Wiesel chemat la tribunal

2022-11-03T18:55:33+02:003 noiembrie 2022|Doctrină naţionalistă, Holocaust|

Institutul „Wiesel” chemat la judecată

Articol apărut în CERTITUDINEA Nr. 123

Până acum, nimeni nu a îndrăznit să cheme în instanță Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“, pentru multiplele derapaje pe care și le-a permis. Din neglijență, din indolență, din ignoranță sau, cel mai adesea, DE FRICĂ. În schimb Institutul, prin directorul lui, Alexandru Florian, a făcut-o din plin și cu neobrăzare. A instituit în societatea românească o adevărată teroare prin spionajul cultural la care s-a dedat, prin incriminarea unor mari personalități istorice și a unor cetățeni români pe motive de antisemitism, prin acțiuni de hărțuire și poliție politică, prin activități care exced aria de activitate a unui Institut înființat strict pentru cercetarea unui fenomen istoric, activități ce se suprapun cu atribuțiile organelor de cercetare judiciară și a serviciior de informații.

Era timpul să riposteze cineva. Semnalul l-a dat, spre rușinea noastră, nu un etnic român, ci un evreu, Lucian Ionescu. Acesta, îngrijorat de acțiunile aberante ale Institutului Wiesel, care nu fac decât să genereze ostilitatea românilor față de evrei și, în ultimă instanță, antisemitism, a constituit, în 2021, Comunitatea Evreilor Creștini din România, „Nicolae Steinhardt”. Din păcate, la scurtă vreme după această inițiativă, Lucian Ionescu s-a îmbolnăvit de Covid și a murit, iar asociația s-a desființat înainte de înregistrarea oficială.

Era cazul – și timpul – ca și alții să ia atitudine. O face acum un grup de cetățeni români, care au considerat că Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“ trebuie acționat în instanță. Pentru aceasta, au trimis către primul ministru al Românei (Guvernul fiind forul tutelar al Institutului), o petiție cu valoare de plângere prealabilă în perspectiva unui proces. Publicăm o mare parte din această petiție. Numărul de înregistrare al plângerii este 17/29074/ din 25.10.2022 (M.M.)

[…] PETIȚIE

prin care dorim să vă aducem la cunoștință aspecte de neconstituționalitate și ilegalitate ale H.G. de înființare, precum și depășirea atribuțiilor și competențelor legale ale Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“ a fost înființat în baza Hotărârii de Guvern nr. 902/04.08.2005. Această Hotărâre de Guvern a fost modificată și completată prin prevederile H.G. nr. 866/23.08.2012, ale H.G. nr. 1066/26.11.2014 și ale H.G. 625/31.08.2016.

În susținerea demersului nostru vă readucem la cunoștință cadrul legal care ar trebui să coordoneze atribuțiile și activitatea Guvernului României:

 • Constituția României prevede, la Art. 108, că „(1) Guvernul adoptă hotărâri și ordonanțe” și „(2) Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor“.
 • Legea nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor prevede, la Art. 11: „În realizarea atribuțiilor sale, Guvernul îndeplinește următoarele atribuții speciale: (…) c) emite Hotărâri pentru organizarea executării legilor“.

H.G. nr. 902/04.08.2005 privind înființarea I.N.S.H.R. „E.W. invocă temeiul „legal” al emiterii ca fiind Art. 108 din Constituția României, republicată („Hotărârile se emit pentru organizarea și executarea legilor”), și art. 5, pct. 16 din H.G. nr. 78/2005 „privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, cu modificările ulterioare“.

În cazul de față, noi apreciem că Guvernul României a emis mod ilegal și neconstituțional, o Hotărâre „pentru organizarea executării unei Hotărâri de Guvern“, și nicidecum „pentru organizarea executării unei legi“, așa cum prevede Art. 108 (2) din Constituție. Or, nici o Hotărâre de Guvern, emisă de Guvern, nu ține loc de Lege, emisă de Parlamentul României și promulgată de Președintele României.

Art. 5, pct. 16, al H.G. nr 78/27 ianuarie 2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor prevede: „Art.5. În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale generale, Ministerul Culturii și Cultelor are următoarele atribuții principale: (…) 16. inițiază proiecte de acte normative pentru înființarea unor instituții din subordine, avizează, în condițiile legii, înființarea sau reorganizarea instituțiilor și așezămintelor publice de cultură, indiferent de subordinea acestora; “.

Art.1, alin. (1) din H.G. nr. 902/2005 prevede, cităm: „Art.1, (1). Se înființează Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel, instituție cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor“.

Deci, Ministerul Culturii și Cultelor putea să inițieze proiectul de act normativ (hotărâre de guvern) pentru înființarea I.N.S.H.R. „E.W.“ și putea aviza înființarea institutului, dar numai în condițiile legii.

În concluzie, noi considerăm că I.N.S.H.R. „E.W.“ a fost înființat în mod neconstituțional și nelegal, în baza prevederilor H.G. nr. 902/04.08.2005, emisă prin încălcarea prevederilor constituționale ale art. 108, alin. (2) din Constituția României și prin încălcarea prevederilor legale ale art.11, lit.(c) din Legea nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor.

Dincolo de aspectele de neconstituționalitate și ilegalitate ale înființării I.N.S.H.R. „E.W.“, atragem atenția că acest institut își depășește competențele atribuite, desfășurând activități ample de monitorizare a societății românești – practic, de spionaj cultural – în vederea incriminării unor cetățeni români pe motive de antisemitism, deși, în niciunul din articolele H.G. nr. 902/2005, actualizată, privind activitatea I.N.S.H.R. „E.W.“ nu se face vreo referire la vreo atribuție a acestui institut privind „Monitorizarea antisemitismului din România“. Articolele 3 și 4 ale H.G. nr. 902/04.08.2005 prezintă în mod explicit obiectul de activitate și atribuțiile I.N.S.H.R. „E.W.“ privind cercetarea științifică și documentarea istorică a „Holocaustului din România“, fără vreo referire la activități de monitorizare a antisemitismului și nici la necesitatea întocmirii vreunui „Raport de monitorizare a antisemitismului“.

Conform art. 3, al H.G. nr.902/2005, actualizată, Institutul are ca obiect identificare, culegerea, arhivarea, publicarea documentelor și rezolvarea unor probleme științifice referitoare la Holocaust, elaborarea și implementarea de programe educaționale și culturale privind acest fenomen istoric. În textul H.G. nr. 902/2005 actualizată nu este pomenit cuvântul „antisemitism”.

De aceea, avem suspiciunea rezonabilă că un angajat al I.N.S.H.R. „E.W.“ desfășoară o activitate ilegală, care excede obiectul și atribuțiile Institutului, în detrimentul activității și fișei postului pentru care a fost angajat pe banii publici ai Statului român.

Activitățile indicate mai sus exced aria de activitate a unui Institut înființat strict pentru cercetarea unui fenomen istoric și se suprapun cu atribuțiile organelor de cercetare judiciară din România, precum și ale unor servicii abilitate în culegerea de informații pe teritoriul României, stabilite conform legii.

Totodată, activitatea I.N.S.H.R. „E.W.“ și a directorului acestuia propagă în spațiul public românesc imaginea unui institut de hărțuire și poliție politică, în detrimentul activității principale de stabilire cât mai exactă a cauzelor, vinovaților și dimensiunilor fenomenului istoric denumit „Holocaustul din România“.

Aceste acțiuni ale institutului, denumite „reacții instituționale” sunt respinse ca neîntemeiate și nefondate de către instituțiile statului român cărora le sunt adresate solicitările (e.g. primării, prefecturi, muzee, școli, instanțe de judecată etc).

În acest sens, menționăm câteva exemple luate chiar din rapoartele institutului, dar și soluțiile/răspunsurile date de instituțiile statului român acestor cereri:

 1. Adresa nr. 78/08.02.2013 emisă către Primăria Sectorului 1 București, în care s-a adus la cunoştinţă faptul că pe faţada unui imobil de pe strada Iacob Negruzzi, nr. 1 „este expus drapelul Mişcării Legionare. Institutul a solicitat de asemenea și întreprinderea demersurilor legale pentru soluţionarea acestei probleme. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a clasat ca neîntemeiată solicitarea înaintată de Institut.
 2. Adresa nr. 531/22.08.2013 către Consiliul Judeţean Argeş prin care s-a solicitat ca bustul mareşalului Ion Antonescu să fie retras din spaţiul expoziţional al Muzeului Judeţean Argeş. Conducerea Muzeului Judeţean Argeş, prin domnul director Spiridon Cristocea, nu a retras bustul lui Ion Antonescu deoarece prevederile art. 12 din OUG 31/2002 specifică faptul că muzeele sunt exceptate de la aplicarea legii.
 3. Adresa nr. 71/06.02.2013 către Primăria Municipiului Târgovişte prin care Institutul a solicitat ca titlul de cetăţean de Onoare al Municipiului Tîrgovişte acordat post mortem lui Ion Antonescu să fie retras nu doar de pe site-ul instituţiei, ci printr-o hotărâre a Consiliului Local. Primarul nu a dat curs solicitării și nu a convocat Consiliul Local pentru a supune la vot retragerea titlului de Cetăţean de Onoare post-mortem al mareșalului Ion Antonescu.
 4. Multiple solicitări ale Institutului privind existența unor denumiri stradale „Ion Antonescu” în diverse localități din țară nu am avut reacțiile scontate de Institut, autoritățile locale nedând curs solicitărilor respective, în lipsa unui temei legal.
 5. Tot în 2013, Institutul a transmis o adresă prin care a informat Primăria Municipiului Bucureşti cu privire la faptul că în lunile noiembrie şi decembrie a acelui an „reprezentanţi ai Mişcării Legionare în uniformă au participat la mitinguri autorizate de către Primăria Municipiului Bucureşti”. Reprezentantii Institutului fiind „preocupaţi de riscul pe care îl reprezintă promovarea  simbolurilor Extremei Dreapta, Institutul a cerut Administraţiei Locale preîntâmpinare/prevenirea unor astfel de situaţii pe viitor”. Primăria Municipiului Bucureşti  nu a răspuns acestei solicitări.
 6. Adresa nr. 156/08.05.2012 către  Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea dizolvării Partidului Totul pentru Țară – T.P.T. și radierea acestuia din Registrul Partidelor Politice în baza Legii Partidelor politice nr. 14/2003, în baza art. 44, paragraful b, art. 46, 46, alin. 1, paragrafele b și c și alin. 2, acuzând partidul de a fi fascist și extremist. Procurorul de pe lângă Tribunalul București a intentat acțiune în justiție pentru interzicerea partidului. A fost format dosarul nr. 27386/3/2012 înregistrat pe rolul Tribunalul București, soluționat definitiv în data de 20.06.2013 prin respingerea cererii în fond, dar și irevocabil în recurs de Curtea de Apel București în data 18.09.2014. Ambele instanțe au stabilit că Partidul Totul pentru Țară – T.P.T. NU este nici fascist și nici extremist.
 7. Adresele 135/14.04.2012 către Parchetul de la lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și 183/23.05.2012 către primăria Ciolpani privind „retragerea simbolurilor legionare de pe spațiul public, precum: fotografia lui Corneliu Zelea Codreanu atașată unei troițe, sigla Mișcării Legionare prezentă sub forma unui drapel arborat în imediata apropriere a troiței și sub forma unui ornament sudat pe un gard metalic de culoare verde, toate acestea fiind situate pe DN1, la 500 m, înainte de intrarea în Ciolpani, la km. 31, județul Ilfov”Primăria Comunei Ciolpani a comunicat că spațiul indicat este concesionat legal, iar troița este montată în baza unei autorizații de construire. Solicitările acestea ilegale i-au produs un mare prejudiciu de imagine pentru maestrul Ivanoff, sculptorul troiței.
 8. Adresa nr. 600/08.11.2012 către primăria Târgu Ocna în vederea retragerii calității de cetățean de onoare post-mortem pentru Valeriu Gafencu. Institutul, în adresa amintită, a menționat lucruri neconforme cu realitatea în baza cărora, în mod nefondat, Consiliul Local al Primăriei orașului Târgu Ocna a retras lui Valeriu Gafencu, titlul de cetățean de onoare al orașului. Decizia Consiliului Local a fost contestată de Fundația „Ion Gavrilă Ogoranu”, în instanță, prin înregistrarea dosarului nr. 117/110/2014 pe rolul Tribunalului Bacău. Dosarul a fost soluționat de instanță la data de 28.11.2014 prin admiterea cererii fundației, în data de 15.05.2015 fiind respins de Curtea de Apel Bacău și recursul formulat de Consiliul Local al orașului Targu Ocna. Instanțele au reținut că acțiunile INSHR-EW au constituit imixtiuni ILEGALE, de la nivel guvernamental, în problemele administrației publice locale.
 9. Institutul a formulat un denunț penal în baza Legii 217/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii impotriva unui site care comercializează tricouri/hanorace imprimate cu chipurile a diverse personalități române interbelice, susținând că trei persoane dintre cele a căror figură apare pe respectivele haine sunt persoane „acuzate de crime împotriva umanității” și că tricourile/hanoracele cu chipurile acestora trebuie retrase de la comercializare. Este vorba de părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa, de poetul Radu Demetrescu (pseudonim Radu Gyr) și de filozoful Mircea Vulcănescu. Parchetul care a instrumentat acest denunț a decis clasarea dosarului, denunțul fiind neîntemeiat.
 10. În iulie 2017, presa din România, în numeroase articole, constata cu indignare și mare surprindere transmiterea de către INSHR-EW către diferite Consilii locale din țară  a unor adrese în care solicită schimbarea denumirii unor străzi, a unor licee, dărâmarea unei statui doar pentru motivul că poartă numele poetului, dramaturgului, eseistului, gazetarului și profesorului Radu Gyr sau cel al economistului, filologului, filosofului, publicistului, sociologului, teologului și profesorului Mircea Vulcănescu. Ambii au fost somități ale culturii interbelice române, au făcut parte din elita martirizată de regimul comunist instalat cu forța în România, ambii au fost, așadar, victime ale represiunii bolșevice din România. Radu Gyr a petrecut 16 ani în închisorile comuniste, iar Mircea Vulcănescu a fost condamnat la 8 ani de temniță grea în 1947, murind la închisoarea Aiud în 1952, după chinuri inimaginabile, la vârsta de numai 48 de ani. Această solicitare/acțiune a Institutului a fost cu atât mai bizară cu cât încălca vădit dispozițiile Legii nr. 127/2017 pentru instituirea Zilei naționale de cinstire a martirilor din temnițele comuniste, act normativ care, în expunerea de motive, îi menționează, chiar în primul paragraf, pe Radu Gyr și pe Mircea Vulcănescu. În urma demersului Institutului, consiliul local al municipiului Cluj Napoca a decis să nu mai discute schimbarea denumirii străzii Radu Gyr din orașconsiliul local din localitatea Bârsana, județul Maramureș a decis să păstreze denumirea unei școli „Mircea Vulcănescu”, iar consiliile locale din sectoarele 1 și 2 din București au decis să nu dea curs solicitării Institutului de a schimba denumirea unei străzi purtând numele lui Mircea Vulcănescu și de a demonta un bust reprezentându-l tot pe acesta, deoarece atât la stabilirea denumirii străzii, cât și la montarea bustului, legislația incidentă în materie a fost respectată intocmai, iar în Sectorul 4, intervenția Prefecturii Municipiului București a dus la păstrarea numelui marelui filosof de către liceul sus amintit.
 11. O altă acțiune gravă, ilegală, a I.N.S.H.R.-„E.W.” este plângerea penală contra politologului Vasile I. Zărnescu, depusă direct la Parchetul General al Î.C.C.J., care a dus la hăituirea acestuia într-un proces penal care a durat opt ani, finalizat, la instanța de fond, prin condamnarea sa la 13 luni de pușcărie, cu doi ani suspendare. Vasile I. Zărnescu a făcut apel, iar Curtea de Apel București a anulat condamnarea la închisoare, dându-i, însă, un „avertisment să nu mai săvârșească alte infracțiuni”

Cea mai recentă intervenție a INSHR-EW a constituit-o cea împotriva unui fost deținut politic anticomunist, Petru Codrea, susținător al Rezistenței din Munții Maramureșului, care la începutul lunii octombrie a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Sighetul Marmației, decizia autorităților locale fiind virulent contestată de Institut, prin directorul acestuia, Alexandru Florian, sub pretextul că Petru Codrea ar fi făcut parte, ca elev de liceu, din Frățiile de Cruce. Realitatea este că tocmai apartenența la această organizație a făcut posibil ca un întreg grup de liceeni să ia decizia, în 1948, să adere la gruparea de rezistență armată din Munții Maramureșului, condusă de Vasile Popșa. Și de această dată, directorul Institutului a fost pus într-o situație penibilă, printre cei care au reacționat în apărarea deciziei autorităților locale din Sighet numerându-se chiar președintele Comunității Evreiești din Sighetul Marmației, dl David Liberman. Iată ce a scris domnia sa, ca reacție la articolul în care este prezentată intervenția INSHR-EW: Sunt și eu nevoit să adaug câteva cuvinte la aceste comentarii. L-am cunoscut de copil și tânăr pe domnul Codrea Petru, din conjuncturi familiare, precum și câteva persoane din fostul grup Vișovan, chiar pe dumnealui personal și familia întemeiată, soția fiind o profesoară de matematică eminentă profesional și educațional. Familia mea a fost o familie destul de proeminentă în acest oraș și în casă s-au discutat multe probleme legate de existența și viața etniilor, relațiile iudeo-creștine, de toate formațiunile, dar niciodată nu am auzit că așa zisul grup sus numit să fi avut vreo activitate antisemită, anti-iudaică sau anti-creștină. Multe aspecte adevărate au fost ascunse de vechiul regim, nici astăzi nu este nimeni să le clarifice. (…) Cred că suntem într-o perioadă de paranoia în care nu discernem adevărurile istoriei și realității. Oare pe teritoriul României a fost numai grupul sighetean care s-a împotrivit regimului? Ați uitat de acei luptători ascunși ani de zile, până prin 1960, care au luptat cu arme împotriva adevăraților asupritori? Pe peretele comemorativ din curtea memorialului Sighet sunt înscrise numele a circa 10 cetățeni de etnie iudaică. Oare cum să-i denumim: criminali, legionari, idealiști sau în adevăratul sens luptători ai adevărului? Domnilor, da sunt evreu, dacă nu știți, mândru că m-am născut și trăiesc în acest oraș. Fiți cu mai mult discernământ și selectați esențialul și adevărul din cele publicate pe rețelele de informare […].

Vă învederăm că directorul general al Institutului, Alexandru Florian este functionar public potrivit celor stipulate de art. 175, alin. (1). lit. b Cod Penal („exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură), iar că demersurile ilegale pe care le efectuază în calitatea sa de reprezentant al Institutului întrunesc elementele constitutive ale următoarelor infracțiuni:

– abuz în serviciu, prevăzută de art. 297, alin. (2) Cod Penal,

– uzurparea funcției, prevăzută de art. 300 Cod Penal,

– exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, prevăzută de art. 348 Cod Penal,

deoarece, prin acțiunile sale, fără nicio bază legală, se implică în activitatea administrațiilor publice, ale instituțiilor de cultură și de educație ale statului, monitorizează activitățile altor persoane și entități juridice, Institutul, exercitând astfel, prin reprezentanții săi, atribuții care aparțin, prin lege, Parchetelor, organelor de poliție si de cercetare penală, serviciilor speciale ale statului, Ministerului Culturii, a Educației, Ministerului de Interne, Ministerului de Externe etc.

– Instigare publică, prevăzută de art. 368 Cod Penal deoarece, apreciem că, prin toată activitatea desfașurată de institut prin reprezentanții săi, comite abuzuri, răspândește neadevăruri, modifică nefondat istoria țării și astfel manipulează oameni și îi determină să încalce legea (e.g. consilierii locali ai orașului Tărgu Ocna, care au anulat, cu nerespectarea legii, decizia de acordare a titlului de cetățean de onoare lui Valeriu Gafencu. Titlul acordat fiind păstrat prin sentințele a două instanțe de judecată, astfel cum am arătat mai sus).

 • instigare la ură sau discriminare,  prevăzută de art. 369 Cod Penal.
 • impiedicarea exercitării libertății religioase, prevăzută de art. 381 Cod Penal.
 • inducerea în eroare a organelor judiciare, prevăzută de art. 268, alin. (1) Cod Penal, infracțiune savârșită printre altele, prin formularea denunțului penal împotriva partidului Totul pentru Țară – T.P.T., denunț respins ca nefondat de către două instanțe judecătorești […].

V-am fi profund recunoscători dacă, ținând cont de cele arătate în prezenta, în virtutea atribuțiilor constituționale acordate Primului Ministru, v-ați face datoria față de poporul român și ați desființa acest Institut, sau cel puțin ați opri acordarea oricărei finanțări și l-ați îndepărta de sub coordonarea dvs. De altfel, sub egida Academiei Române ființează, încă din 1993, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, instituție de specialitate care se ocupă de studiul ambelor perioade totalitare, atât al cele dintre 1938 și 1944, cât și al celei de după 1945.

*

În speranța că ne veți comunica în cel mai scurt timp posibil, punctul dvs de vedere privind subiectele detaliate în prezenta petiție, vă asigurăm de toată considerația noastră!

Gen. M r. Av. RADU THEODORU,

MIRON MANEGA – scriitor, jurnalist,

FLORIN DOBRESCU – activist pentru

perpetuarea memoriei Rezistenței anticomuniste,

VASILE ZĂRNESCU – politolog,

ȘERBAN ALEXANDRU POPA – arhitect,

ION COJA – lingvist, profesor universitar,

DUMITRU IONCICĂ – editor

CĂTĂLIN BERENGHI – lider de partid

Urmează să-și adauge semnăturile: Daniela Gîfu – conf. universitar, Gică Manole – istoric, Sorin Sabău – avocat, lider de partidIon Măldărescu – jurnalist ș.a.

Merită menționat, în acest context, refuzul de a semna plângerea – al unuia dintre cei mai determinați contestatari ai I.N.S.H.R. „E.W. Iată explicația sa:

IOAN ROȘCA: De ce nu semnez această Petiție

Regret faptul că nu m-am putut asocia iniţiativei dv., deşi înţeleg motivaţia ei patriotică şi civică; şi nevoia de camaraderie, într-o cauză legitimă. Dar mi-e imposbil :
1. Să reproşez/denunţ faptul că INSHR-EW a fost înfiinţată fără respectarea formalismelor legale şi că şi-a depăşit atribuţiile (ceea ce este foarte adevărat). Eu consider însă (probabil, ca şi semnatarii) că înfiinţarea acestei oficine este un act/semn de înaltă trădare; că mandatul ei oficial este nefiresc, anti-naţionalanti-consituţional şi anti-libertar. Sînt deci temeiuri de contestare mult mai grave decît cele formale.
2. Să eludez faptul că apariţia acestei instituţii inchizitoriale, ca şi a legilor „antisemitismului”, demonstrează statutul colonial al României, „stat suveran şi democratic” în care „reprezentanţii” legiferează cras împotriva intereselor populaţiei. Nu fac cereri şi sesizări către uzurpatorii puterii, ca să nu las impresia că-i legitimez. Le adresez doar contestaţii/ acuzaţii, conştient că nu pot avea efect decît după eventuala cădere a regimului.
3. Să mă asociez lucrurilor făcute în pripă. Prefer să trag concluzii după ce expun argumentaţia, pe baza rechizitoriului pe care încerc să-l expun progresiv. Voi arăta, printr-o documentare solidă, ce este INSHR-EW şi regimul care s-a pretat la a pune aşa ceva în funcţie.

Ioan Roşca 17 oct. 2022

5 Comments

 1. Dumitru Buta 9 noiembrie 2022 la 3:31 pm - Raspunde

  Schzofrenii trebuiesc eliminați din învățământ.
  Acuzatoarea publică din dosarul ziariștilor judecați de Tribunalul Poporului în perioada mai-iunie 1945, Alexandra Sidorovici — soția lui Silviu Brucan — spunea despre Nichifor Crainic că “este vinovat pentru că a dus o campanie de otrăvire a sufletelor, mai cu seamă a celor tinere, deoarece ca profesor universitar avea putința influenței asupra tineretului!” Conform legii din 2007, Radu Florian și fiul său Alexandru, profesori de socialism științific la Universitatea din București — primul timp de 50 de ani! — se fac vinovați de “otrăvirea sufletelor tinere”. Cum de nu se regăsesc pe lista lui Tismăneanu din raportul pe care Băsescu l-a citit în Parlamentul României?”
  Cotidianul RO
  Poate a sosit momentul ca bătrânul bolșevic Alexandru Florian să se retragă la pensie, obosit de vechile sale ranchiune. La urma urmei ar trebui să constate că românii ar putea să dea și altora lecții despre toleranță…
  De asemeni Cioflâncă nu ar mai trebui să presteze meseria de istoric în în învățământul românesc, poate doar la Telaviv.
  Dar Patapievici care a dus atâta trudă pentru defăimarea Țării și a poporului român, cât poate otrăvi tinerii studenți dela facultatea de Fizică ? Un monstru care a împroșcat cu noroi Țara care l-a făcut profesor și poprul român care i-a adus unele aprecieri imediat duppă revoluție, Cât poate otrăvi sufletele studenților la care le predă ce? Ura împotriva poporului român.
  Dar cine poate să ia decizia ? eliminării din învățămân a acestor schizofreni care luptă împotriva neamului românesc și ne scot istoria poporului din Școală. Parlamentul,Guvernul PSD,PNL,USL care tremură de frică când aud doar cuvântul evreu ? Biată Țară, sărman popor am ajuns să fim slugi la schizofreni,escroci internaționali și criminali internaționali.

 2. anonim 5 noiembrie 2022 la 10:02 am - Raspunde

  Rusii anunta moartea a peste 21 de mercenari romani in Ucraina si asa ceva nu apare nici macar pe o televiziune asa zis nationala. Nici pe Kibut TV…… De ce ?
  Sute de romani bucovineni au fost incadrati in armata ucrainiana si trimisi direct in cele mai dure lupte ca sa fie omorati tot asa cum armata austro-ungara ii trimitea pe strabunicii nostrii direct in cele mai dure lupte ca sa fie omorati… Reteta nu e noua si reprezinta o incalcare a defunctului tratat din 1997 in care Ucraina trebuia sa asigure protectia minoritatilor. In schimb moartea lor a fost acoperita in sarade TV in care un Gadea o anunta ca o mare victirie si pe Antena 3 CNN + acoperita cu anuntul unei singure morti pe modelul campaniilor de indobitocire initiate de Carmen Avram – cea care a acoperit un genocid pe romanii din Timoc cu o singura campanie pe ,,frontieristi”…
  De cand a ajuns Romania furnizoare de carne de tun pentru armata ucrainiana? Armata romana a pus in aplicare acordul de ajutor militar semnat cu Ucraina prin care se angajeaza in afara cortinei NATO sa asigure integritatea Ucrainei. Asa ceva ne trimite direct in razboi cu Rusia si asa ceva poate duce direct la dezintegrarea Romaniei si la pierderea Transilvaniei tot asa cum Gruzia(Georgia) a pierdut Osetia de Sud.
  Comform legislatiei din Romania implicarea intr-un razboi si introducerea in razboi se numeste tradare de tara pentru care guvernul Ciuca intra in categoria tradatorilor de tara impreuna cu toata liota de chibutari care se plimba prin televiziuni private si de stat in sarade tv care incalca legile sigurantei nationale.
  Moartea militarilor romani din frontul din Ucraina e acoperita tot asa cum s-a acoperit cazul granicerilor cu gaturile taiate din anii 50 cand granicerii romani cu armata concentrata pe granita erau omorati de securistii iugoslavi in atacuri la baioneta pe timp de noapte. Am avut zeci de morti pe ganita si toate incercarile de dezintegrare au fost acoperite de CNSAS si de ofiterii acoperiti Lucia Hossu Longin si Marius Oprea.
  https://www.digi24.ro/stiri/externe/rusii-sustin-ca-au-ucis-21-de-mercenari-romani-in-ucraina-2009379

 3. caroline gunderode 4 noiembrie 2022 la 8:07 pm - Raspunde

  HAHAHAAAAA! E TARE DE TOT : UNDE SE DUC BANII NOSTRI TRIMISI IN UCRAINA !!!

  CONTRABANDA CU ARME DIN UCRAINA :
  armele furnizate de Finlanda Ucrainei, în prima săptămână după intervenția rusă, au fost introduse ilegal înapoi în Finlanda !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Șeful poliției finlandeze denunță contrabanda cu arme furnizate Ucrainei
  Autor(i)
  Teresita Dussart, pentru FranceSoir
  Publicat pe 04 noiembrie 2022 – 14:10
  Imagine
  arme Ucraina
  AFP
  CRONICĂ – Christer Ahlgren, superintendent al Biroului Național de Investigații finlandez (NBI), a îndrăznit să rupă tabu-ul statului vestal ucrainean. Într-un interviu acordat media digitală YLE pe 30 octombrie, el a spus că armele furnizate de Finlanda Ucrainei, în prima săptămână după intervenția rusă, au fost introduse ilegal înapoi în Finlanda: „ Acolo armele trimise în Ucraina s-ar fi putut întoarce în Finlanda și au ajuns în clandestinitatea criminală, inclusiv în mâinile unor bande cunoscute ale crimei organizate . Și să precizez: „ Au fost stabilite drumuri între Ucraina și Finlanda pentru contrabanda cu arme” .

  Potrivit informațiilor preliminare pe care el susține că le-a primit, aceste grupuri criminale au capturat „ arme militare, cum ar fi puștile de asalt concepute pentru forțele ucrainene” . Dar acest lucru nu ar preocupa doar Finlanda. „ Arme trimise de mai multe țări în Ucraina, au fost găsite în Suedia, Danemarca și Țările de Jos” , mai spune Ahlgren.

  „ Rutele și contactele pentru traficul ilegal de arme din Ucraina în Finlanda sunt deja în vigoare”, a afirmat Ahlgren fără nicio îndoială. ” Trei dintre cele mai mari bande de motocicliști din lume, care fac parte din organizații internaționale mai mari, sunt active în Finlanda. Una dintre ele este Bandidos MC, care are o unitate în majoritatea orașelor mari din Ucraina”, a detaliat șeful poliției finlandeze pentru colegii de la YLE.

  „ Ucraina a primit un volum mare de arme și asta este bine, dar va trebui să ne ocupăm de aceste arme timp de decenii și să plătim prețul aici” . Ca și cum ar fi să conducă la idee, el regretă că „ factorii politici [au] uitat că războiul din Ucraina a creat mai multă muncă forțelor de poliție, dar acest lucru nu s-a tradus în creșterea personalului și Astăzi, controalele de securitate sunt obligatorii pentru personalul aeroportului. , dar aceleași verificări nu sunt necesare pentru lucrătorii portuari, acordând infractorilor o ușă în spate în porturile finlandeze ”.

  Ministerul de Interne ucrainean s-a grăbit să nege. „ Propagandiștii de la Kremlin creează mituri și ficțiuni periculoase despre procesele din Ucraina ”. În aceeași ordine de idei, Kievul acuză mass-media YLE că a publicat informații „oarecum inventate”, „oarecum” rămânând la latitudinea fiecăruia. Și să publice informații pe care „ polițistul în realitate nu le-a spus ”. În cele din urmă, „ să mânjească statul ucrainean în ochii aliaților săi, conform voinței lui Putin ”.

  În fața unei astfel de acuzații, mass-media finlandeză nu a rezistat. Începând de joi, el a făcut amendamente, de data aceasta citându-l pe Markus Välimäki, director adjunct al BNI. Cu titlu de „ clarificare ”, el a spus : „ Poliția finlandeză nu are nicio dovadă că armele furnizate ca parte a ajutorului militar Ucrainei au fost introduse ilegal înapoi în țară ”.

  Catarsisul lui Christer Ahlgren nu a durat mult în fața nesfârșitului michetonnage ucrainean. Dar aceasta nu este prima fisura in consensul geopolitic al nimicului-este-prea-bun-pentru-Ucraina. Confruntați cu imposibilitatea tehnică de a urmări fluxul de fonduri financiare și de arme trimise la Kiev, s-au auzit deja câteva voci. Printre altele, cea a secretarului general al Interpol, Jurgen Stock, în cadrul unei conferințe la sediul Asociației Presei Anglo-Americane, pe 1 iunie (declarații la care au ecou FranceSoir ): „Nu am nicio îndoială că vânzarea de arme ilegale va crește […] Nu numai în regiunea vecină cu zona de conflict, dar știm din experiență că aceste arme pot fi traficate pe alte continente. Am văzut asta în regiunea balcanică. Am văzut asta în multe cinematografe din Africa și, desigur, multe organizații criminale încearcă să exploateze situația haotică, disponibilitatea armelor, inclusiv a armelor militare . ”

  În Statele Unite, vocile încep să ceară răspundere pentru utilizarea ajutorului acordat Ucrainei, și nu numai în rândurile republicanilor. Și printre democrați. Martea trecută, Pramila Jayapal, liderul Progressive Washington State House Caucus, i-a cerut președintelui Joe Biden „ să-și reconsidere strategia cu Rusia, sporind ajutorul militar și economic acordat Ucrainei prin „diplomație proactivă, dublând eforturile pentru a găsi un cadru realist pentru încetarea focului”. ‘ . De partea republicanilor, dacă la început nu au vrut să fie mai preți în sprijinul lor pentru Ucraina, mesajele de astăzi sunt mult mai amestecate. Rep. Kevin McCarthy a spus că dacă republicanii vor câștiga mandatul de mijloc și să recâștige controlul asupra Congresului, se vor opune ajutorului suplimentar Ucrainei.

  Dincolo de întrebarea pozițiilor luate, și anume dacă acest ajutor este sau nu relevant, conform lecturii geopolitice, istorice și de drept public a conflictului dintre două națiuni omogene din punct de vedere etnic, problema care împarte apele, prin care statele de legi legate. ar fi trebuit să înceapă, este cea a transparenței și a răspunderii. Termenul englezesc accountability , sau chiar deep accountability, a devenit, în plus, o axă a campaniei republicane.

  Ar trebui să se ceară responsabilitate, de asemenea, Uniunii Europene și națiunilor sale constitutive. Polițistul finlandez a fost nevoit să-și reconsidere declarațiile. Dar faptele sunt dure. Și sunt precedate de o lungă istorie de corupție și trafic de arme din Ucraina.

  Tehnicienii UE cer săptămâna aceasta ca guvernul lui Pedro Sanchez din Spania să fie responsabil pentru distribuirea fondurilor Next Generation, înainte de a plăti a treia tranșă. Aceste fonduri au fost concepute pentru a compensa consecințele măsurilor luate ca răspuns la declararea pandemiei din 2020. Aceeași meticulozitate, cerută unuia dintre statele fondatoare ale UE, este total absentă atunci când vine vorba de a cere Ucrainei să justifice utilizarea fondurilor alocate, care sunt disproporționate față de ceea ce primesc statele din sudul Europei. Cel mai ironic fiind că, miercuri, Volodymyr Zelensky a cerut ajutor financiar suplimentar din partea Spaniei în timpul vizitei lui José Manuel Albares, ministrul spaniol de externe, la Kiev. Și probabil o va obține.

  După cum scriam într-o ediție anterioară, oficialii Curții de Conturi Europene au fost abonați absenți când vine vorba de Ucraina din 2016. Trebuie amintit că ajutorul militar și financiar pentru această țară nu a așteptat până în februarie 2022.

  sursa:
  https://www.francesoir.fr/politique/le-chef-de-la-police-finlandaise-denonce-la-contrebande-d-armes-fournies-l-ukraine
  Le chef de la police finlandaise dénonce la contrebande d’armes fournies à l’Ukraine
  Auteur(s)
  Teresita Dussart, pour FranceSoir
  Publié le 04 novembre 2022 – 14:10

 4. Buta Dumitru 4 noiembrie 2022 la 5:40 pm - Raspunde

  Benjamin Freedman, un evreu care îi cunostea pe sionistii de rang înalt (sionist provine de la „cel care practica cultul soarelui”) din anii 30-40, a afirmat ca expresia „antisemitism” ar trebui eliminata din limba engleza. Iata ce a spus el: „La ora actuala, antisemitismul nu serveste decât unui singur scop: el este folosit ca o sperietoare. Atunci când evreii simt ca cineva se opune adevaratelor lor obiective, ei îsi discrediteaza victimele numindu-le antisemite pe toate canalele pe care le au la dispozitie si care se afla sub controlul lor”. Unul din aceste canale este o organizatie cu sediul în Statele Unite, dar care opereaza în întreaga lume, cu scopul precis de a-i condamna ca rasisti pe cei care se opun Fratiei. Numele ei este Liga Anti-Defaimare (ADL). Am fost eu însumi o tinta a lor, lucru care m-a amuzat si mi-a confirmat faptul ca ma aflu pe calea cea buna. Liga este sustinuta inclusiv de niste sicofanti ne-evrei, care încearca sa pastreze o imagine pura si sfânta despre aceasta institutie. Personal, nu voi lua în serios nici o miscare „anti-rasista” de gen „eu sunt mai sfânt decât tine”, decât atunci când aceasta va condamna toate formele de rasism, si nu doar pe cele care îi convin. Mirosul ipocriziei îmi repugna. Din fericire, acest rasism levit nu este urmat de marea majoritate a populatiei evreiesti si multi membri din rândul acesteia s-au revoltat pe fata împotriva legilor rasiale stricte care le impun sa nu se casatoreasca decât între ei. Multi oameni care se considera „evrei” sunt crescuti de mici în cultul fricii, devenind astfel simple papusi îndoctrinate ale acestei ierarhii levite atât de vicioase, care s-a metamorfozat între timp mai întâi în farisei, apoi în talmudisti si în sionistii extremisti din zilele noastre, controlati de rabinii fanatici care aplica „legea” levitilor din Babilon în numele reptilienilor. Marea majoritate a celor care urmeaza religiile nascute din Vechiul Testament nu cunosc care este adevarata lor origine si Agenda care se ascunde în spatele lor. Aceasta cunoastere este privilegiul restrâns al unei Elite minuscule aflata în vârful ierarhiei unei retele de organizatii secrete, care a inventat si manipuleaza aceste religii, inclusiv pe reprezentantii lor. Ei nu sunt cu adevarat interesati de cei care îi urmeaza, fie ei evrei, romano-catolici, musulmani, sau ce-or fi. Nici un alt argument nu ilustreaza mai perfect farsa pe care o reprezinta toate aceste religii si rase ca cei care se autointituleaza „evrei”.

  Asa cum au aratat chiar scriitorii si antropologii evrei, nu exista o rasa evreiasca. Iudaismul este o credinta, nu o rasa. Întreaga poveste a poporului „evreu” a fost inventata pentru a acoperi o alta realitate. Scriitorul si cercetatorul evreu Alfred M. Lilenthal a scris: „Nu exista nici un antropolog reputat care sa nu fie de acord ca ideea de rasa evreiasca este o prostie la fel de mare ca si ideea de rasa ariana… Stiinta antropologica divide umanitatea în numai trei rase recognoscibile: rasa neagra, cea mongoloida sau orientala si cea caucaziana sau alba (desi unii vorbesc si de o a patra rasa, cea australoida)… Membrii Credintei evreiesti se regasesc în toate cele trei rase si în subdiviziunile lor”.

  Realitatea este ca în interiorul credintei evreiesti si a altor culturi se ascunde o rasa care opereaza sub acoperire, alcatuita din liniile genealogice ale reptilienilor pur-sânge si hibrizi. Aceste linii genealogice par sa fie integrate în aparenta în aceste credinte si culturi, dar scopul lor real este acela de a manipula si de a controla. Din aceasta categorie faceau parte si levitii. Farsa devine si mai rizibila, si mai elocventa pentru perdeaua de fum în care s-a transformat aceasta lume, daca tinem seama ca majoritatea celor care se pretind evrei la ora actuala nu au nici o legatura genetica cu pamântul pe care ei îl numesc Israel. Culmea este ca tocmai aceasta legatura a permis înfiintarea cu forta a statului modern Israel, în detrimentul poporului arab din Palestina! Alti scriitori evrei, de talia lui Arthur Koestler si altii, au expus aceasta realitate, potrivit careia toti cei care au creat si au populat statul Israel sunt originari genetic din sudul Rusiei, nu din Israel. Nasul coroiat considerat atât de „evreiesc” este o trasatura genetica întâlnita în sudul Rusiei si în Caucaz, nicidecum în Israel. În anul 740 e.n., un popor numit khazar a trecut în masa la iudaism. Iata ce scrie Koestler în aceasta directie: „Khazarii nu au venit din Iordania, ci de pe Volga. Ei nu au venit din Canaan, ci din Caucaz. Din punct de vedere genetic, ei sunt mai înruditi cu hunii, uigarii si maghiarii decât cu samânta lui Avraam, Isaac si Iacov. Istoria imperiului khazar, care iese treptat la iveala, începe sa semene tot mai mult cu cea mai cruda festa pe care ne-a jucat-o vreodata istoria”.
  Exista doua subdiviziuni majore ale asa-zisilor evrei: sefarzii si askenazii.
  Sefarzii sunt descendenti ai evreilor care au trait în Spania din antichitate si pâna în secolul XV, când au fost expulzati.
  Prin anii `60 ai secolului XX, sefarzii au fost estimati la un numar total de circa o jumatate de milion, în timp ce askenazii numara circa 11 milioane. Acestia din urma nu au nici cea mai mica legatura de rudenie cu Israelul, dar ei sunt cei care au invadat Palestina, creând statul Israel sub pretextul ca „Dumnezeu” le-a promis lor acest pamânt în Vechiul Testament. Cine a scris Vechiul Testament? Preotii lor, levitii! Si cine a scris Noul Testament, care a dat nastere crestinismului? Oamenii controlati de aceeasi forta care i-a controlat pe leviti: Fratia Babiloniana.

 5. CD 3 noiembrie 2022 la 8:53 pm - Raspunde

  Sa speram ca Ilie Rosca va veni cu documentatia solida promisa si va ajuta in felul acesta actiunea in justitie mai mult decat o simpla semnatura.
  Dorim ca I coja website sa publice aceasta documentatie solida sa avem si noi parte de ceva lumina de la rasarit.
  Scuzele par legate cu ata alba dar sa speram ca documentatia va ajuta cauzei.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Go to Top