Textul mesajului:
Daca satanistii care conduc Romania nu sunt inlaturati de popor si satanistii ne vor baga in razboi, atunci Sfantul Dumnezeu va da un mare cutremur tocmai pentru a nu fu tarati in acest razboi satanic!!! „Urmând tradiția creștină la vremuri de restriște, pentru salvarea poporului ortodox prin procesiuni cu sfintele moaște și întețirea rugăciunii în toate bisericile și mănăstirile țării, Prea Cucernicul Părinte Emanuel Ganciu (foto dr.), cunoscut generației Pieței Universității 1990 pentru implicarea sa duhovnicească în susținerea cauzelor românești, luminat de harul Sfântului Duh, a alcătuit o scrisoare către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, la care s-au alăturat rapid sute de români, personalități și simpli credincioși din întreaga țară. Părintele pomenea în scrisoarea sa, înregistrată ieri, miercuri, 2 noiembrie, la Patriarhie, despre cele descoperite de Dumnezeu vrednicului de pomenire Părinte Nicodim Bujor de la Cernica, și anume că, dacă nu se va împiedica intrarea țării într-un război nedrept, va da pe întregul teritoriu al țării un cutremur. La nici 24 ore de la depunerea Scrisorii la Palatul Patriarhiei, România a fost zguduită de un cutremur de peste 5 grade Richter. Un semn despre care trebuie să se țină cont.

Publicăm în continuare Scrisoarea către Patriarh, semnată, între alții, și de Protosinghel Serafim Bădila, duhovnicul mănăstirii de la Cășiel, alți preoți și monahi, respectatul veteran de război Radu Theodoru, general de aviație, scriitori, profesori, jurnaliști, oameni de cultură și artă, istorici, ingineri, constructori, medici, economiști, procurori, avocați, reprezentanți ai societății civile românești, simpli credincioși:
Prea Fericite Părinte Patriarh,

Noi, fiice și fii ai Bisericii Ortodoxe Române și ai neamului românesc, în contextul extrem de grav al primejduirii poporului nostru, prin aderarea la un conflict militar străin de orice interes legitim al României, vă rugam și vă solicitam în numele celor peste optzeci la sută dintre românii care s-au declarat împotriva intrării noastre în război, în numele poporului român, de acum și dintodeauna, care nu a luptat niciodată într-un război nedrept și în numele românilor oprimați din ținuturile românești deținute ilicit de Ucraina, să vă manifestați autoritatea pe care o aveți prin Harul lui Dumnezeu și prin Statutul BOR (art. 26, alin. 49), și să dispuneți de urgență ca, în toate parohiile, mănăstirile și schiturile din țară să se facă procesiuni cu prapuri și icoane, după Sfânta Liturghie, pentru pace și pentru neintrarea României în război.

Vrednicul de pomenire, protosinghelul Nicodim Bujor, fost iconom la Mănăstirea Cernica, om duhovnicesc cu viață îngerească, văzător cu duhul, ascultat de Hristos și de Măicuța Lui în rugăciunile pe care le făcea, pentru care ați trimis un frumos cuvânt la trecerea lui la cele veșnice, vorbea de acest al treilea război mondial, pe care îl socotea iminent, război la care, spunea el, Dumnezeu nu vrea ca România să participe.

Și mai spunea părintele Nicodim, din cele descoperite lui de Dumnezeu, că, dacă nu se va împiedica intrarea țării în acest război nedrept, va da pe întregul teritoriu al țării un cutremur atât de cumplit, încât, din cauza pierderilor extrem de mari umane și materiale, România nu va putea fi atrasă în război.

„Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.”

Cu nădejdea că cererea noastră va fi luată în considerare, vă asigurăm de smerita noastră dragoste filială și ascultare, ai Prea Fericirii Voastre fiice și fii duhovnicești,

Preot iconom stavrofor, Emanuel Florin Ganciu”