Doctrina legionară – Principiul selecțiunii în Legiune (II)
Contains Link

Calin Kasper
Principiul selectiunii in Legiune (III)

Articolul, care poarta titlul de „Principiul selectiunii in conducerea legiunii“ a aparut in „Tara si Exilul“, Anul XXIX, Nr. 3-4-5, Ianuarie-Martie 1992 si este scris de Horia Sima.

VIII. PAPANACE ISI SCHIMBA OPINIA

In iarna anului 1940, am avat consfãtuiri sãptãmana1e cu camarazii din grupul de 17, pregãtind etapele noii operatii spre tarã. In primul rând m’am ocupat de ruta ce vom lua-o pentru a ajunge in Romania. Am stabilit cã drumul cel mai sigur era tot Banatul sârbesc, unde aveam numeroase puncte de sprijin. Dar pânã a ajunge la Belgrad, aveam nevoie de pasapoarte si bani. Am reurit sã strângem minimum necesar din cotizatiile camarazilor cari lucrau la diverse întreprinderi in Berlin, iar pasapoartele ni le-am procurat dela prieteni de-ai nostri, dispusi sã-si asume acest risc.
In sfârsit, in a doua jumãtate a lunii Aprilie, pregãtirile erau destul de inaintate, incât o parte din legionarii alesi de mine sa formeze primal esalon al expeditiei au început sã pãrãseascã Germania, strecurându-se spre destinatia lor.
A sosit rândul meu sã plec. Era la începutul lunii Mai. Cu o zi înainte de a-mi lua drumul spre Belgrad, m’am intâlnit cu Papanace in casa unui prieten comun, Negoescu. La aceastã intâlnire, trebuia sã stabilim ultimele amãnunte ale expeditiei spre tarã: ce fac eu, ajuns in România, si ce face el, la Berlin. Aveam de luptat pe douã fronturi: frontul intern si frontul extern. Dar cele douã, fronturi trebuia coordonate. Interventia noastrã in tarã, si rezultatele ce le va avea, trebuiau aparate si valorizate la Berlin, la forurile competente. Rostul lui Papanace era sã lãmureascã guvernul german asupra semnificatiei întreprinderii noastre in tarã, pentru a nu o interpreta ca fiind ceva ostil intereselor lui.
Dupãce i-am explicat punctul meu de vedere si cum concep eu misiunea lui la Berlin, am fost surprins sã constat la el o schimbare radicalã a atitudinii lui de pânã atunci. Si aceastã rãsturnare a pozitiilor anterioare, cu 24 de ore inainte de plecarea mea ! Nu-mi venea sã cred ! Tot ce stabilisem impreunã in cursul iernii, toate actiunile noastre comune, fuseserã rãsturnate din temelii. Toate planurile de colaborare, in interesul Legiunii si al salvãrii României, lucrând la ele de peste cinci luni, nu mai erau bune acuma.
Imi oferise o nouã conceptie a luptei noastre, pentru a-si justifica atitudinea. El este contra unei interventii in tarã in aceste momente, cãci am afecta frontul principal, care, dupã parerea lui, este la Berlin. Dacã plec eu in tarã, slãbim frontul dela Berlin, de unde poate veni lovitura de gratie contra regimului carlist. Prin simpla noastrã prezentã la Berlin, exercitãm o anumitã amenintare asupra regimului carlist, care, coroboratã cu situatia internationalã, poate duce la prãbusirea sistemului. Dupã conceptia lui Papanace, noua lui conceptie, trebuia sã renuntãm la planurile ce le-am fãurit cu camarazii nostri in cursul celor cinci luni de iarnã. Sã nu mai plece nimeni din Germania si chiar efectivele ce-au trecut frontiera sã fie retrase.
Noua conceptie a lui Papanace era vulnerabilã din doua motive:
– mai intâiu, cum sã opresc o expeditie care era in curs de desfãsurare? Unii camarazi ajunseserã in tarã, cum era Rotea, altii erau pe drum între douã frontiere, cum era Boian, iar Borobaru ajunsese in Banatul sârbesc, unde mã astepta. Ce ar spune camarazii cã ne retragem tocmai când eram angajati in batãlie? Totul ar avea aspectul unei capitulãri, unei desorientãri a conducerii. Ei apucaserã calea primejdiei, iar noi ne retragem la Berlin. Dar ce vor zice legionarii din tarã? Cum ne vor judeca, când vor afla cã am renuntat la orice actiune, dupã teribilele pierderi suferite, si asteptam victoria contând exclusiv pe ajutorul german? Atitudinea lui Papanace, din punct de vedere al eticei legionare, era de neimaginat !
– in al doilea rãnd, Papanace voia sã mã convingã cã, prin simpla noastrã prezentã la Berlin, vom putea influenta in asa mãsurã cursul evenimentelor, incat sã ne aducã victoria. Nu excludeam nici aceastã ipotezã, dar atunci in ce posturã am fi rãmas noi? A unor miluiti ai puterii germane, ai unor beneficiari ai presiunii germane in Romãrnia sau chiar al unui rãzboiu româno-german. In acest caz, Romania ar fi intrat in categoria tãrilor înfrante si ocupate de Germania. Intr’o Românie infrãntã, rolul nostru ar fi devenit precar, chiar dacã ne-am fi bucurat de sprijinul german. Miscarea Legionarã, nu poate accepta niciodatã sã revinã in tarã si sã participe la conducere, in bagajele armatei de ocupatie.
Miscarea Legionarã luptã alãturi de Axã, dar numai într’o pozitie demnã. Noi trebue ca, prin propriile noastre mijloace, sa doborîm regimul si apoi sã incheiem alianta cu Puterile Axei. Noi trebue sã o luãm inaintea Germaniei si Germanii sã vinã dupã noi, in România, ca aliati ai nostri.
I-am combãtut cu energie schimbarea de strategie ce mi-o recomanda, fãrã sã reusesc sã-l determin a reveni la pozitia anterioarã, valabilã in cursul iernii.
M’am despãrtit de Papanace, fãrã sã-i spun mãcar iminenta mea plecare. Colaborarea se rupsese brusc. Aveam pasaportul in buzunar. A doua zi seara luam trenul spre Viena-Graz-Laibach, spre Jugoslavia.

IX. RETRAGEREA DIN LUPTA A PROFESORULUI CODREANU

Evenimentele din vara anului 1940 nu le mai expun, cãci sunt cunoscute din cartea mea de amintiri „Sfârsitul unei domnii sãngeroase”.
Cand am constatat cã colaborarea cu Regele Carol nu serveste la nimic -scopul ei fiind a scoate tara din situatia grea in care ajunsese prin greselile politiciei externe anterioare- m’am decis sã încerc ultimul drum ce mai rãmãsese deschis si anume o lovitura revolutionarã,, care sã provoace abdicarea Regelui Carol si sã punã capãt regimului. Nu mai exista alta iesire pentru a salva ceva din trupul martirizat al natiei, sfâsiatã pe toate frontierele. Cam pe la mijlocul lunii August, am început pregãtirile de echipe si material, cari si-au atins punctul culminant la 3 Septembrie 1940.
Aliatul cel mai pretios in tot cursul acestei perioade de pregãtire a fost Profesorul Codreanu. A fost singura cãpetenie legionarã pe care am tinut-o la curent cu planul de luptã, cu punctele de atac, cu mobilizãrile de efective, cu momentul loviturii. Era pãrtas intim la intreaga actiune. Nu numai cã mã aproba, dar s’a oferit sã participe direct la revolutie. Nimeni altcineva din cãpeteniile in viatã, nu cunostea decizia luata. Nici Iasinschi, nici Gârneatã, nici Radu Mironovici si niciun alt membru al Forului. Niciun senator al Legiunii nu auzise ceva de alternativa revolutionarã. Stiau de audientele mele la Rege si de celelalte legãturi politice. Dar atât. Nici nu bãnuiau mãcar cã se va produce aceastã isbucnire.
Dar a trebuit sã fac o amarã experientã si in cazul Profesorului Codreanu. Cu douã zile inainte de termenul fixat pentru deslãntuirea revolutiei, aflu cã Profesorul s’a întors dela Cãlimãnesti in Capitalã si cã a doua zi, in 2 Septembrie, avea fixatã o audientã la Rege.
Aceastã schimbare nu numai cã nimicea toatã actiunea proectatã, dar dãdea Regelui un avantaj politic considerabil, scotându-l din situatia desperata in care se afla. Regele era rãu vãzut de intreaga natie din cauza pierderilor teritoriale. Dar când tara ar fi aflat cã Profesorul Codreanu a fost la Rege, s’ar fi dat întâlnirii o interpretare favorabilã monarhului, in sensul cã miscarea sustinea pe Rege in aceste momente critice. Aceastã, vizitã ar fi paralizat revolutia noastrã sau, dacã totusi s’ar fi deslãntuit, nu ar mai fi avut acelasi efect.
Situatia era grava. Mã aflam in acea noapte de destin in casa lui Radu Ghenea, cu Horia Cosmovici, cu Drul Popovici si alti camarazi din grupul Rãsleti. Profesorul Codreanu a acceptat sa vinã sã ne intâlnim in acea casã. Indatã ce-a venit, in prezenta acestor camarazi, i-am explicat momentul in care ne aflãm, stadiul înaintat al pregãtirilor si iminenta loviturii, fiind fixatã chiar data interventiei. N’am putut sã-l determin sa participe la revolutie, cum singur se oferise, dar am reusit sã-l înduplec totusi cu mare greutate, sã renunte la audienta proectatã pentru a doua zi. L-am rugat sã astepte rezultatul luptei noastre. Dacã nu se desfãsoarã cum am prevãzut, provocând abdicarea Regelui, atunci el se va duce la Palat cu ramura de mãslin, salvând ce se mai poate salva.
In cursul discutiei cu Profesorul, argumentul principal al lui era «sã nu se facã vãrsare de sânge». I-am explicat cã nici noi nu dorim vãrsare de sânge, dar in cursul unei revolte populare, nu sunt excluse nici ciocnirile sângeroase. Dupa discutii aprige cari au durat pânã la miezul noptii, Profesorul a acceptat punctul nostru de vedere, amânând audienta la Palat pânã când se vedea rezultatul bãtãliei noastre.
Cum a ajuns Profesorul Codreanu la Cãlimãnesti? Cu el fãcusem o intelegere ca sã fie prezent la Brasov, in ziua deslãntuirii revolutiei, si de acolo sã tinã o cuvântare la Radio Bod, dacã va putea fi ocupat de legionari, iar, in caz contrar, sã dea o proclamatie cãtre tarã. Pentru a nu atrage atentia autoritãtilor, am conven.it cu el ca, cu o sãptãmânã inainte sã meargã la Cãlimãnesti, pretextând o curã de bai termale. O echipã bucuresteanã, sub conducerea lui Ilie Niculescu îl va ridica dela Cãlimãnesti si îl va duce cu o masinã la Brasov. Expeditia a cãzut, in momentul când s’a aflat de sosirea neasteptatã a Profesorului Codreanu la Bucuresti.

X. TREI CONCEPTII ERONATE

In cursul anului 1939-1940, s’au petrecut chiar in conducerea centrala a Legiunii -un an decisiv in istoria acestei miscari -grave erori in aprecierea situatiei in care se afla miscarea si a mãsurilor celor mai bune ce ar fi trebuit luate pentru a o scoate din impas. Dacã as fi urmat calea acestor false orientãri, oricare din ele, miscarea ar fi fost sortitã destrã.mãrii si nu s’ar mai fi recuperat ca fortã politicã.
I. Preotul Dumitrescu-Borsa: nu mai credea in viitorel Legiunii, dupãce a aflat de grozãviile ce s’au petrecut in tarã. De cate ori l-am vãzut la Berlin îmi spunea, dand din cap: „Am ajuns ca niste Rusi Albi”, adicã ne asteaptã un lung exil si nu mai e nimic de fãcut. Dar el se gândea in sinea lui la propria-i salvare, ca sã nu ajungã in situatia Rusilor Albi. In acest scop a fãcut primii pasi spre Legatia Românã ca sã se întoarcã in tarã.
II. Constantin Papanace s’a purtat brav în decursul toamnei si iernei 1939-1940, apãrând cu energie pozitia miscãrii la Berlin si manifestãndu-si permanent încrederea in destinele ei. A jucat un rol decisiv in aceastã perioadã, împiedecând destrãmarea grupului dela Berlin si sustinându-mã in actiunea ce-o pregãteam spre tarã pentru primãvarã. Trebue sã recunosc cã fãrã de el nu se putea salva miscarea in aceastã perioadã criticã.
Dar deodatã brusc si inexplicabil se petrece o schimbare ciudatã in atitudinea lui. Cu 24 ore înainte de a-mi lua drumul srare Jugoslavia mã sfãtueste sã renunt la expeditie! Argumentul lui «Noi aici, la Berlin, reprezentãm o amenintare permanentã pentru regim. Pãrãsind grupul, aceastã pozitie slãbeste si nu vom mai putea trage foloasele ei mai târziu». Am rãmas uluit, cãci ne întelesesem perfect pânã atunci. Expeditia, era deja in desfãsurare. Unii ajunseserã in tarã, altii erau pe drum, unul mã astepta in Banatul sârbesc. Toate astea le stia si el. Iar eu ce sã, fac? Sarãmân la Berlin, pãrãsind pe ceilalti camarazi in voia sortii? Gestul meu ar fi fost neomenos si crud. Ca grupul dela Berlin era o «amenintare permanentã pentru regim» nimeni nu tãgãduia, dar aceastã amenintare putea s’o exercite mai departe si Papanace cu grupul ce-a rãmas, între cari erau atâtia comandanti legionari !
M’am despãrtit cu neliniste de el. Nu puteam pricepe cum un angajament luat fatã, de niste camarazi cari plecau in luptã, înfruntând primejdii, putea fi cãlcat chiar de unul din promotorii expeditiei?
III. Cu Profesorul Codreanu am suferit aceeasi deceptie. In momentul decisiv, când fortele legionare erau in desfãsurare, gata de asalt contra regimului, in diferitele puncte ale tãrii, Profesorul Codreanu imi comunicã hotãrîrea lui de a nu participa la actiune, alãturi de mine. Si mai mult decat atâta: chiar de a accepta, a doua zi, o audientã la Rege! «Sã nu se facã vãrsare de sânge», spunea el cu îngrijorare. Dar dacã am ajuns la concluzia cã, unica, salvare a tãrii este abdicarea si aceastã abdicare nu se poate obtinea decat prin fortã, cum putem evita o confruntare directa, care poate duce chiar la ciocniri sangeroase? Doar atâta am obtinut dela Profesorul Codreanu ca sã amâne audienta le Rege pânã ce se va vedea rezultatul interventiei noastre.
Dacã s’ar fi impus punctul de vedere preconizat de Preotul Dumitrescu-Borsa, de Papanace sau de Profesorul Codreanu, toate aceste atitudini s’ar fi soldat cu grave infrângeri pentru miscare, din care greu s’ar mai fi recuperat. Firul destinului era asa de subtire in acel moment încât dacã nu l-am fi urmat, miscarea ar fi rãmas suspendata in istorie, ca o amintire duioasã pentru generatiile viitoare.
(va urma)