Viorel Roman – Statul la români

 

ROMAN-Viorel-bue-wb“Românul este un maratonist/ care a luat-o la fugă/ acum două mii de ani,/ a greşit traseul/ şi continuă să alerge/ pentru că nu găseşte sosirea.” George Astaloş.
Din perspectiva creştină, omul este înzestrat cu drepturi şi calităţi, pe care statultrebuie să le protejeze şi promoveze. În acest caz, statul merită respect, în caz contrarel îşi pierde legitimitatea. În vremea Mîntuitorului existau opt imperii. Azi, Roma creştină, valorile si normele ei, domina lumea. De milenii lumea e împărţită în:
1) Imperiul dă tonul şi este azi, Lumea I, dezvoltată, occidentalizată, UE/ FMI/ USA/NATO. Sfîntul Imperiu Roman de Natiune Germana, garantează: Libertatea, Dreptatea şi Pacea, un model de urmat şi pentru cei de altă credinţă. Valorile si normele creştine sînt percepute si urmate ca standarde de civilizaţie universală.
20% din populatia lumii detin 85% din bogatia lumii.
2) Limesul este Lumea II, în curs de dezvoltare la periferia Imperiului si traieste din inpulsuriele cultural-stiintifice, socio-economice, teologice care vin din Lumea I. Între Sfîntul Imperiu şi Barbari, ortodocşii sunt la Limes, greu de integrat, pentru ca statele de la Limes, care înconjoară Sfantul Imperiu Roman, trebuie să se decidă de partea cui sînt. România şi Republica Moldova sînt la Limes mereu in
situatia de a se decide. Moscova sau Roma?
3) Barbarii sînt Lumea III, veşnic subdezvoltaţi şi subvenţionaţi. 20% din populatia saraca a globului detin 1% din bogatiile lumii.
La limes
Românii, urmaşii Imperiului Roman de Apus, pierd legătura cu Roma, 395, iar după Schismă, 1054, greco-slavii le impun o ierarhie antilatină, contra firii lor. Aşa au ajuns românii la limes, în afara Imperiului si priviţi cu neîncredere atat de grecopravoslavnici
pentru că sînt latini şi de occidentali, pentru că sînt ortodocşi. În această situaţie, Sfîntul Imperiu îi însărcinează pe maghiari şi pe polonezii săi readucă pe ortodocşi pe calea romana. Maghiarii vad in misiunea apostolica si un mandat de maghiarizare. Polonezii n-au ocupat Moldova, i-au ajutat pe cronicari si primul papa in vizita la romani a fost polonezul, Fericitul Ioan Paul II. State româneşti, cu măduvă greco-ortodoxă byzantină, intră în conflict cu Sfîntul Imperiu, iar, după căderea Constantinopolului, şi cu Imperiul Otoman. Aşa ca, sute de ani, ortodocsii din Ardeal sunt toleraţi de romano-catolici, iar la Sud şi Est de Carpaţi de turco-fanarioti.
Mihai Viteazul si Unirea cu Roma Mihai Viteazul înţelege drama natiei şi taie nodul gordian, cu ajutorul Ligii Creştine, condusa de papa de la Roma, la care găseşte înţelegere. Proiectul sau de reunificare şi emancipare nationala eşuiaza, nu fără a fi un model de urmat. In 1698, Liga Creştină creează în Ardeal condiţiile unirii românilor cu Roma. Maghiarii, slavii, grecii sînt, fireşte, împotriva ei, dar, uniţi, îşi redescoperă latinitatea la Roma, ideile lor ajungînd şi la Bucureşti şi Iaşi, unde se confruntă cu ideile greco-slave si cele laice, iluministe,
franceze. Biserica greco-catolică, Corifeii Şcolii Ardelene pun bazele Proiectului national. În timp ce la “Mica Romă”, Blaj, se scria cu litere latine şi se gîndea, din nou, cu valori si norme occidentale, moldo-valahii erau dependenţi de sultanul turcomusulman si patriarhul sau grec si ţarul rus. Astfel, în timp ce Coriferii puneau bazele renaşterii neamului, Cantemir preferă “a treia Romă”, Moscova, şi face o alianţă cu Petru cel Mare. Pe de o parte, este subminată unitatea: care proiect este salvator, cel al Corifeilor ardeleni, sau cel al  ortodocsilor moldo-valahilor? Roma sau Moscova?
Pe de altă parte turco-fanariotii speriaţi de primejdia unirii cu Roma şi de ascensiunea celei de a treia Roma, impun numai domnitori greco-fanarioti la Bucureşti si Iaşi.
Fanariotii, ruşii şi occidentalii
Sub “mafia grecească” statul moldo-valahilor se degradează: “Toate dregătoriile, afirmau fraţii Macedonski, de la prima pînă la ultima, sînt cumpărate cu bani.
Dregătoria de vistiernic se cumpăra de la domn şi era plătită pînă la jumătate de milion de lei şi mai mult. Ispravnicul de judeţ îşi cumpăra funcţia sa anuală pentru 20.000 şi 30.000 de lei, după bogăţia populaţiei din acel judeţ; …pentru postul de mitropolit se plătea un milion de lei etc.“ Fanarioţii nu făceau distincţie între bugetul ţării şi interesul lor, străin de neam. Pe de altă parte, monopolul comercial garanta preţuri de rechiziţie de circa cinc ori mai scăzute decît preţurile mondiale. Asa ca “pe la începutul veacului al XIX-lea Principatele Dunărene păreau a merge dea dreptul spre peire”. În războaiele ruso-turce, ruşii cîştigă încet, dar sigur, teren în Principate, si dominatia Sultanului e dublata de cea a Tarului, protectorul tuturor ortodocsilor.
În perioada regulamentară, “mafia fanariotă” e înlocuită de “oraşul parazitar” xenocrat, cu “uşile larg deschise” spre Vest. Evreii in inlocuiesc pe greco-fanariioti si reorienteaza economia spre vest. Desfiinţarea monopolului asupra comerţului şi fiscalităţii otomane favorizeaza agricultura, boierii îmbogăţiţi, fii lor, orientîndu-se spre Paris, unde curentul laic, cultural, francmason cucereşte elita moldo-valahă.
Acelaşi fenomen îl întîlnim şi la pravoslavnici, care înclina, şi ei, spre protestantism şi cultura occidentala, ca paleativ a lipsei de unitate spirituala cu Roma.
După Adunarea de la Blaj, 1848, emanaţie a Şcolii Ardelene, emanciparea nationala, blocată de secole de maghiari, devine reală. Dar in 1876 Viena acceptă dualismul austro-ungar şi românii sînt supuşi, din nou, maghiarizării si chiar unii uniti accepta linia maghiară. În lupta de idei dintre uniţi şi curentul cultural iluminist francez, care provin din surse diferite, dar ambele sunt provestice, moldo-valahii refuză Unirea cu Roma si optează pentru unul pseudo occidental. După Corifei (Roma), Cantemir (Moscova), al 3-lea proiect, al moldo-valahilor, e cultural, mason, laic (Paris).
Proiectul laic francez
Esenţa acestui proiect liberal, a lui I.C. Brătianu este clar formulat într-un memoriu adresat lui Napoleon III: “Constituirea acestui stat român ar fi cea mai frumoasă cucerire, ce Franţa a făcuto vreodată afară din teritoriul său. Armata Statului Român ar fi armata Franţei în Orient, porturile sale de la Marea Neagră şi de pe Dunăre ar fi antrepozitele comerţului francez, şi, din cauza abundenţei lemnelor noastre de construcţie, aceste porturi ar fi, totodată, şantierele marinei franceze; produsele brute ale acestor avute ţări ar alimenta cu avantaj fabricile Franţei, care ar găsi în schimb un mare debit în aceleaşi ţări. În fine, Franţa va avea toate avantajele unei colonii,
fără a avea cheltuielile ce aceasta ocazionează”. Programul pare inca actual, in UE.
Decăderea Imperiului Otoman şi înfrîngerea Rusiei în războiul Crimeii, 1853-56 au permis Unirea Ţării Româneşti cu Moldova 1859 şi o noua, decisiva reorientare spre Vest. Încercarea lui Alexandru I. Cuza, inca dependent de Sultanul turc si patriarhul sau grec, de unire cu Roma, s-a izbit de rezistenţa ortodoxă în stransa cooperarea cu laicismul si cultura franceza. Rezultatul: eludarea fundamentului religios al cooperării româno-occidentale a dus la diminuarea influenţei Şcolii latiniste unite cu Roma, la Sud şi Est de Carpaţi, unde domina duhovnicia si sobornicia greco-slava, Moscova.
Sub regii germani
După Cuza, romano-catolicul Karl von Hohenzollern-Sigmaringen vine cu misiunea de a realiza cooperarea cu Vestul, fără a mai pune de loc la îndoială lanturile grele ale duhovniciei si soborniciei constantinopolitane si moscovite. Lipsa de perspectivă a acestui proiectul ortodox moldo-valah, mascat de strălucirea curentului cultural francez laic, era evidenta. Vezi rascoala din 1907, afacerea Strussberg.
Eminescu remarca : “Astăzi avem cele mai liberale instituţii, suveranitatea poporului, coduri de legi franţuzeşti, consilii comunale etc. Ne merge de aceea mai bine? Nu, de zece ori mai rău, pentru că noile instituţii nu se potrivesc cu nivelul nostru cultural.
Nu se potrivesc cu forţele productive de care dispunem, nu se potrivesc cu puterea noastră economică. Noi trebuie să ne ostenim acum mai mult pentru întreţinerea acestui aparat de stat, modern, scump şi inutil.” Vechiul Regat nu a depăşit niciodată statutul de periferie furnizoare de grîu, petrol şi lemn metropolelor occidentale.
Crearea statului român unitar a presupus alianţa cu Apusul din timpul războiului şi prăbuşirea imperiilor de la graniţe. Dar şi după 1918, a învins, din nou, curentul cultural, laic, mason, mult sub aşteptările momentului istoric. Fara crearea unei mari Dioceze unite cu Roma, reintegrarea românilor în civilizaţia occidentală a eşuat.
Greco-pravoslavnicii, neliniştiţi de legăturile românilor ortodocşi cu Apusul, chiar şi în mantia laică, fără a pomeni de primejdia constanta a uniri cu Roma, i-au ridicat rangul mitropolitului valah la cel de Patriarh. Spre deosebire de patriarhii ortodocşi,
acesta e îmbrăcat de atunci în alb, ca papa, in schimb unirea cu Roma e boicotata.
Rezultatul: “O ţară adusă la sapă de lemn, batjocorită şi umilită. Un stat unde minorităţile protestează mereu, fiindcă li se calcă drepturile… O ţară care şi-a pierdut busola morală şi dreptatea şi care se zbate în expediente de aventură de la o zi la alta, între protestarea internă şi dispreţul străinătăţii. Căci nu este o ocazie în care ţara noastră să nu primească reproşul, ori umilinţa străinătăţii”. Mihail Ralea, 1928.
Astfel a fost ab ovo pecetluită soarta ţării, care, prin Nicolae Titulescu, la Geneva, celebra tranziţia societăţii moldo-valahe spre Vest, într-o franceză fără cusur, iar la Bucureşti se perpetuau cutume greco-fanariote antioccidentale şi linia politică trasată
de Byzanţ şi liberalii masoni ai lui Brătianu. Coruptia continua. Vezi afacerea Skoda.
“Oraşul parazitar” (cîte un mil. de maghiari, germani, evrei şi români occidentalizaţi) a blocat emanciparea celor 16 milioane de tarani. Totuşi, copiii lor s-au îndreptat spre scoli, unde sau izbit de adversitatea oraşului xenocrat. Conflictul a generat Legiunea “Arhanghelului Mihail”, cu ortodoxia ca măduva şi fascismul apusean ca model.
Dupa Carol Il supravieţuirea a 2/3 din Stat a reuşit sub Ion Antonescu. Cînd ruşii ajung din nou în Basarabia, monstruoasa coalitie interbelică încearcă revenirea sub patronaj apusean, dar eşuează, pentru că Churchill vinde 90% din influenţa în România lui Stalin, care reface Cortina ortodoxă antioccidentala.
Vechiul Regat ca si Romania Mare “a fost o mare ficţiune, prin care oraşul xenocrat trăia pe seama satului românesc” (Manoilescu). Era o construcţie şubredă, pentru că în loc să continue politica de Unire cu Roma inceputa de Cuza şi promovata de Scoala Ardeleana, regii germani s-a lăsat corupti şi au urmat linia greco-fanariotă şi cea culturală, laică, masona, pseudo occidentală.
Proiectul ortodoxo-comunist
În preajma şi in războiul mondial II au existat trei alternative pentru România:
1) Germania naţional-socialistă a lui Adolf Hitler urmărea dezmembrarea ţării, apoi autohtonii urmau a fi împinşi spre Răsărit, Transnistria.
2) Anglo-americanii percepeau blocajul “oraşului parazitar” ortodox moldo-valah, lipsa industriei, a infrastructurii, a asistenţei medicale, suprapopularea de la sate, analfabetismul şi propuneau: “Europa de Sud-Est ar trebui să treacă la industrializarea pe cont propriu, după «modelul rusesc» (ceea ce noi nu numim comunism)”. Dar în final au cedat Estul Europei ruşilor ortodoxo-comunisti.
3) Moscova oferea ortodocsilor moldo-valahilor o dictatura de dezvoltare, un model de depăşire a subdezvoltării cronice, o formă laică a despoţiei, satrapei orientale, byzantine, practicată deja de pravoslavnici cu succes, şi pentru tradiţiile ortodoxe din Balcani un sistem uşor de intales si implementat.
Stalin a continuat consecvent opera înaintaşilor, Tarii pravoslavnici. A ocupat ţara, a instalat la conducere agenţii săi evreii Ana Pauker, Silviu Brucan, Valter Roman, Tismaneanu ş.a., eliminînd tot ce era pro-occidental: Biserica Unită, intelectualii etc.
Apoi a fost refăcută structura statului despotic byzantin şi obturarea legăturilor cu Vestul. Vezi mai jos punctajul din “KGB. Istoria secretă a operaţiunilor sale externe de la Lenin la Gorbaciov” de Andrew & Gordievski, Londra 1990, Bucureşti 1994:
5) Unificarea tuturor partidelor într-unul singur, avînd grijă ca toate rolurile cheie să revină acelor oameni care aparţin serviciilor noastre secrete.
6) De la conducătorii de organizaţii locale de tineret în sus, în poziţiile de conducere se vor repartiza oameni desemnaţi de serviciile noastre speciale. (…)
9) Se va urmări ca funcţionarii (exclusiv organele de securitate şi din industria minelor) să aibe retribuţii mici. Aceasta se va referi îndeosebi la sfera sănătăţii, justiţiei, culturii, respectiv la cei care deţin funcţii de conducere. (…)
12) Se vor exercita presiuni asupra serviciilor publice, în sensul ca acestea să nu acorde acte doveditoare ale proprietăţii asupra pămîntului.
13) Politica faţă de mica gospodărie ţărănească urmează acest curs pentru a o face pe cea particulară nerentabilă. După aceea trebuie începută colectivizarea. În cazul în care ar interveni o rezistenţă mai mare din partea ţăranilor, trebuie redusă împărţirea mijloacelor de producţie, repartizarea lor. Concomitent cu creşterea obligaţiilor de predare a cotelor. Dacă nici aşa nu se ajunge la rezultatul scontat, trebuie procedat ca agricultura să nu poată asigura aprovizionarea cu alimente a ţării, astfel ca necesarul să trebuiască acoperit din import.
14) Trebuie făcut totul ca hotărîrile şi ordinele cu caracter juridic, economic sau organizatoric să fie nepunctuale.
15) Trebuie făcut totul ca anumite cazuri să fie discutate concomitent de mai multe comisii, oficii şi instituţii, însă nici una dintre ele să nu aibă drept de decizie înainte de a se consulta cu celelalte. (…)
26) Punctualitatea transporturilor de orice gen trebuie perturbată. Trebuie popularizate discuţiile cu muncitorii care se ocupă de problemele actuale legate de producţie, respectiv cele care critică trecutul şi problemele locale. Nu se vor înlătura cauzele fenomenului în discuţie.
27) Luările de poziţie ale conducătorilor băştinaşi pot avea coloratură naţională sau istorică, dar acestea nu pot duce la unitate naţională. (…)
32) Trebuie extinsă birocraţia Statului, în cel mai înalt grad, în toate domeniile. Este admisă critica activităţii organelor administrative, însă nu se admite nicidecum scăderea numerică a personalului şi nici funcţionarea normală a aparatului birocratic.
35) Din şcolile elementare, de specialitate, dar mai ales din licee şi facultăţi, trebuie să fie înlăturaţi profesorii de valoare care se bucură de popularitate. Locurile lor trebuie să fie ocupate de oameni numiţi de noi, avînd un nivel de pregătire slab sau mediocru. În manualele de istorie nu trebuie amintit care dintre domnitori a servit sau a vrut să servească binele ţării. (…)
40) …campania de acuzare a naţionalismului şi şovinismului. Trebuie ca reprezentanţii Opoziţiei să fie închişi sau lichidaţi. (…)
44) Se va căuta ca acei care lucrează în diferite funcţii, indiferent cît de mici, să fie schimbaţi şi înlocuiţi cu muncitori de cea mai mică pregătire profesională, necalificaţi.
45) Trebuie ca la facultăţi să ajungă, cu prioritate sau în mod exclusiv, cei ce provin din cele mai joase categorii sociale, cei care nu sînt interesaţi să se perfecţioneze la nivel înalt, ci doar să obţină o diplomă.După dezmembrare, R.P.R si R.S.S. Moldova au fost puse sub ascultarea Patriarhului de la Moscova şi rusificate. Punerea în practică a programului KGB a creat un „om nou“ obedient, dependet de furt su minciuna, singurele forme de protest, care i-au ramas in granitele inchise ermetic. Dupa care Hruşciov şi-a retras Armata Roşie şi conducerea a fost încrediţată, delegată, şefilor ortodocsi autohtoni fideli Moscovei.
Preşedinţii ortodoxo-comunisti moldo-valahi, Nicolae Ceauşescu, Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu continuă linia,
modelul byzantino-fanariot, plus curentele culturale, laice apusene la modă.
Ideea Corifeilor Şcolii Ardelene este diluată sau chiar distorsionata (prezentata ca iluminista!) şi de slăbiciunea Bisericii Unite, marginalizată, dar, mai ales, şi de faptul că aceasta acceptata linia maghiară, în contradicţie flagrantă cu programul de la 1698.
Astfel, în zilele noastre, la Bucureşti, UDMR, a preluat misiunea de reprezentare a ortodocsilor moldo-valahilor in Occident. Agentul Budapestei, Lászlo Tökeş, îi reprezintă pe români în Parlamentul European. Vezi Alianata PMR PCR FSN PSDR
PSD USL PNL PC cu UDMR inpotriva Bisericii unite.
În afară de maghiari, curentele culturale occidentale, masoneria liberală şi laicitatea sînt puţinele punţi şubrede care se realizează, de bine, de rău, un contact cu lumea occidentală. Generozitatea Fericitului Ioan Paul al II-lea a favorizat aderarea ţării la UE / NATO. Apoi dialogul cu Roma, conditio sine qua non pentru o integrarea autentică, bate pasul pe loc. Pentru a vedea că toti preşedinţii ortodocsi moldo-valahi tîrîie după ei “lanţurile grele ale duhovniciei şi soborniciei moscovite …“, e suficient să comparăm Directivele KGB-lui de mai sus cu realitatea de azi. Dar dacă acestea au fost in trecut secrete, astăzi, atît gîndirea, orientarea moscovita, cat şi rezultatele acestei politici la Bucureşti si Chisinau sînt la lumina zilei, accesibile tuturora:
5-6. Din decembrie 1989, la conducerea ţării au venit activişti de partid pregătiţi de Moscova, eşalonul doi, periferizat de Nicolae Ceauşescu. Fără ca ei să fie desemnaţi, probabil, de serviciile ruseşti, reactivarea celor cu studii în URSS este evidentă.
9. Funcţionarii, îndeosebi cei din sistemul sanitar şi cultură, au în continuare salarii mici. Excluşi de la această practică sînt cei din Serviciile Speciale.
12. Dificultatea retrocedării proprietăţilor, a caselor nationalizae, a bisericilor si proprietatiile Bisericii Unite cu Roma este notorie si încă nerezolvată.
13. Transformarea gospodăriei ţărăneşti într-una nerentabilă este în curs. Metodele sînt identice cu cele de după război. De la distrugerea bazei materiale, pînă la importul de produse agricole.
15. Hotărîrile şi ordinele cu caracter juridic, economic sau organizatoric sînt haotice. Ordonanţele de urgenţă modifică unele legi abia adoptate de Parlament.
27. Dispariţia flotei, degradarea transporturilor, autostrazi fantoma a la Bechtel, ca şi popularizarea criticilor trecutului este o realitate. Nu se înlătură, însă in nici un caz, cauzele fenomenelor negative în discuţie. Critica situatie financiare, corupţia generalizată sînt la ordinea zilei de decenii, aşa că pînă şi organele UE sau resemnat.
32. Extinderea birocraţiei corupte. România este considerată, în mediile de afaceri, ca ţara din UE cu cel mai ridicat risc de instabilitate legislativă.
38. Cu invectivele naţionalism, şovinism este discreditat, şi astăzi, interesul naţional.
45. Degradarea învăţămîntului (in tranzitie spre tarabă de vîndut diplome!), ca şi selecţionarea şi promovarea cadrelor, generează în rîndul tineretului sentimentul neputinţei şi inutilităţii paralizante. Pe marea majoritate a studenţimii nu o mai interesează nici o manifestaţie politică, exodul spre vest pare singura salvare.
Noua clasa politică sa îmbogăţit, peste noapte, prin privatizare, comisioane sau furînd, pur şi simplu, miliarde din banul public cu credite neperformante, contracte publice aranjate, evaziune fiscala. În spatele imaginii democratice, rezervată UE, se proliferează degradarea socio-economică. Majoritatea populaţiei şi-a creat o cultură a supravieţuirii şi a corupţiei, ca formă de protest social. Piaţa neagră este de 50%.
După 1989, România se află pe primul loc în Europa în ce priveşte mortalitatea prin TBC, boli cardiovasculare şi respiratorii. Are cea mai crescută mortalitate infantilă şi generală şi o medie scăzută de viaţă. Venitul populaţiei sărăcite se duce pe mîncare, care, nici ea, nu este corespunzătoare calitativ. La asta se adugă consumul de alcool.
Consecinţele sînt permanentizarea subdezvoltării şi alterarea stării de sănătate.
Observaţiile lui Mircea Eliade din “Piloţii orbi“ sînt de actualitate ca si cele ale unui profesor britanic: “România cunoaşte, la această oră, stagnarea, promovarea mediocrităţii şi a corupţiei … nimeni nu mai crede în nimic. Un popor care, timp de sase decenii, a abandonat lumea civilizată, a pierdut acum nu numai gustul democraţiei, dar şi sensul direcţiei şi voinţa de a se reface. Românii au intrat într-o
fază de sinucidere colectivă. Nimeni nu-i poate ajuta şi nici nu vor să fie ajutaţi”.
Presedintele Klaus Werner Johannis
Carol I, romano-catolic, a încheiat era domnitorilor greco-ortodocşi dependenţi de Sultan şi patriarhul său grec, ca şi de Ţarul ruşilor şi protectorul tuturor ortodocşilor.
Iohannis, catolic reformat, încheie era preşedinţilor ortodocso-comunişti moldovalahi.
PMR PCR FSN FDSR PDSR PSD USL PC a generat conducatori orientali, providentiali, care vad statul ca al lor. Ei, anturajul lor, nu se deosebesc astfel prea mult de o bandă de talhari obisnuiti sau de magnum latrocinium (Sf. Augustinus).
Ales ca reprezentat al valorilor şi normelor ardelene, occidentale, Klaus Iohannis trebuie să le facă credibile şi peste Carpaţi si să realizeze un consens national, care să impiedice dezmembrarea ţării ca în Ucraina, unde estul şi vestul ţării sunt aproape la fel de incompatibile ca în România. Vezi harta în culori a ultimilor alegeriri: Ardealul şi Banatul, albastre, occidentale, Moldova şi Tara Romaneasca, orientale, roşii. O incompatibilitate ce bate la ochi şi nu mai poate fi trecută cu vederea.
Dupa 500 de ani de administratie turco-fanariotă şi pravoslavnică, moldo-valahii au acum şansa istorică de a se integra în civilizaţia occidentală, nu numai individual, ca milioane de ortodocşi la munca în UE, ci în totalitate, ca naţie. Mai mult decât atât, o sinteza a Ideii şi Faptei nationale permite reluarea dialogului cu Roma început de Fericitul papa Ioan Paul II la Bucuresti in anul de gratie 1999.
Mimarea occidentului nu mai e credibilă, pentru ca „ … ne frică de Occident, care ne-a fost refuzat si, adânc, ascuns, îl urâm. Pentru că ne-a furat copiii de lângă părinți.
Pentru că ne-a golit satele. Pentru că ne-a sedus medicii. Pentru că ne-a cumpărat femeile. Pentru că ne-a răpit slova. Pentru că ne-a siluit limba. Pentru că, la mâna lui, am stat o jumătate de secol după o cortină de fier care persistă … Încă ne mai uităm unii la alții din spatele unui zid invizibil.“ Aceasta analiza a dr. Gabriel Diaconu, medic psihiatru, 2015, nu surprinde pe nimeni, fiecare aspect atat al incompatibilitatii dintre ortodocsi si occidentali, cat si al dorintei de reunificarea este analizat si prezentat exhausiv, accesibil tuturora, de aceea sa privim cu incredere in viitor.
Asteptata vizita a papei Francisc in Romania, Sfantul si Marele Sinod Panortodox 2016, creaza conditii noului preşedinte, Preafericitilor Daniel şi Lucian cardinal Mureşan să taie nordul gordial şi să scoată singurul neam latin din groapa milenară greco-slava a umilinţei, obedienţei si mizeriei materiale si morale, pentru că mai mult decât la alte popoare, pentru cei de origine romana: Toate drumurile duc la Roma.
Criza statului
Ideea, programul emancipării sociale si naţionale a tuturor românilor o găsim la Corifeii Şcolii Ardelene. Dacă acest Proiect era transpus în faptă, statul român n-ar fi dezmembrat, ar fi la nivelul statelor latine, Italia, Franţa, Spania, Portugalia.
Fapta unităţii naţionale e a moldo-valahilor, dar Regatul nu a aparţinut de Sfîntul Imperiu, iar, azi, România, fără Moldova, e in UE mai mult de jure, decît de facto.
Dihotomia dintre idee şi faptă nationala generează confuzie. Criza e cronica, blocajul evident; Biserica unită cu Roma e marginalizată, acceptă linia maghiară, Corifeii greco-catolici sînt rastălmăciţi ca iluministi atei. In fond, plagiatorii ortodocsi moldovalahii vor să fie admirati atat ca autori ai ideii, cît şi al infaptuirii statului, ei vor să fie model de urmat pentru toţi românii, ceea ce este inacceptabil.
Criza statului pseudo democratic actual si a coruptiei, mizeriei morale si materiale pe care o genereaza, duce cu timpul la bine cunoscuta dictatura orientala. Despotul providential, salvatorul neamului, care face, ca de obicei, ordine, ingradeste libertatea de miscare si expresie, pana cand poporul se revolta si aspira din nou la Libertatea, Dreptatea si Pacea din Sfantul Imperiu Roman. Vezi mitul lui Sisifus.
De dialogul cu Roma, dupa mana intinsa si a Fericitului Ioan Paul II, in vederea unirii cu Biserica universala depinde integrarea moldo-valahilor in civilizatia occidentala.
Asta este condiţiea sine qua non a stopării degradării morale si materiale, consecinta tragica a conflictului, blocajului dintre idee şi faptă, în construcţia statului la romani.
Prof. dr. Viorel Roman,
consilier academic la Universitatea din Bremen
Bucuresti la 14 sept. 2014