Datorită incidentului de ieri, calificat în
> presă drept “scandal cu legionari la Parlament”, în
> dezbaterile asupra proiectului de lege antilegionar de la
> Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor nu s-a mai ajuns la
> prezentarea următorului apel semnat de mai multe asociaţii
> şi fundaţii. Îl facem cunoscut pe această cale opiniei
> publice, în speranţa că societatea românească va
> înţelege care este adevărata miză a acestui proiect de
> lege şi gravele sale implicaţii asupra etosului românesc.
> Românii ar trebui să privească dincolo de apariţiile
> zgomotoase şi intens mediatizate ale unor grupuscule
> nereprezentative, care preferă ostentaţia unei
> participări prin argumente pertinente la o dezbatere pe o
> temă extrem de delicată. Apel Doamnelor şi domnilor parlamentari,Apelăm la conştiinţa dvs. într-o problemă de
> interes naţional: proiectul de lege PL 193/2014 cu referire
> la “modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
> Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor
> şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi
> a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea
> unor infracţiuni contra păcii şi omenirii”.Şi anume, vă solicităm: Nu interziceţi din nou
> elita intelectuală interbelică! Nu-i condamnaţi încă o
> dată pe foştii deţinuţi politici! Nu-i batjocoriţi pe
> sfinţii închisorilor! Nu rescrieţi istoria după calapod
> comunist!Intervenţia noastră poate apărea ca patetică.
> Dar, în fapt, proiectul de lege, în forma sa actuală,
> este anticonstituţional, nedrept şi condamnabil de către
> orice român.Anticonstituţional pentru că încalcă drepturi
> şi valori fundamentale consfinţite de Constituţie:
> articolele 29 şi 30, care protejează libertatea
> conştiinţei şi libertatea de exprimare, precum şi
> articolul 40 privind libertatea de asociere. Restricţii ale
> acestor drepturi pot avea loc, conform aceleiaşi
> Constituţii, numai atunci când se prejudiciază demnitatea
> sau imaginea unei persoane, sau când, prin invocarea lor
> abuzivă, s-ar incita la “defăimarea ţării şi a
> naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură
> naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea
> la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă
> publică, precum şi manifestările obscene, contrare
> bunelor moravuri”, respectiv „militează împotriva
> pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori
> a suveranităţii, a integrităţii sau a independenţei
> României”.În condiţiile în care, în 25 de ani de
> democraţie postcomunistă, nici o persoană sau
> organizaţie care s-a revendicat de la ideile legionare nu a
> fost condamnată pentru fapte care ţin de formularea
> actuală a OUG 31/2002 sau care ar avea o natură
> anticonstituţională, considerăm că nu se poate vorbi de
> un pericol concret, care să motiveze extinderea
> legislaţiei actuale. Ea îşi poate afirma caracterul
> universal, condamnând explicit delictele de xenofobie,
> şovinism, rasism, incitare la ură de orice fel, fascism,
> negaţionism. Modificarea propusă vizează însă
> includerea suplimentară a unei concepţii particulare,
> specific româneşti, alături de aceste crime care sunt
> condamnate la scară universală. Este vorba de
> “legionarism”. Despre care, trebuie spus, nu a fost
> niciodată condamnat până acum ca idee sau doctrină de
> niciun tribunal democratic din lume (doar de cele comuniste,
> care condamnau însă orice ideologie diferită). Mai mult,
> Mişcarea Legionară a fost scoasă de pe lista acuzaţilor
> Tribunalului Internaţional de la Nürnberg şi a colaborat
> cu democraţiile occidentale în lupta împotriva
> comunismului, după cum relevă literatura cu caracter
> istoric, confirmată şi de documentele recent declasificate
> din arhivele CIA (v.
> http://fgmanu.ro/Istorie/articol566).Democraţia adevărată trebuie să fie bazată pe
> respect faţă de adevăr, pe principiile de drept şi pe
> respingerea arbitrariului în orice fel de acţiune
> politică. În opinia noastră, ceea ce se petrece acum în
> România sfidează în mod eclatant aceste norme cu caracter
> universal.Scriitorul francez Jean Sévillia cataloga procesul
> de intenţie practicat adesea în luptele de idei, după
> care “orice opozant poate fi atacat nu pentru ce
> gândeşte, ci pentru gândurile care-i sunt atribuite”
> drept o formă de “terorism intelectual”. De data
> aceasta asistăm la o depăşire clară a terenului ideatic
> înspre un “terorism” de o altă anvergură calitativă:
> tentativa de inculpare a unor oameni sau idei nu pe baza a
> ce gândesc sau cum se comportă ei cu adevărat, ci pe baza
> unor gânduri sau comportamente care le sunt atribuite în
> mod abuziv, menite să justifice o condamnare in corpore,
> printr-o lege cu dedicaţie – un principiu care din
> păcate e folosit extrem de des de clasa politică din
> România.Consideraţi că poate fi votat un asemenea proiect
> de lege, care prevede includerea legionarismului în
> categoria infracţiunilor, atunci când în raportul
> Guvernului expunerea de motive a iniţiatorilor este
> desfiinţată prin argumentele de mai jos?“Includerea unor activităţi sau mişcări în
> sfera ameninţărilor la adresa securităţii naţionale nu
> determină calificarea, per se, a acestor fapte ca fiind
> infracţiuni. Dacă s-ar adopta acest raţionament ar
> trebui, pentru identitate de raţiune, să fie incriminate
> şi acţiunile de origine comunistă, menţionate şi
> acestea în enumerarea de la art. 3 din Legea nr. 51/1991.
> Menţionăm în context şi faptul că România a fost deja
> condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru
> încălcarea art. 11 din Convenţia Europeană a Drepturilor
> Omului în cauza Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) şi
> Ungureanu împotriva României ca urmare a refuzului de a
> înregistra un partid comunist. În motivarea CEDO s-a
> reţinut că „una dintre principalele caracteristici ale
> democraţiei rezidă în posibilitatea pe care o oferă de a
> dezbate prin dialog şi fără recurgere la violenţă
> problemele ridicate de diferite curente politice de opinie
> şi aceasta chiar dacă deranjează sau îngrijorează. În
> această privinţă, o formaţiune politică ce respectă
> principiile fundamentale ale democraţiei nu poate
> îngrijora pentru simplul fapt că a criticat ordinea
> constituţională şi juridică a ţării şi că doreşte
> să o dezbată public pe scena politică. (…) Or, în
> speţă, instanţele interne nu au arătat în nici un fel
> prin ce anume programul şi statutul PCN erau contrare
> principiilor fundamentale ale democraţiei.”Prin urmare, cu toate că legislaţia
> internaţională s-a pronunţat într-un spirit liberal în
> favoarea înregistrării unui partid cu o ideologie
> considerată controversată, în cazul iniţiativei
> legislative de faţă este vorba de ceva mult mai grav:
> anume de tentativa de interzicere a tuturor modurilor de
> manifestare ale ideologiei legionare, inclusiv simpla
> exprimare a opiniilor. Acest fapt nu poate reprezenta prin
> urmare decât o încălcare şi mai evidentă a principiilor
> universale ale drepturilor omului recunoscute de instanţele
> internaţionale.Nedrept pentru că elimină din circuitul public o
> serie de personalităţi-reper ale vieţii culturale,
> ştiinţifice şi religioase româneşti, dimpreună cu
> operele lor. Multe dintre aceste personalităţi, care au
> aderat în perioada interbelică la Mişcarea Legionară, au
> fost interzise în timpul regimului comunist. Acum urmează
> să ne lipsim din nou de rodul gândirii lor şi de exemplul
> faptelor lor bune, pe simplul motiv că au făcut parte din
> Mişcarea Legionară, fără ca să li se poată imputa vreo
> vină din punct de vedere legal. Noua lege va duce la
> ştergerea numelor unui Nae Ionescu, Mircea Eliade, Petre
> Ţuţea, Emil Cioran, Constantin Noica, Ernest Bernea,
> George Manu, Radu Gyr şi atâţia alţii de pe monumente
> şi străzi, va declanşa o campanie de demolare a
> troiţelor, statuilor şi instituţiilor ridicate în
> memoria unui Ion Gavrilă – Ogoranu, Valeriu Gafencu,
> Mitropolit Bartolomeu Anania, Arhim. Justin Pârvu, Arhim.
> Arsenie Papacioc, Pr. Gheorghe Calciu, foşti legionari (sau
> numai membri ai „Frăţiei de Cruce”, organizaţie de
> tineret a M.L.), dar şi luptători anticomunişti şi
> români exemplari. Ca să nu mai vorbim că, prin abuz,
> legea i-ar putea atinge şi pe unii dintre cei care au fost
> condamnaţi de regimul comunist ca legionari, fără să fi
> făcut parte din Mişcarea Legionară, ca Pr. Arsenie Boca,
> Pr. Daniil Teodorescu (Sandu Tudor), Mircea Vulcănescu
> etc.Şi este cu atât mai nedrept cu cât, deşi
> regimul comunist a fost declarat drept ilegitim şi
> criminal, în mod oficial, partidele comuniste şi
> personalităţile culturale care au fost membre ale PCR nu
> sunt puse la index.Condamnabil pentru că România va fi lipsită de o
> bună parte dintre valorile ei cu care se mândreşte şi
> care sunt formative pentru noi şi noi generaţii. Vor fi
> interzise şi filmele despre George Manu, Ion Gavrilă –
> Ogoranu, Pr. Gheorghe Calciu? Va fi pedepsit prin lege
> cultul unor „sfinţi ai închisorilor” cum ar fi, de
> pildă, Valeriu Gafencu? Cult care a fost asumat oficial de
> către Biserica Ortodoxă Română prin organizarea
> parastasului în cinstea sa de către Arhiepiscopia
> Romanului şi a Bacăului în februarie 2015 la Târgu Ocna
> sau prin parastasul şi conferinţa organizate de către
> Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi
> Meridionale în luna februarie 2012. Vor fi scoase din
> bibliotecile publice şi interzise pe piaţă cărţile lui
> Nae Ionescu, Mircea Vulcănescu, Constantin Noica, Emil
> Cioran etc? Vor fi închise Centrul de Martirologie de la
> Râpa Robilor din Aiud, care abia se pregăteşte a fi
> inaugurat, şi muzeul din fosta închisoare Piteşti, unde
> s-a petrecut teribilul experiment de „reeducare” prin
> tortură sub comunism?Aceasta este morala evenimentelor la care asistăm
> şi care ar trebui să indigneze pe orice român cu o urmă
> de demnitate în el. Iată de ce această lege constituie o
> imixtiune fără precedent în resorturile Bisericii,
> căreia i se refuză competenţa de a fi o instanţă
> morală în cadrul societăţii. Ea este considerată drept
> incapabilă să discearnă binele de rău sau sfinţii de
> criminali.Legea reprezintă totodată şi un atentat la
> libertatea religioasă şi de conştiinţă. Din moment ce
> Valeriu Gafencu a trăit în închisoare pe un plan exclusiv
> religios (indiferent de antecedentele sale), el în acest
> domeniu îşi are locul firesc şi trebuie cinstit ca atare.
> Dar, prin legea aceasta aberantă, cultul său va fi
> interzis de către stat.Iată de ce acest proiect de lege echivalează cu o
> prigoană anticreştină fără precedent, luând Bisericii
> dreptul de a se pronunţa în mod liber asupra unor probleme
> privind păcatul, pocăinţa, smerenia, desăvârşirea
> creştină, impunând în mod forţat, din exterior, tabuuri
> de natură politică sau ideologică. Se uită însă că
> sfinţii nu pot avea nicio culoare politică, ei
> aparţinând în primul rând lui Hristos, dincolo de
> antecedentele lor lumeşti.Consecinţa votării proiectului de lege
> antilegionar va fi de fapt aruncarea României într-un
> profund întuneric moral!Printr-o asemenea lege însăşi condamnarea
> comunismului este pusă sub semnul întrebării. Mai este
> atunci comunismul ilegitim? Dacă Mişcarea Legionară, care
> a combătut radical şi constant pericolul comunist, dând
> pentru aceasta zeci de mii de jertfe, reprezintă răul
> absolut, atunci, prin contrast, poate că bolşevismul n-a
> fost chiar atât de rău. Condamnarea totală (inclusiv
> penală) a principalei forţe anticomuniste duce automat la
> reabilitarea cel puţin parţială a comunismului.Mai este atunci comunismul criminal? Dacă zecile
> de mii de legionari (şi un număr şi mai mare de
> simpatizanţi), care au fost chinuiţi şi batjocoriţi la
> Aiud, Piteşti, Gherla, Sighet, Canal şi alte sute de
> locuri de groază (mulţi zăcând şi azi în morminte
> fără cruci) sunt automat şi veşnic osândiţi, neavând
> dreptul la nici o recunoştinţă din partea naţiunii,
> atunci nu cumva călăii au avut dreptate?Mai este regimul comunist criminal, când el n-a
> făcut decât să cureţe ţara de terorişti, fascişti,
> rasişti, asasini notorii, elemente descompuse etc – toate
> aceste epitete mincinoase fiind regulat folosite la adresa
> legionarilor?N-a fost Partidul Comunist atunci salvatorul şi
> binefăcătorul naţiunii?Mai interesează pe cineva că printre legionari se
> aflau sute de cadre universitare, mii de preoţi, alte mii
> de studenţi şi elevi şi că majoritatea n-au dat în
> viaţa lor nici măcar o palmă cuiva? Ba, mai mult, şi-au
> ajutat şi îngrijit colegii de celulă ne-legionari (unii
> fiind evrei), inclusiv unii vinovaţi personal de abuzuri
> contra lor în regimurile precedente? Iubirea de aproapele
> şi sfinţenia creştină constituie repere negative pentru
> România de azi?Ce se va întâmpla cu întreaga literatură
> memorialistică concentraţionară? Ea constituie un
> adevărat reper pentru identitatea noastră naţională şi
> spirituală, iar printre portretele morale remarcabile ale
> celor oprimaţi şi martirizaţi se găsesc şi numeroşi
> legionari (v. http://www.rostonline.ro/revista-rost/,
> http://www.fericiticeiprigoniti.net/ 
> sau http://ziarullumina.ro/religios/memoria-bisericii).
> Va fi şi ea cenzurată în numele unei legi
> absurde?Pe aceşti români, adevărate simboluri ale
> conştiinţei neamului, doriţi să-i condamnaţi pentru a
> doua oară, prin condamnarea memoriei lor, călcând astfel
> pe urmele torţionarilor comunişti?  Atitudinea lor va rămâne de-a pururi drept una
> care face cinste numelui de român, indiferent câte
> demersuri josnice s-ar face pentru a le întina
> memoria.Pot fi priviţi aceşti oameni drept nişte
> “infractori”? Sunt valorile pentru care ei au suferit
> şi s-au jertfit “criminale” ?  Cu siguranţă da,
> dar numai pentru mentalitatea bolşevică a unui trecut de
> tristă amintire, despre care speram că este definitiv
> apus.Este capabilă România secolului XXI să
> depăşească această mentalitate, sau riscă să repete
> greşelile unei ideologii criminale şi inumane cum a fost
> cea comunistă?Vă invităm să reflectaţi asupra acestor
> întrebări fundamentale şi să hotărâţi în
> consecinţă. Asociaţia „Rost”Fundaţia „George Manu”Fundaţia Luptătorilor din Rezistenţa Armată
> AnticomunistăAsociaţia Urmaşilor Luptătorilor
> AnticomuniştiFundaţia „Sfinţii Închisorilor”Fundaţia „Sfinţii Martiri
> Brâncoveni”Federaţia Română a Foştilor Deţinuţi Politici
> Luptători AnticomuniştiAsociaţia pentru Revigorarea TradiţieiAsociaţia pentru Toleranţă în Spaţiul
> PublicFundaţia „BunaVestire”Fundaţia „Ion Gavrilă Ogoranu”Asociaţia pentru Cultură şi Educaţie
> „Sfântul Daniil Sihastrul”
> Protopop Prof. Dr. Ioan DurăLaurian ŢoţaCătălin MareşCiprian Voicilă, sociologNicolae Crăciun Alin Mihăiuţi Pr. Dr. Mihai-Andrei Aldea Viorel Patrichi Lelia Rădulescu Alin Dobra
>   Violeta Antohi Simona Andreescu Victoria Stratulat Niculae Andreescu Gilda Bularda Daniel Bistricean Marius Caraman Anca Elena Moise Nicoleta Bran Nicolae DicianuAlexandra Svet(Lista semnăturilor de susţinere a acestui apel
> rămâne deschisă tuturor organizaţiilor şi
> personalităţilor şi persoanelor care vor să se ralieze
> demersului nostru.)
>
>
>
>    On Thursday, March
> 12, 2015 12:56 PM, sanda alexandru
> <granicerul67@yahoo.com> wrote:
>

>
> — În
> data de Mi, 11.3.15, Cezarina Barzoi <asociatiaprezent@yahoo.com>
> a scris:
>
> > De la:
> Cezarina Barzoi <asociatiaprezent@yahoo.com>
> > Subiect: Apel – Nu interziceti din nou
> elita intelectuala interbelica!
> > Către:
>
> > Data: Miercuri, 11 Martie 2015,
> 22:04
> > Dragi prieteni,
> >
> > Atasat gasiti un
> Apel impotriva „legii antilegionare”
> > adoptata deja in Senat si aflata in
> dezbatere la Camera
> > Deputatilor. Apelul
> este semnat de Fundatia George Manu
> >
> impreuna cu alte Asociatii, Fundatii, persoane fizice.
> >
> > Potrivit acestei
> legi, va fi interzisa din nou elita
> >
> intelectuala interbelica, vor fi condamnati inca o data
> > fostii detinuti politici, vor fi
> batjocoriti sfintii
> > inchisorilor, va fi
> rescrisa istoria, dupa calapod
> >
> comunist!
> >
> > Va
> rugam sa cititi Apelul nostru si sa il sustineti prin
> > semnatura personala sau (dupa caz) a
> organizatiei pe care o
> > reprezentati.
> Totodata va rog sa publicati, postati Apelul
> > pe toate caile mediatice de care
> dispuneti.
> >
> > Doamne
> ajuta!
> >
> > Cezarina
> Condurache
> > www.fgmanu.ro