Tricolorul

Că li-i groază lor,
Groază tutulor,
Groază liftelor
Şi păgânilor…
Şi maghiarilor
Sălbaticilor
Fii ai hunilor;
Fanaticilor;
Otomanilor,
Ulemalelor,
Şi paşalelor,
Budalalelor;
Şi antarţilor,
Grecomanilor,
Caţaonilor;
Schipetarilor,
Capsomanilor;
Şi bulgarilor,
Sârboteilor,
Genabeţilor;
Şi sectanţilor
Panslaviştilor,
Lipovenilor
Şi scapeţilor,
Şi jădanilor
Scărnăviilor!
Groază tutulor
Inimicilor
De-al românilor
Braţ răzbunător
Şi triumfător!…

Voi! Poeţilor,
Prozatorilor,
Oratorilor,
Muzicanţilor,
Lăutarilor,
Trubadurilor!
Toţi cântaţi in chor
Cu viers tunător
Mândrul Tricolor
Ş-al său brav popor,
Rege iubitor,
Patrie ş-onor!

Autor Ion Luca Caragiale

“Corespondenţa dintre I. L. Caragiale şi Paul Zarifopol (1905-1912) de Şerban Cioculescu, Bucureşti, 1935, pp. 47-48.

post scriptum: cine oare s-a îngrijit ca vreme de peste un veac acest text să fi ferit de ochii românilor?! A făcut-o fără să fie plătit pentru asta într-un fel sau altul?! Unde sunteți caragiale-logilor?!

Text primit de la dl Valentin Nicolae Bercă. Recunoștință!