G
166 aprobate
gert.frau@yahoo.com
89.136.113.152

Sanscr. भार्य (bhāryà) „female [of a household] to be supported/endured”, der. bhAryAtva ”wifehood”.
https://en.wiktionary.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE#Sanskrit
https://www.wisdomlib.org/definition/bharyatva

De aici provine țig.bori, iar în limba dacă s-ar fi moștenit *bor-ia sau chiar *boira (Metateza iotului), cf. acelui *ā. Sorin Olteanu propune pentru dialectele tracice o metateză a iotului, similară cu cea grecească. Vezi κινούβοιλα / Kινουβοίλα (kinu-boila) reconstruit *kinu-boilā (< *bol-yā), plantă numită în română ”cireașa câinelui”. Soluția albaneză pentru consoanele palatalizate din acest context era să le transforme în geminate eliminând semivocala [y], identic cu limba Messapică. https://web.archive.org/web/20150222073322/http:/soltdm.com/langtdm/phon/metayota.htm Vezi derr 'porc' < PAlb.darya(s) și gr.χοῖρος (khoîros) 'porc' cu metateza iotului (IE *ǵʰóryos). https://en.wiktionary.org/wiki/%CF%87%CE%BF%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%82#Greek Întrebarea este ce avem aici, care-i originalul fonetic, boreasă sau boireasă? Provine din rădăcina *bʰer- ”a purta, a căra → a susține; a da naștere”? Vezi alb.barrë ”fetus, sarcină, copil” < PAlb.*barnā < PIE *bʰor-n-eh₂, < *bʰer-. https://starlingdb.org/cgi-bin/response.cgi?single=1&basename=%2fdata%2fie%2fpiet&text_number=2079&root=config În DRAM (2015) apare și textul “nevastă i se spune până pe la 40 de ani, de la 40 în sus i se spune boreasă” (inf. din Săpânţa)” Asta mă încurca în trecut, pentru că sensul comun era de femeie măritată și cu copii, deci eu mă gândeam la vârsta fertilității. 40 de ani este deja altă etapă, imediat înainte de a deveni ”moașă”. E posibil a se confunda două cuvinte dacice, *bureasă/boreasă cu boireasă, reconstruite diferit și foarte probabil cu sensuri diferite, dar convergente.