Menirea acestui site este să contracareze, atât cât poate, strategiile  mediatice anti-românești a căror țintă preferată este mentalul public românesc. Vor voitorii de rău să ne pierdem respectul de sine ca români! Să repudiem faptele înaintașilor noștri, să nu ne mai ținem „mândri că suntem români!”

Ne-am asumat grija de a nu pune în discuția cititorilor și a colegilor comentatori texte care conțin exagerări și neadevăruri privind istoria și ființa românească. Am fi naivi să ne amăgim că prin dezbatere de idei vom reuși să demonstrăm în final că detractorii noștri nu au dreptate! Nu avem nicio garanție că persoanele care au citit textul defăimător vor citi în replică, după câteva zile, și punerea la punct, restaurarea adevărului!

„Calomniați, calomniați, că ceva-ceva tot se prinde”! Acesta este mecanismul calomnierii, al denigrării: nu ai nicio garanție că replica dată, cu temei și cu respect pentru adevăr, va ajunge la toți cititorii care au avut parte de textul mincinos și denigrator. Mulți rămân cu ce au citit în textul prim și, din diverse motive, nu mai apucă să citească și „punerea la punct” publicată la un oarecare interval de timp: o oră, o zi, o săptămână… Vezi cazul Gavrilă Cofariu! Dezmințirea dată de români n-a ajuns decât la o mică parte din publicul la care a ajuns versiunea mincinoasă și defăimătoare lansată de unguri! Calomnia și dezinformarea sunt greu de parat în zilele noastre!

Azi, călcându-mi pe inimă am cenzurat un text al dlui Surena, colegul nostru atât de „multi-lateral” informat, unul dintre cei mai erudiți colegi. Am cenzurat comentariul domniei sale pe marginea textului pe care eu l-am supraintitulat O punere la punct corectă.  În textul său, printre altele, dl Surena amintește o întâmplare cu cinci soldați români uciși de civili bulgari pentru un abuz, un furt… Încheiat cu condamnarea la moarte după legile războiului: pentru fiecare militar român au fost împușcați 5 civili bulgari! În cazuri similare, raportul a fost mult mai mare. În Germania ocupată de aliați, pentru un singur militar ucis de un civil, un băietan de 14 ani, întreaga populație a orășelului a fost ucisă printr-un bombardament care a pus la pământ și toate clădirile din localitate. Caz semnalat de dl Al Stoenescu într-una din lucrările sale… Cum să nu fie pedepsiți acei țărani bulgari pentru omor?!

Felul cum dl Surena relatează acea întâmplare în textul cenzurat dădea impresia cititorului că aceasta ar fi maniera în care românii s-au purtat în cele două războaie balcanice!…  Dacă nu mă înșel, era prima oară când pe site-ul nostru se pomenea de un contencios româno-bulgar! Or, în acest inventar sunt de consemnat fapte și situații mult mai grave, mai semnificative, de care dl Surena sigur are cunoștință. Mă gândesc în primul rând la tragedia prizonieratului la bulgari trăită de mii de români!… N-am pomenit niciodată de acel episod rușinos care incriminează cu maximă gravitate, la cel mai înalt nivel al lumii de la sud de Dunăre.

Comportamentul românilor ca armată de ocupație, fie în sudul Dunării, fie în Ungaria sau în Rusia ori în Cehoslovacia, este un capitol glorios de istorie românească! Nu ne-am învrednicit să-l abordăm pe acest site cu texte mai ample! Dl Surena, în susținerea unui comentariu neserios  al lui Nick, a venit – în textul cenzurat, cu o serie de informații despre unele abuzuri izolate săvârșite de militari români în Rusia, insinuând că acele fapte ar fi întru totul comparabile cu crimele și abuzurile  bine știute din România ocupată de sovietici! S-ar echivala!… N-ar fi mare deosebire între ce au făcut cele două armate în postura de ocupanți…

În această ordine de idei invoc situația din Transnistria ocupată și administrată de români, modul cum a  fost guvernată de români, prin persoana demnă de legendă a lui George Alexianu. O legendă pe care nici vestitul Boia n-ar reuși s-o „demitizeze”!

Voi reveni cu povestea de neuitat a profesorului George Alexianu, merită s-o afle tot românul! O filă de istorie din capitolul Omenia Românească, capitol absent din istoria multor popoare.

i.c.