Spre Buda-Pesta

Mesaje primite
x

Romania Magnifica

17:20 (acum 2 ore)

către eu
Spre Buda-Pesta

Înaintarea continuă iar flancurile trupelor noastre erau întărite cu flancgarde puternice, pentru a se evita atacuri de surprindere din partea inamicului.
În ziua de 4 August Grupul General Holban ocupă Buda-Pesta unde este numit guvernator.
Grupul General Moşoiu atinge Dunărea la Vest.
În acest timp trupe din Grupul General Dumitrescu (Detaşamentul General Davidoglu) taie retragerea unei divizii inamice, Divizia 1 care capitulează în regiunea  Mişcolţ iar alt grup de trupe (General Holban) înconjură alte 3 divizii inamice (3, 5 şi 7) cari se predă. În acest timp Grupul General Moşoiu continuă înaintarea împreună cu Grupul General Holban până la legătura cu cehoslovaci şi Dunăre.
Trupele inamice zăpăcite de manevra şi planurile inteligente ale Comandamentului Român precum şi de resistenţă fără seamă a soldatului român, se predau cu 1235 de ofiţeri, peste 40.000 soldaţi, 348 tunuri diferite calibre, mitraliere etc. în total 6 divizii.
Şi astfel soldatul român pecetlueşte cea din urmă pagină de glorie ducând vitejia străbună până la porţile Buda-Pestei.
Ai noştri odată intraţi în capital Ungariei, pe lângă dezarmarea trupelor, prăbuşeşte regimul bolşevic, – Bela Kun cade de la putere, se restabileşte viaţa  dinaintea bolşevismului, garantarea pentru cetăţeni avutul, viaţa, cinstea etc. ca şi la noi în ţară.

Maior Virgil Arifeanu
Licenţiat în Drept
Consiliul de Razboi Corp. II A

RĂSBOIUL NOSTRU CONTRA UNGURILOR
1918 – 1920

Publicarea permisă de Corpul II Armată cu No. 9508 din 30 Sept. 1924

Bucureşti
Institut de Arte Grafice “Eminescu” S.A.
Str. Parlamentului, No. 2
1924

http://www.romaniamagnifica.ro/?do=Istoria&optiune=1916-1919+-+CEI+ce+ne-au+facut+MARI+%28I%29

Cu înalt respect,
Valentin-Nicolae Bercă
„România Magnifică” – www.romaniamagnifica.ro – un proiect cultural pentru unitatea şi bogăţia spirituală a Românilor de pretutindeni, militând pentru reafirmarea valorilor spiritualităţii poporului român, unit prin limbă, tradiţii şi credinţă creştină, mereu mândru de istoria sa multimilenară  în spaţiul carpato-danubiano-pontic.