PROGRAMUL POLITIC
AL ALIANȚEI PENTRU UNIREA
ROMÂNILOR (AUR)
București – 2022
2
CUPRINS
Manifest……………………………………………………………………………………..pag. 3
1. Poziționarea politică și reunirea românilor pag. 4
2. Viziunea noastră asupra omului pag. 5
3. Solidaritatea pag. 5
4. Democrația parlamentară pag. 6
5. Competenţa şi valoarea morală pag. 6
6. Familia și redresarea demografică pag. 6
7. Tinerii pag. 7
8. Generațiile în vârstă pag. 8
9. Biserica și comunitățile religioase pag. 8
10. Limba română pag. 9
11. Dezvoltare și prosperitate pag. 10
12. Sistemul administrativ pag. 10
13. Sistemul juridic pag. 11
14. Securitatea națională pag. 12
15. Apărarea națională și apartenența noastră la NATO pag. 12
16. Apartenența noastră la Uniunea Europeană pag. 12
17. Educația pag. 13
18. Resursele naturale, energetice și rezervele strategice pag. 15
19. Sistemul energetic național pag. 15
20. Prețul energiei și al resurselor energetice pag. 17
21. Resursa umană pag. 17
22. Industria pag. 18
23. Capitalul românesc pag. 18
24. Sistemul bancar pag. 19
25. Limitarea îndatorării țării pag. 19
26. Economia și fiscalitatea pag. 19
27. Agricultura și siguranța alimentară pag. 21
28. Infrastructura. Transporturile și comunicațiile pag. 22
29. Inovarea și cercetarea. Serviciile digitale pag. 23
30. Sănătatea românilor pag. 24
31. Mișcarea pentru sănătate. Sportul de masă. Performanța sportivă pag. 25
32. Politica externă pag. 26
33. Românii de pretutindeni. Comunitățile istorice pag. 26
34. Diaspora românească pag. 27
35. Protecția persoanelor aparținând minorităților etnice pag. 28
36. Cultura națională pag. 28
37. Turismul balnear și turismul cultural pag. 30
38. Pentru un mediu curat pag. 30
3
MANIFEST
Alianța pentru Unirea Românilor este o mișcare politică națională. Ne-am lansat la 1
decembrie 2019 și am devenit partid parlamentar la 6 decembrie 2020, pentru că am
fost consonanți cu așteptările unei părți importante a românilor din țară și de peste
hotare. Încrederea și susținerea pe care ni le acordă românii sunt în creștere.
Avem obligația de a extinde și fortifica formațiunea noastră politică pentru a răspunde
așteptărilor alegătorilor la viitoarele scrutine locale, parlamentare, prezidențiale și
europarlamentare, la care să prezentăm candidați pregătiți, competenți și responsabili.
Vrem o Românie suverană și reunită, puternică economic și competitivă, demnă și
respectată, în care toți oamenii să poată munci și trăi mulțumiți, bucurându-se în
siguranță și pace de roadele muncii lor.
Vrem să fim o națiune solidară, sănătoasă și bine educată, așezată pe temelia tradiției
și deschisă către viitor, capabilă să-și îndeplinească misiunea istorică într-o lume tot
mai complexă și supusă diverselor tipuri de riscuri și amenințări.
Vrem o Românie stabilă, care să devină lider economic regional. Noi dăm glas acestor
năzuințe legitime și ne îndreptăm toate energia și inteligența pentru realizarea lor.
Definim și suntem pregătiți să aplicăm acțiuni, măsuri și politici publice concrete în
beneficiul tuturor compatrioților care așteaptă o altfel de politică față de cea a partidelor
vechiului sistem corupt și birocratic, vinovate de trădarea intereselor vitale ale
cetățenilor și ale țării.
Suntem o alternativă reală la guvernările antinaționale instalate după 1989 și aspirăm
să guvernăm România cu onestitate și dăruire, în beneficiul celor mulți. Binele comun
și bunăstarea materială și spirituală a tuturor românilor sunt scopuri pe care le servim.
Facem apel către toți românii, tineri și vârstnici, bărbați și femei, majoritari și minoritari,
de la orașe și sate, din țară și de peste hotare, să ni se alăture în elanul nostru politic
și patriotic înnoitor. Împreună putem fi mai puternici. Împreună vom reuși.
Propunem un amplu Program politic realist, în interesul tuturor românilor, și vom
completa și ajusta acest Program la fiecare etapă de dezvoltare organică a țării.
4
1. Poziționarea politică și reunirea românilor
Alianța pentru Unirea Românilor este un partid patriotic, de esență
conservatoare, orientat spre viitor, care promovează drepturile și libertățile
fundamentale ale omului precum și instituțiile sociale în contextul culturii și
civilizației naționale. Omul și națiunea sunt în centrul politicilor noastre. Pilonii
doctrinari de bază ai partidului nostru sunt: Credința, Națiunea, Familia și
Libertatea.
Elementele principale ale doctrinei noastre sunt libertatea și demnitatea umană,
credința și morala creștină, tradiția, dezvoltarea organică, ierarhia și autoritatea,
continuitatea socială, unitatea și suveranitatea națională, familia, solidaritatea
între generații, democrația autentică, economia de piață și dreptul de proprietate.
Statul este un instrument al națiunii române, întemeiat pe ierarhia competențelor,
pe proprietate și muncă. În viziunea noastră statul derivă din voinţa românilor de
a avea o autoritate în respectarea demnităţii persoanei şi a drepturilor sale
fundamentale. Statul este temelia convieţuirii românilor în libertate, solidaritate şi
dreptate. Aceste valori fundamentale îşi pot găsi împlinirea numai într-un stat de
drept, autentic democratic şi organic. Sarcina statului este promovarea binelui
comun, apărarea românilor de ameninţările din afara hotarelor și din interiorul lor
şi protejarea intereselor îndreptăţite ale acestora în relaţiile cu alte state.
AUR este ataşat ideii de unitate naţională. Românii trăiesc, deocamdată, în două
state naționale. Circa jumătate din populația Republicii Moldova și-au redobândit
deja cetățenia română. Reunirea politică a celor două state românești reprezintă
pentru noi un obiectiv strategic major. El răspunde necesității obiective de
depășire pașnică a stării de diviziune artificială a națiunii române, diviziune ce
reprezintă o consecință dureroasă a pactului Ribbentrop-Molotov. Unitatea
românilor de pe ambele maluri ale Prutului reprezintă o condiţie primordială și o
garanție a stabilității în Europa de Sud-Est.
România are o responsabilitate istorică față de conaționalii săi din Republica
Moldova, statul românesc tranzitoriu proclamat pe ruinele fostului imperiu
sovietic. Românii din Basarabia au dreptul la unitate cu patria lor istorică și etnică
România, ca instrument politic de bază al lumii românești. Relațiile dintre cele
două state românești vor fi reconfigurate tot din perspectiva unității tuturor
românilor, a refacerii unității statale. În plan concret, România va dezvolta politici
de unificare/extindere a serviciilor poștale, telecom, bancare, infrastructură de
transport, energetică, educațională, sanitară etc. Pentru implementarea politicilor
5
de reunire se vor înființa structuri responsabile cu reintegrarea Republicii
Moldova în toate instituțiile publice care pot avea legătură cu aceasta. Toate
acestea vor fi integrate, la rândul lor, într-o structură centrală guvernamentală.
Ideea unității naționale trebuie să fie luminată de morala creştină, care înseamnă
dragoste faţă de aproapele tău, faţă de familia ta, faţă de naţiunea ta, faţă de
naţiunile din jurul tău, faţă de umanitate. Nimeni nu se poate integra prin iubire în
umanitate dacă nu-şi iubeşte naţiunea. Morala creştină ne protejează de excesul
de a face din dragostea faţă de propria naţiune un motiv de ură sau de respingere
a celorlalte naţiuni.
2. Viziunea noastră asupra omului
Recunoaştem că omul este cununa creaţiei divine şi nu măsura ultimă a tuturor
lucrurilor. Politicile noastre se întemeiază pe viziunea creştină asupra omului,
care este responsabil în faţa semenilor și a lui Dumnezeu. Omul este o entitate
unică, total ireductibilă şi de neînlocuit, deschisă spre transcendenţă, cu destin
etern propriu, implicit cu responsabilitate, cu inteligenţă şi voinţă liberă.
Demnitatea fiinţei umane este inalienabilă. În cadrul societăţii, orice om depinde
de ceilalți. Fiind liber, responsabil şi solidar, omul este dator să participe la
construcţia și dezvoltarea organică a societăţii. Acest angajament derivă din
chemarea noastră de a fi împreună-lucrători cu Dumnezeu în opera Sa ziditoare
şi mântuitoare.
AUR respectă darul suprem al vieţii umane, care cuprinde, potenţial, fericirea
individuală şi eternă. Societatea, prin reglementări, trebuie să sprijine protejarea
vieţii umane în fiecare etapă a acesteia, începând de la zămislire și până la
moartea naturală.
3. Solidaritatea
Solidaritatea înseamnă conştiinţa interdependenţei şi a corelaţiei mutuale între
indivizi şi comunităţile lor. Orice lucru care afectează o persoană are consecinţe
şi asupra comunităţii din care aceasta face parte. Solidaritatea înseamnă acţiuni,
într-ajutorare activă, drepturi şi îndatoriri între oameni şi comunităţile lor care fac
parte dintr-un întreg şi care fuzionează în universal. Pe aceste temeiuri, Alianța
pentru Unirea Românilor îmbrăţişează principiul solidarităţii între persoane,
categorii sociale, comunităţi locale, naţionale şi popoare. Solidaritatea trebuie să
6
se manifeste nu numai pe orizontală, ci şi pe verticală. Astfel, noi ne asumăm
întregul trecut istoric al poporului român şi suntem solidari cu generaţiile viitoare,
ale căror interese legitime le vom apăra.
4. Democraţia parlamentară
Democraţia înseamnă libertatea şi posibilitatea de exprimare a voinţei politice
prin intermediul unui sistem parlamentar reprezentativ. Parlamentul exprimă
voinţa poporului. Democraţia reprezintă totodată principiul care stabileşte un
echilibru între persoană şi comunitate în cadrul societăţii. Soluţia democratică
sporeşte responsabilitatea membrilor societăţii prin asigurarea demnităţii tuturor.
Modelul parlamentar bicameral trebuie păstrat. Totodată, susținem reducerea
numărului de parlamentari la 300, dintre care 200 de membri ai Camerei
Deputaților și 100 de membri ai Senatului României.
5. Competenţa şi valoarea morală
Noi considerăm că puterea politică trebuie să fie exercitată doar în condiţii de
transparenţă, de către persoane competente şi morale. AUR susţine promovarea
exclusiv pe criterii de competenţă şi de valoare morală, astfel încât în societate
să se stabilească o ierarhie clară în funcţie de profesionismul şi cinstea celor care
administrează treburile publice sau fac politică. Politica pe care o promovăm este
cea a „mâinilor curate”. Competenţa şi onorabilitatea celor aflaţi la guvernare
constituie o condiţie esenţială pentru stoparea prăbuşirii generale a societății, dar
și pentru revenirea la progresul social al României.
6. Familia și redresarea demografică
Familia constituie nucleul ansamblului social, având o structură clară și un rol
bine definit. La originea familiei se află Dumnezeu, care a creat bărbatul și
femeia, prin a căror uniune se perpetuează viața. Bărbatul/tatăl și femeia/mama
sunt diferiți prin natura lor, însă complementari, atribute la care modernitatea a
adăugat, benefic, egalitatea în drepturi.
Din perspectiva actului de legiferare, în întreaga problematică a politicilor familiei
AUR consideră, înainte de orice, că obiectivitatea biologică nu poate fi ignorată,
interpretată sau păcălită, iar reglementările normative nu pot fi contrare firii
umane. Ca formațiune conservatoare, AUR se angajează să păstreze
consacrarea actuală a familiei în România, în materie constituțională și civilă, prin
7
raportare la datele naturii umane, iar nu la libertatea opțiunii sexuale a
persoanelor.
România se situează pe primele locuri în Europa în ceea ce privește avortul și
mortalitatea prevenibilă. La patru căsătorii, o familie se destrămă. Numărul de
nașteri s-a redus aproape la jumătate față de 1990. De la 23 milioane de locuitori
în 1991, în 2020 mai eram 19 milioane, Eurostat prognozând pentru anul 2050
circa 15 milioane de locuitori pentru România. Cauzele fenomenului de
degradare demografică – natalitatea scăzută și emigrația – au aceeași origine:
blocajul administrativ, supraimpozitarea, descurajarea spiritului antreprenorial și
a muncii, a familiei, maternității, scăderea calității educației, lipsa infrastructurii
etc.
Familia este cea mai afectată de scăderea calității spațiului social și a asistenței
sanitare, urmarea fiind reducerea fertilității și creșterea dramatică a emigrației
forței de muncă, un adevărat exil nemaiîntâlnit în istoria modernă a Europei.
Plecarea forței de muncă ține sub presiune economia și sistemul de pensii și
pune în pericol viitorul țării. Pentru readucerea acasă a acestei forțe sunt
necesare nu doar politici de creare a locurilor de muncă, dar și urmărirea unei
politici economice întemeiată pe o scală corectă a salariilor.
România are urgent nevoie de o strategie naţională în domeniul populaţiei,
obiectiv pe care AUR și-l asumă cu prioritate ca parte a programului său
politic. Această strategie va viza îmbunătățirea situației demografice și
reducerea emigrației prin creșterea sprijinului pentru familie, pe 3 direcții
principale: 1) asistență financiară corelată cu nevoile reale existente într-o familie
cu copii; 2) servicii la care membrii familiei să aibă acces; 3) programe familiale
de reducere a cheltuielilor familiei prin motivarea activității economice familiale și
buna exploatare a resurselor familiale.
Astfel, obiectivul nostru este să avem în România cât mai multe familii, cât mai
longevive, cât mai numeroase, asigurând membrilor acestora un mediu propice
economic, social, protectiv și psiho-afectiv de formare și dezvoltare a
personalității umane, iar națiunii române continuitatea și dezvoltarea
demografică, economică, socială și culturală.
7. Tinerii
Politica pentru tineret este o politică pentru viitorul nostru. Noi trebuie să ajutăm
tineretul să-şi găsească propria cale spre o viaţă adultă responsabilă. AUR
8
susţine atragerea şi promovarea tinerilor în funcţii de răspundere şi conducere în
orice domeniu de activitate. Statul trebuie să le asigure tinerilor condiţii necesare
de viaţă, o pregătire profesională performantă, o educaţie în spiritul moralei
creştine şi al respectului necondiţionat faţă de lege şi dreptate. Susţinem dreptul
tinerilor de acces la studii, precum şi dreptul lor de a beneficia de credite
avantajoase pe termen lung pentru construirea de locuinţe şi achiziţionarea
bunurilor de folosinţă îndelungată. AUR garantează, prin statut, accesul tinerilor
la structurile de conducere ale partidului, la toate nivelurile, într-o pondere
însemnată. Organizaţia noastră de tineret dezvoltă relaţii de cooperare cu
organizaţii similare de peste hotare în vederea desfăşurării unor programe
comune.
8. Generaţiile în vârstă
Din perspectiva continuităţii şi apropierii dintre generaţii, experienţa generaţiilor
în vârstă constituie un patrimoniu inestimabil, care trebuie pus în serviciul întregii
societăţi. În vederea asigurării unui parteneriat real între generaţii, AUR are în
cadrul său o organizaţie naţională de seniori. Această organizaţie oferă
posibilitatea implicării persoanelor în vârstă în viaţa politică activă.
Dreptul fiecărui pensionar la o pensie decentă trebuie respectat și dus la
îndeplinire de orice guvernare. AUR va face acest lucru.
9. Biserica şi comunităţile religioase
Biserica și statul diferă ca natură, scop și mijloace. Neutralitatea religioasă a
statului este o condiție obligatorie. Relațiile dintre stat și Biserică trebuie să se
bazeze pe un parteneriat amplu și constructiv în beneficiul românilor din țară și
de peste hotare. Având în România o istorie bimilenară, creştinismul este unul
dintre factorii esenţiali de coeziune socială în România și un important vector de
organizare a românilor de pretutindeni.
AUR sprijină Biserica în activităţile sale sociale şi apreciază prezența activă a
acesteia în viaţa publică. Omul modelat moral de învăţătura creştină îşi trăieşte
destinul istoric în societate şi stat, iar destinul veşnic în Biserică, dăruindu-se
socialmente semenilor şi duhovniceşte lui Dumnezeu. Elementul de bază al
moralei creştine constă în capacitatea de a subordona interesele personale
binelui comun.
9
AUR manifestă respect deplin faţă de toate confesiunile religioase şi consideră
că nu este de competenţa partidelor politice să intervină în relaţiile
interconfesionale.
AUR pledează pentru susținerea activităților Bisericii și ale tuturor cultelor
înregistrate, proporțional cu ponderea lor în populația Țării.
10. Limba română
Limba română constituie un element de bază al identității noastre naţionale. Ea
are statut de limbă oficială în România, Republica Moldova și provincia autonomă
Voievodina, fiind limbă oficială și de lucru a Uniunii Europene (1/24) și a Uniunii
Latine (1/6) și limbă liturgică în Sfântul Munte Athos (1/3). De asemenea, româna
a deținut până de curând statutul oficial de limbă locală și regională în regiunile
Cernăuți și Transcarpatică din Ucraina. Un număr de circa 6 milioane de cetățeni
români locuiesc peste hotare, iar peste 5 milioane de etnici români din
comunitățile istorice sau persoane aparținând filonului lingvistic și cultural
românesc locuiesc în diverse țări. În multe state străine există publicații de limbă
română, posturi sau emisiuni radio și televizate în limba română: SUA, China,
Vatican, Israel, Franța, Germania, Marea Britanie, Ucraina, Rusia, Austria, Italia,
Spania și Canada.
AUR consideră că româna, ca limbă oficială a României, trebuie protejată prin
lege pentru o funcționare plenară în toate domeniile vieţii sociale. În acest sens,
vom propune completarea și perfecționarea cadrului legislativ național, astfel
încât acesta să permită implementarea unor politici lingvistice cuprinzătoare pe
plan intern și extern.
De asemenea, AUR consideră necesară protejarea prin lege a dialectelor istorice
ale limbii române comune: aromân sau macedoromân, meglenoromân și
istroromân și promovarea acestor dialecte în comunitățile dialectale românești
din Balcani.
AUR pledează pentru înființarea, după modele de bună practică (cum sunt,
bunăoară: Anglosfera, Organizația interguvernamentală a Francofoniei, Uniunea
Lingvistică Olandeză, Comunitatea țărilor de limbă portugheză, Organizația
arabă pentru educație, cultură și știință, Organizația internațională pentru cultura
turcă, Organizația statelor ibero-americane), a unei Organizații
interguvernamentale a Românofoniei, din care să facă parte, ca fondatoare,
România și Republica Moldova și care să rămână deschisă aderării, cu statut de
10
membru deplin sau observator, oricărui alt stat sau regiuni a cărei populație
istorică sau emergentă folosește limba română și dialectele ei istorice.
11. Dezvoltare și prosperitate
Dimensiunile acțiunilor strategice din programul politic al AUR sunt consonante
în bună măsură cu cele identificate de Academia Română pentru următorii 15-
20 de ani – acestea din urmă fiind: școala și educația, sănătatea, cultura,
economia și calitatea vieții – cu accente puse pe dezvoltarea durabilă, resursele
naturale, energetice, rezervele strategice, siguranța și eficiența energetică,
agricultura și siguranța alimentară, politicile fiscale și monetare, cultura,
administrația, spațiul cibernetic, apartenența euroatlantică și linia Dunării.
12. Sistemul administrativ
Sistemul administrativ și juridic, dimpreună cu cel politic, este cele mai important
în asigurarea dezvoltării sau, dimpotrivă, a blocării evoluției țării. Aici se află
pârghiile concrete care reglementează și pun în lucru decizii care afectează
întreaga economie, cultura, sănătatea, educația, în general toate celelalte
manifestări și cadre ale vieții sociale. Administrația centrală și cea locală trebuie
scoase de sub imperiul arbitrariului și al clientelismului, care le vulnerabilizează
în mod deosebit în actualul context de securitate, iar fiscalitatea trebuie
reorientată către susținerea spiritului antreprenorial, mai cu seamă a celui
autohton. Instituțiile publice trebuie să își recapete reflexul servirii interesului
public și să fie depolitizate și așezate pe principiul ierarhiei competențelor.
Acestea, ca și sistemul politic, trebuie așezate sub semnul transparenței și
deservite de persoane bine pregătite și cu onorabilitate morală. În felul acesta ne
vom putea gândi la diminuarea corupției din sistem și a cheltuielilor inutile, care
se ridicau, nu demult, la circa 6 miliarde euro pe an. În acest sens, considerăm
deosebit de important alegerea primarilor și președinților de consilii
județene în două tururi.
Vom modifica legislația în domeniu: cea privind alegerile locale, parlamentare,
europarlamentare și prezidențiale, cea privind conflictul de interese, precum și
Codul Administrativ. Funcția prefectului trebuie depolitizată și
reprofesionalizată, prin eliminarea din atribuțiile acestui înalt funcționar public a
atribuției de „aplicare a Programului de guvernare”, din Legea 340/2004, atribuție
fără temei constituțional și care îndepărtează instituția prefectului de principala
sa menire, aceea de garant al respectării interesului național, al statului de drept
11
și al Constituției în teritoriu. Funcționarul român trebuie încurajat să ofere soluții
și să aibă inițiativă.
AUR va reconfigura legislația achizițiilor publice așa încât statul să cheltuie
eficient, în funcție de nevoile reale, mutând reperul dinspre grupurile de interese
politice sau teama controalelor așa încât statul să devină un bun administrator al
resurselor publice. În acest sens, corpul funcționarilor publici va fi reconfigurat și
redimensionat, în funcție de nevoile publice, în acord cu studii și modele de bune
practici din alte state.
Vom dezvolta învățământul destinat funcționarilor publici, așa încât aceștia să
devină elita managerială a țării. Odată restabilită demnitatea corpului
funcționarilor publici, vom proteja funcția de imixtiunile politice, încurajând
stabilitatea pe post în acord cu serviciile aduse țării.
13. Sistemul juridic
AUR consideră că sistemul juridic trebuie să se axeze pe respectarea drepturilor
constituționale, așa încât derapajele statului de drept din perioada „războiului
anticorupție” și apoi din perioada stărilor de alertă și de urgență, când în România
a fost instaurat un regim polițienesc, de tip dictatorial, să nu se mai întâmple.
Pentru aceasta, justiția trebuie să rămână o instituție independentă. Justiția
trebuie să fie mai degrabă restitutivă decât represivă.
Justiția fiscală, prin organele sale, va urmări reconstituirea drepturilor fiscale ale
statului dar și ale cetățenilor în raport cu statul, plecând de la premisa creșterii
bazei de impozitare iar nu a numărului de deținuți și de firme închise. Una dintre
urgențele sistemului de justiție este dosarul proprietăților, restituite abuziv sau
prin fals, din ultimii 15 ani. Combaterea corupției va ieși din sfera spectacolului
media și a răfuielilor dintre diferitele structuri ale statului.
Structurile de forță nu au ce căuta în justiție atâta vreme cât nu este pusă în
pericol siguranța națională. Excluderea afacerilor pe seama statului și a
interesului public, desființarea structurilor mafiote din marile orașe, aducerea în
fața justiției a făptuitorilor, indiferent de poziție socială sau cetățenie, constituie
priorități ale acțiunii noastre politice.
12
14. Securitatea națională
AUR va reinstitui națiunea română ca obiect și scop al strategiei de securitate
națională și al instituțiilor publice. Este punctul de plecare prin care România își
poate proteja piața internă și singurul mod în care poate ieși din actualul
absenteism geopolitic, prin care poate începe să practice o politică externă
demnă, cu vecinii, cu aliații și cu inamicii săi.
15. Apărarea națională și apartenența noastră la NATO
AUR consideră necesară existența unei armate naționale care să poată asigura
singură apărarea teritoriului național și eliminarea oricăror amenințări legate de
securitatea națională. AUR va lua toate măsurile necesare pentru atingerea
acestui obiectiv. Noi considerăm Armata drept stâlp al statului și al națiunii.
Alianța pentru Unirea Românilor consideră apartenența României la Alianţa
Nord-Atlantică (NATO), ca alianță defensivă, o soluţie viabilă pentru apărarea
independenței, suveranității şi integrităţii statului. Ca membru NATO, România
este deopotrivă beneficiar și furnizor de securitate regională. Opțiunea euroatlantică este pentru noi una strategică și irevocabilă, întrucât ea răspunde
interesului național.
Considerăm necesară revitalizarea și dinamizarea industriei românești de
apărare și a întreprinderilor naționale din domeniul militar, inclusiv prin investiții
în crearea de unități de producție pentru NATO. Toate contractele de achiziție de
tehnică de luptă din străinătate trebuie să includă o clauză de offset, adică de
producere a unor componente sau producția integrală, sub licență, în România.
Suntem adepții instituirii unui Program național de pregătire militară, tehnici de
supraviețuire și luptă asimetrică pentru voluntari, astfel încât, pe lângă armata de
profesioniști, România să dispună și de o „armată de rezervă”, formată din
cetățeni.
16. Apartenența noastră la Uniunea Europeană
AUR este un partid eurorealist și se declară fidel proiectului european, astfel cum
acesta a fost gândit de părinții săi fondatori, prin recunoașterea și afirmarea
rădăcinilor creștine ale tuturor statelor membre UE. Aspectele cheie ale
moștenirii culturale comune sunt și cele care stau la temelia Uniunii Europene:
libertatea, solidaritatea, reconcilierea, adevărul și respectul pentru viață. Pentru
13
a reveni la acestea, AUR consideră că modul în care Uniunea Europeană
acționează astăzi trebuie reformat.
Considerăm că locul României este în Uniunea Europeană și în spațiul
Schengen, dar suntem adepții unei Europe a națiunilor suverane și respingem
ideea unui suprastat federalist de genul „Statelor Unite ale Europei”, promovată
de anumite instituții birocratice și cercuri plutocratice.
Constituția României, ca lege fundamentală a statului, trebuie să aibă
preeminență în raport cu reglementările europene. Ne vom opune, democratic și
cu just temei, oricărei încercări de anulare a supremației Constituției României.
România trebuie să-și apere ferm interesele naționale în cadrul Uniunii Europene
și AUR va face acest lucru.
17. Educația
În prezent, degradarea sistemului educațional este percepută de mulți părinți ca
una dintre cele mai importante amenințări și se află între preocupările majore ale
cetățenilor, după scumpiri, nivel de trai sau sistemul de sănătate.
Educația reprezintă pentru AUR o prioritate naţională şi este văzut ca un sistem
deschis, bazat pe valori ştiinţifice, culturale şi morale, informativ şi formativ, prin
îmbinarea actorilor sociali cum sunt familia, şcoala, Biserica şi comunitatea
locală. Considerăm că educația trebuie să fie bazată pe egalitatea şanselor la
educaţie şi diferenţierea individuală a performanţelor.
Reformele care dau peste cap învățământul trebuie oprite; trebuie inițiate
programe de reconstituire a educației bazate pe valorile naționale.
Învățământul trebuie să fie bazat pe egalitatea de șanse la educație și pe
diferențierea individuală a performanțelor. Educația va fi recentrată, dual, pe
marile categorii ale cunoașterii universale și pe nevoile economiei naționale. Vom
readuce învățământul în matca valorilor naționale, creatoare de persoane în
virtutea unor modele de conduită și competență exemplare.
Vom reda manualului continuitatea, unicitatea și profunzimea pedagogică,
acesta trebuind să redevină o instituție respectată, realizat de personalități. Vom
reda demnitatea corpului profesorilor și învățătorilor, al educatorilor, așa încât
aceștia să se bucure de prestigiul de care merită. În acest sens, vom elabora
14
politici și proceduri pentru debirocratizarea și depolitizarea învățământului, de
recunoaștere a meritelor, așa încât profesorul să fie liber să se concentreze pe
actul de predare – fundamental pentru existența societății omenești. O atenție
specială se va acorda cultivării spiritului antreprenorial și școlilor vocaționale (de
ucenici, profesionale, de artă etc.).
Pentru scăderea ratei abandonului școlar politicile școlare vor fi corelate cu
politicile de incluziune socială și de diminuare a sărăciei. Din punct de vedere al
acoperirii geografice și sociale, vom readuce școala în mediul rural și vom susține
tinerii merituoși pentru toate nivelurile de învățământ, printr-un program special
de suport atent coordonat și conectat cu piața forței de muncă.
Noi considerăm că domeniul educaţiei trebuie să beneficieze de alocări bugetare
consistente, care să dea sens ideii de prioritate națională.
Pentru creșterea performanței școlare vom revizui principiul de finanțare
„pe cap de elev/student”. Vom încuraja învățământul universitar să devină
meritocratic, finanțând universitățile publice după performanța studenților și nu
după numărul lor. Totodată, universitățile vor fi finanțate ierarhizat funcție de
contribuția lor la implicarea în proiecte de relevanță pentru comunitățile locale și
pentru societate, funcție de identificarea și propunerea de soluții la problemele
societății românești.
Evaluarea sistemului de învățământ, în special a celui universitar, va fi
debirocratizată și vom propune Academiei să se implice într-un program susținut
de evaluare a necesităților acestora în acord cu prioritățile interesului public,
pentru stoparea fenomenului foarte dăunător al „fabricilor de diplome”.
Românii numeric inferior în unele județe ale țării vor beneficia de susținere pe
baze sistematice și consistente, așa încât copiii vorbitori de limbă română să
beneficieze de educație preșcolară și școlară în limba maternă prin derogare de
la numărul obligatoriu de copii pentru constituirea unei clase.
Vom încuraja reapariția școlilor etnic mixte, pentru a opri enclavizarea etnică prin
școală, asigurând astfel cadrul păcii sociale. Vom susține politici de
dezideologizare și de eliminare a sexualizării educației, precum și educația
pentru familie.
Educația face parte dintr-un ansamblu de politici pentru tineret, care mai au
componente legate de sănătate, cultură, economie și care trimit la pregătirea
15
acestuia pentru o integrare responsabilă în societate și îi acordă sprijin pentru
educația de lungă durată și pentru întemeierea de noi familii.
Sportul de masă și de performanță vor fi încurajate, dimpreună cu disciplinele
clasice (arta, filosofia, limbile) și religia, pentru că noi credem că numai un trup
sănătos într-o minte sănătoasă pot asigura baza statului și dăinuirea națiunii.
Vom căuta să conferim taberelor școlare și studențești un nou suflu, pe măsura
nevoilor tinerilor din ziua de astăzi. O altă dimensiune a educației pe care o avem
în vedere este instituirea unui Program național de pregătire premilitară.
18. Resursele naturale, energetice și rezervele strategice
Resursele – apa, solul, pădurile, subsolul, resursele energetice – sunt esențiale
pentru o economie sustenabilă și pentru asigurarea dezvoltării durabile. Pentru
corecta lor gestionare, AUR va avea în vedere revitalizarea institutelor de
cercetare în domeniu, reorientarea națională a agențiilor guvernamentale și
înființarea unui Serviciu Geologic Național. Resursele țării se încadrează în două
mari categorii: cele pentru consumul direct al populației, care asigură calitatea
vieții, și resurse pentru industrie, agricultură și servicii.
În ceea ce privește dimensiunea calității vieții în ce privește accesul la resurse,
AUR are în vedere creșterea accesului la apă curentă (acces în prezent 62%),
baie proprie (30%) și canalizare (49%), racordarea la gaze – în prezent, doar 708
comune din 2861 sunt conectate la rețeaua națională de gaze (24,74%), în
condițiile în care România este principalul producător din regiune.
AUR va dezvolta politici și proceduri de creștere accelerată a racordării la resurse
de apă și gaze în mediul rural. Resursele naturale de apă care aparțin
infrastructurii critice – irigații, alimentare cu apă ale orașelor, stații de epurare,
baraje hidro vor beneficia de investiții importante. Sumele optime vehiculate de
Academia Română, până în 2027 sunt de ordinul a 22 miliarde euro. Pădurile
României, pentru a asigura biodiversitatea și dezvoltarea durabilă a țării, necesită
investiții de circa 2 miliarde de euro pe termen mediu.
19. Sistemul energetic național
AUR este preocupat de stabilizarea Sistemului Energetic Național – grav
afectat de închiderea pe considerente ideologice, neștiințifice și în
dezacord cu cerințele geostrategice, a unor mari unități de producție și
reducerea semnificativă dependenței energetice a României.
16
Academia Română apreciază că România își poate asigura o independență
energetică de până la 85% dacă dezvoltă politicile potrivite, cu condiția să
investească 110 miliarde de euro până în 2038 în extracție, retehnologizare
producției, infrastructură de transport, siguranță energetică și protecția mediului.
Industria trebuie retehnologizată pentru creșterea competitivității ei și diminuarea
pierderilor, care în 2017 erau de circa 28%.
Chiar dacă este unul din liderii europeni în ceea ce privește producția de energie
regenerabilă, țara noastră trebuie să-și relanseze industria extractivă de țiței și
gaze naturale, precum și exploatările miniere de cărbune, lignit și uraniu.
Toate hidrocentralele aflate în diferite stadii de construcție trebuie finalizate și
date în exploatare. Vom susține construcția de noi hidrocentrale și de noi centrale
electrice pe gaz de minimum 2000 MW.
Alianța pentru Unirea Românilor consideră imperios necesară finalizarea
lucrărilor de construcție și punerea în funcțiune a tuturor reactoarelor planificate
ale Centralei nucleare de la Cernavodă, cu utilizarea materialului nuclear
românesc, dar și posibilitatea de a construi facilități noi pe râurile Siret, Mureș și
Someș.
AUR va sprijini obținerea energiei prin tehnologii novatoare pe bază de hidrogen.
Pentru a putea beneficia de propriile resurse și de propria piață de desfacere –
evaluată înainte de explozia prețurilor la energie la 30 miliarde de euro, AUR va
reface unitatea naturală de producție și distribuție a companiilor, inclusiv prin
achiziționarea unor pachete majoritare de pe Bursă, reorganizându-le după
modelul marilor companii străine prezente în țara noastră.
AUR consideră prioritară utilizarea în beneficiul național a gazelor din Marea
Neagră. Gazele naturale și celelalte resurse minerale din Marea Neagră
reprezintă cea mai importantă frontieră energetică a UE. Marea Neagră
reprezintă un bazin energetic de interes european comun, cu un potențial
energetic similar celui de la Marea Nordului. Extinderea platoului continental
al Mării Negre permite României accesul la rezerve care pot crește cu minimum
18 ani independența României privind gazele naturale. Totodată, AUR va
reexamina situația privatizării PETROM și a redevențelor – care vor trebui aduse
la media europeană, așa încât România să se dezvolte pe baza propriilor bogății.
17
AUR va elabora măsuri pentru a reface lanțul de producție dintre industria
gazelor și a petrolului și industria chimică, aceasta din urmă având un grad
mult mai ridicat de profitabilitate, fiind de mare importanță strategică în ceea ce
privește dezvoltarea agriculturii (îngrășăminte, tratamente) și pentru o întreagă
industrie din aval – civilizație contemporană având la bază industria chimică
(confecții, electronică, auto, ambalaje, mecanică fină, etc.).
După cum se știe, prin multe privatizări oneroase din anii 2000, industria chimică
aproape a dispărut din România. Considerăm inadmisibil faptul că o țară bogată
ca România, care a avut o industrie chimică relevantă, să nu mai dispună în
prezent de aproape nicio capacitate de prelucrare.
20. Prețul energiei și al resurselor energetice
AUR va reglementa prețul energiei și al resurselor energetice, până când vom
avea o piață matură de producători independenți, pentru că s-a demonstrat că
creșterile masive de prețuri nu țin atât de economia de piață cât mai degrabă
sunt aspecte ale unei economii de pradă. Centralele pe surse fosile de energie
vor fi retehnologizate și repornite, prin parteneriate strategice, iar energia
nucleară va fi dezvoltată prin finalizarea Centralei de la Cernavodă și prin
proiecte noi, în cadrul parteneriatului strategic cu Statele Unite.
Vom dezvolta programe de susținere a autonomiei energetice la nivelul
gospodăriei, în special în mediul rural. Energia considerată „verde” va fi susținută
ținând seama de calculul cost-beneficiu pentru economia națională, ca de altfel
orice altă activitate economică.
21. Resursa umană
Cea mai importantă resursă a economiei este omul. România se confruntă cu un
exod puternic al forței de muncă și cu fenomenul de „brain drain”, secătuirea
competențelor pregătite cu costuri mari pentru societate.
AUR va implementa politici sectoriale complementare de sprijin în domeniile
sănătății, educației, familiei, administrativ și fiscal, pentru refacerea încrederii
românilor în propria țară și întoarcerea lor acasă, de încurajare a capitalului să
își mărească oferta de forță de muncă și salarială etc.
O atenție specială va fi acordată educației și cultivării spiritului
antreprenorial, școlilor de meserii, învățământului profesional, în general,
18
pregătirii „meseriașilor”, fără de care viața de zi cu zi nu poate funcționa. Vor fi
implementate politici de sprijin pentru întreprinderile care dezvoltă în jurul lor școli
profesionale.
Totodată AUR are în vedere politici special de întărire a corpurilor
profesionale, după modelul neocorporatismului german. În acest fel,
intenționăm crearea unui mecanism de consultare cu corpurile profesionale:
medicii, avocații, profesorii, minerii, polițiștii, transportatorii etc. în punerea
problemelor și luarea deciziilor care îi privesc. Acestea vor fi completate cu alte
formule de consultare populară și de analiză științifică.
22. Industria
AUR va susține reindustrializarea Românei și absorbția forței de muncă
naționale. Vom încuraja fluxurile economice apte să genereze efecte de relație
interne (naționale) în alte industrii sau servicii, în educație, cultură etc.
Nu considerăm fezabil proiectul unei autosuficiențe industriale, însă vom urmări
specializarea României pe produse de mare intensitate tehnologică, în
colaborare cu parteneri externi, așa încât productivitatea să fie cât mai aproape
de potențialul real al țării.
Vom lucra îndeaproape cu Academia Română pentru stabilirea concretă a
politicilor sectoriale.
23. Capitalul românesc
Vom susține capitalul românesc pentru a-și crește și recupera ponderea în PIB
(pondere aflată actualmente sub 45%) și să se extindă în afara țării. AUR
consideră de interes strategic creșterea numărului de proprietari de afaceri, a
capitalului autohton și întărirea spiritului antreprenorial. În ceea ce privește
capitalul străin, vom promova în special investițiile directe, în bunuri de capital,
infrastructură și mai cu seamă în industriile și serviciile cu conținut tehnologic
ridicat. Capitalul speculativ va fi tolerat atât timp cât servește interesele românești
de refinanțare. Vom acorda importanță companiilor de stat, acestea având rol
strategic în planul securității naționale, și le vom reorganiza după principiul
ierarhiei competențelor, prin depolitizare și reprofesionalizare, iar apoi le vom
recapitaliza pentru a-și putea îndeplini rolul lor în țară și în afara țării.
19
24. Sistemul bancar
România are în prezent cea mai scăzută rată de intermediere bancară din
Europa, de 26,8% față de o medie europeană de 85%, deși profitul băncilor din
România, în majoritate covârșitoare având capital străin, are o profitabilitate
dublă (10,87%) față de media europeană (5,8%). Aceasta înseamnă că
economia națională, în special capitalul românesc, nu are acces satisfăcător la
finanțare.
AUR va lansa și pune în aplicare reforma sistemului bancar, astfel încât
întreprinzătorii mici și mijlocii să fie susținuți, iar asupra creditelor persoanelor
fizice să nu existe dobânzi mai mari, prin speculații ale pieței locale, decât cele
din statele occidentale care pentru noi sunt reper de referință (creditele pentru
case etc.). Sistemul bancar trebuie corelat cu ciclul producției economice, fără
de care finanțarea devine un factor de risc, nu de ajutor.
25. Limitarea îndatorării țării
În ultimii doi ani, gradul de îndatorare a țării a ajuns la 47% din PIB. Rezultatul
îndatorării țării sunt inflația și sărăcirea – primele două dintre cele mai acute
probleme ale românilor.
AUR consideră de maximă importanță oprirea îndatorării nejustificate a țării și
diminuarea datoriei publice în PIB la 38-40%, așa cum recomandă Academia
Română, pentru a asigura stabilitatea țării.
Pentru diminuarea îndatorării, AUR propune măsuri de responsabilizare politică
și de creștere a transparenței politicii fiscale și monetare.
AUR va identifica acele măsuri de natură juridică și le va implementa pentru ca
încălcarea Constituției să nu se mai repete, iar îndatorarea statului să fie supusă
aprobării parlamentare.
26. Economia și fiscalitatea
Una din țintele noastre prioritare este ca România să atingă, până în anul 2028,
media europeană la indicatorul PIB/locuitor în metodologia PPS (azi suntem la
72%). Pentru aceasta, gradul de ocupare în economia națională, productivitatea
muncii și veniturile trebuie să crească.
20
Intensitatea, orientarea și amploarea procesului economic se repercutează
asupra calității vieții și se oglindește în realitatea demografică – emigrație,
natalitate. În prezent, accesul la hrană în România este semnificativ sub cel al
statelor dezvoltate: 40% din bugetul unei familii este destinat hranei, în timp ce
în Franța, de pildă, doar 13,6%. În acest sens, vom dezvolta politici industriale,
comerciale, agricole, energetice, fiscale etc. pentru combaterea sărăciei – a doua
cea mai mare din Europa și a inegalității sociale, care a crescut dramatic în ultimii
10 ani, fiind cu mult peste media europeană.
AUR va susține activitatea economică în funcție de următoarele criterii:
contribuția adusă la venitul național, productivitatea muncii (valoarea adăugată
în unitatea de timp), contribuția la diminuarea decalajelor sociale/regionale și
scala salariilor – corelarea acestora cu intensitatea muncii. Toate acestea trimit,
de fapt, la contribuția pe care o are capitalul la utilizarea mai eficientă a resursei
naționale (umane, materiale și financiare), de care depinde creșterea pieței
interne. La rândul ei, o piață internă consistentă se determină reciproc cu puterea
clasei de mijloc. Piața internă puternică este și condiția unității economice a țării.
Deși productivitatea s-a dublat față de anul intrării în UE, în continuare este mult
mai redusă decât țările UE (între 3,8 și 9,6 ori), ceea ce impune implementarea
unor măsuri specifice de ieșire din „capcana venitului mediu” pentru unele dintre
industrii. România va trebui să dobândească o stabilitate fiscală mult mai bună
și să atingă nivelul de colectare al impozitelor din Uniunea Europeană. Dacă în
Uniunea Europeană bugetul public are în prezent, în medie, venituri de 45% din
PIB, în România acest procentaj ajunge la 32%, situație care trebuie schimbată.
AUR va avea ca obiectiv de etapă creșterea veniturilor bugetare la minimum 40%
din PIB. Fiscalitatea trebuie regândită așa încât să încurajeze spiritul
antreprenorial, acele activități și ocupații care au cea mai mare contribuție la
venitul național.
Alianța pentru Unirea Românilor consideră imperios necesară reducerea
deficitului comerțului cu bunuri sub 10 miliarde de euro/an până în 2028, prin
reindustrializarea inteligentă a țării, cu accent pe industriile cu valoare adăugată
mare. Unul dintre obiectivele noastre prioritare îl constituie creșterea
excedentului comerțului internațional cu servicii la peste 15 miliarde de euro/an,
prin creșterea ponderii serviciilor asociate IT&C și a turismului.
21
27. Agricultura și siguranța alimentară
În prezent, România, unul dintre cele mai bogate state europene, fost exportator
net de carne, este dependentă de importurile alimentare: peste jumătate din
consumul de carne de porc este din import, la fel 20% din legume și aproape
35% din fructe, 35% din miere, cantitățile de lactate din import înregistrând și ele,
ponderi tot mai importante (28,2% în 2020 față de 2019).
România nu își mai asigură, astăzi, alimentele de bază, iar balanța comercială
este cronic deficitară, cu impact asupra întregii economii și a calității vieții.
Sectorul agricol este plin de probleme și de paradoxuri. Exportul românesc de
produse agricole este dominat de produse neprelucrate, în special cereale, iar
producția este controlată sau dominată de companii străine. România este
singurul stat european, mare producător de miere de înaltă calitate, unde
producătorii nu au un cuvânt de spus în ceea ce privește comerțul țării în domeniu
și care importă cantități masive de miere contrafăcută.
Gradul de îndatorare a aproape jumătate din firmele din domeniu este de peste
80%, ceea ce, coroborat cu blocajele și sincopele administrative, le pune în
pericol existența și va accentua deficitul comercial al țării prin creșterea
importurilor. Academia Română apreciază că „valoarea adăugată per persoană
ocupată cu timp integral în agricultura românească reprezintă la momentul actual
doar 29% din media europeană.”
AUR va încuraja agricultura, diferențiat, pe trei dimensiuni: producția țărănească,
a gospodăriei familiale; producția capitalistă, de tip fermă; producția la scară a
întreprinderilor agrozootehnice, așa încât agricultura românească să își
îndeplinească rolul de furnizor de securitate alimentară.
Vom stopa procesul speculativ cu terenuri și vom limita pe cât posibil
componenta speculativă a comerțului cu produse agricole (intermediarii).
Pământul este parte a ființei naționale și, în acest sens, ne interesează ca toate
acestea să aibă acces la capital și la mijloace de producție adecvate ciclurilor lor
de producție. Una dintre particularitățile României constă într-un sol deosebit,
încă nu foarte chimizat, înalt productiv și o clasă țărănească încă relativ
numeroasă aptă, cu suport, să producă ecologic, sustenabil.
AUR va încuraja producția de tip țărănesc, prin centrarea acesteia pe producția
de valoare adăugată mare, necerealieră, de tip „bucătărie țărănească”, conectată
la circuite agroturistice, culturale și comerciale în lanțuri scurte. Vom promova
dezvoltarea rețelelor comerciale care susțin producția țărănească și a
22
microfermelor cu producție ecologică, sustenabilă, biologic compatibilă cu corpul
omenesc, gustoasă și sănătoasă, nechimizată. În același timp, vom revitaliza
industriile casnice, dar și cele pe scară medie, pentru procesarea producției
locale. Avem în vedere politici speciale pentru industria lânii, a cânepii și a
zahărului, aproape compromise în prezent.
Vom încuraja circuitele turistice, culturale și educaționale conectate la
agricultură. Vom plasa agricultura locală, ecologică, în centrul programului
național de furnizare a alimentelor în școli. Infrastructura critică din mediul
rural trebuie refăcută și dezvoltată: irigațiile, amenajările funciare, drumurile,
depozitele și bursa țărănească de mărfuri.
Ca urmare a proceselor climatice globale, a defrișărilor ilegale, satul și economia
rurală sunt mai afectate de inundații, alunecări de teren și deșertificare. AUR va
promova măsurile necesare pentru limitarea acestora, prin programe speciale de
investiții și de reîmpăduriri.
Pentru accesul produselor țărănești la consumatorul final de la oraș, AUR va
susține formarea unor rețele de depozite și de distribuție adaptate acestui tip de
economie, în cadrul unui program multisectorial: transporturi, agricultură, finanțe.
Atitudinea autorităților față de producătorii agricoli, față de capitalul
românesc și față de țăran, trebuie urgent revizuită. Structurile de control
sanitar-veterinar, de finanțare, vor fi depolitizate și reprofesionalizate.
Regimul proprietății trebuie revizuit: vânzarea pământurilor agricole către
entități străine trebuie stopată, în timp ce comasarea și prezervarea proprietăților
țărănești trebuie încurajată. Trebuie revăzute retrocedările ilegale din ultimii 15
ani, iar regimul silvic. Vom impune revizuirea Legii nr. 18 din 1991 (reforma
fondului funciar), a Legii nr. 17 din 2014 (a vânzării pământurilor agricole către
străini), precum și a Codului Silvic.
28. Infrastructura. Transporturile și comunicațiile
AUR va încuraja conectarea rapidă a regiunilor țării cu autostrăzi și linii de cale
ferată de mare viteză și vom susține implementarea unei Strategii Naționale a
Dunării. Scopul infrastructurii este creșterea vitezei de circulație a mărfurilor și
eficientizarea capitalului productiv, micșorarea decalajelor dintre regiunile țării,
facilitarea contactelor sociale.
23
Pentru distanțele lungi, vom dezvolta programe de suport, după caz, în ordinea
generală a eficienței economice după tipul de transport: naval, feroviar, rutier,
aerian. Vom dezvolta politicile sectoriale necesare pentru creșterea gradului de
interconectare europeană și națională, feroviară, rutieră și aeriană, având ca ax
Dunărea. Totodată, avem în vedere politicile necesare privind: calitatea apei,
energia, dezvoltarea sustenabilă și biodiversitatea Deltei Dunării, conectarea cu
Marea Neagră inclusiv prin Canalul Dunăre-Marea Neagră. Portul Constanța va
fi revitalizat așa încât să își capete rolul de principal „plămân românesc” al
Europei, pe axa Rotterdam-Asia.
AUR va susține alocarea unei părți importante din PIB în fiecare an pentru
investiții în domeniul infrastructurii, în autostrăzi și drumuri europene plus
modernizarea, dublarea și electrificarea magistralelor de cale ferată, finalizarea
coridorului IV de călători până în 2028, finalizarea coridoarelor sudic și nordic
pentru marfă până în 2030.
29. Inovarea și cercetarea. Serviciile digitale
România ultimelor guvernări a înregistrat o diminuare accelerată a finanțării
cercetării. Indicele inovării, care se situa la jumătate din media UE în 2008, a
scăzut la 31% din media UE în 2020, fiind cel mai mic din Uniunea Europeană.
Vom dezvolta programe specifice de încurajare a inovației și cercetării prin
debirocratizarea procedurilor, debirocratizarea urgentă a administrației.
Pentru dezvoltarea parteneriatelor externe vom asigura diplomația culturală
necesară și suport financiar. Vom susține finanțarea proiectelor în funcție de
relevanța lor pentru întreprinderile locale, pentru capitalul autohton, problemele
comunităților locale și ale societății românești. Vom solicita trecerea la programe
multianuale și decăpușarea de firmele de casă a marilor proiecte naționale și
europene.
AUR va încuraja puternic dezvoltarea de către capitalul românesc a propriilor
direcții de cercetare și inovare și a parteneriatelor acestuia cu cercetarea
universitară și academică, inclusiv la nivelul cercetării fundamentale.
Susținem digitalizarea serviciilor publice în scopul creșterii transparenței și
eliberării cetățeanului de corvoada administrativă și a sarcinilor repetitive, nu
înrobirea lui într-un sistem care să-i monitorizeze fiecare acțiune. Reținem că, în
momentul de față, la indicatorul „servicii publice digitale” România este pe ultimul
loc în Uniunea Europeană (indicele DESI). Scopul final al acestor măsuri, pe
24
lângă dezvoltarea țării, este creșterea încrederii în instituții și în clasa politică
– încredere aflată la cele mai joase cote (sub 80%). Creșterea încrederii în
instituții este esențială pentru securitatea națională.
România trebuie să-și asigure suveranitatea cibernetică, astfel încât, în
condițiile unei eventuale decuplări de la rețeaua globală, principalele servicii
publice să poată funcționa ca o rețea internă. Noi considerăm necesară
impunerea prin lege ca datele cu caracter personal ale românilor, precum și
informațiile de natură strategică privind statul român sau sectorul privat, să fie
securizate în România pe baza unor soluții proprii. Interoperabilitatea bazelor de
date între instituțiile publice trebuie să devină realitate. Statul trebuie să asigure
prin legislație și practici controlul civil și sigur al administrării acestor date.
30. Sănătatea românilor
Fiinţa biologică a naţiunii române şi patrimoniul ei genetic reprezintă o garanţie a
dăinuirii noastre în lume şi în eternitate. Protecţia sănătăţii populaţiei trebuie
asigurată printr-un sistem flexibil de prevenire a maladiilor, prin crearea unei
infrastructuri medicale moderne, a unei reţele de tratament balneoclimateric. Toţi
cetăţenii, indiferent de starea lor financiară, poziţia socială şi localitatea în care
domiciliază, trebuie să aibă aceleaşi şanse de sănătate şi tratament. Pacientul
este în drept să-şi aleagă medicul, iar medicul să fie liber în exercitarea
profesiunii sale.
Vom dezvolta politici multidimensionale, medicale și administrative privind
construcția spitalelor regionale, debirocratizarea, depolitizarea și
reprofesionalizarea conducerii acestora, eradicarea corupției în domeniul
achizițiilor medicale. Creșterea rolului medicului de familie, degrevarea de sarcini
suplimentare a medicului specialist și revenirea policlinicilor la menirea lor,
degrevarea spitalului de tratamente care pot fi acordate în ambulator, la medicul
de familie sau la policlinică, eliminarea căpușării sistemului public de sănătate,
creșterea accesului mediului rural la asistență medicală, la toate nivelurile –
medicină de familie, de urgență și de specialitate, sunt câteva dintre direcțiile de
acțiune ale partidului în acest domeniu.
Vom acționa ferm pentru oprirea distorsionării actului medical de către
relația comercială dintre medic și furnizorul de medicamente, așa încât
actul medical să fie în primul rând un act moral de utilitate publică.
25
31. Mișcarea pentru sănătate. Sportul de masă. Performanța sportivă
Pentru AUR, activitatea fizică, sănătatea și calitatea vieții sunt strâns corelate.
Organismul uman a fost conceput pentru a se mișca; prin urmare, are nevoie de
activitate fizică regulată pentru o funcționare optimă și pentru evitarea bolilor.
Stilul de viață sedentar reprezintă un factor de risc pentru dezvoltarea multor boli
cronice, printre care bolile cardiovasculare, una dintre principalele cauze ale
mortalității la români. În plus, o viață activă aduce cu sine multe alte beneficii
sociale și psihologice și există o legătură directă între activitatea fizică și speranța
de viață, astfel încât populațiile active tind să trăiască mai mult decât cele
inactive. Persoanele sedentare care încep să devină mai active declară că se
simt mult mai bine atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere psihic
și se bucură de o mai bună calitate a vieții.
Ca o consecință a activității fizice regulate, în organismul uman au loc modificări
morfologice și funcționale, care pot preveni sau întârzia apariția anumitor boli și
crește capacitatea de efort fizic. În prezent, există elemente suficiente care atestă
faptul că cei care duc o viață activă din punct de vedere fizic pot obține o serie
de efecte benefice pentru sănătate.
Un obiectiv important al AUR în domeniul sportului este intensificarea activității
fizice în rândul populației la nivel local și național. În cazul în care există politici
separate în domeniul sportului și al activității fizice, acestea trebuie să fie
complementare și să demonstreze o continuitate între activitatea fizică de
intensitate redusă și sportul de competiție organizat.
Programele „sportul pentru toți” trebuie să vizeze încurajarea participării tuturor
românilor la activități fizice și sportive, promovarea percepției că este vizată
întreaga populație și că sportul este un drept al omului, indiferent de vârstă, rasă,
etnie, clasă socială sau sex.
AUR va organiza și va stimula competițiile sportive de masă prin dezvoltarea
infrastructurii sportive și organizarea de competiții sportive la nivel național și
panromânesc.
Vom stimula sportul de performanță prin alocarea de la bugetul de stat a sumelor
necesare selectării, pregătirii și recompensării sportivilor de înaltă performanță.
26
32. Politica externă
În viziunea noastră, politica externă a României trebuie să servească strict
interesele naționale ale românilor, atât ale celor din țară, cât și ale celor din afara
frontierelor. Suntem adepții unei politici externe multivectoriale, iar componenta
ei economică trebuie să fie una predominantă.
În cadrul NATO și al Uniunii Europene, România trebuie să afirme și să
promoveze interesele legitime ale românilor.
AUR gândește politica externă a României pe câteva coordonate esențiale, între
care enumerăm:
– România este situată în Europa, pe istmul ponto-baltic, frontieră geopolitică
între lumea rusească și lumea europeană, cu rolul de placă turnantă
geopolitică la confluența dintre Est și Vest, axele fiind Carpații, Dunărea și
Marea, cu securitatea ancorată în NATO și parteneriatul strategic cu SUA.
– Întărirea Uniunii Europene ca Europa națiunilor.
– Reunirea cu Basarabia.
– Întărirea flancului estic al NATO din Estul Europei.
– Parteneratul strategic cu Polonia și transformarea Inițiativei celor Trei Mări
(Intermarium/Three Seas Intiative) într-o alianță regională viabilă.
– Participarea activă în cadrul formatului București 9 împreună cu statele
NATO de pe flancul estic, și în Trilaterala România-Polonia-Turcia.
– AUR susține aderarea României la OECD, Organizația pentru Cooperare
și Dezvoltare Economică, care reunește statele dezvoltate ale lumii
– Integrarea cu drepturi depline în alianța regională a statelor centraleuropene numită și „Grupul de la Vișegrad”.
– Transformarea țării într-un lider regional în flancul de Sud al NATO și al UE,
ca urmare a fructificării potențialului economic, militar, geopolitic al țării, a
creșterii ratei absorbției fondurilor europene de investiții și coeziune, a
poziționării ca principal aliat al SUA în zonă și în raport cu proximitatea
componentei eurasiatice a „Drumul mătăsii”, care îi vor crește consistența
strategică.
– Diplomația culturală. Creșterea rolului culturii și al comunităților istorice în
relaționarea cu străinătatea și cu națiunile vecine.
33. Românii de pretutindeni. Comunitățile istorice
Românii din comunitățile istorice sunt cei care n-au încăput în frontierele ţării, din
motive care ţin deja de istorie. Ei sunt cei care înconjoară, efectiv, România, dar
27
care se întind de dincolo de Bug până dincolo de Tisa, din Munții Pindului până
în Carpații Păduroși și coastele Mării Adriaticii. În absolut toate cazurile ei sunt
supuşi unor procese de asimilare forţată şi sunt evident persecutaţi din cauza
apartenenţei lor naţionale, iar situaţia lor dramatică răzbate, sporadic, în presă.
Nu aceşti români au părăsit România, ci Statul Român nu i-a mai cuprins.
Ca stat înrudit, România are obligația morală, constituțională și legală să-i sprijine
cultural, spiritual și identitar cu tot ce înseamnă acest lucru, infrastructură, școală,
mass-media, Biserică, infrastructură culturală, dezvoltare economică.
Românii din comunitățile istorice și persoanele aparținând filonului cultural
românesc trebuie să beneficieze de proceduri simplificate pentru dobândirea
cetățeniei române conform criteriului cultural-lingvistic, indiferent de originea lor.
AUR va lua măsurile necesare pentru realizarea acestui obiectiv.
34. Diaspora românească
AUR consideră că emigrația română istorică, diaspora economică românească
tot mai numeroasă, precum și românii deportați și urmașii acestora, provenind
din România sau din alte state, au dreptul legitim de a păstra legături vii cu țara,
precum și dreptul de a se repatria.
Expatrierea românilor pe motive politice, economice sau de altă natură sunt
fenomene pe care suntem deciși să le combatem prin politici pozitive și proactive, inclusiv economice, bazate pe necesitatea practică de solidaritate
națională, în beneficiul acestor români.
România trebuie să înceteze a mai fi un exportator masiv de brațe de muncă
ieftine. În acest scop vom promova politici care să asigure crearea în țară a unui
număr suficient de locuri de muncă bine plătite, de natură să le permită românilor
un nivel de trai decent.
AUR pledează ca, împreună cu Biserica, guvernele să înființeze o rețea de școli
românești pentru copiii românilor din diaspora. Acest lucru constituie pentru noi
o prioritate strategică, întrucât păstrarea limbii române de către copii reprezintă
un factor în măsură să faciliteze în orice moment revenirea și reintegrarea lor în
patrie.
Românii expatriați, în cazul în care nu dețin cetățenia română, trebuie să
beneficieze de proceduri simplificate pentru dobândirea sau redobândirea
28
cetățeniei. Cetățenii români de peste hotare trebuie să poată participa efectiv la
viața politică a țării, inclusiv prin exercitarea la distanță a votului prin
corespondență și a votului electronic.
35. Protecția persoanelor aparținând minorităților etnice
Întrucât Constituția nu admite niciun fel de discriminare pe criterii etnice între
cetăţenii ţării, AUR consideră că statul trebuie să asigure protecţia şi respectul
pentru identitatea lingvistică, religioasă şi culturală a persoanelor aparţinând
minorităţilor naţionale, specificul şi valorile spirituale ale acestora făcând parte
integrantă din patrimoniul naţional. România trebuie să asigure în continuare
susținerea financiară a organizațiilor reprezentative ale minorităților naționale
tradiționale din cuprinsul său.
Respingem orice proiect de autonomie teritorială pe criterii etnice.
Recunoaștem şi garantăm dreptul inalienabil al persoanelor aparținând
minorităților etnice de a-și însuși limba română, oficială, și cultura majorității,
ceea ce face posibilă depășirea segregării și integrarea lor plenară în societate.
Cunoașterea limbii române, pe lângă cea maternă, pentru persoanele aparținând
minorităților naționale este o obligație ce rezidă din calitatea de cetățean român.
AUR consideră că românii care sunt numeric inferiori în județele Covasna și
Harghita și în unele zone ale județului Mureș trebuie să se bucure de aceleași
drepturi și libertăți de care beneficiază reprezentanții grupurilor etnice minoritare
în ansamblul țării, iar sumele alocate pentru minoritățile naționale să le fie
alocate, proporțional și românilor din aceste comunități.
36. Cultura națională
AUR este conștient de rolul fundamental al culturii și de funcția acesteia în
menținerea identității naționale. AUR consideră cultura tot atât de importantă ca
apărarea, primul cer al țării fiind cel al spațiului simbolic.
Vom susține și finanța instituții de cultură, proiecte, persoane care vor întări
demnitatea națională, care vor pune în valoare prin creații culturale istoria
românilor, literatura națională, valorile românești, încurajând totodată libertatea
de creație de valoare universală.
AUR va revitaliza Institutul Cultural Român și Ministerul Culturii, pentru
dezvoltarea capacității acestora de susținere a operelor de cultură relevante:
publicarea și republicarea marilor lucrări ale culturii române, a dicționarelor,
29
atlaselor și enciclopediilor esențiale pentru definirea spațiului românesc în țară și
în străinătate, reluarea seriilor de lucrări de cultură generală, a traducerilor
operelor universale, punerea în valoare a patrimoniul național arheologic și etnofolcloric, a tezaurului imaterial, conservarea acestuia, inclusiv prin colaborarea
cu alte state interesate.
Vom dezvolta activitatea culturală în străinătate, diplomația culturală, atât pentru
publicul străin cât mai ales pentru diaspora economică și comunitățile istorice. În
primul caz acțiunile se vor concentra pe integrarea culturii române în ansamblul
culturii universale, acțiuni de marketing cultural și de „soft-power”; în cel de-al
doilea caz, accentul se va pune pe promovarea nevoilor identitare ale
comunităților românești.
Digitalizarea patrimoniului cultural este un obiectiv care rezolvă două urgențe:
salvgardarea patrimoniului și punerea lui în circulație. Turismul cultural și agrocultural este parte a unui efort mai amplu de politică identitară și de diplomație
culturală, de promovare a stimei de sine și a respectabilității imaginii României în
lume.
De asemenea, AUR va revitaliza relația instituțiilor publice cu asociațiile
profesionale din domeniul culturii (literatură, muzică, arte plastice), cu
organizațiile neguvernamentale pentru promovarea culturii și științei românești în
străinătate. O atenție sporită va fi acordată muzeelor naționale și județene, pentru
creșterea gradului lor de protecție a patrimoniului și a facilitării accesului
vizitatorilor, modernizarea condițiilor de expunere, așa încât valorile inestimabile
ale culturii române și universale să intre mai ușor în conștiința publică. Școlile de
artă și casele de cultură pentru copii – care au un rol esențial în educație, vor fi
revitalizate, precum și căminele culturale de la țară. O dimensiune importantă a
culturii este creativitatea. Dimpreună cu libertatea de exprimare, creativitatea
este unul dintre cele mai puternice avantaje comparative ale unei națiuni ca
România. AUR va încuraja și susține formarea incubatoarelor de inovare în
parteneriat public-privat, între instituții de învățământ superior și de cercetare, pe
de o parte, și companii și corpurile profesionale, pe de alta, pentru a produce
soluții tehnice și politici publice pe probleme de interes public. Noi vom încuraja
stabilirea unor parteneriate între capitalul românesc și activitatea de cercetare și
cultură.
AUR va finanța un program special de punere în valoare a castrelor romane și
cetăților dacice de pe tot spațiul românesc.
30
37. Turismul balnear și turismul cultural
AUR consideră creșterea sectorului turismului balnear un element strategic al
dezvoltării economice a Românei. Acest tip de turism care include o paletă largă
de servicii de la turismul medical la cel de tip wellness spa, a devenit foarte rapid,
atât în Uniunea Europeană, cât și în lume, pe fondul unor fenomene profunde și
de durată, unul extrem de important în statele care au resursele necesare.
AUR consideră că îmbătrânirea populațiilor din zonele dezvoltate ale UE precum
și stilul de viață urban, sedentar, fac extrem de atractiv acest tip de turism.
România poate deveni un lider în domeniu.
AUR consideră că patrimoniul cultural românesc, din România dar și din
comunitățile istorice românești din jurul României și din Balcani, este o resursă
valoroasă în domeniul turismului.
Turismul cultural durabil este o parte esențială a strategiilor de dezvoltare
regională și macroregională pe care AUR le va promova.
Turismul, istoria si cultura au fost mereu foarte apropiate în România, aceasta
fiind tot timpul o destinație importanta pentru cei atrași de cultura sa bogata si de
moștenirile sale istorice. Moștenirea culturală a românilor, una din cele mai vechi
si mai importante din Europa poate fi un obiectiv turistic important care va
evidenția cultura tradițională românească, dar și bogăția istorică a spațiului locuit
de români.
38. Pentru un mediu curat
Natura este creaţia lui Dumnezeu. Grija pentru protejarea mediului înseamnă
grijă pentru generaţiile viitoare şi constituie o prioritate a politicilor noastre.
AUR respinge orice ideologizare sau abordare unilaterală a chestiunilor privind
mediul și pledează pentru stabilirea şi aplicarea la nivel naţional a unor norme şi
legi care ar asigura includerea protecţiei mediului în procesul de luare a deciziilor
de ordin economic, social sau politic, fără a dăuna intereselor naționale.
Sistemele de producţie trebuie să facă obiectul unor măsuri capabile să reducă
la minimum impactul acestora asupra mediului, urmărindu-se astfel împăcarea
omului cu natura şi a economiei cu ecologia, fapt ce constituie însăşi esenţa unei
dezvoltări durabile.
31
Anexa 1 – Moțiunea România Bogată: Creștină și Democrată.
Anexa 2 – Rezoluția Congresului Alianței pentru Unirea Românilor cu privire la
reîntregirea națională.
Anexa 3 – Rezoluția privind independența energetică a României și respingerea
agresiunii Federației Ruse asupra Europei.

*

Site-ul nostru vă stă la dispoziție pentru a comenta Programul de guvernare al AUR – Alianța pentru Unirea Românilor