La o aniversare

Pe toboganul statului R.Moldova –                                          Dezastrul total al celor 25 de ani

 

Experiența  dezastrului Moldovei de Est în ultimul sfert de veac ne permite deducerea unor concluzii. Iată concluziile mele:

 1. Schimbări favorabile: 
 2. 1.sporirea numărului de persoane cu autoindentificarea de român moldovean;

2.o anumită ameliorare a vorbirii limbii române;

3.dispariția îngrădirii circulației oamenilor de rând, a cărților, artiștilor peste hotarul de pe Prut;

4.ariția posibilității și creșterea numărului de studenți moldoveni care fac o facultate în România;

5.translarea posturilor Tv românești în Moldova de Est;

6.creșterea numărului de persoane care îmbracă costume naționale;

7.ridicarea calității muzicii populare românești din Moldova de Est la nivel superior celei din prezent în România;

8.slobozire la gură – vorbește/scrie ce vrei, cum vrei;

9.slobozire la manifestările de protest – se acumulează tot mai multe pricini de a protesta… ;

10.intrarea tehnologiilor informaționale în comunicații, activitățile profesionale și în cotidian;

11.însușirea unor tehnici calitative în construcții;

12.întreținerea mai bună a drumurilor.

II.Schimbări nefavorabile-dezastruoase:

1.dezideologizarea și pierderea reperelor politico-filosofice;

2.dezindustrializarea, transformarea Moldovei din republică indusrial-agrară în una agrară;

3.ruinarea gospodăriei sătești;

4.fărămițarea suprafețelor agricole în loturi individuale mici, cu rentabilitate redusă;

5.privatizarea hoțească a proprietăților poporului gestionate anterior de stat;

6.formarea burgheziei mari – a unei clase dominante exploatatoare;

7.impunerea unui stat antinațional, care stă la straja intereselor clanurilor dominante, stat  devorat de mafii și aservit de  neocolonialism;

8.scăderea natalității;

 

 1. depopularea amenințătoare nemaivăzută a satelor prin emigrarea economică;

10.impunerea medicinii cu plată;

11.impunerea studiilor superioare cu plată;

 1. degradarea sistemului de învățământ preuniversitar;

13.stricarea pregătirii profesionale a pedagogilor;

 1. deplasarea întreprinderilor importante (rămase în viață) și a băncilor în măini străine, care scot veniturile peste hotare;

15.trecerea majorității păturii intelectuale în serviciul deservirii regimului și a clanurilor politico-oligarhice;

 1. dispariția optimismului social la majoritatea populației;

17.vasalizarea conducerii statului față de structurile financiare apusene și față de centrele de putere transnaționale și supranaționale;

18.lărgirea puterii și a rolului antinațional al mafiilor;

19.Apariția societăților secrete transnaționale masonice – structuri necontrolate nici de stat, nici de electorat;

20.lansarea schemelor de fraudare a banului public (spălarea de bani, scoaterea banilor  în bănci off-shore, crearea și funcționarea firmelor intermediare-căpușă, trucarea licitațiilor);

 1. apariția practicii răketului;
 2. sustragerea banilor populației cu metoda prețurilor înalte la mărfuri și medicamente, gaze și electricitate;

23.creșterea traficului și consumului de narcotice;

24.apariția fenomenului vânzării organelor corpului uman;

25.apariția sclaviei sexuale și a exportului de femei pentru  prostituție;

26.apariția fenomenului declasării sociale a unor segmente largi de populație (trecerea intelectualilor și a unor muncitori calificați la activități de muncă necalificată și neprestigioasă);

27.sporirea corupției aparatului administrativ;

 1. dezlânarea considerabilă social-politicăa societății și incapacitatea de creare a unei forțe politice pro-naționale de centru-stânga;

29.instalarea fenomenului poluării culturale masive cu produse sub-culturale ;

30.scoaterea arbitrară, la insistența diriginților de peste hotare, a homosexualității din psihiatrie în normalitate demonstrativă;

 1. impunerea din afară a ”educației sexuale ” a copiilor de la vârstă fragedă;

32.dispariția practicii revocării deputaților autocompromiși de nelegiuiri;

 1. destrămarea familiilor, unde măcar un membru este plecat la munci peste hotare;
 2. tulburări emoționale și stricarea educației copiilor din familiile cu părinți plecați la slugărit peste hotare;

35.degradarea artei teatrale, coborârea nivelului etic și artistic pănă la vulgar și trivial;

36.dispariția cinematografiei artistice moldovenești;

 1. închiderea librăriilor sătești ”Luminița ” și transformarea lor în ”alcoolițe ”- crâșme și baruri;
 2. „secetă” în literatura artistică;

39.reducerea numărului școlilor;

40.micșorarea numărului de persoane cititoare de cărți;

 1. sporirea mentalității consumiste și filistine;

42.instalarea proprietății private asupra mijloacelor de producere;

 1. instalarea exploatării omului de către om;

44.divizarea pe verticală a societății, împărțirea în clase antagoniste: avuți-dominanți și neavuți-exploatați;

 1. degenerarea oportunistă și burgheză a partidului comunist – unicul partid a cărui ideologie ar fi putut întemeia apărarea intereselor oamenilor muncii în lupta cu clasa dominantă;

46.apariția fenomenului șomajului;

 1. sporirea supravegherii cetățenilor de către structurile statale;

48.o nouă divizare a societății: în pro-Imperiul Rus și pro-Imperiul colonial UE;

49.instalarea dependenței funcționării statului de remitențele moldovenilor din străinătate și de împrumuturile externe de la băncile mondiale;

50.falimentul statalității R.Moldova.

Care sunt adevărurile necesare elaborării strategiei ieșirii din  dezastru?

Vitalie Pastuh-Cubolteanu

(”Făclia”, 26 august  2016)