– William Schiller, arheolog american,: “Civilizația s-a născut acolo unde trăiește astăzi poporul român, răspândindu-se apoi, atât spre răsărit, cât si spre apus, acum 13-15.000 de ani!”
– Marija Gimbutas, specialist american de origine lituaniană: “Romania este vatra a ceea ce am numit Vechea Europă, o entitate culturală cuprinsă între anii 6500 si 3500 î.Hr., axată pe o societate matriarhală, teocratică, pașnică, iubitoare si creatoare de artă, care a precedat societățile indo-europene patriarhale de luptători din epocile bronzului si fierului.”
– Louis de la Valle Poussin: “Locuitorii de la nordul Dunării de Jos pot fi considerați ca vorbitorii unei limbi care stă la originea limbilor indo-europene, adică strămoșii Omenirii.”
– Ekstrom Par Olof, scriitor si lingvist suedez: “Limba română este o limbă-cheie, care a influențat în mare parte toate limbile Europei.”
– Gordon W. Childe: “Locurile primare ale dacilor trebuie căutate, deci, pe teritoriul României. Într-adevăr, localizarea centrului principal de formare si extensiune a indo-europenilor trebuie să fie plasată la nordul si sudul Dunării.”
– Bosch Gimpera, cercetător german: “Spațiul din care au pornit indo-europenii este situat între Valea Dunării, Marea Egee si Marea Neagră.”
– Eugene Pittard, antropolog: “Strămoșii etnici ai românilor urcă neîndoielnic până în primele vârste ale Umanității, civilizația neolitică română reprezentând doar un capitol recent din istoria țarii.”
– Prof. Fabio Scialpi: “Sunt intrigat de prezența, pe teritoriul României, a mai multor toponime cu rezonanța sanscrită.”
– A. Jarde, renumit elenist, Paris 1923: „Asupra istoriei primitive a regiunilor care vor forma Grecia, grecii însisi nu știu nimic. Până în prezent, solul grec n-a scos la iveală nici o urmă materială a paleoliticului. Cei mai vechi locuitori din Grecia sunt tracii, apartinând timpului neoliticului.”
– Bonaventura Vulcannius din Bruges, 1597: “Geții au avut propriul alfabet cu mult înainte de a se fi născut cel latin (roman). (…) Geții cântau, însoțindu-le din fluier, faptele săvârșite de eroii lor, compunând cântece chiar înainte de întemeierea Romei, ceea ce – o scrie Cato – romanii au început să facă mult mai târziu.