Domnule Coja,

În general lumea nu cunoaște istoria evreilor, așa cum nu-și cunosc propriile istorii. Diversiunea istorică de-a lungul timpului, controlată și condusă de evrei este cauza. E cea mai tare armă a lor pentru control și conducere globală. Ștergerea identității, care înseamnă limbă și istorie, e o strategie, iar metoda este cosmopolitismul, astăzi numit multiculturalism. Au învățat asta de la romani, deși n-au fost ei inventatorii. Mai bine zis, evreii au învățat de la babilonieni și egipteni, și s-au perfecționat mai tîrziu de la romani. Prima lor acțiune a fost tocmai de a pune mîna pe fostul imperiu roman, atît de vest, cît și de est.

Tot ei au produs ruptura între est și vest prin diversiune, învrăjbindu-i pe catolici împotriva ortodocșilor.

Istoria evreilor e foarte complicată, iar în ziua de astăzi există mai multe grupări care se bat între ele pentru putere și control global. Războiul nevăzut dintre evrei este marele lor secret. Ca să nu ne dăm seama ce se întîmplă, induc ideea că evreii sînt o entitate. Fals total.

Există iudei mozaici, care păstrează religia iudaică de origine, conform VT. După apariția creștinismului unii s-au convertit la creștinism, ajungîng să controleze imperiul roman atît la Roma cît și la Constantinopol, deci iudei catolici și izdraeliți ortodocși. La prima cruciadă iudeii catolici, cruciații, au călcat în picioare Constantinopolul. A apărut zisa schismă de 1000 de ani, care nu s-a stins încă. În secolul XVI iudeii mozaici din vest au inventat protestantismul, John Knox, un fel de Marx la vremea aceea, pentru a divide iudeii catolici, care dețineau puterea în Europa de vest. A fost o răzbunare pentru ce le-au făcut frații lor creștini, iudeii catolici, în 1492, cînd iudeii mozaici au fost obligați de iudeii catolici să se convertească la creștinism ori să părăsească Spania, Italia, Franța, Germania. Cei care au refuzat ambele variante, au fost exterminați de biserica catolică cu inchiziția. Genocid fraticid la scară mare. Numai în Spania, unde se aflau cei mai mulți, au fost exterminați peste 350.000 de iudei mozaici.

Izdraeliții s-au separat și ei în două grupe în Cazaria. Izdraeliți ortodocși și așchenazii cazari, izdraeliți care s-au convertit înapoi la iudaism și s-au corcit biologic cu asiatici în Cazaria. Se petrecea în jurul anului 800 d.H. Pentru că izdraeliții ortodocși, clasa inferioară a săracilor a refuzat să se convertească înapoi la iudaism și să se amestece cu asiatici, au fost prigoniți. Au luat calea pribegiei spre Moscova. În 200 de ani i-au convertit pe ruși la creștinism, și împreună cu vichingii varangieni, care se convertiseră deja la catolicism, au coborît la vale și-au călcat în picioare Cazaria. Iudeii așchenazi, evreii falși, deoarece s-au amestecat cu asiatici, au fost alungați. Au plecat în pribegie spre Polonia și Germania. Iudeii așchenazi, adică evreii falși, evreo-asiatici nerecunoscuți de nici-o grupare de evrei adevărați, au ajuns persecutați atît de iudeii catolici din vest, casele regale și papalitatea, cît și de izdraeliții ortodocși din est, imperiul țarist. Ce e de reținut este că așchenazii, evreii falși, s-au înmulțit foarte mult devenind un pericol pentru evreii adevărați, indiferent de grupare. La al doilea război mondial erau aproape dublu evrei falși, așchenazi cazari, decît evrei adevărați la un loc, adică iudei mozaici, iudei catolici, iudei protestanți și izdraeliți ortodocși. 8 miliane și ceva de așchenazi cazari, evrei falși, și numai 4 milioane spre 5 milioane, de evrei adevărați în total pe glob.

Al doilea război mondial a fost un genocid planificat de evreii adevărați, care chiar dacă se urau între ei, au colaborat la tocarea evreilor falși, așchenazii cazari, folosindu-se de nemți, italieni, români și unguri, alături chiar de spanioli, greci, sîrbi, etc. Povestea cu rasa pură germană, era de fapt o mască, deoarece evreii adevărați urmăreau sub puritatea rasei lor evreiești exterminarea evreilor falși, așchenazii cazari asiatici. Eichman iudeu catolic a fost omul care a triat lingvistic așchenazii de alți evrei adevărați. așchenazii intrau în lagărele de muncă, iar evreii adevărați plecau spre America. Era profesor filologie și lingvistică, specialist în sefardi, ladino, idiș și arabă. El îi depista după limbă. Apoi a fost IBM, iudei mozaici, care a colaborat cu Raihul, creînd fișele personale pe calculatoare la Institutul Wilhelm II, astăzi Max Planck din Germania. Antropologic selecția a fost făcută de Universitatea din Strasbourg, care a avut menirea să studieze antropologic diferențele dintre evreii sadea și așcheanzi, evreo-asiatici, în comparație cu nemții și polonezii, adică popoarele unde trăiau cei mai mulți așchenazi, și unde au existat lagărele de muncă forțată. Din păcate au reușit exterminarea a mai puțin de un milion.

De cîte ori așchenazii erau persecutați din vest de iudeii catolici sau din est de izdraeliții ortodocși din Rusia, se refugiau la noi deoarece noi sîntem mai toleranți. Din Polonia și Germania, cu predilecție în Maramureș, iar din Ucraina, Bielorusia și Rusia, în Moldova. Din cauza asta România are o concentrare mare de așchenazi evrei falși, cazari bolșevici. Deși nu au avut vederi comuniste, fiind capitaliști ca orientare politică, au îmbrățișat comunismul în secolul XIX, din cauza sărăciei generată de prigoană și persecuții. Alexandru al III-lea al Rusiei, a dat legile Mai cum s-au numit și i-a deportat într-o regiune din Polonia, care se afla sub imperiul țarist, numită Palia (probabil de la PARIA, indivizi săraci), în general zonă de păduri, pe care a închis-o cu un gard, interzicîndu-le așchenazilor să părăsească Palia, riscînd să fie executați dacă vor încerca. Faptul că legile au fost date în luna Mai, așchenazii cazari cu vederi bolșevice, comemorează persecuțiile de atunci cu internaționala de 1 Mai.

Faptul că la noi s-au refugiat foarte mulți a condus la un antisemitism, deoarece așchenazii se ocupau numai de șmecherii, învîrteli și furturi. Analizați Eminescu, Chestiunea evreiască! V-am atras atenția de cîteva ori că Eminescu făcea diferența între diferitele grupări de evrei. Ovrei, Izdraeliți și Jidani, de exemplu. Biblia vorbește în VT de războiul dintre iudei și izdraeliți din 915-915 î.H. Evreii sadea, iudei și izdraeliți, clasa superioară și clasa inferioară, se războiesc între ei de aproape 3000 de ani.

Apoi a apărut și separația religioasă dintre iudaism și creștinism, iar mai tîrziu au apărut și acești evrei falși, așchenazii cazari, evrei amestecați biologic cu asiatici în Cazaria, astăzi Ucraina. Cei mai mari torționari la noi au fost acești așchenazi cazari bolșevici. Nu iudeii sadea sau izdraeliții sadea care conduceau Rusia. Izdraeliții din Rusia i-au folosit după război, cunoscînd foarte bine cruzimea asiatică pe care o au în vînă. Așchenazii cazari bolșevici au fost folosiți de izdraeliții ortodocși din Rusia, la revoluția roșie, pentru ai elimina pe iudeii catolici, casa țaristă imperială, și pe iudeii mozaici, burghezia în formare în Rusia. După ce izdraeliții ortodocși au ajuns la putere, din ordinule lui Stalin au fost exterminați tot prin selecție așchenazii cazari bolșevici. Cca 3 milioane din cele 20 de milioane exterminate din ordinele lui Stalin, au fost așchenazi cazari bolșevici. Stalin a exterminat de 3 ori mai mulți așchenazi decît au reușit iudeii mozaici împreună cu iudeii catolici și cei protestanți în Europa, în timpul celui de-al doilea război mondial.

Așchenazii cazari, evreii falși, sînt cei cu vederi zioniste care vor înființarea statului Izdrael. Toți ceilalți evrei adevărați sînt împotrivă. Pentru evreii adevărați statul Izdrael nu va exista pînă la venirea lui Mesia, cînd se va împlini profeția, numai atunci cînd va fi pace pe pămînt. Iudeii mozaici îl așteaptă prima dată, deoarece nu-l recunosc pe Cristos de Mesia, iar iudeii catolici, iudeii protestanți și izdraeliții ortodocși, îl așteaptă a doua oară. Pînă atunci, atît America și Europa, cît și Rusia, vor fi împotriva creării statului Izdrael. Așchenazii cazari, evreii falși, evreo-asiaticii vor crearea statului Izdrael deoarece ei nu conduc nici-un stat. N-au țară cum se spune. Deocamdată conduc România, unde s-au strîns foarte mulți dintre ei pe parcursul a cca 70 de ani. Eșalonul 2 e compus din ei, și după cum ați văzut ei sînt împotrivă la toată lumea, adică atît a iudeilor mozaici din America, iudeilor catolici din Europa, casele regale, iudeilor protestanți, cît și a izdraeliților ortodocși din Rusia. Pe scurt ei sînt împotriva capitalismului de orice fel (să nu uităm că și Rusia a trecut foarte repede la capitalism), atît republican cît și monarhic, și au aplicat la noi un neo-bolșevism de zile mari, fără precedent în istoria lumii.

Dacă nu facem diferență între diversele grupări de evrei, fie ei adevărați, fie falși, nu vom putea înțelege niciodată războiul nevăzut dintre ei pentru putere și control global, deoarece fiecare dintre grupările de evrei doresc același lucru, fapt pentru care intră în conflict și ne tîrăsc și pe noi în războaie pentru mofturile lor de popor ales și pămînt promis. Cu toate că se urăsc reciproc între ele unele cu altele, cînd vine vorba de așchenazii cazari bolșevici, se coalizează ca să le dea la cap. După aceea intră din nou în conflict, adică urmează ceea ce se numește război rece, economic-financiar și războaie locale în diverse zone geografice din motive expansioniste.

Așchenazii cazari bolșevici s-au aciuat masiv acum la noi, unde pun la cale o bolșevizare globală, cu ajutorul celor de afară de teapa lui Soroș și zișii neo-liberali, de unde vor să implementeze neo-bolșevismul în toată lumea. America a fost la un pas de prăpastie, amenințată cu un război civil dacă nu vor pune mîna pe putere. Pericolul nu a trecut încă. Pasul următor era de bolșevizare din nou a Rusiei, iar dacă nu merge să ridice America și Europa împotriva Rusiei. Războiul din Ucraina era doar preludiul la opera programată deja din anii 80. Eu unul nu cred că vor reuși, deși au avansat foarte mult în acest plan diabolic de bolșevizare globală, deoarece evreii adevărați se vor uni să le dea la cap, pentru că nici-una din celelalte grupări de evrei adevărați nu îndrăgesc comunismul. Iar dacă nu vor reuși pe cale pașnică să-i anihileze pe așchenazii cazari bolșevici, vor organiza un al treilea război mondial, care va avea din nou ca scop secret exterminarea din nou a așchenazilor cazari bolșevici.

Lumea a mers mai bine cu capitalismul dintotdeauna, încă din antichitate. Egiptul, Grecia antică, Imperiul Roman, renașterea Europei, crearea Statelor Unite, Australia, și altele, sînt exemple suficiente care demonstrează că organizarea capitalistă poate conduce la progres, în timp ce toate încercările comuniste din istorie au condus numai la regres. Ce știu eu din istorie este că, indiferent care dintre evreii adevărați ne-au condus, fie iudeii catolici, casele regale, fie iudeii mozaici, burghezia capitalistă, ne-a mers foarte bine și România a progresat, dar a regresat cînd am fost conduși de așchenazii cazari bolșevici, și continuăm să regresăm cu viteză amețitoare, mai ales că și-au propus programat să-și instaleze dispeceratul general, cortul, pentru acțiune globală la noi, cu extindere în Polonia, Ucraina și Izdrael.

România trece prin cele mai grele încercări din istoria ei cu neo-bolșevicii care s-au aciuat, cuibărit la noi. Numai o coaliție între America, Europa și Rusia, ne mai poate salva. Deja se văd semnele, deoarece nici-una din marile puteri ale lumii nu este de acord cu noua legislație totalitaristă neo-bolșevică, și au contrat puternic modificarea legislației în România, deoarece modificările pe care le încearcă așchenazii cazari bolșevici la noi, cu extensie în Polonia și Ucraina, devin un pericol foarte mare la adresa capitalismului promovat de evreii adevărați. Inclusiv poziția geo-strategică, între est și vest favorizează acest pericol. Diversiunea creată și promovată de așchenazii cazari bolșevici, care a pus în cumpănă opinia generală între capitalism și comunism, în general în zonă, axa Polonia-România-Ucraina, cu centrul de greutate în România, creează pericolul dividerii și posibilitatea unor războaie civile între neo-fasciști și neo-comuniști.

Foarte ușor pot fi întoarse și Ungaria și Sîrbia. Chiar și Grecia și Turcia. Cînd viața merge greu, lumea începe să viseze la comunism, adică la egalitarism. Nu a existat niciodată așa ceva și nici nu va exista. Exploatare a existat totdeauna în istorie. Diferența este că societatea capitalistă îi mai dă și săracului o pită pe masă, în timp ce comunismul îți ia și aerul pe care-l respiri. Noi sîntem prea mici în jocul acesta al marilor puteri, ca să fim neutri și să stăm deoparte fără să nu ne implicăm, mai bine zis fără să fim implicați de marile puteri.

Despre viața naturală, pot spune că mă încăpățînez să mănînc natural și organic, chiar dacă costă foarte mult, deoarece costurile sînt mari. Au avut grijă marile companii să descurajeze lumea. Totuși în cîțiva ani, cca 2-3 ani, costurile se amortizează. Al doilea sfat este că trebuie făcut științific, adică fără ploaie acidă, deci acoperit, cu asigurarea ventilației naturale, protecție cînd soarele e prea fierbinte, hrană naturală la plante, minerale și suplimente biologice, udate cu apă potabilă de la robinet, nu cu apă de ploaie, eliminarea dăunătorilor tot pe cale naturală, emulsii cu piper iute, etc. Cel mai greu mi-e cu săpatul în condiția mea de sănătate. Asta mă omoară. Altfel merg înainte.

Pe partea cealaltă, a echipei, sincer nu vă cred. Am fost implicat în echipe în timpul studenției, iar acum mă zbat singur să continui ale mele fără echipă. Practic e imposibil să duc la bun sfîrșit ce mi-am propus, fizic și uman. Ce faceți dvs nu se poate face fără echipă, adică să întrețineți saitul, contactele cu lumea, e-mailuri, și pe deasupra să și scrieți cărți și să participați la Vatra Românească. Omenește e imposibil. N-aș vrea să fiu rău și să vă amintesc proverbul cu grădinarul. Inclusiv Eliade a avut o echipă serioasă la întocmirea Enciclopediei religiilor, ca să nu mai spun că, în perioada respectivă s-a concentrat strict la realizarea enciclopediei, lăsînd baltă toate celelalte intenții, pe care n-a mai apucat să le finalizeze.

În orice variantă sînteți de invidiat pentru dîrzenia și munca pe care o depuneți chiar asistat.

Numai bine și multă sănătate, că-i mai bună ca toate!

S.P.T.

*

Nota redacției „Fiecare țară are parte de evreii pe care-i merită!”