CD
686 aprobate

denitsoc@gmail.com
75.57.36.95

 

A spune da sau nu Pârâului…

NU’I ALT PÂRÂU
de pr. Lawrence Farley

Printre multele lucruri pe care creștinii le spun si îi enervează pe oameni este afirmația lor că creștinismul este singura religie adevărată. Având în vedere numărul imens de alternative la creștinism de pe piața religioasă de astăzi, afirmația are un gust de aroganță intolerabilă, orbire, insensibilitate și îngâmfare. „Singura religie adevărată?” Cine se cred acești creștini?
Iar în cuvintele unui critic, „Este un lucru scandalos de acceptat”.

Revoltarea este, fără îndoială, sporită de păcatele creștinilor care au afirmat.
În cuvintele lui Isaia (recuperate de Sfântul Pavel) „numele lui Dumnezeu este hulit între neamuri din pricina voastră” (Isaia 52:5, Romani 2:24).
Creștinii par să nu fie mai buni decât alți oameni, iar faptul că Biserica există de două mii de ani înseamnă că a avut timp să facă niște gafe spectaculoase și să întocmească o listă impresionantă de lucruri de care acum îi este rușine.

Biserica a făcut multe greșeli. După cum Nietzsche a spus odată: „Voi crede în Mântuitorul când creștinii vor părea mult mai cumpatați”. Potrivit lui Isaia și Pavel, este un comentariu corect.
Poate că ar fi de ajutor dacă afirmația ar fi reformulată. Este ușor să înțelegi greșit afirmația și să o citești ca și cum creștinii ar fi afirmat despre ei înșiși, despre virtutea lor și despre minunatia religiei lor și a slujbelor lor bisericești.

Dar nu asta se afirmă. Creștinii nu fac atât pretenții despre creștinism ca religie (cu tot bagajele istorice care îl însoțesc), cât pretind despre Hristos. Spunând că creștinismul este singura religie adevărată, spunem că transfigurarea, vindecarea, fiul, învierea și viața veșnică se găsesc doar în Isus din Nazaret și într-o relație cu El.

Aceasta nu înseamnă că nu există niciun bine în nici una dintre celelalte religii. Toate religiile au ceva bun în ele, pentru că toți oamenii au ceva bun în ei – indiferent dacă oamenii sunt religioși, agnostici sau atei. Asta înseamnă să fi fost făcuti după chipul lui Dumnezeu. Creștinii nu afirmă că, deoarece creștinismul este 100% adevărat, orice altceva de pe piața religioasă este 100% greșit.

Și nu spun că toți necreștinii vor merge în iad (citiți Romani 2:6-16). Dar noi spunem că vindecarea, bucuria, nemurirea și viața veșnică rezidă numai în Isus.
De aceea Isus le-a spus ucenicilor Săi: „Eu sunt calea, adevărul și viața; nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6). Fariseii care L-au respins nu aveau să-și găsească drumul către Tatăl sau către Împărăție. Isus a fost ușa către Împărăție (Ioan 10:7) și singura cale către viața veșnică.

Asta a vrut să spună și Sfântul Petru când a spus Sinedriului: „Nu este mântuirea în nimeni altcineva, pentru că nu există sub cer niciun alt nume care să fi fost dat oamenilor prin care să fim mântuiti” (Fapte 4:12). Petru nu vorbea despre valoarea relativă a altor religii. El l-a proclamat pe Isus ca Mesia oamenilor care au respins pretenția Sa mesianică și care căutau să găsească un Mesia și o mântuire mesianică în altă parte. Petru spunea: „Nu-ți pierde timpul: Isus este singurul Mesia pe care îl vei primi”.

Isus este singura sursă de viață care există pentru această lume pe moarte, singura sursă de apă din deșertul nostru. Damnația nu este aplicarea unei pedepse arbitrare asupra oamenilor care au făcut alegeri religioase bine intenționate, dar eronate. Nu este ca și cum Dumnezeu ar spune: „Oops! scuze! Religie greșită! Ai ales greșit, iar acum te trimit în iad.”

Condamnarea este rezultatul respingerii deliberate și definitive de către suflet a vieții care i se oferă, ca o floare care urăște lumina soarelui și solul și care, prin urmare, își smulge rădăcinile de pe pământ și se ascunde în întuneric. O floare are nevoie de lumina soarelui și de pământ pentru a trăi, iar dacă le refuză, va muri – nu pentru că soarele și solul sunt supărați pe floare, ci din cauza naturii florilor, a soarelui și a solului.

Avem nevoie de puterea care vine prin Isus pentru a trăi, pentru a găsi vindecare, pentru a intra în bucurie și, dacă Îl respingem, nu vom putea găsi niciodată viață, vindecare sau bucurie. Rezultatul va fi moartea, boală de inimă și mizerie. Isus este singura sursă de viață pe care o oferă universul. Este El sau nimic.

Aceste alternative dure au fost descrise cu brio într-o conversație pe care o fată, Jill, a avut-o cu o figură a lui Hristos, leul Aslan, în Scaunul de argint al lui C. S. Lewis. Jill a ajuns în Narnia îngrozitor de insetata, dar a descoperit rapid și fericit că în apropiere era un pârâu din care putea bea. Dar era o problemă: între ea și pârâu zăcea un leu. Îngrozită să fie atacată și mâncată, ea nu s-a mișcat. Atunci leul a spus: „Dacă ți-e sete, poți bea”. Când nu s-a mișcat, leul a repetat cuvintele.

Încă înspăimântată de leu, Jill a spus: „Pot… aș putea… te deranjează să pleci în timp ce o fac?” Un mârâit scăzut a indicat că Leul nu mergea nicăieri. Înfuriată de sete, Jill a întrebat: „Mănânci fete?”, iar Leul a răspuns simplu: „Am înghițit fete și băieți, femei și bărbați, regi și împărați, orașe și tărâmuri”.

Deloc liniştită, Jill a concluzionat: „Nu îndrăznesc să vin să beau”. La aceasta, Leul a răspuns: „Atunci vei muri de sete”. „Aoleu!” spuse Jill, presupun că trebuie să merg să caut un alt pârâu atunci. „Nu există alt pârâu”, a spus Leul.

„‘Nu există alt pârâu.” Aceasta este mărturisirea umilă a Bisericii. Într-o lume care moare de sete, Hristos este singurul pârâu, iar dacă oamenii refuză să bea din acest pârâu, nu există altul și vor muri de sete. Există un singur pârâu, un singur izvor de viață, o singură cale către Tatăl, un singur nume sub cer care a fost dat oamenilor prin care trebuie să fie mântuiți.
O singură religie adevărată.

Din fericire pentru noi celor care ne este sete, dacă ne este sete, putem bea. Într-adevăr, Hristos a venit în lume tocmai pentru ca noi să bem. În ultima zi a unei mari sărbători iudaice, El S-a ridicat și a strigat către lume: „Dacă cuiva îi este sete, să vină la Mine și să bea! „Din adâncul său vor curge râuri de apă vie”” (Ioan 7:37-38).

De aceea, Biserica este pregătită să înfrunte disprețul lumii și să declare împreună cu Mântuitorul ei că credința în El este singura religie adevărată, singura și singura sursă de viață. Încercați orice altă religie sau filozofie sau mod care vă place. Mai devreme sau mai târziu vei afla că în afară de Hristos, nu există alt curent.

Isaia știa asta de mult: „Oricui îi este sete, vino la ape!” (Isaia 55:1). Ceva mai târziu, Sfântul Ioan încă trâmbița aceeași solie lumii însetate: „Să vină cel însetat; cine vrea să ia apa vieții fără plată” (Apocalipsa 22:17).
Acesta este încă mesajul Bisericii: Toți cei însetați să vină la apă și să stea alături de Iisus. Nu vei fi refuzat. Dacă vrei să bei și să trăiești, nu există altă cale, nici un alt flux sau pârâu.

Sursa: https://blogs.ancientfaith.com/nootherfoundation/no-other-stream

Traducerea: CD