Excelența limbii române
– Cât de deșteaptă este limba română? –

(I)

(Avertisment: textul de mai jos suferă de pe urma neputinței mele de a marca prin caractere diferite – aldine etc., cuvintele care fac obiectul comentariilor. Atâta pot și eu pe internet!)

Am primit pe site-ul meu, www.ioncoja.ro, un comentariu surprinzător, pe marginea textului intitulat DONAULAND – țara lucrului bine făcut. Comentariul sună cam așa:

„Prima noastră tragedie e că vorbim limba română fără să o mai înțelegem! O limbă mai deșteaptă de câteva ori față de noi, românii de azi! Mă întreb de câte ori o fi mai deșteaptă față de nemți?!”

și este semnat de domnul D. Ciovică, alias pseudonimul cu care semnează, cidromania.

Dacă am înțeles bine, prin scurtul său mesaj domnul Ciovică ar susține următoarele:

1. Că nu mai înțelegem, că nu mai stăpânim mecanismele limbii române, pe care o vorbim fără să ne pricepem să punem în valoare tot ce ne oferă limba română ca posibilități de exprimare. Dacă mi se permite o comparație, aș face-o cu mine însumi, care folosesc un laptop și un telefon mobil, care au de la mama lor o mulțime de funcții pe care eu nu știu să le pun la treabă. Când îi văd pe toți puștanii câte minuni fac la telefonul lor mobil îmi vine să mă închid în casă și să mă dau dispărut… În cazul limbii române, toți vorbitorii ei se află în situația mea, nu știu să folosească întregul potențial expresiv al limbii române. Consolarea noastră ar putea fi aceea că în situația asta se află fiecare limbă…

2. Această situație are totuși ceva „tragic” în ea, care ar trebui să ne îndurereze sufletele, să ne întristeze, și să regretăm că s-a ajuns aici.

3. Limba română este „mai deșteaptă de câteva ori față de noi, românii de azi!” Am subliniat că e vorba de românii de azi, nu și cei de odinioară. E logic să fie așa: limba română, ca orice creație sau invenție umană, are un autor. Acest autor sunt românii de odinioară, de pe vremea lui Eminescu, a lui Matei Basarab, a lui Traian și Decebal, îi includ așadar și pe daci, și pe latini, printre autori, printre cei care au modelat limba română. Cu alte cuvinte, „deșteptăciunea” limbii române ne spune cât erau de deștepți autorii, românii de altădată! Nu greșesc dacă nu-i uit nici pe vechii indo-europeni, primordialii!
Cu alte cuvinte, „deșteptăciunea” limbii române ne spune cât erau de deștepți autorii, românii de altădată! Strămoșii noștri!

4. Lumea zice că românii de azi, așa de rău cum au ajuns, sunt totuși mai deștepți decât nemții de azi. De aici și întrebarea domnului Ciovică referitoare la nemți, având sensul că limba română este încă și mai deșteaptă dacă o raportăm la nemți… Să înțeleg că domnul Ciovică a vrut să spună că limba română este mai deșteaptă și decât germana?… Vom lua în calcul și această ipoteză, altminteri greu de verificat, dacă nu chiar imposibil.

Dezvolt cele de mai sus prin cele ce urmează:

Aș zice că am susținut și eu, în cartea Îndreptarea Îndreptarului ortografic, cum că românii s-au cam prostit în ultima vreme, majoritatea dintre ei, cel puțin. Una dintre dovezi este faptul că nu mai sunt în stare să respecte regula după care limba română ne cere să folosim cuvintele datorită, mulțumită, grație, în opoziție cu cuvintele din cauza, din pricina. Căci – și dau acum un exemplu pe care l-am dat și înainte de 1990, studenților: una e să spui mulțumită Partidului Comunist am ajuns acolo unde suntem azi, și cu totul alta e să spui din cauza Partidului Comunist am ajuns acolo unde suntem azi…

Cel mai des auzi folosindu-se cuvîntul datorită în locul locuțiunilor din cauza, din pricina… În enunțuri precum accidentul s-a produs datorită vitezei excesive… Cred că am auzit și că unii oameni se îmbolnăvesc sau chiar dau ortul popii datorită unei cauze, cum ar fi neatenția medicilor: a murit datorită tratamentului greșit!…

Cu alte cuvinte, prin cele două serii de cuvinte și locuțiuni, limba română ne obligă să nu vorbim despre o cauză, care a produs anumite efecte, fără să facem deosebirea între cauze cu efecte bune, pentru care rămânem îndatorați (vezi datorită) și avem motive să mulțumim cuiva (vezi mulțumită), și cauze cu efecte neplăcute, regretabile. În acest din urmă caz precedăm enunțarea cauzei de locuțiunile din cauza, din pricina. Acestea sunt cauze care ne …cauzează!

Adică, limba română, ca toate limbile pământului de altfel, ne obligă să gândim, să medităm, căci avem mereu de făcut o alegere. În cazul de față, să apreciem dinainte despre ce cauză este vorba. Ne cere să precizăm poziția noastră față de efectele cauzei. Sunt cu plus sau cu minus? Ne convin sau nu? Repet cuvîntul, căci este important, alegere!

E un fel de a spune că „ne obligă”. Unii vorbitori, normal de inteligenți, sunt conștienți de sensul cuvintelor și de legătura dintre ele, și leagă în mintea lor cuvîntul datorită de cuvintele înrudite dator, datorie, îndatorat etc., și nu-l pot folosi pe datorită cu privire la o cauză producătoare de efecte pentru care nu rămâi nimănui dator, ci dimpotrivă!… În mintea altor români însă, nu se face legătura dintre datorită și cuvintele celelalte, așa că ei nu au de făcut nicio alegere! Au o viață mai ușoară decât ceilalți români! Au și mintea mai odihnită, mai aerată, bate vîntul nestingherit prin vidul din creierașii lor!…

Această distincție, între efecte bune și efecte rele, se face și-n alte limbi, bunăoară în franceză… Una e să spui grâce à toi și alta e à cause de toi.

Cele de mai sus sunt un bun exemplu pentru ideea că limbile au un nivel de inteligență, de intelectualitate, de înțelepciune aș zice, care depășește nivelul multor vorbitori… Un nivel intangibil pentru mulți dintre noi!

Pentru subiectul pe care ni l-am propus este nevoie să găsim însă câteva exemple și situații care privesc numai limba română! Eventual, în comparație cu franceza! Să găsim ceva ce funcționează în limba română, dar în franceză nu există, nici nu există…

Franceza este o limbă de la care românii au împrumutat o sumedenie de cuvinte. Cam toate limbile europene au luat din franceză cuvinte, de regulă multe. Acele cuvinte, de cele mai multe ori, franceza le luase și ea din limba latină, unele din greaca veche, limbi al căror prestigiu a avut rolul său atunci când cuvintele respective au fost împrumutate din franceză de alte zeci de limbi, devenind vocabular internațional.

Chiar și engleza, azi stăpâna planetei, a luat multe cuvinte din franceză, limbă care s-a vorbit secole de-a rândul în lumea bună din Anglia, inclusiv la curtea regală. Se cunoaște faptul că în limba engleză multe cuvinte franțuzești și-au schimbat aproape radical înțelesul. De pronunție nu mai vorbesc!…

Nu știu dacă am dreptate sau nu, dar impresia mea este că în limba engleză neologismele care și-au modificat sensul au pățit cam toate același lucru: sensul lor a fost ușurat de încărcătura lor metafizică prea mare, atunci când o aveau. Am în vedere cunoscuta listă de „falși prieteni” pe care îi întâlnești când începi să înveți limba engleză. În principal, e vorba de cuvinte franțuzești sau latinești, al căror sens în engleză a devenit mult mai concret. Cf. to determine, formal, apply, application etc.

N-aș zice că limba engleză se poate lăuda cu soarta acestor cuvinte. Determinarea, bunăoară, este un fenomen complex, mai ales când funcționează în ambele sensuri, iar termenul respectiv este unul filosofic dintre cei mai importanți! La fel, a aplica, după DEX, „A raporta un principiu general la un caz concret, particular”. Nu-i de colo pentru unii „să aplice”, cu sensul din română, păstrat din franceză!… Pe englezește este la îndemâna oricui!

Cu unele cuvinte împrumutate din franceză (latină) s-a întâmplat însă în limba română un lucru mult mai interesant. Am în vedere cuvinte franțuzești ca operation, emission, station, nation, attention etc. Franțuzul nu are nicio dificultate în a folosi aceste cuvinte. Ajunse în limba română, aceleași cuvinte ajung însă să pună probleme serioase românilor, care sunt obligați de limba română să facă o alegere, între două cuvinte, care provin amândouă din același neologism: emisie și emisiune, reacție și reacțiune, porție și porțiune, rație și rațiune, operație și operațiune, chestie și chestiune, stație și stațiune, atenție și atențiune… Și așa mai departe, o listă destul de lungă: posesie – posesiune, depresie – depresiune, formație – formațiune, profesie – profesiune, lecție – lecțiune, funcție – funcțiune, fracție – fracțiune etc.
Iar unii români, cum spuneam, nu trec acest test, și așa se face că-i auzi pe stricătorii de limbă de la televiziuni că nu sunt în stare să facă nici măcar deosebirea între emisie și emisiune, de pildă… Ei sunt tot timpul în emisie, au invitați care intră și ei în emisie… Cum să nu închizi televizorul?!…

(Mai trebuie amintit că uneori în asemenea perechi termenii sunt sinonimi, dar tind să se deosebească stilistic: impresie – impresiune, obiecție – obiecțiune, ocazie – ocaziune și altele. Aș zice că sufixul -iune dă un aer de prețiozitate enunțului. Este posibil ca această fază să fie intermediară, precedă momentul când cele două cuvinte vor deveni semantic distincte.)

Nu este exclus ca acest proces să fi debutat la unele cuvinte mai vechi: sălbăticie versus sălbăticiune… Oricum, sistemul de derivare a cuvintelor din română este un capitol care fascinează dacă este privit din unghiul nostru de vedere, ca expresie a creativității, a istețimii celor care l-au dezvoltat, comparativ cu ce moștenisem din latină și, mai ales, comparativ cu celelalte limbi romnaice. De limba franceză nici nu poate fi vorba în această comparație…

Așadar, multe neologisme au generat în română o pereche de termeni care nu sunt sinonimi, ci în mod subtil se diferențiază. Românii au simțit nevoia să diferențieze aceste sensuri, să le distingă clar. În franceză, din care am împrumutat acele cuvinte, subtila distincție nu se poate face!…

Mă încumet să fac următorul comentariu: cum spuneam, toate limbile europene, dar multe și de pe alte continente, au împrumutat cuvinte din vocabularul internațional, multe de origine franceză (respectiv latină sau greacă). Aceste cuvinte au avut polisemia lor, adică denumeau, în funcție de context, mai multe sensuri deosebite! Limba română, foarte des, a ajuns să diferențeze aceste sensuri, să „dezambiguizeze” cuvintele respective, făcând dintr-un cuvînt două! Fiecare cu alt sens!

Nu refacem povestea întreagă, cum de le-a venit românilor această idee. Ne referim numai la rezultat! Iar rezultatul ne permite să conchidem că românii din secolul al 19-lea, când au intrat cele mai multe neologisme de acest soi, au fost niște persoane istețe, creative, care au descoperit un procedeu cu totul inedit de a îmbogăți posibilitățile de exprimare oferite de graiul părintesc. Procesul respectiv nu s-a mai produs în nicio altă limbă dintre multele limbi în care au pătruns asemenea neologisme.

În felul acesta limba română a devenit o limbă ceva mai dificilă, care pune în fața vorbitorilor ei o problemă în plus, obligându-i să aleagă, iar alegerea poate fi câteodată greșită. Așa cum constatăm la o mulțime de …emisii TV, chiar cu subiect sau profil cultural unele! Sau când în metrou suntem avertizați incorect: Atenție! Se închid ușile! Corect: Atențiune! Așa cum sună și comanda din armată, atunci când apare un ofițer în preajma unor trupeți! Atenția este un proces psihic, atențiune(a) este un avertisment. Te duci la primărie, în audiență, cu o …atenție! Nu cu o atențiune! (Bag de seamă că nu prea poate fi articulat substantivul atențiune! Se pare că-l folosim mai mult la vocativ, ca interjecție, aproape!)

E de subliniat că aceste cuvinte, în limba lor de origine, din care noi le-am împrumutat, nu puneau nicio problemă vorbitorilor. De ce și-au complicat românii existența inventând aceste dublete? În niciun caz ca să gândească mai puțin când vorbesc! Românului, când rostește cuvîntul emisie, i se pretinde să gândească mai mult decât franțuzul care pronunță cuvîntul emission. Românul trebuie să fie sigur că așa e corect, că despre emisie e vorba, iar nu de o emisiune…

E un subiect ce poate fi urmărit în zeci de limbi: ce s-a întâmplat cu cuvintele împrumutate de aceste limbi din franceză? Ceea ce constatăm că s-a întâmplat în limba română este un fenomen unic. Iar acest fenomen – o mai spunem o dată, denotă inventivitate, inteligență, creativitate, istețime etc. În „proporție de masă”!… Nu trebuie să ne stânjenească acești termeni. Sunt termenii potriviți. Iar adevărul pus astfel în evidență nu strică să-l spunem de mai multe ori, căci a fost până acum prea puțin luat în seamă!

Nu mă îndoiesc că în fiecare limbă găsim dovezi de creativitate, inventivitate, inteligență… Dacă ar poposi vreodată niscai extratereștri pe Terra, e lucru sigur că se vor minuna cât de isteți se dovedesc a fi oamenii prin strucutra și regulile de funcționare ale limbajului uman. E un subiect pe care l-am discutat cu alte ocazii, trecem deocamdată peste el și ne întoarcem la dovezile că românii e deștepți foc, iar lucrul acesta se vădește și prin graiul lor, prin anumite particularități ale acestuia!

Ca să închei ideea dezvoltată mai sus, trebuie să observăm că ceva asemănător s-a întâmplat încă din antichitate: sunt câteva cuvinte latinești care s-au păstrat în limba română sub două forme, ușor diferite fonetic, dar și semantic: tată – tătâne, lume – lumină, oaspe – oaspete, jude – județ… E vorba de substantive imparisilabice, a căror rădăcină la nominativ se deosebea oareșicât de rădăcina de la celelalte cazuri. În general, în limbile romanice substantivele latinești s-au păstrat cu forma lor de acuzativ. Autohtonii romanizați, învățând latinește care cum a putut, au simplificat „la greu” morfologia atât de complicată a limbii latine. Așa că, reducând flexiunea nominală la o singură formă, au avut de ales între nominativ și acuzativ și au ales forma de acuzativ, caz folosit mai des decât nominativul, se pare.

Dacă ne raportăm la ce s-a întâmplat cu neologismele mai sus comentate, ne tentează ipoteza că tot așa, vorbitorii limbii latine pentru care cuvintele respective erau cuvinte împrumutate, sunt autorii acestei găselnițe: au păstrat și pe lumen, dar și pe luminem, devenit lumină. Și pe raata, dar și pe tatanem, devenit tătâne… Și cine erau acești „vorbitori al limbii latine pentru care cuvintele respective erau cuvinte împrumutate”, precum neologismele din secolul al XIX-lea? Aceștia erau autohtonii geto-daci care împrumutau de fapt limba latină în întregul ei!…

Pe jumătate glumesc, pe jumătate sper să fie ceva adevărat în concluzia / ipoteza că în tratamentul special de care au avut parte neologismele mai sus comentate am avea de-a face cu o „atitudine” moștenită de la daci… Că ei au avut primii ideea de a distinge semantic între două variante de pronunțare.

Dacă mă înșel, ar trebui să găsim și-n alte limbi romanice dublete de tipul lume – lumină, jude – județ. Din nominativul lumen avem lume, din acuzativul luminem avem lumină. Din judex avem jude, iar județ din forma de acuzativ judicem…

Oare să aibă răsunet și peste două mii de ani anumite deprinderi lingvistice ale dacilor? N-ar fi acesta singurul caz… Am mai identificat asemenea „răsunete”, dar numai în materie de fonetică: persistența unui genotip dacic care, în anumite împrejurări, răzbate în vorbirea unor semeni de-ai noștri. De data aceasta ar fi o situație cu totul excpțională, de aceea nu ne grăbim să o proclamăm ca ipoteză propriu-zisă. Mai așteptăm, să găsim și alte situații similare.

(va urma)

Ion Coja