23 august 1944
Textul proclamaţiei regale înregistrat de către Serviciul Român al B.B.C.-ului din Londra
(orele 22.20 şi 24.00; 24 august 1944 – ora 1.00)

Pace în România: Proclamaţia Regelui – versiune îmbunătăţită – Serviciul Român

ROMÂNI!
În ceasul cel mai greu al domniei noastre am socotit, în deplină înţelegere cu poporul meu, că nu este decât o singură cale pentru salvarea ţării de la o catastrofă totală: ieşirea noastră din alianţa cu puterile Axei şi imediata încetare a războiului cu Naţiunile Unite.
Un nou guvern de uniune naţională a fost însărcinat să aducă la îndeplinire voinţa hotărâtă a ţării de a încheia pacea cu Naţiunile Unite.
România a acceptat armistiţiul oferit de Uniunea Sovietică, Marea Britanie şi S.U.A. Din acest moment încetează lupta şi orice act de ostilitate împotriva armatei sovietice, precum şi starea de război cu Marea Britaniei şi S.U.A.
Primesc cu încredere chemarea (apelul) acestor naţiuni.
Naţiunile Unite ne-au garantat independenţa ţării şi neamestecul în treburile noastre interne. Ele au recunoscut nedreptatea Dictatului de la Viena prin care Transilvania a fost răpită.
Români: Poporul român înţelege să fie singur stăpân pe pământul său.  Oricine s-ar împotrivi hotărârii noastre liber luate şi ar căuta să-şi facă singur dreptate este un duşman al neamului nostru. Ordon armatei şi chem poporul să lupte prin orice mijloace şi cu orice sacrificii împotriva lui. Toţi românii să se strângă în jurul tronului şi al guvernului pentru salvarea patriei. Cel care nu va da ascultare guvernului şi se opune voinţei poporului este un trădător de ţară.
Români: Dictatura a luat sfârşit şi cu ea încetează toate asupririle. Noul guvern înseamnă începutul unei ere noi în care drepturile şi libertăţile tuturor cetăţenilor sunt garantate şi respectate. Alături de armatele aliate şi cu ajutorul lor mobilizez toate forţele naţiunii pentru a trece hotarele nedrept impuse nouă la Viena spre a elibera Transilvania noastră de sub ocupaţia duşmanului.
Români: De curajul cu care ne vom apăra cu armele în mână independenţa împotriva oricărui atentat la dreptul nostru de a ne hotărâ singuri soarta depinde viitorul ţării noastre.
Să avem încredere în viitorul naţiunii române, în zorii unei Românii libere, puternice şi fericite!

Semnat: Mihai I, Regele României

GH. BUZATU
23 AUGUST 1939-1944
ROMÂNIA ŞI PROBA BUMERANGULUI
EDITURA TIPO MOLDOVA, IAŞI, 2010