Athanassios Mustakas
15 dec. 2019, 21:19 (acum 19 ore)
către eu

TEXT

Eventualitatea existenței urmașilor de coloniști de origine balcano-romanică veniți în peninsula din Sinai în secolul al 6-lea este o chestiune de importanță colosală.

Din păcate nu avem informații incontestabile pentru ei, ci numai ipoteze și opinii care până acum nu au fost verificate. Asta impune necesitatea unei cercetări în fața locului. România de azi are drept și obligație să se ocupă cu chestiunea aceasta așa cum a făcut Germania în trecut când trimitea cercetători ca să descopere la Crimea urme de Goți și în Africa de Nord urme de Vandali.

Abordarea chestiunii trebuie făcută în două faze:
a) O cercetare preliminară de scurtă durată care va avea ca scop detectarea elementelor neolatine în graiurile membrilor grupului respectiv și paralel o observație comparativă a trăsăturilor lor antropologice
b) Dacă se va dovedi că au atare elemente în limba lor, și tipul lor antropologic se diferențiează de cel al populației vecine, atunci este necesară o cercetare nouă mai sistematică și mai adâncă în ambele direcții.

Dat fiind că sunt Aromân și de formație lingvist chestiunea mă atinge în mod deosebit. Așa am decis să mă duc acolo personal timp de două luni pentru o examinare a situației din aproape.

Pentru efectuarea expediției am nevoie de sprijin financiar dat fiind că cheltuielile prevăzute depăsesc cu mult posibilitățile mele. Aproximativ ele ar fi:
– bilet dus-întors 800 EUR
– două luni la hoteluri: 60 zile x 40= 2400 EUR
– mâncare la restaurante, produse alimentare, 60 zile x 20 = 1200 EUR
– Închiriere de mașină cu șofer ca să mă deplasez la satele care sunt izolate în munți. Șoferul va fi totodată ghid pentru regiunea, și o apărare de robi și teroriști care nu numai atacă, dar și aduc străini din țările occidentale, 60 x 30 = 1800 EUR
– asigurare medicală, benzină, carte pentru telefon și internet: 500 EUR
– cheltuieri neprevăzute: 300 EUR
Suma ajunge la 7000 EUR

Având în vedere situația reală, bazându-ne pe experiența pe care o am din Mauretania și luând în considerație intențiile și posibilitățile mele mă adresez către orice instituție competentă și interesată și o rog să examineze cererea mea și să acorde un sprijin financiar care îmi va da posibilitatea să efectuez planul meu de valoare științifică necalculabilă și de importanță morală pentru etnia Română. Aș putea merge acolo în perioada aprilie-iulie 2020 dacă am o notificație cel puțin două-trei luni înainte și din ziua în care suma va fi transferată în contul meu bancar.
Din partea mea garantez alcătuirea unui raport științific, documentat și cu informații relevante când mă voi întoarce.

În epoca noastră de azi ordinea nouă a declanșat un război aspru cu scopul de a distruge națiunile. Nivelarea identităților naționale a deja pornit prin efectele destructive ale globalizării, exploatarea rafinată prin neocolonialismul și plutocrația, și puterea necontrolabilă oligarhilor, neocapitalismului sălbatic și cosmopoliților fără rădăcini. Adulterarea națiunelor europene se execută sistematic înainte ochilor noștri prin migrație planificată de grupuri extraeuropene de rase africane și asiatice care au alte tradiții, altă religie și alte valori morale efectuând așa marea schimbare a populației europene. Războiul s-a declarat și contra religiei creștine, specific contra ortodoxiei cu scopul de a impune noua religie a noii ordine în lume – ateismul. Împrejurările periculoase care ne înconjoară ne obligă pe toți să ne întoarcem spre sursele națiunii și să învățăm să considerăm ca comoară etnică orice urmă legată cu etnia noastră chiar dacă se găsește atât de departe cum este Peninsula de Sinai.

Prof. Dr. Phil. Athanassios Mustakas
Institutul de Limbă Engleză / Institutul de Lingvistică și Limbi Naționale
Universitatea din Nouakchott
MAURETANIA

+222 41 82 32 73
athanarich68@gmail.com
armaname@gmx.de
mustakas@tiris.de

 

*

Nota redacției – Expediția a fost re-programată pentru lunile octombrie-noiembrie 2020.