O scrisoare deschisă din partea unui țigan adresată naționaliștilor români privind problema țiganească

Sterie Ciumetti
Incorect Politic
August 15, 2021

text primit pe email:

Dragi Români

Sunt țigan și sunt naționalist, sunt printre voi, poate nu m-ați văzut drept țigan, poate ați bănuit că sunt dar nu ați zis nimic din politețe, chiar daca eu, în sinea mea mă mândresc cu acest lucru.

Problema țiganească nu afectează pe nimeni mai mult decât pe mine, o minoritate printre minorități. Înainte de toate vreau să vă amintesc că etnia mea se află pe teritoriul acestei națiuni de 6 secole, de-a lungul acestor secole strămoșii mei au ascuțit coasele românilor, au făurit vasele româncelor, au cântat la nunțile voastre, au luptat pentru voi, cât și pentru ei, cât și pentru națiune. Au fost robi cât și emancipați, criminali și inadaptați cât și membri ai societății de bună reputație.

La fel ca Ștefan cel Mare și Sfânt, și Ștefan Răzvan a fost domnitor al Moldovei, a detronat tirani și a luptat împotriva Imperiului Otoman. Când țiganii condamnați și fără ocupație precisă au fost deportați spre Transnistria din motive de ordine publică, printre ei se aflau și veterani de război și familii ale căror bărbați se aflau pe front, consătenii români ai acestor oameni simpli au petiționat cu succes revenirea acestora.

De-a lungul secolelor ne-am câștigat cetățenia română. Intereselor concetățenilor voștri țigani sunt aceleași, chiar dacă ei, sau poate chiar voi nu vă dați seama. Aceleași ONG-uri care denigrează românii încurajează printre țigani atitudinea de victimă implacabila și veșnic discriminată deja înrădăcinată în africanii din America, această atitudine patologică duce doar la ruină și complezență.

Sărăcia, coruperea, grupurile de crimă organizată, degradarea culturală, aceste maladii ne afectează pe toți, pe unii mai mult decât pe alții iar ele pot exista doar prin complezența românilor și țiganilor la un loc.

Care este soluția problemei țigănești? Deportarea? Statul de tip Apartheid? Genocid? Istoria demonstrează că aceste măsuri nu sunt fiabile sau morale. Soluția este redeșteptarea naționala colectiva a tuturor românilor, inclusiv a minorităților în absența grupărilor de interese etnice ce caută separatism sau avantaje nemeritate.

Fisura dintre etnii pe teritoriul României avantajează doar creaturile care joaca jocul de-a-divide et impera, interesul tuturor Românilor pot fi apărate doar de un stat unitar, stabil demografic în care fiecare membru își poate atinge potențialul maxim fără bariere indiferent de origine. Cum poate avea loc această redeșteptare? Prin educație civică, prin diseminarea culturii chiar și în cele mai sărace colțuri ale României, prin sprijinirea și reabilitarea copiilor săraci sau care au suferit părinți cu un comportament antisocial, ignorant, abuziv.

Atunci poate și voi ne veți vedea ca pe niște frați, cum eu vă vad acum ca pe niste frați. Vă mulțumesc pentru timpul acordat

*

Nota lui Sterie: Nu în fiecare zi primesc astfel de texte pe email. Excepțiile confirmă regula, iar regula nu se face pentru excepții. Sunt câțiva țigani care au o aversiune față de predispozițiile etniei lor spre infracționalitate, își doresc să se integreze și se consideră parte a poporului nostru. Nu trăim însă într-o lume ideală și cu toate că au trecut secole de când țiganii sunt aici, au trecut milenii de când strămoșii noștri daci există în acest spațiu geografic, menționat în izvoarele antice.  Olăritul, lăutăritul, meseria de fierar, aportul adus în războaie, acestea sunt într-adevăr puncte albe răsfirate pe o pânză neagră. Dar având în vedere cât de numeroasă este etnia țigănească și ce pericol demografic reprezintă în timp pentru Națiunea Română, singura soluție realistă este separarea prin înțelegere bilaterală. În acest sens redau următorul text care a fost inițial publicat ca răspuns la acuzațiile departamentului Românilor de pretutindeni:

 Soluția Reală:

Dialog în vederea separării

Soluția reală pe care le-o propunem instituțiilor care sprijină interesele Țiganilor cât și liderilor comunităților țigănești este dialogul în vederea separării. E timpul să ne maturizăm și să înțelegem că adunarea unor grupuri diferite, cu interese diferite, pe același spațiu geografic duce inevitabil la conflict. Babilonul nu e sustenabil. Cea mai bună politică de evitare a discriminării, a urii și a conflictului inter-etnic este separarea. Spre deosebire de Jidani, Țiganii au avut dintotdeauna o țară mamă și nu oricare, ci India, care este o putere nucleară și se preocupă, pe lângă altele, de cercetare spațială. În India deja s-au făcut pași spre recunoașterea țiganilor. Repatrierea lor spre o viață mai bună depinde de voința politică a liderilor politici și de activismul civic al organizațiilor care dacă susțin interesele Țiganilor ar milita pentru separare.

Fenomenele pe care unii pretind că le combat, ale “antisemitismului” și “antițigănismului”, fenomene răspândite în toată lumea civilizată, au cauze ușor explicabile prin raporturile respectivelor etnii față de populațiile gazdă. În cazul Țiganilor amintim incapacitatea lor de a se asimila, predispozițiile spre infracționalitate cauzate de tarele culturale adânc înrădăcinate care îi determină să perceapă munca cinstită ca fiind umilitoare. Ar fi o barbarie înjositoare să pretindem că-i putem schimba prin reeducare, iar cea mai mare eroare pe care o putem face este aceea de a  perpetua comportamentele lor antisociale prin politici de toleranță și antidiscriminare.

Ion Antonescu a urmărit o soluție pragmatică pentru binele etniei majoritare din țară, într-o vreme în care perspectiva războiului și instabilitatea politică nu permiteau metode democratice de soluționare a problemelor, probleme impuse sau apărute fără consultarea poporului (nu s-a făcut vreodată un Referendum în România pentru dezrobirea Țiganilor sau pentru acceptarea imigranților cazari).