Într-un comentariu încă cald, dl Nicu Cohen ne oferă un citat, din partea unui specialist – ar fi bine să-i dea numele, care sună cam așa!

 

 

 

„Pasiunea nu garantează însă calitatea superioară a rezultatelor puse în pagină!
Există atâtea exemple de demersuri, mai ales eseistice, care pretind că schimbă perspectiva asupra trecutului şi care sunt, în fapt, jalnice pastişe, idei dezlânate, opinii nefondate, bazate doar pe impresii,zvonuri,veleităţi!
Secretul reuşitei în astfel de cazuri, în care nespecialiştii se ocupă de cercetarea trecutului, este unul destul de simplu: aceşti amatori pasionaţi trebuie să facă efortul de a-şi însuşi metodologia cercetării istorice sau, cu alte cuvinte, tehnicile prelucrării izvoarelor.
Istoria, ca orice disciplină ştiinţifică,are un arsenal de metode de investigare a trecutului, de reguli care, cunoscute, exersate îndelung şi aplicate riguros, pot conduce la descoperirea adevărului istoric.”

 

Excelent citatul. Mi-l însușesc din toată  inima! Așadar, „aceşti amatori pasionaţi trebuie să facă efortul de a-şi însuşi metodologia cercetării istorice sau, cu alte cuvinte, tehnicile prelucrării izvoarelor.
Istoria, ca orice disciplină ştiinţifică,are un arsenal de metode de investigare a trecutului, de reguli care, cunoscute, exersate îndelung şi aplicate riguros, pot conduce la descoperirea adevărului istoric.”

Cu alte cuvinte, mâna pe carte! Și ai să afli, domnule Nicu, de pildă, că există niște legi de transformare a sunetelor, care diferă de la o limbă la alta. V din VETERANUS devine B, și asta se mai întâmplă și în cuvîntul VERVECE, care devine BERBECE! Fenomenul se numește BETACISM! Nu-l întâlnim în toate limbile romanice!

Sunetul A urmat de N devine Â, BETRÂN, BĂTRÂN, la fel în CANEM, PANEM, CANTO etc, CÂNE, PÂNE, CÂNT etc.

Grupul latinesc de sunete CT s-a transformat diferit: a trecut la PT în română, la CH în spaniolă, la IT în franceză și la TT în italiană. Vezi evoluția diferită a cuvintelor latinești NOCTEM, LACTEM și OCTO în limbile romanice mai sus pomenite. De ce diferă evoluția fonetică a latinei în funcție de provinciile unde a fost vorbită? Pentru că în fiecare provincie autohtonii erau alții, vorbeau altă limbă. Deprinderile și obișnuințele de articulare, diferite de la o provincie la alta, de la o limbă autohtonă la alta, au făcut ca latina să fie vorbită cu un „accent” diferit în fiecare provincie!

Deci limba autotonilor își pune pe limba latină o amprentă atât de puternică încât aceasta se depărtează mult de latina de la Roma și devine altă limbă!