Franțași tezurul României… Germania și împrumutul datorat României

Poate vă întrebați care-i motivulpentru care, după Revoluție, Franța a dat un atac susținut asupra României.Nicio altă țară nu a concentrat atâtea resurse precum Franța. Mai mult, defiecare dată, francezii sunt susținuți în demersul lor de toți ceilalți„penetratori”. E ciudat, mai ales că, în mod normal, la apariția unor asemeneacoliziuni de obicei iese cu scântei.

De unde oare această înțelegere? Și,mai ales, de unde interesul atât de atent al Franței? Într-adevăr, Franța eparte a găștii internaționale de bandiți care jefuiesc România. Din acest punctde vedere, interesul său e la fel de justificat ca și cel al celorlalțibandiți. Însă, mai e ceva. De ce a fost nevoie ca Franța să facă „puțin maimult” medaliindu-i pe trădătorii Coldea & Kovesi? La urma urmei, de jupuitne jupoaie ceva mai puțin decât Austria. Pe o scară a banditismului, Franța arocupa locul 3 sau 4 față de ceilalți „parteneri” ai României. Și-atunci care-imotivul?

Ei bine, există un motiv cât se poatede serios care poate afecta serios stabilitatea Franței. E vorba de o chestiuneistorică, mai precis de tezaurul României mutat în Rusia. Puțină lume știe căîntreaga operațiune desfășurată în două tranșe (12-14 decembrie 1916 și 23-27iulie 1917) a avut … trei părți semnatare. România, cea care muta tezaurul,Rusia, cea care primea tezaurul și … Franța care a semnat în calitate degarant. Așadar, tezaurul nostru mutat la ruși avea ca și garant Franța. Acestaeste motivul pentru care un exemplar al Protocolului dintre România și Rusia seaflă în Franța.

Așadar, având în vedere refuzulRusiei de a înapoia tezaurul (aici e o problemă în care, pentru a se închidecercul, e implicată și Germania!), România e îndreptățită să solicitedespăgubiri din partea Franței. E cât se poate de simplu, însă România n-afăcut-o și nici n-o va face cât timp va avea la vârf marionete controlate.

De altfel s-a văzut limpede ce s-aîntâmplat cu datoria Germaniei către România, descoperită și făcută publică deprofesorul Radu Golban. Au sărit ca arși fix beneficiarii acesteia, adică BancaNaționala României, negând existența acelei datorii care era perfectdocumentată. La fel se întâmplă și acum cu Tezaurul. În mod normal, procesul derecuperare e unul simplu, iar dacă nu se reușește recuperarea din Rusia, garantultrebuie să suporte.

Poate înțelegeți astfel de ce Franțaa medaliat un șef în exercițiu al principalului serviciu secret al țării și peprocurorul șef al celui mai influent parchet, de ce președintele țării esusținut, între altele, de grupuri obscure având filiații în Rusia și de ce,cât timp vom avea o arhitectură statală precum cea din prezent, României nu ise va returna niciun gram de aur. Suntem împânziți de trădători! Orideparazităm țara, ori paraziții ne mănâncă de vii!

                                                                                                               Dan DIACONU

                         Notă foarteimportantă „Justițiarul”

 Prezentăm mai jos ipotezaargumentată că, de fapt, tezaurul României a ajuns într-un final în Franța viaGermania, ceea ce explică și mai bine atitudinea celor două țări față deRomânia și obediența alogenilor instalați din exterior la conducerea țăriinoastre, devenită colonie, față de tandemul Germania-Franța care conduceEuropa!

«12-14 decembrie 1916: Tezauruleste încărcat, la Iaşi, în vagoane, cu direcţia Moscova. Transportul vizaexclusiv aurul României (o cantitate de 93.400 kg aur) deţinut sub formă delingouri, monede diverse şi bijuterii. Porneşte către Moscova al doileatransport cu valorile Băncii Naţionale a României din care aur efectiv învaloare de doar 574.000 lei (echivalentul a circa 170 de kg aur). Întotal: 93.570 kg aur au luat drumul Moscovei, în cele douătransporturi. Au dispărut exact 93.540 kg de aurReţineţicifra: este cantitatea de aur pe care o vom regăsi, cu o precizieuluitoare, în păienjenişul armistiţiilor şi tratatelor de pace de după PrimulRăzboi Mondial: transportată de la Moscova la Berlin şi apoi în somaţiaAntantei către Germania de a restitui „aurul României sau al Rusiei”. (…)

7 mai 1918: România semnează Tratatul de Pace de la Bucureşti, un documentumilitor, dintre România, pe de o parte, şi Germania, Bulgaria, Austro-Ungaria,Turcia, pe de altă parte. Dincolo de cedările teritoriale impuse,România a cedat controlul activelor Băncii Naţionale către trupele de ocupaţiegermane. Din interpretările asupra acestui tratat rezultă că Româniaar fi renunţat la Tezaur, odată cu documentele referitoare la acesta aflate încustodia BNR. Profesorul universitar şi diplomatul german Ernst Jäckh(1875-1959) scrie în Memoriile sale (Stuttgart, 1954, p. 382) că România acedat aurul său Germaniei prin Tratatul de Pace de la Bucureşti. Se pare căRomânia ar fi renunţat atunci la dreptul de proprietar al tezaurului. (…)

27 august 1918: Acordul financiar germano-rus, semnat în continuarea Tratatului dela Brest-Litovsk, prevede daune de război şi compensări pentru prejudiciileaduse Germaniei prin confiscarea şi sechestrarea averii germane în Rusia.Compensările în aur făcute de Rusia în contul Germaniei se efectuează, conformtratatului, în două tranşe: prima de 42.860 kg aur şi a doua de 50.676 kg aur.În total: 93.540 kg aur. Sunt singurele tranşe prevăzute concret întratat din cantitatea de aur pe care Moscova ar fi urmat să o trimită cătreBerlin (circa 245.500 kg aur) şi, totodată cantităţile de aur care au ajunsulterior la Berlin.

11 noiembrie 1918: Armistiţiul de la Compiegne marchează înfrângerea Germaniei şianulează Tratatul de la Brest-Litovsk, Acordul Financiar ruso-german şiTratatul de Pace de la Bucureşti. Conform armistiţiului semnat între Germania,Franţa şi Regatul Unit (art. XIX – Clauze financiare), aurul ar fi trebuit safie predat puterilor Antantei, care au declarat că-l vor ţine în custodie pânăla semnarea unui acord de pace. Formularea exactă din armistiţiu este:„Restituirea aurului rusesc sau românesc capturat sau în aflat custodiaGermaniei”. Este clar că textul din armistiţiu se referă lacele 93.536 kg aur transportate de la Moscova la Berlin înseptembrie (cantitate echivalentă cu cea a Tezaurului României trimis,spre păstrare, la Moscova). (…)

5 decembrie 1918: potrivit documentelor aferente armistiţiului din 29 noiembrie, ocantitate formată din două tranşe de 42.866 kg aur, respectiv 50.676 kg aur (untotal de 93.536 kg aur) porneşte, în două vagoane, pe linia ferată Mainz –Saarbrücken către căile ferate controlate de Aliaţi, pe riscul Guvernuluifrancez. (…)

28 iunie 1919: se semnează Tratatul de la Versailles, iar Rusia, deşi NU participala semnare, are conform art. 116 al acestui tratat posibilitatea de a solicitadirect pretenţii de despăgubire Germaniei. Cu toate acestea, Rusia nu acerut niciodată înapoi cantitatea de 93.540 kg aur transportate de laMoscova la Berlin în septembrie 1918, în baza tratatului financiarruso-german, anulat prin armistiţiul din noiembrie 1918. (…)

1956: Rusia a trimis către autorităţile comuniste din Româniaaproximativ 33 kg aur, singura cantitate de aur returnată vreodată dinTezaurul care a luat drumul Moscovei în decembrie 1916. Şi, cel mai probabil,singura care mai era depozitată, la acea dată, la Moscova. Dacăscădem aceste 33 kg aur din totalul celor 93.570 kg aur care au ajuns iniţialla Moscova, în cele două transporturi, obţinem exact cele 93.540 kgaur care au fost trimise de la Moscova la Berlin, conform cantităţiistipulate în Acordul financiar germano-rus şi cele 93.540 kg aur careau plecat din Germania către Franţa, conform documentelor aferentearmistiţiului de la Compiegne. (Radu Golban, Tezaurul României: lucruri pe care Bruxelles-ul nu ar vrea să le aflaţi)

«Carol I şi Ferdinand au condustreburile privind dotarea, organizarea şi pregătirea armată a statului aşaîncât prima dată în secole, o armată străină a invadat teritoriul românesc prinînfrângerea armatei române şi a ocupat cea mai mare parte din ţară. Regele şiguvernul s-au restrâns la Iaşi, din Statul Roman rămânând abia cât jumătate dinMoldova intre Carpaţi şi Prut. (Notaredacției: Este vorba de Primul Război Mondial.)

TEZAURUL: chipurile, Consiliul de Ministrii, dar ştim că erau ca şi azi, doarnişte marionete, a decis să trimită tezaurul la Moscova spre protejarea lui,chipurile.

Rusia era în curs de a fi preluată debolşevici susţinuţi de germani.

Şeful operaţiunilor de război alGermaniei era Max Warburg, bancher din Hamburg.

Bolşevicii, de fapt evrei dinBrooklin, New York conduşi de evreul Lev Davidovich Bronshtein, sub falsaidentitate de Leon Trotsky, au preluat Imperiul Rus şi l-au evreizat prinsovietizare cu 20 de milioane de dolari aur daţi de Jacob Schiff, tatăl soţieilui Felix Warburg care a fost organizatorul industriei derăzboi a SUA şi şeful de facto al preşedintelui Woodrow Wilson. Cele 20 demilioane au fost transferaţi prin bănci suedeze ale familiei Warburg. Maxsi Felix erau frați.

O aripă a familiei Warburg aconstituit sistemul bancar din Danemarca şi Suedia cu vreo sută de ani anteriorşi constituie baza familiilor conducătoare ale celor două ţări în prezent.

Numele anterior al familie Warburg afost Del Banco şi au venit din Venezia, evrei strămutaţi cu multe secoleanterior care au dezvoltat Republica Veneţiana bazată pe traficul de sclavi şicamătă.

Deci Imperul Rus era în curs de a fipreluat de evrei sub identitate de bolşevici ruşi susţinuţi de evrei, sub falsăidentitate de germani, poziţionaţi în funcţii de conducere în Statul German cubani de la evrei sub falsă identitate de americani poziţionaţi în funcţii deconducere în Statul American.

În ianuarie 1917 ajunge prima parte atezaurului la Moscova, în februarie 1917 Kerensky, evreu, ia conducerea Rusieide facto, în august 1917 ajunge a doua parte la insistenţele lui Nicolae Titulescuministru de finanţe, mason de vază, iar în noiembrie 1917 bolşevicii preiauconducerea de la Kerensky.

Surprinzătoare coincidenţă ca lapacea de la Brest în 1918, Statul Rus condus de bolşevici a dat Statului Germano despăgubire chipurile de 93,5 tone de aur o cantitate identică cu cele 93,5tone de aur preluate de la Statul Roman în custodie.

Surprinzătoare coincidenţe că:
• nişte evrei au organizat atacul germanilor împotriva României, iar ca urmarecăruia
• nişte evrei au ordonat Guvernului Roman să trimită tezaurul la alţievrei care controlau deja Imperiul Rus
• evreii care controlau Imperiul Rus au transferat o cantitate identicăde aur sub pretext de despăgubiri de război către alţi evrei care conduceauStatul German;
• niște evrei au ordonat Guvernului Român și slugii lor, rege al StatuluiRomân, să comită efectiv disoluția, dispariția Statului Român.

Eu cred în Dumnezeu, dar nu cred încoincidenţe, când lucrurile se aranjează ca „puse cu mâna”.

Arhivele sunt încă ferecate dar să nune mirăm dacă am afla că tezaurul României a jucat un rol esenţial în preluareaImperiului Rus de către evrei la 1917.

Este clar că transferul tezaurului aavut ca rol ca Statul Roman să nu mai aibă nici o resursă să poată plăticheltuielile de apărare. Povestea cu protecţia averii naţionale se prăbuşeşteîn fata coincidentelor descrise mai sus. Chiar în condiţiile deosebit de ostileşi degradate create de Guvernul Statului Român, totuși Oştirea Romană avea oremarcabilă capacitate de luptă, capacitate pe care Guvernul şi Ferdinandfăcuseră tot ce era posibil să o saboteze, capacitate care s-a dovedit subagresiunile simultane cea făţişă a adversarului şi cea clandestină a duşmanuluiintern reprezentat de clasa „conducătoare”.

La recomandarea şefilor lor străini,în 1917 guvernul cu Ferdinand în frunte plănuiau să se refugieze în Rusia ceeace însemna în fapt, dispariţia Statului Român cu efectul împărţiriiteritoriilor locuite de romani sub controlul statelor vecine : Ungaria, Serbia,Rusia, Bulgaria. VISUL DE AUR AL INVADATORILOR DE PESTE 2.000 DE ANI. Preventivtrimiseseră tezaurul înainte de planificată disoluţie a „Statului Român CelModern” ca să rămână al lor.

DAR patrioţii români nu s-au lăsatdistruși. Au înţepenit în tranşee la Mărăşeşti şi Oituz, au respins pe germani,s-au îndreptat spre est şi au dezarmat şi alungat hoardele ruseştidezorganizate de revoluţie, s-au repliat şi au respins atacurile din aprilie şiiulie 1919 ale ungurilor sub conducerea lui Bela Cohen, evreu, şi au eliberatBudapesta de guvernul evreiesc, chipurile comunist şi au pus şi opincaromaneasca pe Parlamentul de la Budapesta la 4 august 1919. Patrioţii români ca generalul Eremia Grigorescu care a reamintitLumii ca „PE AICI NU SE TRECE!”, patrioţii care au luat arma în mâna, eisinguri contra manevrelor guvernului și regelui au făcut eliberarea armată aţării şi întregirea statului.

Pentru că nu au reuşit să distrugăNeamul Romanesc la 1917 prin aceste manevre, propaganda evreiască creează altelegende atribuind meritul întregirii doar regilor lor cunoscuţi sub falsăidentitate de germani, a guvernelor Statului Român care, cu excepţia celorconduse de Ionel IC Brătianu şi puțini alţi patrioţi, au fost cu totulobediente planurilor de disoluţie a Statului Român şi a ştergerii Neamului Romanescde pe harta Lumii.

Forţa şi hotărârea Neamului Românesca convins inamicii de toate felurile că nu se pot juca prea mult cu noi şitrebuie să facă şi ce vrem noi aşa că s-a făcut reîntregirea la 1918.

La Conferinţa de pace de laVersailles în 1919, partea învingătoare a fost condusă de şefuldelegaţiei americane Felix Warburg iar partea perdantă a fost condusă de şefuldelegaţiei germane Max Warburg, adică frati’su lu’ Felix !!! Înfavoarea cui credeţi că a negociat Felix cu Max, cine se încumetă să ghicească?»(Adrian Grigoriu, DESPRE REGII ROMÂNIEI, AŞA-ZIȘI GERMANI)