Eminescu despre „începătura neamului nostru”!

A.D.D. • 55 minutes ago adevaruridespredacisti@yahoo.com • 188.26.176.78

Fiindcă tot are legătură cu subiectul în discuţie,vreau să vă readuc în atenţie un comentariu mai vechi al „Anonimului basarabean” (cine ştie ce s-o fi întâmplat cu el,că de la o vreme nu prea a mai activat pe blog) despre Eminescu,Dacia şi Traian.Comentariul a apărut pe data de 21 octombrie 2013 sub titlul „De la Eminescu cetire: „Bună a fost prăsila ce Traian a sădit pe pământul Daciei”

https://ioncoja.ro/de-la-emines…

„Nu încape decât DA sau BA.

Ori îl luăm pe Eminescu drept reper, ori numai ne facem că îl luăm, organizăm şi un congres dedicat lui ca să-i păcălim pe oameni, dar de fapt procedăm împotriva lui.

Iată:
„ACEASTA E ALTERNATIVA FATALĂ ÎN FAŢA CĂREIA SE AFLĂ NEAMUL ROMÂNESC ÎN ZILELE NOASTRE; ACEASTA E MORALA ŞI NEÎNDURATUL ADEVĂR PE CARE NICI
UN ROMÂN NU TREBUIE SĂ-L SCAPE DIN VEDERE; NOUĂ, GENERAŢIUNILOR ÎN VIAŢĂ NE-A CĂZUT SARCINA MĂREAŢĂ DE A DOVEDI CĂ

BUNĂ A FOST PRĂSILA CE TRAIAN A SĂDIT PE PĂMÂNTUL DACIEI

ŞI CĂ NU ÎN ZADAR AU LUPTAT STRĂMOŞII NOŞTRI VEACURI DE-A RÂNDUL.”

Mihai Eminescu, Timpul, 2 noiembrie 1879

Deci, decideţi-vă: sunteţi cu Eminescu sau împotriva lui? Poate sunteţi împotriva lui Eminescu, dar, când faceţi atâta vâlvă şi induceti oameni nepregătiţi în eroare, spuneţi-i poporului român deschis: Noi nusuntem urmasii Romei, dar NU SUNTEM NICI ADEPŢII LUI EMINESCU! Să vedem câţi dintre români vă vor mai accepta…

(D-le Coja, va rog puneţi textul BUNĂ A FOST PRĂSILA CE TRAIAN A SĂDIT PE PĂMÂNTUL DACIEI cu litere îngroşate!)”

Articolul redat de colegul Anonim apare în volumul „Între Scylla şi Charybda” dar nu şi în vol.X din „Opere”.Ştie cineva de ce?