.

.

     Prioritatea social-politică Nr.1

 

Orice prioritate e dictată de situație. În caz de furtună dezastruoasă, cu ruperea cablurilor rețelei de distribuire a energiei electrice, prioritatea Nr.1 este refacerea rețelei, în caz de incendiu – stingerea  cât mai rapidă a focarului. Etc.

Care este sarcina prioritată  social-politică în Moldova de Est, fără soluționarea urgentă a căreia  puterea de stat, din mâinile ”dreptei” compromise serios, se va deplasa  inevitabil spre antipodul ei electoral. La noi, acest antipod nu e stânga normală pro-națională, precum este partidul Syriza (36% din voturile electoratului) sau Partudul Socialist din Grecia, ci câteva partide de stânga deteriorate de antiromânismul vasalității lor față de Imperiul răsăritean. Ferice de alte popoare, unde stânga lor politică nu este acaparată de agenții intereselor străine! Defectul major al  arealului politicului  din Moldova de Est constă în anomalia absenței stângii normale pro-naționale.

Deoarece unica stângă de la noi este cea antiromânească, poporul nu are alta de ales. Vor vota și pe necuratu, numai  să dea jos ”dreapta”.

Aducerea la putere a stangii antinaționale, prin votul de negare a  ”dreptei” ineficiente, inevitabil va crea conflictul aprinderii războiul civil, cu implicarea cointeresată a forțelor de peste hotare! Ca în orice război civil, fie el în Siria, fie el în Ucraina…

Evitarea declanșării răzbiului civil în Moldova de Est e  de importanță vitală!

La alegerile recente din Grecia, aflată ani de zile în profundă criză economică și financiară, electoratul a votat masiv partidul radical de stânga Syriza. Deoarece grecii au înțeles: unica platformă politică de salvare a țării lor, de ieșire din criză, este stânga radicală pro-națională!

Oameni buni, fiți raționali ca grecii de azi! Nu vă lăsați  manevrați  nici de cântecele  marionetelor răsăritene, nici  de ideile reacționare  ale unor intelectuali de la noi afumați cu liberalism, care mimează figura de promotori ai intereselor naționale. Ei sunt slujnicii clanurilor clasei dominante.

Să creăm urgent un partid patriotic de stânga, nelegat de interesele Imperiului răsăritean! Un partid ca Syriza! Constituirea de urgență a  unui partid pro-național de stânga este Prioritatea social-politică Numărul Unu!

Iată orientările programatice ale partidului cu adevărat al nostru, pe care să-l votăm nu prin alegerea răului mai mic, cum am procedat până acum, ci din convingerea că orientările social-economice  ale acestuia sunt și ale noastre — ale majorității populației truditoare:

 1. Scoaterea aparatului de stat din mâinile clanurilor mafiote-oligarhice poate fi realizată nu prin înlocuirea figurilor corupte cu persoane încă necorupte —  înlocuirea  de sus până jos a personalului casei de toleranță nu  schimbă esența acestei instituții, —  ci prin schimbarea radicală a orânduirii sociale. Confiscarea averilor furate.
 2. Involuția economică-culturală-socială degradantă a Moldovei de Est are cauză bazală orânduirea neoliberală, cu dominația proprietății private asupra mijloacelor de producție. Rețeta: naționalizarea întreprinderilor mari și mijlocii, care trebuie să devină proprietate  publică.
 3. Formarea sistemului puterii de stat să se facă de jos în sus: consiliile deputaților locali, a deputaților raionali/județeni, Consiliul Suprem al deputaților.
 4. Alegerea directă de către electorat a deputaților de trei niveluri și a Președintelui Consiliului Suprem al deputaților (de ”președinte al republicii” numit de oligarhi nu e nevoie).
 5. La alegeri, pe circumscripții, deputații semnează contract cu alegătorii, în contract sunt enumerate poruncile de ordin general și de ordin concret, pe care se obligă să le realizeze deputatul, inclusiv Președintele Consiliului Suprem al deputaților.
 6. Elaborarea legii și a mecanismul real de revocare de către electorat a deputaților, inclusiv a Președintelui Consiliului  Suprem al deputaților, care au încălcat prevederile contractului electoral.
 7. Este exclus împărțitul portofoliilor conform ”algoritmului partinic”.
 8. Tuturor funcționarilor publici le este interzis să dețină peste hotare conturi bancare și proprietăți.
 9. Judecătorii să fie aleși și revocați de electorat.
 10. 80% din bănci trebuie să fie de stat.
 11. Impozitul pe venit să nu fie unul și același pentru bogați și săraci, ci unul progresiv, cu cât mai mare e venitul, cu atât mai mare să fie procentul de impozitare, chiar și  50%.
 12. Introducerea impozitului anual pe lux (obiecte de lux, mașini de lux, vile de lux).
 13. Pământul nu se vinde străinilor. Aparține acelor localnici, care îl prelucrează. Suprafața, cât poate prelucra familia concretă.
 14. Crearea Asociaților de producție agro-zoo-pomicole-viticole, cu înalt grad de prelucrare, cu păstrarea în depzite frigorifice și realizarea directă a produselor – (Holding) – fără intermediari.
 15. Crearea unui mecanism eficient și rapid de control financiar a justificării scoaterii peste hotare a tuturor banilor, ce depășesc o anumită sumă.
 16. Crearea condițiilor necesare Reunirii favorabile cu România.
 17. Subvenționarea agriculturii de către stat, în măsură suficientă. Sursa finanțării — industria dezvoltată. Absența, în Moldova de Est, a sectorului industrial necesar este principalul argument economic în favoarea Reunirii cu România, unde a mai rămas industrie și potențial industrial.
 18. Deschiderea întreprinderilor industriale autohtone după formula proprietății: 50% de acțiuni aparțin tuturor lucrătorilor întreprinderii autohtone, 30% de acțiuni – statului, 20% – altor investitori.
 19. Crearea unui sistem rațional de irigare.
 20. Revizuirea totală a programelor de învățământ. introducerea educației umaniste și  patriotice, în spiritul echității sociale, al muncii, cumsecădeniei, moderației consumului, solidarității truditorilor.
 21. Procesului formării cadrelor didactice să fie nu mai puțin de 5 ani.
 22. Studiile preuniversitare și universitare — pe cheltuiala statului. Bani — din sectorul industrial.
 23. Introducerea asistenței medicale gratuite pentru categoriile sociale defavorizate și pentru primul ajutor în cazurile de urgență.
 24. Lărgirea listei medicamentelor eliberate pe gratis sau cu reducere de preț (compensate de stat).
 25. Aprovizionarea cu medicamentele necesare să fie făcută de o organizație de stat.
 26. Limitarea salariilor tuturor directorilor și al înalților funcționari la nivelul de nu mai mare de 4 salarii medii pe economie.
 27. Anularea imunității judiciare a deputaților.
 28. Verificarea anuală a avuției funcționarilor publici, la intrarea în funcție, la ieșirea din funcție, cu justificarea legalității acumulărilor.
 29. Obligativitatea pentru absolvenții școlilor profesionale și ai universităților de a lucra în țară nu mai puțin de 5 ani după absolvire. Doritorii expatrierii imediate plătesc costul calculat al instruirii.
 30. Învățământul să primească nu mai puțin de 6% din PIB.
 31. Deschiderea cursurilor bazale pentru plugari (numite în Franța ”școli țărănești”), absolvirea cărora să fie obligatorie pentru toți cei care intenționează să se ocupe de activități țărănești.
 32. ONG-lor finanțate de peste hotare și fundațiilor străine le este interzis să intervină în învățămnt.
 33. Instituirea dirijării duble a învățământului: obștesc-ministerital.
 34. Reformele în învățămâmânt pot fi făcute numai după dezbateri publice largi, aprobate public, cu etapă inițială de experimentare reușită în câteva școli.
 35. Eliminarea informațiilor inutile din programele școlare — cca 25-30% din conținutul actual.
 36. Studierea analitică a concepțiilor socialiste.
 37. Promovarea culturii naționale, valorilor naționale, valorilor morale creștine.
 38. Constituirea Congreselor Pedagogice periodice, cu drept decizional de intervenire în practica instruirii și educației.
 39. Înlesniri pentru familiile tinere, stimularea natalității, protecția familiei normale tradiționale.
 40. Lărgirea listei mărfurilor produse în țară și lozinca: ”Cumpărăm numai mărfurile noastre!” (cu excepția a ceea ce nu crește și nu se produce la noi).
 41. Selectarea condițiilor acceptabile și respingerea celor inacceptabile- păguboase  pentru noi — ca premisă obligatorie a  acordării consimțământului nostru ideii intrării  Moldovei de Est în UE.

Propun ca partidul veritabil de stînga pro-națională să fie numit Partidul Oamenilor Muncii (POM).

Sigla: tricolorul românesc în cerc, în centru o stea roșie.

Vitalie Pastuh-Cubolteanu