Contribuții sud-dunărene
.

G
198 aprobate
gert.frau@yahoo.com
89.136.113.152
.
Mai este un regionalism interesant în română, cumpăríe (=grupă, asociație, tovărășie), care se poate reconstrui *compānia sau *comparem cf. lat.par (gen. pāris) ”pereche, cuplu” și compār /ˈkom.paːr/ ”egal; similar, comparabil; seamăn, partener; soție. (acuz.comparem/compār)!

În istro-română au cumpare (=cumnat; sin. diver/givăr), iar în alb. (dial. Gheg) kumar-ë, kumari (var. kumbar-ë) ”nănaș”, similar sicil.cumpari. Cred că aici se confundă vb.pariō, parere (a da naștere), botezul considerându-se a doua naștere, prin urmare nănașul este chemat să fie copărtaș la actul acesta. Al doilea termen este cel dat mai sus, de unde am avut probabil un v.rom.*cumpare pierdut, dar nu complet. Poate fi atât din decalcul romanic compāniō, compāniōnem, cât și din acela de „egal.”
Am menționat într-un alt comentariu existența expr. ”păr pe păr” ”schimb echitabil”, care trebuia să fie *par(u), cf. Alb.i barabartë (egal, echitabil) și adv.baraz (în aceeași măsura, la fel de). Fonetismul acestora din urmă se explică prin faptul că prefixul m- schimbă [p] în [b].

Țiganii obișnuiau să spună bara-bara ca expr. cu sensul ”împărțeală cinstită; jumătate-jumătate”. Cred că l-au luat din albaneză. Cred că adj. ”i barabartë” ar putea fi separat prin mbarë + *mbartë tradus ”fair share” (împărțire echitabilă, corectă).
Primul este atât lat.par (rom.par) cu prefixul m-, cât și un autohton mbarë (favorabil, propice; corect, drept, așa cum ar trebui). Secundul ar putea fi o reduplicare plus sufixul -të sau lat.partis.