Alte timpuri, reprezentantii lor pe mäsura !
M-am gändit mult, in ultimele luni, la fenomenul decäderii totale a calitätzii individuale a celor ce ne conduc. Shi nu mä refer doar in cazul Romäniei ci mult mai pe larg, aproape in totalitatea ei, a lumii „vestice, libere shi democrate”. Politicienii de azi parcä sund produshi la scarä industrialä, ca automobilele, se imbracä la fel, se poartä in societate tot la fel shi scot din gurä numai vorbe goale, färä logicä shi contzinut, färä un pic de originalitate, fireshte, fiecare in limba lui (sau a ei), bärbatzi färä bärbätzie, femei rele shi ränchiunoase, o plictisealä de dimensiuni apocaliptice, indivizi pe care inainte ii trimiteam dupä tzigäri. Se pare cä a venit shi rändul lor sä se bucure de ciolan, de atentzie, sä-shi räzbune complexele shi nemultzumiriile, acumulate de a lungul secolelor. A venit era prostimii ! Shi la urma urmei de ce nu ? Au shi proshtii dreptul la „butoane”, mäcar o datä, cä de lämurit lumea, oricät de manipulatä ar fi ea, tot se va lämuri, problema este cä nota de platä, pe care o vom pläti tot noi, va fi astronomicä…
Mä gändeam, doamne, ce personalitätzi propunea vestul, cu uriasha sa mashinerie de propagandä, ca „dizidenti”, in anii ´70 shi ´80 : „Nobelishti, precum Andrei Sacharov, Alexander Soljenätzin, persoane de mare valoare moralä shi intelectualä, precum Paul Goma, Vaclav Havel, ba chiar shi „shmecherii” epocii, precum Nathan Scharanski, erau la nivel calitativ inimaginabil pentru „dizidentzii” de azi :
Nishte muieri zäpäcite de supradoze de droguri, dansänd goale pe altarul unei biserici, avänd shi numele atät de sugestiv ” revolta pizdei”, „pussy riot”, „jurnalistul” papä lapte dar cu Kalashnikov, blonda cu coditzele de Barbie, fosta premierä a Ucrainei shi care a fost bägatä la pärnaie cäci, asha cum se cade unui politician modern, se umpluse de shpägi iar vestul plängea de nu mai putea de durerea ei ; dupä lovitura de stat din Ucraina, a mai auzit cineva de „doamna Timoschenko” ?
Detzinutul „politic” ? Bineintzeles cä nu, Elvetzia e prea discretä cu miliardarii cärora le oferä „gäzduire”, precum „Barbie” sau Chodorkovski, pentru care Nemtzii trimiseserä avion special,pe banii contribuabilor, cä sä-l ia din Siberia ,cänd a fost eliberat din pushcärie, iar Angela Merkel sbura spre Argentina, la „G 8 „cu intärziere pentru cä avionul prezidentzial era in reparatzii, cu Iberia Airlines, ca orice turist. Acest Chodorkovski, sosit la Berlin, a fost cazat la cel mai scump hotel din Germania, „Adlon”, in suita prezidentzialä, iar atunci cänd a fost chemat sä pofteascä la conferintza de presä organizatä pentru el,gazdele ashteptänd cä va trage cu artileria grea contra lui Putin, individul s-eschivat pe motivul cä abia ashteaptä sä-shi vadä familia, in Elvetzia, spre unde a shi sburat, cu aceeashi avion…
Dar, ce modele de „comportament civic”, ce persoane „charismatice” ne oferä ca pildä de corectitudine politicä vestul „liber shi democratic” ?
De exemplu, dacä am fi vrut sä luäm pe cineva din domeniul muzicii, ca sä-l situäm pe soclul „cetätzeanului corect shi exemplar”, am fi avut de alege intre nemuritorii precum Neil Young, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Buddy Guy, etc, insä pe cine a ales sistemul ? Pe „Sir” Bob Geldorff, care a fäcut ceva musicä intre 1978-1982, nu singur ci ca membru unei grupe (Boomtown Rats), au avut  shi un „Hit” shi cam atät. Acest „Sir” insä, mediadizat la maxim, are un avantaj, are ceva anume pe care nu-l are nimeni din sectorul muzicieniilor : Atät nevastä sa cät shi fiicä sa au murit din cauzä supradozelor de heroinä ! Ce mai, familia idealä !
Sä mai pomenim shi de George Floyd, nu cä politzishtii americani ar fi ushi de bisericä, dar a face dintr-un individ care a locuit la „facultate” de 5 ori, un model shi un erou, e prea de tot!
In cazul Romäniei avem, din päcate, exemplul cel mai „strigätor la cer, la pämänt shi subteran : un individ precum Bäsescu, care nici in cea mai uitatä de Dumnezeu localitate din intreaga lume, cu exceptzia Romäniei, nu ar fi fost ales, mäcar, viceprimar, a cärmuit Romänia pentru 10 ani, iar räul fäcut in aceshti 10 ani va däuna cam o sutä…
Chiar asha, a secat de tot izvorul personalitätziilor extraordinare ?
Nu face nimic, poate izvorul a secat, secäturi insä, doldora !
Vlachos