5 Iulie 1935

CELE 10 PORUNCI

De care trebuie să se ţină legionarul, pentru a nu se rătăci de pe drumul său glorios, în aceste zile de întuneric, de urgie şi de satanică ademenire. Pentrucă trebuie să ştie toată lumea că noi suntem legionari şi rămânem legionari până în veacul veacului.

1. NU CREDE în nici un fel de informaţii, de veşti, de păreri despre Mişcarea Legionară, citite din orice foaie ar fi, chiar dacă pare a fi naţionalistă, sau şoptite la ureche de agenţi, sau chiar de oameni de treabă.

Legionarul nu crede decât în ordinul şi în cuvîntul Şefului său.

Dacă acest cuvînt nu vine, înseamnă că nimic nu este schimbat şi că legionarul îşi merge în linişte drumul său înainte.

2. DĂ-ŢI SEAMA BINE pe cine ai în faţă. Şi cântăreşte-l cum trebuie, şi când este un inamic care vrea să te înşele, şi când este un prieten prost pe care l-a înşelat mai înainte un inamic.

3. PĂZEŞTE-TE ca de o mare nenorocire de omul străin, care te îndeamnă să faci ceva. El are un interes şi voieşte să-şi facă interesul prin tine, sau să te compromită în faţa celorlalţi legionari.

Legionarul acţionează numai din ordin, sau din iniţiativa sa proprie.

4. DACĂ vrea cineva să te ademenească sau să te cumpere: Scuipă-l în ochi. Legionarii nu sunt nici proşti, nici de vânzare.

5. FUGI de cei ce voiesc să-ţi facă daruri. Nu primi nimic.

6. ÎNDEPĂRTEAZĂ-TE de cei ce te linguşesc şi te laudă.

7. Unde sunteţi numai 3 legionari, trăiţi ca fraţii între voi: UNIRE, Unire şi iar Unire.

Sacrifică tot, calcă-te pe tine în picioare, cu toate poftele şi cu tot egoismul din tine, pentru această unire. Ea, UNITATEA, ne va da biruinţa.

Cine este contra unităţii, este contra biruinţei legionare.

8. NU-ŢI VORBI DE RĂU camarazii. Nu-i pârî. Nu şopti la ureche şi nu primi să ţi se şoptească.

9. NU TE SPERIA dacă nu primeşti ordine, veşti, răspunsuri la scrisori, sau dacă ţi se pare că lupta stagnează. Nu te alarma, nu lua lucrurile în tragic, căci Dumnezeu este deasupra noastră şi şefii tăi cunosc drumul cel bun şi ştiu ce vor.

10. ÎN SINGURĂTATEA TA roagă-te lui Dumnezeu, în numele morţilor noştri, pentru ca să ne ajute, să suferim toate loviturile, până la capătul suferinţelor şi până la marea Înviere şi biruinţă legionară.

C. Z. C.

Să reţinem o idee pentru care Căpitanul a mai pledat şi-n circularele precedente : “Unire, Unire şi iar Unire”. Unitatea ne va da biruinţa”. “Cine este contra unităţii este împotriva biruinţei legionare”.

Printre aceste porunci este şi aceea de a nu-ţi pârî camarazii. De obicei, în alte organizaţii politice, şeful îşi pune toată nădejdea în cei care pârăsc, care îl vor informa de tot ce se întâmplă în partid.

Mă întreb dacă prin această poruncă Codreanu îşi făcea vreun calcul sau pur şi simplu exprima un punct de vedere care circula la cei din generaţia sa. căci nu-mi aduc aminte, din anii copilăriei, din prima zi de şcoală chiar, decât de un singur sfat pe care mi l-a dat tata. O singură vorbă a avut pentru mine :”să nu aud că ţi-ai pârît colegii şi să nu vii acasă bătut !”pe acest context poate că s-ar potrivi mai bine şi un comentariu al formulei de adresare pe care au practicat-o legionarii : camarade ! În ce fel camaradul este mai mult decât un prieten, decât un tovarăş, un domn ? Evident, cel mai apropiat de camarad, ca termen vechi românesc, autohton, ar fi frate de cruce. Conştiinţa acestei sininimii cred că este baza denumirii pe care legionarii au dat-o organizaţiilor de tineret, formate îndeosebi din elevi : frăţii de cruce.