COMUNICAT

Uniunea Vatra Românească, împreună cu mai multe alte organizaţii non-guvernamenale, ţine să facă publice următoarele considerente pe marginea integrării României în Uniunea Europeană, integrare oficializată la 1 ianuarie 2007 :

(1)Cu titlu de obiecţie majoră, fundamentală, ne întrebăm de ce această dorită integrare nu a fost precedată de un referendum naţional prin care tot românul să-şi exprime opţiunea pro sau contra proiectului european. Noi credem că răspunsul românilor ar fi fost pozitiv. Dar nu contează ce credem noi sau ce crede orice altă instituţie sau persoană din România şi de oriunde, ci contează respectarea întocmai a unor proceduri esenţiale pentru caracterul democratic al statului român şi al Uniunii Europene, respectarea principiului consultării democratice prin referendum naţional. Fără principiul şi practica referendumului nu există democraţie!

(2)Respectarea acestui principiu, al referendumului, este expresia respectului autentic, sincer, faţă de electorat, faţă de democraţie şi drepturile omului. Este expresia încrederii guvernanţilor, a clasei politice, în puterea de discernământ a celor prin al căror vot ei, guvernanţii, au ajuns să conducă Ţara.

(3)Dimpotrivă, subterfugiile la care clasa politică din România a recurs pentru a evita un referendum naţional pe tema integrării în Uniunea Europeană, denotă prăpastia care se cască între poporul român şi clasa sa politică, denotă teama guvernanţilor că această prăpastie se va face vizibilă pentru toată lumea în cazul unui referendum corect desfăşurat.

(4)Peste tot, în celelalte state care au aderat la Uniunea Europeană, a fost respectat principiul consultării electoratului, prin referendum, de regulă. Ce se poate înţelege din teama de referendum a guvernanţilor români şi a înalţilor consilieri şi guvernanţi europeni?

(4)Pretenţia guvernanţilor şi a clasei politice cum că în octombrie 2003, la referendumul pentru noua constituţie, votându-se noua Constituţie s-a votat şi integrarea în Uniunea Europeană, este inacceptabilă între oameni serioşi. Nicăieri în lumea democrată un referendum nu s-a ţinut în acest fel! Contestăm încă o dată această veritabilă escrocherie politică, care dă măsura imoralităţii atât a politicianului român, cât şi a europoliticienilor, a structurilor europene care au fost de acord cu această scamatorie electorală prin care s-a eludat ţinerea unui adevărat referendum.

(5)Contestăm de asemenea modul fraudulos în care s-a desfăşurat referendumul din 2003. La data respectivă frauda a fost evidentă pentru toată lumea, mai puţin pentru comisarii europeni. Vatra Românească şi alte organizaţii ale societăţii civile au reclamat frauda, adresându-se atât autorităţilor româneşti, cât şi celor internaţionale, comunitare. Spre întristarea, dar nu şi spre mirarea noastră, autorităţile internaţionale nu au vrut să ştie nimic despe aceste fraude. Deducem din acest comportament că încă de atunci se decisese intrarea noastră în Uniunea Europeană, iar ce a urmat, inclusiv aşa zisa monitorizare severă a României, a fost praf în ochii lumii, teatru ieftin, ca să-i facă pe oameni să creadă că numai România ar avea de câştigat de pe urma aderării la U.E.

(6)Dacă s-ar fi ţinut un referendum în România pe tema integrării în Uniunea Europeană, este foarte probabil că Vatra Românească ar fi recomandat membrilor săi să voteze pentru. Faptul că am fost înşelaţi, că s-a recurs la o stratagemă jignitoare pentru poporul român şi dezonorantă pentru cei care au aplicat-o, ne obligă să ne reconsiderăm atitudinea şi sentimentele faţă de Uniunea Europeană. Indiferent însă de aceste sentimente, rămâne certitudinea dezolantă că poporul român a fost supus unui tratament discriminator ruşinos şi inacceptabil. Respectul de sine, o valoare morală atât de specific europeană, ne obligă să afirmăm că nu ne putem considera membri cu drepturi depline în Uniunea Europeană decât după ce se va desfăşura un referendum naţional pe această temă. De aceea, în numele dreptului la democraţie şi la demnitate, cerem, în legătură cu aderarea României la Uniunea Europeană, organizarea unui referendum naţional, bazat pe o informare deplină a electoratului şi pe o desfăşurare corectă a procedurilor electorale propriu zise.

Consiliul Naţional al Uniunii
VATRA ROMÂNEASCĂ
Bucureşti, 31 decembrie 2006