„Vom intra in contact cu rusii si anglo-americanii in acelasi timp pentru a fixa conditiile armistitiului;”

Mesaje primite
x

Romania Magnifica

00:13 (acum 12 ore)

către eu

23 AUGUST 1944

Telegramă a ambasadorului britanic la Ankara către Foreign Office referitoare la demersurile guvernului antonescian pentru încheierea de urgenţă a armistiţiului cu Naţiunile Unite

Traducere
(CIFRU)
DIPLOMATIC (SECRET)
De la Ankara către Foreign Office
Sir H. Knatchbull-Hugessen
Nr. 1386
22 august 1944
T(rimisă) 3.26 p.m., 23 august 1944
P(rimită) 4.35 p.m., 23 august 1944
Repetată la Washington No.247
M.E. Min. No. 438
FULGER
STRICT SECRET
1.      Preşedintele Consiliului (Premierul Turciei) m-a convocat pentru a-mi comunica telegrama primită de la reprezentantul Turciei la Bucureşti. Urmează textul.
(Începe)
2.      Am fost la Preşedintele Consiliului (Mihai Antonescu, ministrul Afacerilor Străine al României şi vicepreşedintele Consiliului de Miniştri). Situaţia este foarte gravă. În două zile ruşii vor fi ocupat Basarabia. Înaintează şi în alte ţări. Poate Turcia media între noi şi armatele anglo-americane beligerante? Am asentimentul Mareşalului, al regelui şi al şefilor tuturor partidelor de opoziţie. Rog un răspuns în 24 de ore din partea guvernelor britanic şi al Statelor Unite la următoarele probleme:
a.      Vom trimite un delegat român la Moscova pentru încheierea unui armistiţiu;
b.      Vom intra în contact cu ruşii şi anglo-americanii în acelaşi timp pentru a fixa condiţiile armistiţiului;
c.      Vom discuta condiţiile la Cairo cu Aliaţii;
d.      Preşedintele Consiliului României doreşte să ştie care dintre aceste trei alternative ar fi preferată de anglo-americani.
(Sfârşeşte)
3.      Preşedintele Consiliului Turciei m-a informat pe mine, pe ambasadorul sovietic şi îl informează pe reprezentantul Statelor Unite.
4.      Foreign Office, rog trimiteţi la Moscova şi Caserta cu telegramele nr. 72 şi respective 44 şi, de asemenea, la Roma pentru Lord Moyne telegram mea nr. 22.
(Repetat la Moscova nr. 2640, Caserta telegram nr. 425 şi Roma nr. 388).

GH. BUZATU, ROMÂNIA ŞI RĂZBOIUL MONDIAL DIN 1944-1945, IAŞI, 1995, P. 217-218.
GH. BUZATU, 23 AUGUST 1939-1944, EDITURA TIPO MOLDOVA, IAŞI, 2010

http://www.romaniamagnifica.ro/?do=Istoria&optiune=1939-1945+-+CEI+ce+ne-au+facut+MARI+%28II%29

Cu respect,
Valentin-Nicolae Bercă
„România Magnifică” – www.romaniamagnifica.ro – un proiect cultural pentru unitatea şi bogăţia spirituală a Românilor de pretutindeni, militând pentru reafirmarea valorilor spiritualităţii poporului român, unit prin limbă, tradiţii şi credinţă creştină, mereu mândru de istoria sa multimilenară  în spaţiul carpato-danubiano-pontic.