GH.NEAGOE
33 aprobate
neagoeghtata@gmail.com
109.98.163.56

—NU TREBUIE SĂ VĂ LĂSAȚI BALANSAȚI ,DE APRECIERILE *STILISTICE* ALE TEORIEI=*ARTĂ PENTRU ARTĂ+
ARTĂ CU TENDINȚĂ*,FLUTURATE STRIDENT DE *CONDEIERI*.FĂRĂ EXCEPȚIE,TOȚI TREBUIE SĂ PRIVIM,NU
*TEXTUL*,CI,OBLIGATORIU ,*CONTEXTUL*.

MAI TREBUIE SĂ LUĂM AMINTE, CĂ TOȚI AVEM ASPIRAȚII ,DAR,
SĂ NU UITĂM,SE SPUNE UNEORI,DE *UNII* CĂ -S MAI APROAPE DINȚII CA PĂRINȚII .

CORNELIU ZELEA CODREANU,ESTE UN ETERN SUBIECT, DESPRE CARE SE STUDIAZĂ,ÎN DIVERSE LOCURI,CU
ASIDUITATE,ISTORICEȘTE,GAZETĂREȘTE,etc.CINE A LUAT CONTACT CU OPERA *SA*,CU ACTIVITATEA ,DIN ÎNTREAGA *SA*VIAȚĂ,FAMILIE,STUDII,MENTORII SĂI,PARCURSUL SĂU POLITIC,ȘI CEL PARLAMENTAR,SCRIERILE
SALE CU CARACTER POLITIC,FILOZOFIC,ORGANIZATORIC,RELIGIOS,PUBILCISTIC, (A SE STUDIA LUĂRILE DE CUVÂNT
ÎN PARLAMENT).TOȚI LA SFÂRȘIT, CARE PUN ÎN CONTEXT VIAȚA ROMÂNIEI ACELOR VREMURI,ȘI LE COMPARĂ
CU CE TRĂIM ACUM,PENTRU *UNII*ÎN SINEA LOR,

VA FI UN DIAMANT AZURIUI ȘLEFUIT CU INFINITE FAȚETE,PE
CARE NU LE-A PUTUT VIZUALIZA,IAR UNII SCRIU,VORBESC,CE CADE BINE ÎN *ARTA CU TENDINȚĂ*