>
> Unicitatea Holocaustului nu este o stereotipie
>
>
>
>
>
> De-a lungul istoriei au fost declanșate și duse „până la capăt”
> masacre inimaginabile. Nimic  nu poate justifica o singură crimă.
> Prin caracterul ei, crima nu are justificare legală.  În secolul XX
> se cunosc – genocidul anti-armean, Halocaustul , masacrele din
> Campuchia, din Africa  Centrală, ș.a.

Cineva întreba de la cifră un
> masacru se poate numi Holocaust? Răspuns – scopul urmărit  și
> nerealizat de naziști a fost nimicirea totală a populației evreiești
> din Europa, iar apoi în lume. Nici un masacru nu a avut asemenea
> perspective.

Altă întrebare  este – ce motivație are la bază un
> genocid? Genocidul nu poate avea o motivație logică-  este o
> extrapolare la o scară de mase a urii față de celălalt, ură dusă la
> asasinare. Celălalt poate fi concetățeanul sau străinul din
> vecinătatea ta. În ziua de 27 ianuarie 1945, trupele sovietice  în
> contextul  ofensivei tuturor Aliaților împotriva armatelor Germaniei
> naziste, au eliberat complexul Auschwitz –Birkenau ( Oswieczim) din
> apropierea Cracoviei . Dintre multele lagăre de exterminare care
> împânzeau harta  Europei, acesta era cel mai avansat ca „eficiență”,
> termen mult apreciat de oamenii lui Hitler și Himmler.

Cum s-as ajuns aici?  În 1923-1924, aflat în arest pentru inițierea unui puci „de
> berărie”, care avea drept scop instaurarea unui regim totalitar, de
> tip fascist ( primul model – dictatura lui Mussolini) , Hitler scrie o
> broșură ceva mai groasă, intitulată pompos – MEIN KAMPF ( Lupta mea) .
> Cărticica umblă și acum prin diverse țări , în traduceri, în Europa,
> fosta URSS, Asia  musulmană, Africa, America de Sud și Centrală. Dacă
> Manifestul lui Marx a intrat în oarecare penumbră, cărțulia lui Hitler
> circulă. Ce spune ea? Multe și în mai toate – absurdități, nerozii,
> rodul unei gândiri de semidoct,  obsedat , hipnotizat de  rolul unui
> supraom de rasă ariană  ( arienii au format o grupare de populații
> venite din zona Himalaiei, înaintea Hunilor).

Despre supraom a scris și Nietzsche, dar acesta nu avea în vedere arianismul, ci  o renaștere
> a omenirii prin revenirea la eroismul  antic. Hitler s-a considerat un
> elev al lui Nietzsche fără a-i cunoaşte opera. Creştinismul , la fel
> ca la Nietzsche este subsumat iudaismului şi trecut la index.
> Mitologia germană iubită şi de Wagner devenea călăuza educației
> noului arian pur.

Cei mai impuri erau evreii, apoi slavii, latinii, desigur etnia roma, ş.a. Hitler ura democraţia, parlamentarismul, sistemul american, ca şi comunismul. Ceea ce nu l-a împiedicat să
> încheie un Pact  de o mare mârşăvie – Molotov-Ribbentrop, prin care se
> împărţeau teritorii din estul Europei. URSS a furnizat grâu şi alte
> produse agricole până în 22 iunie 1941, când Germania a atacat masiv
> pe noul aliat.

Prima eroare a politicienilor și strategilor din Occident a fost ignorarea acelei cărți aparent  fanteziste – MEIN KAMPF. Ca și Confucius, dar în sens opus, Hitler  urmărea punerea în
> practică a noi sale religii politice, mai mult,  era profund rasist,
> antisemit și antidemocrat. Numit cancelar la 30 ianuarie 1933, el
> înființează după  o lună și jumătate lagărul de concentrare de la
> Dachau. În aprilie încep persecuțiile administrative, izgonirea
> evreilor din diverse instituții, fabrici. În aceeași lună este
> înființat GESTAPO,  brațul înarmat al nazismului, ca și
> CEKA-NKVD-GRU-SMERȘ- KGB, modelele staliniene. În mai  încep acțiunile
> de ardere a cărților nedorite de naziști ( Canetti s-a inspirat în
> romanul său, ORBIREA, de acest flagel).  În august 1934, după aprige
> lupte interne, Hitler este declarat Fuehrer, Conducător Suprem al
> țării și al armatei, model pe care și-l vor însuși  cu bucurie  șefii
> partidelor comuniste ajunse la Putere.  La 15 septembrie sunt
> promulgate Legile de la Nuerenburg, evreii fiind scoși în afara legii,
> nu au voie să se căsătorească cu cetățeni germani, nu au practic nici
> un drept civil. Lecția nu a fost învățată nici azi – orice măsură
> discriminatorie  pregătește un asasinat sau un masacru.

În 1937 apare un alt lagăr de tristă celebritate – Buchenwald. Primele lagăre au
> cuprins mai puțin evrei, cât  comuniști, social-democrați și
> handicapați  fizic, mintal. În România , guvernul Goga-Cuza adoptă
> măsuri antievreiești de inspirație nazistă. În martie 1938, Austria
> devine provincie germană.  La 1 august, Eichmann, executantul
> omniprezent al directivelor  naziste  înființează Biroul de emograre
> evreiască. Se vorbea de o expulzare totală a evreilor ca în Spania din
> 1492. Imposibilă de aplicat, măsura  se metamorfozează în ghilotină
> pentru toți evreii. La 9-10 noiembrie 1938 are loc primul pogrom din
> Germania modernă, Kristall nacht, sub motivul atentatului asupra unui
> diplomat german la Paris.  Sunt devastate sute de sinagogi, mii de
> magazine ale evreilor, zeci de mii de evrei sunt trimiși în lagăre.

În ianuarie 1939, Hitler decară în Reichstag ( Parlament) că războiul se
> apropie șți este pregătit de evrei,care vor fi pedepsiți. Declarația
> uluiește  prin absurditatea ei, dar Occidentul  mai așteaptă.  Urmează
> al Doilea Război Mondial, prin invadarea Poloniei  la 1 septembrie
> 1939, urmată de invazia sovietică dinspre est.  Nicio armată
> occidentală nu se pune în stare de alertă maximă. Victoriile lui
> Hitler se țin lanț.

Holocaustul  își începe lucrarea diabolică, în zgomotele asurzitoare ale armelor de pe trei continente – Europa, Asia, Africa. La 22-23 ianuarie 1941 are loc Pogromul de la București,
> declanșat de ucenicii  dictatorului  nazist, legionarii lui Sima.
> Istoria se cunoaște de cei care doresc să cunoască trecutul.  Cei care
> nu doresc, vor avea, probabil surprize foarte greu de prevăzut.
>
> BORIS MARIAN MEHR

 

Nota redacției: Domnul Boris Marian – cum semnează cel mai des, este membru al Uniunii Scriitorilor din România, o persoană cu o conversație agreabilă, cu simțul dialogului și al diversității opiniilor, pe care știe să le respecte și să le ia în seamă. O calitate tot mai rară azi… Nu este prima oară când ne onorează cu prezența sa. Așteptăm și pe alți confrați și colegi evrei să intre în dialog cu cititorii site-ului nostru. Un dialog civilizat, în buna tradiție românească!