MISCAREA LEGIONARA
Cuvantul Capitanului Codreanu! Traiasca Legiunea si Capitanul!
12 Octombrie 2017
veghepatriei

Toate popoarele cu care am venit în contact si ne-am luptat noi, Românii, de la nãvãlirea barbarilor si pânã astãzi, ne-au atacat pe linie materialã, fizicã si politicã, lãsându-ne intactã fiinta moralã din care, mai devreme sau mai târziu, a izbucnit biruinta noastrã, sfãrâmarea jugului strãin. Chiar dacã s-au asezat în numãr mare peste noi, chiar dacã ne-au luat toate bogãtiile, chiar dacã ne-au stãpânit politiceste. Este pentru prima datã în istoria noastrã, si de aceea ne simtim dezarmati si cãdem învinsi, când Românii se întâlnesc cu un neam, care nu-i atacã cu sabia, ci cu armele proprii rasei iudaice cu care izbesc si paralizeazã mai întâi instinctul moral al neamurilor, împrãstiind în mod sistematic toat e bolile morale si distrugând astfel orice posibilitate de reactiune. De aceea piatra unghiularã de la care porneste Legiunea este omul: nu programul politic. Reforma omului, nu reforma programelor politice. „Legiunea Arhanghelul Mihail” va fi, prin urmare, mai mult o scoalã si o oaste decât un partid politic.

Poporul român, în aceste zile ale lui, nu are nevoie de un mare om politic, asa cum gresit se crede, ci de un mare educator si conducãtor, care sã biruiascã puterile rãului si sã zdrobeascã tagma celor rãi. Pentru aceasta însã, el va trebui sã biruiascã mai întâi rãul din el si din ai lui.

Din aceastã scoalã legionarã va trebui sã iasã un om nou, un om cu calitãti de erou. Un urias în mijlocul istoriei noastre, care sã lupte si sã biruiascã împotriva tuturor dusmanilor Patriei, lupta sa si biruinta sa trebuind sã se prelungeascã si dincolo, asupra inamicilor nevãzuti asupra puterilor rãului. Tot ce-si poate imagina mintea noastrã mai frumos ca suflet, tot ce poate rodi rasa noastrã mai mândru, mai în alt, mai drept, mai puternic, mai întelept, mai curat, mai muncitor si mai viteaz, iatã ce trebuie sã ne dea scoala legionarã! Un om, în care sã fie dezvoltate, pânã la maximum, toate posibilitãtile de mãrire omeneascã ce se aflã sãdite de Dumnezeu în sângele neamului nostru.

Acest erou iesit din scoala legionarã, va sti sã facã si programe, va sti sã rezolve si problema jidãneascã, va sti sã dea si o bunã organizare statului, va sti sã convingã si pe ceilalti Români; iar dacã nu, va sti sã învingã, cãci pentru aceasta este erou.

Acest erou, acest legionar al vitejiei, al muncii, al dreptãtii; cu puterile lui Dumnezeu înfipte în suflet, va duce neamul nostru pe cãile mãririi lui.