DIN NEVOIE DE ADEVĂR

SĂ NE CUNOAŞTEM ISTORIA

13 SEPTEMBRIE 1899 CENTENAR

13 SEPTEMBRIE 1999 CORNELIU ZELEA COPDREANU

La 13 septembrie 1999 se împlinesc 100 de ani de la naşterea lui CORNELIU ZELEA CODREANU . După cum se ştie, asupra personalităţii sale s-au exprimat până acum opiniile, aprecierile şi atitudinile cele mai diverse şi mai contradictorii. Centenarul naşterii lui Corneliu Zelea Codreanu poate şi trebuie să fie pentru toţi romanii, atât pentru cei care l-au iubit, cât şi pentru cei care l-au contestat, prilejul cel mai potrivit ca opiniile şi judecăţiile noastre să să apropie între ele cât mai mult, în spiritul exclusiv al respectului pentru adevăr, stabilind acel consens cu care se cuvine să fie consemnate în memoria Neamului figura şi numele fiecărui făuritor de istorie. Căci, negreşit, Corneliu Zelea Codreanu a fost un făuritor de istorie şi trebuie judecat ca atare !

Nevoia de adevăr, atât de firească pentru fiinţa omului şi pentru societate, priveşte şi alte personalităţi româneşti din acest secol, asupra cărora nu am reuşit încă să ajungem la o apreciere corectă întemeiată pe o cunoaştere propriu-zisă a faptelor reale, într-adevăr petrecute, şi asta pentru că, din nefericire, secolul nostru, mai mult ca oricând în istoria umanităţii, a permis dezvoltarea unor tehnici, strategii şi procedee de dezinformare prin care judecata oamenilor a fost lipsită de cunoaşterea elementelor indispensabile aflării şi cunoaşterii adevărului.

Considerăm că din toate punctele de vedere avem de pierdut, ca societate şi ca naţiune, ca ţară, ca indivizi, din perpetuarea ignoranței şi minciunii în care suntem ţinuţi cu privire la persoane şi evenimente de maximă importanţă din istoria acestui secol, care, ca şi Corneliu Zelea Codreanu, au fost până acum sistematic calomniate, incriminate metodic şi stăruitor, fără drept la replică ori la recurs.

Societatea românească nu-şi poate permite să se abstragă de la efortul, deseori sisific, de a afla adevărul despre ea însăşi, despre propriul ei trecut, despre cei care, prin destinul lor, au năzuit să modeleze un chip nou României, mai falnic, mai glorios, urmărind astfel un gând curat sau un vis, deseori înşelător.

Criza generalizată în care a ajuns România îşi găseşte explicaţia şi în uşurinţa cu care a fost tolerată de români minciuna şi mistificarea, lungul şir al diversiunilor debutând, la început de veac, cu cea de la 1907 şi încheindu-se, într-o tristă încununare, prin cursul nefast luat de evenimente după ˮ revoluţia furatăˮ din Decembrie 1989. Nu vom ieşi din această criză până nu vom restabili în societatea românească nevoia de adevăr şi legalitate, nevoia de dreptate.

Aflarea adevărului şi impunerea lui nu este un lucru uşor. Dimpotrivă, se face prin mari eforturi şi deseori prin sacrificii de care azi puţini dintre noi mai sunt în stare.

Considerăm centenarul CORNELIU ZELEA CODREANU o ocazie binevenită pentru opinia şi simţirea publică românească, un prilej, poate chiar cel mai potrivit, pentru a resuscita şi spori în chip decisiv energiile nevoii noastre de adevăr. Ne adresăm tuturor voitorilor de bine ai acestui neam românesc indiferent de opinia lor despre personalitatea lui Corneliu Zelea Codreanu, celor capabili să-şi asume sine ira et studio aflarea şi promovarea adevărului, chemându-i ca, impreună, într-un exemplar efort de lămurire a fiecăruia şi a tuturor cu privire la cine a fost Corneliu Zelea Codreanu, să facem din desfăşurarea acestui centenar CODREANU un proces de senină împăcare cu adevărul, oricare ar fi acesta, oricât de mult ar modifica el percepţia pe care acum o avem despre Corneliu Zelea Codreanu.

Acest centenar ar putea fi semnalul declanşării mult doritei noastre reconcilieri naţionale, reconciliere care nu poate fi concepută decât în spiritul adevărului, al deciziei noastre neabătute de a respinge orice partizanat care ar putea deforma imaginea a ceea ce suntem, a ceea ce am fost, a ceea ce ne propunem să fim.

COMITETUL DE INIŢIATIVĂ

NOTA BENE Persoanele care, în spiritul celor de mai sus, doresc să se implice în proiectarea şi buna desfăşurare a acestui centenar Codreanu, sunt invitate să ne scrie la adresa : BUCUREŞTI C.P. 41-30 Centenar Codreanu

*

Nota redacției – Centenarul Căpitanului a fost omagiat în sala Dales, plină până la refuz de un public dedicat adevărului istoric. Adunarea a fost tulburată de o intervenție a SRI, care a pretins că primise un telefon privitor la o explozie iminentă în sală. Am fost evacuați și vreme de o oră au căutat bomba, n-au găsit-o, după care lumea s-a întors în sală. Printre vorbitori mi-aduc aminte de dr Șerban Milcoveanu, Marcel Petrișor, Gheorghe Jijie. Au fost mai mulți. Comitetul de inițiativă a fost constituit din mine și Marcel Petrișor.

i.c.