușmanii noștri, de cei care au pus la cale depopularea Românie. Ajunși să muncească și să trăiască în cele mai avansate țări occidentale, românii s-au lecuit de toate complexele de inferioritate. Au constatat că peste tot, în toate mediile în care ajung să trăiască sau să muncească, românii nu sunt ultimii. Ba chiar ajung repede printre fruntași! Nu sunt cantitate neglijabilă, ci ajung să se impună prin calitățile lor, prin atitudini și aptitudini onorante! Deși unii s-au ocupat cu mult profesionalism de denigrarea și marginalizarea românilor ajunși în Occident – vezi confuzia român – rrom, provocată și întreținută de toată mass media, adevărata față a românului este tot mai mult recunoscută în toată lumea! Românul este azi, mai mult ca oricând în istoria modernă, conștient că poartă fiecare pecetea unei eredități etnice sanătoase, premiză sigură a capacității de a face față solicitărilor și provocărilor viitoare.

 

Articolul 18

Al doilea motiv major de îngrijorare privește înstrăinarea pământului, a fondului agricol și forestier. Bogățiile subsolului au fost și ele scăpate de sub controlul românesc! S-a ajuns la o situație de-a dreptul tragică, iar guvernanții noștri nu dau niciun semn că ar fi preocupați de acest aspect economic decisiv pentru soarta unui popor: cine deține proprietatea imobilă controlează și suveranitatea statului, politica acestuia? Coroborat cu faptul că nu mai avem bănci de credit românești, vom înțelege gravitatea situației la care s-a ajuns.

PRM are soluții de răspuns la aceste provocări excepționale. Știm bine că legislația internațională precum și angajamentele asumate de statul român ne împiedică să adoptăm măsuri radicale. Regimul proprietății nu poate fi modificat în chip unilateral, de pe o zi pe alta! Dar avem deja imaginea legiferării unor măsuri și practici prin care investitorii străini să fie capacitați pentru a-și manageria afacerile în așa fel încât să câștige și statul român de pe urma înstrăinării sau concesionării unor mari suprafețe agricole! Un control sever și corect al activității investitorilor străini va da satisfacție chiar acestor investitori, dintre care nu puțini sunt aceia care ar rezista unui asemenea control și ar avea de profitat de pe urma acestuia. Corectitudinea în afaceri este cheia succesului trainic, de lungă durată.

Vom studia legislația țărilor din Uniunea Europeană care au reușit să implementeze un regim de protecție a economiei naționale și vom promova legi și măsuri care funcționează deja în Europa, în Polonia și Ungaria, în Franța și Italia, de pildă, pentru a evita eticheta de extremism și șovinism pe care adversarii intereselor românești nu vor întârzia să ne-o lipească pe bagaje! E singura cale de urmat pentru a reface economia distrusă după 1990 de guvernanții trădători pe care i-am avut în toate instituțiile Țării.

*

***

Suntem însuflețiți de convingerea că potențialul intelectual al profesioniștilor autentici, competenți și dedicați, devotați Neamului, ne va permite să coalizăm forțele autentic naționaliste, să identificăm și să impunem LINIA NAȚIONALĂ a devenirii noastre, linia potrivită cu potențialul românesc de afirmare în lume. Pe acești specialiști, veritabili înțelepți ai Neamului, îi chemăm să ni se alăture, să fie în fruntea bine-voitorilor și a bine-făcătorilor pentru Neamul românesc. Prima mișcare, deja făcută, constă în aprecierea realistă a potențialului de care dispune România și poporul român, națiunea română ca întreg ce cuprinde pe toți cetățenii României. Acest potențial ne dă dreptul să ne simțim sortiți succesului, împlinirii de sine atât la nivelul individului, cât și al Neamului.

Românii, ca înzestrare nativă, genetică, dovedesc aptitudini excepționale pentru era tehnologică în care am intrat abia de câțiva ani, era unei lumi informatizate și computerizate. De această realitate cardinală politicienii români nu sunt conștienți și nu sunt capabili să creeze cadrul politic și juridic care să pună în valoare această oportunitate la scară națională. Ne propunem elaborarea unei strategii naționale de valorificare a potențialului dovedit de români în acest domeniu al viitorului. Acest vast domeniu de creație și activitate va trebui dat pe mâna generațiilor tinere, sub 50 de ani. Este un domeniu care ar putea poziționa România pe un loc de frunte în Europa și în lume.

Românii pot privi înapoi, la înaintașii lor, cu satisfacția că aceștia s-au numărat printre performerii istoriei universale. Punerea noastră în lumina adevărului istoric va adăuga alte motive de satisfacție și mândrie națională. Ne numărăm printre popoarele care nu au nimic important de ascuns din istoria lor, nimic de mistificat, de denaturat! Adevărul, aflarea adevărului istoric în toată complexitatea și întinderea sa, nu ne îngrijorează, ci dimpotrivă, este un deziderat care trebuie să ne însuflețească pe toți românii. Această situație ne permite asumarea cu seninătate a eșecurilor, a momentelor de slăbiciune, de abdicare de la valorile tradiționale ale lumii românești. Asumarea cu luciditate și umilință creștină a greșelilor și păcatelor din trecut este una din garanțiile unui viitor românesc în demnitate și împlinire de sine. Evident, vom respinge cu toate argumentele necesare orice mistificare, orice acuzație adusă pe nedrept părinților și străbunior noștri!

*

Strategia pe termen lung, cu obiective precis conturate, se va elabora până la începerea campaniei electorale din anul 2016. Vom fi dispuși să colaborăm cu orice persoane și entități, inclusiv partide politice, care se vor arăta interesate de obiectivele fixate de PRM.

Strategia pe termen lung a PRM se va strădui să fie cât mai puțin legată de partid, acordând prioritate Țării. Nu poate exista interes de partid care să intre în divergență cu interesele naționale. În lumea democratică în care românii au decis să trăiască nu se poate imagina o Românie viitoare în afara unui regim parlamentar, rezultat al unor alegeri libere. Asta înseamnă competiție politică, la care să participe mai multe formațiuni politice. Din această perspectivă vom desfășura o activitate minuțios gândită de edificare și creștere a PRM ca partid politic cu rol decisiv în guvernarea României viitoare, capabil să adune și să armonizeze în rândurile sale cele mai performante minți românești, oamenii capabili să se dăruiască „nevoilor cetății”, să le identifice și să le afle soluția.

Vom avea o grijă deosebită pentru ca orice membru al PRM, din prima clipă a înscrierii în PRM, să primească o însărcinare pe măsura capacităților sale fizice și intelectuale, o însărcinare care să-i dea satisfacția că-și face datoria de om, de român. Nu invităm pe nimeni în PRM pentru a-și primi mai repede vreun drept, vreun avantaj sau privilegiu, ci îi chemăm alături de noi pe românii preocupați de grija că au de achitat niște datorii și obligații cu care i-a încărcat nașterea ca om, ca român, ca cetățean român!

 

***

Soluțiile pe care le avem în vedere pot fi aplicate numai dacă vom intra în Parlament și la guvernare! Și cinstit vorbind chiar aceasta este ținta noastră cea mai înaltă, pentru care ne vom strădui în lunile ce urmează: câștigarea alegerilor!

Doamne, ajută!

 

Ion Coja, membru al PRM

 

Buriaș, 28 iunie 2016