Aurel Vainer:
„Tineri ăia de la Yad Vashem, niște idioți care nu știu nimic!”

Mi-au scris mulți cititori, interesați de consemnările făcute la Yad Vashem cu privire la Ion Antonescu. Toți surprinși să afle că la Jerusalim, adică în Israel, într-un spațiu recunoscut ca purtător de cuvînt al Guvernului, dar și al majorității publicului israelit, și-au putut afla locul cuvinte și aprecieri pozitive la adresa mareșalului.

Mărturisesc că pe mine nu m-au surprins aceste aprecieri, aceste consemnări corecte privitoare la Ion Antonescu. Eticheta de criminal, asasin a sute de mii de evrei, pe care Moses Rosen și urmașii săi au încercat să i-o pună, nu putea rezista la infinit! Din motivul simplu și binecuvîntat că nu corespunde adevărului.

Nu pun acum în discuție acest adevăr, privitor la Ion Antonescu. Ci vreau să fac câteva comentarii cu privire la reacțiile de care vorbeam mai sus, și să răspund unor întrebări care mi s-au pus.

Unii cititori mi-au cerut sursa exactă a documentelor prezentate. Mai spun o dată că este vorba de site-ul oficial al Yad Vashem, accesibil publicului cel mai larg. Eu însă nu m-am folosit de această sursă decât indirect, nu prea mă pricep să „navighez”. Dar am avut norocul ca, datorită acestui internet, să mă cunosc cu un ovrei de treabă și ager la minte, plecat din România pe care propriu zis nu a părăsit-o: domnul Harry Nadler… Domnul Puiu! …Vine mereu pe aici, și-a învățat soția și copiii românește, ca să se simtă acasă ca acasă…

Nu are nimic de criticat la adresa României, a românilor… A avut un bunic deportat în Transnistria și n-a uitat ce i-a povestit acesta. A cunoscut multă lume bună din România, a cântat, ca elev la Suceava, în festivalul Cântarea României și a făcut-o cu sinceritate și dăruire… În Israel a ajuns magistrat, calitate care se capătă foarte greu în Israel, la fel de greu ca în România de odinioară… Este o garanție maximă de seriozitate și corectitudine! A avut și însărcinări pe linie guvernamentală, când a reprezentat cu succes interesele Israelului, ale evreimii! Consideră că face același lucru atunci când se delimitează de excesele și derapajele unor compatrioți, evrei sau români. A făcut-o deseori prin comentarii pertinente și inspirate pe site-ul nostru. Datorită acestui site am ajuns să ne cunoaștem mai bine și, în final, să contăm unul pe altul. Să ne bizuim pe cuvîntul celuilalt.

Fără să-i cer îngăduința, citez dintr-o scrisoare a dlui Puiu, adresată subsemnatului: „Pentru dumneavoastră, o scurtă istorie de familie: și bunicii și părinții mei au trăit în Cernăuți, pe care l-au părăsit împreună cu Armata română în iunie 1940 preferând „iadul antisemit român “ „paradisului sovietic “. S-au stabilit în orașul Siret. În această situație, pot afirma cu certitudine că articolul lui Nicolae Iorga “ De ce atâta ură “ nu se referă și la părinții mei.”

Firește, nu sunt puțini evreii care nu intrau sub „incidența” acuzațiilor formulate de marele istoric în cunoscutul său articol din vara care a precedat asasinarea sa…

…Așa se face că l-am crezut pe domnul Puiu Nadler când mi-a trimis o sumedenie de informații care m-au ajutat să percep mai corect chiar și unele realități românești!… Nu mai zic de altele! Din Israel, în primul rând.

Așa am aflat și de faptul, la prima vedere surprinzător, că despre Gheorghe Alexianu la Yad Vashem nu s-a înregistrat nicio mărturie serioasă care să-l incrimineze ca pe un prigonitor al evreilor deportați în Transnistria… Confirmând astfel mărturiile explicite pe care le avem de la Alexandru Șafran sau Wilhelm Filderman, cei doi lideri din perioada 1939-1945, ani de mari suferințe pentru evreii din Europa.

La fel, despre Ion Antonescu. Din păcate, la adresa Mareșalului liderii de la București ai evreilor din România nu au fost în stare să rostească niciun cuvînt de bine! În Israel însă, ca și printre evreii din lumea largă, discuțiile despre Ion Antonescu nu omit evidențierea aspectelor pentru care evreii au motive să-i fie recunoscători!… Motive serioase și temeinice! O atitudine normală și onorabilă!

Neplăcută a fost reacția liderilor de la București ai evreilor și după publicarea pe site-ul nostru a textului care purta în titlu declarația de la Yad Vashem cum că nu există niciun motiv să-l acuzăm pe Antonescu pentru pogromul de la Iași! Reacția lui Aurel Vainer m-a surprins, dacă este adevărată informația primită din interiorul FCER…
În mod normal, din partea unui Aurel Vainer om serios, s-ar fi cuvenit una din două: să prezinte argumente în favoarea declarațiilor sale, apreciate de mine ca lipsite de temei, sau, în lipsa acestor argumente, să-și facă mea culpa. Dar, cineva din anturajul său, mi-a relatat că domnul Vainer a găsit și o a treia ieșire posibilă: a declarat colegilor, de fapt subordonaților din FCER, că cei de la Yad Vashem care au făcut declarații favorabile imaginii mareșalului Ion Antonescu nu sunt decât niște „tineri ignoranți și idioți”. Nicidecum o autoritate în materie! De calibrul inginerului Aurel Vainer!

Noi punem site-ul nostru la dispoziția dlui Aurel Vainer pentru a publica documentele din care să rezulte că Ion Antonescu, așa cum a declarat numitul Vainer, ar fi vinovat, ba chiar „singurul vinovat” de tragedia din iunie 1941, de la Iași… „Idioții” de la Yad Vashem dăduseră cu ani în urmă declarația de bun simț că nu există nicio dovadă că Ion Antonescu ar fi știut de pregătirea pogromului de la Iași, că ar fi deci vinovat!… Iar alte surse, indubitabile, dovedesc că Ion Antonescu a reacționat prompt și a pus capăt ororilor de la Iași de îndată ce a fost informat asupra celor ce se petreceau în Moldova.

Evident, așteptăm de la domnul Aurel Vainer, liderul evreilor din România, și celelalte corecturi pe care le poate aduce la declarațiile „idioților de la Yad Vashem”… Nu trebuie lăsat adevărul pe seama lor! Nu au funcția cuvenită!

Interesant subterfugiul la care a recurs Aurel Vainer. Am fost convins că de data asta va fi obligat să-și ceară scuze publice pentru eroarea în care s-a aflat și i-a mai atras după sine și pe alții!… Dar nu! N-a reacționat ca un om care a greșit, ci ca un om care a mințit! Care a spus un neadevăr știind bine că adevărul este altul!… Și a sărit la gâtul istoricilor de la Yad Vashem. Sunt prea tineri! Încă nu au învățat să mintă! Niște idioți!…

Ion Coja

10 mai 2016