DRUMUL NAȚIONAL SPRE REUNIRE
Constriurea oricărui drum nou necesită proiectare, finanțare, realizarea pregătirii traseului etc., pânâ când vedem turnat și netezit asfaltul. Drumul național românesc de Reunire a teritoriilor antice daco-românești, la fel, necesită lucrări cumva similare. Câte ceva se face. Însă insuficient. Dacă factorii de decizie din România și cei din Moldova de Est ar depune eforturile necesare pentru construirea tronsonului său, din stânga și dreapta Prutului, am putea prognoza momentul Reîntregirii. Cel mai important tronson organizatoric este cel din dreapta Prutului, deoarece reușita apărării intereselor naționale de colonialismul apusean și de exploatarea de către clasa dominantă băștinașă este unicul argument valabil în convingerea majorității populației dn Moldova de Est că în România există o superioritate evidentă în ceea ce privește echitatea socială, nivelul de viață al oamenilor muncii, apărarea de jaful occidental. Atunci, toți moldovenii estici vor dori să fie cetățeni români, nu pentru a bejeni în străinătatea Apusului cu pașaport românesc, ci pentru a lucra în Țara iubită.

Până ce – clasa dominantă din România nu a reușit/nu a intenționat să organizeze viața în țară astfel, încât să fie acceptabilă pentru majoritatea românilor. România, în prezent, nu este atractivă ca loc de lucru nici pentru milioanele de români emigrați, după contrarevoluție. Pleacă și pleacă în străinătate unde, vorba cântecului, ”În neagra străinătate,/Dorul m-apucă de spate”. Deci, care ar fi principalele momente din construcția drumului național spre Reunire?

1.Conectarea Moldovei de Est la aprovizionarea cu gaz natural și energie electrică din România la prețuri sensibil și stabil mai mici decât prețurile din Răsărit. + Decolonizarea prin:

2.Naționalizarea a 80% din băncile României.

3.Naționalizarea ramurilor economiei și a marilor întreprinderi.

4.Naționalizarea bogățiilor subterane, a terenurilor agricole și a pădurilor. 5.Ieșirea din NATO, blocul militar agresiv, pornitor de războaie.

6.Ieșirea din UE, de unde vine impunerea vânzării pământului strămoșesc către străini și de unde sunt impuse cotele de primire a hoardelor de sălbatici, de unde ne vine interdicția de a proteja prin legi producătorii autohtoni.

Aceste schimbări de eliberare din jugul colonial vor da României aurereola de stat suveran, cu conducere din interiorul Țării pentru propășirea întregii națini, vor face posibilă și rațional argumentată alegerea în parlamentul R.Moldova a unui partid unionist majoritar, care, modificând Constituția existentă, ar lua decizia Reunirii cu România. Ar fi legal și frumos! Însă lucrul nostru nu se va termina odată cu Reunirea, cum își imaginează câțiva liberali-unioniști moldoveni, cu rațiunea îngustă – ca la toți liberalii. Reunirea nu este panaceul pentru prăpăstioasele probleme de la noi.

Următoarea epoca ar trebui să aibă scop major obligatoriu scoaterea Statului român din starea numită ”stat captiv” (apreciere cvasigenerală din Moldova de Est), din starea cu ”sistem politic ticăloșit în România” (aprecierea dată de ex-președintele T.Băsescu; 2017), ” stat prizonier al binomului serviciilor secrete și al DNA” (Ion Cristoiu, ziarist și analist politic; 2017) ), ”stat de tip mafiot” (Lucian Bolcaș, avocat; 2017). Ambele state române arată acum ca state eșuate într-un impas istoric. Pentru înlăturarea radicală a sistemului capitalist-mafiot-colonial vor fi necesare atâtea efortri, că Reunirea Statelor Române va părea floare la ureche.

Dr. Vitalie Pastuh-Cubolteanu