Reproducem întocmai acest comentariu exemplar pentru felul cum nu e voie să facem lingvistică istorică și comparată! Sper să nu se ia nimeni după metoda lui Stan Pățitu, deloc originală! Am mai întâlnit-o la câțiva „autori”, autori de cărți pentru a căror tipărire este mare păcat că s-au tăiat copaci din mult încercatele păduri românești!… Mai bine-i lăsam să-i taie austriecii!

Nu am cum să fac un examen critic textului de mai jos! Mia-r lua timp și spațiu mult prea mare, prea mult, raportat la faptul că nu trebuie să fii vreun mare savant ca să-ți dai seama că lipsa de metodă și de rigoare a autorului este totală!  Ne facem de rîs cu toții, cei care ostenim pe acest site, prin asemenea texte!…

Mai rămâne o speranță: Textul dlui Pățitu să fie „la mișto”, să fie o parodie de delir tracizant, iar eu să nu mă fi prins!… Căci, mărturisesc, nu l-am putut citi pe bietul text în întregime!… Încă nu m-a câștigat nimeni la belciuge, domnilor! Est modus in rebus, domnule Stan, nu vă fie cu bănat!

Ion Coja

Câteva „demitizări” utile

Dec

Lema TR* pentru că e nevoie de o vocală: TRA-, TRĂ-, TRE-, TRI-, TRÎ-, TRO- și TRU-. Cuvintele se formează din mai multe silabe sau lema are nevoie de un stop, cînd cuvîntul devine o singură silabă.

TRA-ge (exeplul tău), TRA-gedie, TRAC o singură silabă cu stop C, dar avem și TRAG, TRAS, TRAP

TRĂ-paș, TRĂ-sură

TRE-pă-da, TRE-mura pămîntul sub picioarele cailor

TRIȘ-că, silaba TRI are ca stop Ș, TRI-foi (trei foi), există pronunția TRII cu I lung, la ardeleni, pentru TREI. TREI, o singură silabă, care are ca stop un diftong EI din I lung.

TRO-pa – TRO-pa, a TRO-păi, TRO-păit, TRO-potul cailor, TRO-glodit

TRU-pă, TRUP o singură silabă, TRUpă, mai multe TRUpuri și suflete, mai mulți soldați. În DEX vine din franceză troupe, deși și ei pronunță tot TRUP, cu stop în P. TRU-piță, parte a plugului alcătuită din cormană brăzdar și plaz, fixată de cadrul plugului prin intermediul bîrsei – DEX – Cf. scr. Trupica (sîrbo-croată). Adică slavii care ajuns ca migratori la noi, practicau agricultura, nu noi care eram sedentari, și ne-au învățat părțile componente ale plugului. Noi construiam pluguri, dar nu știam să dăm denumiri la părțile componente, pînă n-au venit migratorii slavii. Ca și plug în DEX – Din slavă, plugu. Englezii au și ei PLOUGH (plau), deși slavii n-au ajuns la ei. Englezii au fost și ei proști că nu practicau agricultură, dar au tras cu urechea și-au împrumutat de la slavi. TRU-fie și
TRU-faș (măreț, grandios, supeb – DEX familia vine din fr. Truffe – nume dat mai multor specii de ciuperci comestibile de culoare violetă-negriciosă, în formă de cartofi, care trăiesc în pămînt (Tuber). Ce-ar avea de făcut TRUFIE și TRUFAȘ cu: 1. trufaș, mîndru peste măsură, orgolios, înfumurat, arogant, îngîmfat, sau 2. măreț, grandios, superb, cu biata trufă care crește în pămînt?! Totuși lingviștii au găsit ei o soluție pentru trufie și trufaș din franceză. Dar putem afirma că, un om mîndru călare poate fi trufaș, sau privește cu trufie gloata.

Exemple de propoziții cu lema TR*:

TRĂpașul TRAge la TRAP TRĂsura TRAcului TRUfaș. Dac-o citești cu intonație și accent pe TR*, parcă auzi cum se apropie de tine TRĂSURA TRASĂ DE TRĂPAȘUL TRACULUI TRUFAȘ.

Calul TRAge TRIȘca la pas.

TREpăda pămîntul sub picioarele TRĂpașilor.

TRĂpașul din miriște paște TRIfoi.

TROpotul TRĂpașilor duduia în văzduh.

O TRUpă de călăreți pe TRĂpașii lor.

TRAcul TRUpeș sTRUnește TRĂpașul lui TRUFAȘ cu TRUfie. Adică, un TRAC FRUMOS și MÎNDRU
STRUNEȘTE o MÎNDREȚE de cal. MÎNDRĂ și MÎNDREȚE din lema bisilabică ANDRU (*N-DR* tot de origine tracă, cu semnificația bărbat). Mai avem și a ÎNDRUma pe cineva pe drumul cel bun. Budiștii au un zeu INDRA din sanscrită. Am mai vorbit de ANDRU,
pentru rîurile trace, SCAMANDRUS, CASANDRUS, MEANDRUS și numele ALEXANDRUS.

A STRUNI, a conduce, de la lema STR*. Există rîul STRUMA, N – M, un rîu repede la amonte, care strunește buștenii la vale. A STROPI. TR* primește S în față, STR*. STRUNgă de oi. Oierul mînă oile la STRUNGĂ, adică STRÎNge-n STRUNgă oile. STRÎNG, gerunziu monosilabic, ca și STÎND, BÎND sau cuvîntul GÎND. STRAT, o singură silabă. STROP tot o singură silabă. A STRIga, STRIgăt și eu STRIG, într-o silabă. STREpezit. STRĂ-bun. A STRĂ-muta. A se STRĂdui, a STRĂluci. Mai avem și ASTRU și CASTRU, AS-TRU și CAS-TRU. ISTRIA și ISTRUS. *S-TR*. Și unul foarte controversat, OSTRACA, bisilabic *S-TR*. Și a OSTRACIZA pe cineva, a condamna. Deci STR* se prezintă cu toate vocalele, la fel ca TR*, STRA-, STRĂ-, STRE-, STRI-, STRÎ-, STRO- și STRU-. Și mai mult acceptă și prefixe, cînd se întoarce în TR*, care se separă de S, *S-TR*.

Unii cercetători în indo-europe consideră că TRAGh semnifică a trage, în engleză to DRAG (T – D). Pentru limba română DRAG are altă semnificație. Afrimația: TRAG cu DRAG la coasă. C – G, TRAC – TRAG. TRAGI viața după tine ca o TRAGEDIE, grecește τραγωδία (tragodia), ca să-nchei cu un exemplu de-al tău. Grecii i-au făcut TROglodiți, grecește τρωγλοδυτών (trogloduton), pe tracii care trăiau în peșteri. Adică, TRACII TROGLODIȚI DIN PEȘTERI, TRĂIAU O MARE TRAGEDIE în Grecia antică. TROGLODIȚI – TRACLODIȚI.

Tracia țara tracilor. Istoricii antici ne spun că tracii erau cei mai buni crescători de cai. Familia de cuvinte are legătură cu caii. HELIOS soarele (se pronunță în
greacă E-LIOS, adică ILIUS în tracă). ILIUS, ILIA și ILIADA istoria TROIEI. Călărețul trac Sabazius, mai tîrziu Sf Gheorghe. M-am străduit să-ți dau exemple
cu lema TR* (TRA-, TRĂ-, TRE-, TRI-, TRÎ-, TRO- și TRU-), care au de-a face cu caii și cu tracii. Pe tavanul mormântului trac de la Kazanlîc, apare tracul cu căciula fridiană, pileu, însoțind un car tras de patru cai trăpași. TRACIA, TRAHIA, TRAGHIA, TRACHIA. TROIA, TROIAN. TRĂIA, TRAIAN. TRAI pe VĂTRAI duceau TRACII în VATRA STRĂBUNĂ. VĂTRAI și VATRĂ. Lumea și cultura TRACILOR STRĂLUCEA cu mult timp înainte de lumea grecilor și romanilor. Dovada este cantitatea inegalabilă de tezeaure din aur. Cu toate că romanii au adunat tot aurul din imperiu, tot a mai rămas cîte ceva care ne amintește de măreția și splendoarea culturii trace. E valabil și pentru daci, tot triburi de traci.

https://en.wikipedia.org/wiki/…

https://en.wikipedia.org/wiki/…

Nu știu dacă am răspuns cum se cuvenea temei pe care mi-ai dat-o, într-un spațiu limitat, dar m-am străduit. Nu știu dacă Dec vine de la Decebal. Oricum Decebal nu e un Sfînt, în calendarul ortodox. Un cadou de ziua ta, care nu știu cînd e.