O noua revoluţie în cunoaştere

Teoria morfogenetică (TM), încă de la descoperirea ei de către Rupert
Sheldrake, a suscitat vii controverse. Reacţiile în lumea ştiinţifică au fost atât
de aprinse încât unii savanţi au fost chiar de părere că :”Sheldrake pune
magia înaintea ştiinţei şi poate fi condamnat în exact acelaşi limbaj în care
Papa l-a condamnat pe Galileo, şi pentru acelaşi motiv. Este erezie.”
Dincolo de aceste „opinii” care nu mai păstrează nimic ştiinţific în ele şi care
ne amintesc mai degrabă de diverse închistări şi prejudecati, TM şi-a dovedit
până acum în foarte multe cazuri valabilitatea şi, pentru cel cu mintea
deschisă, reprezintă un instrument foarte preţios prin intermediul căruia pot fi
explicate o serie întreagă de fenomene şi, mai mult decât atât, pot fi chiar
generate şi stabilizate altele.
Sheldrake fiind de profesie biolog, a fost uimit de anumite fenomene din
lumea fiinţelor vii, care nu puteau fi explicate în niciun fel, pâna la el. Vom
descrie aici două experimente celebre, care au dus la fundamentarea acestei
teorii.
În primul dintre ele, profesorul William McDougall de la Harvard testa în 1920
inteligenţa şoarecilor. Pentru aceasta a folosit un labirint, prin care şoarecii
trebuiau să treacă pentru a găsi hrana. În experiment se nota timpul în care
şoarecii reuşeau să ajungă la hrană. Spre uimirea lui, a constatat că pe
masură ce apăreau noi generaţii de şoricei, timpul mediu în care aceştia
ajungeau la hrană devenea tot mai mic, astfel încât generaţia a 20-a de
şoareci ajungea în medie la hrană de zece ori mai repede decât prima
generaţie.
A fost ca şi cum o învăţătură a celor adulţi se transmitea la copii. McDougall
ştia, la fel ca noi toţi, că genetic nu se poate transmite învăţătura, decât
poate cel mult anumite instincte. De aceea, rezultatele sale au fost tratate cu
mult scepticism. Pentru a-l contra pe McDougall, o echipă de oameni de
ştiinţă din Edimburgh a duplicat experimentul, folosind exact acelaşi labirint
ca şi McDougall.
Rezultatele lor au fost şi mai uluitoare: prima generaţie de soareci a parcurs
labirintul aproximativ în acelaşi timp ca generaţia 20 a lui McDougall, iar unii
dintre şoricei au găsit drumul aproape imediat, mergând direct la ţintă. În
acest caz explicatiile genetice puteau fi eliminate din start şi la fel şi alte
explicaţii bazate pe urme de miros, feromoni, etc. Cu toate acestea,
experienţa şoriceilor de la Harvard a trecut oceanul, ajungând la cei din
Anglia, fără să existe nici o explicaţie fizică pentru aceasta.
Un al doilea experiment a avut loc în 1952 pe insula Koshima, unde o specie
de maimuţe (Macaca Fuscata) a fost observată timp de 30 de ani. La un
moment dat cercetătorii au început să ofere maimuţelor fructe dulci, aruncate
în nisip. La maimuţe le plăceau foarte mult fructele, dar trebuiau să le
mănânce acoperite cu nisip, ceea ce era neplăcut pentru ele.
La un moment dat o femela de 18 luni, numita Imo, a descoperit că putea
rezolva problema spălând fructele într-o apă din apropiere. Imo i-a arătat
aceasta mamei ei. Totodată colegii ei de joacă au învăţat aceasta şi şi-au
învăţat şi familiile cum să facă. Oamenii de ştiinţă au asistat la felul în care
din ce în ce mai multe maimuţe au învăţat cum să spele fructele în apă.
Între 1952 şi 1958, toate maimuţele tinere din colonie au învăţat spălatul
fructelor. Doar unele dintre maimuţele adulte, care au imitat copii, au aplicat
şi ele acest lucru. Celelalte maimuţe adulte au continuat să mănânce fructele
pline de nisip.
Apoi ceva uimitor s-a întâmplat: de la un anumit număr de maimuţe care îşi
spălau fructele, brusc fenomenul a luat o amploare explozivă. Dacă dimineaţa
doar o parte din maimuţe foloseau această cunoaştere, seara aproape toate
maimuţele deja spălau fructele.
De asemenea alte colonii de maimuţe din alte insule, precum şi maimute de
pe continent, au început aproape imediat să-şi spele fructele. Nici în acest caz
nu a putut fi găsită o explicaţie convenţională cum cunoaşterea s-a răspândit
aşa de repede, trecând apa, fără să fi existat contacte directe între diversele
colonii de maimuţe.
Rupert Sheldrake, analizând aceste cazuri, a avansat ideea unor campuri
morfice (sau formatoare, generatoare), care aveau rolul de a menţine
cunoaşterea oricăror fenomene, nu doar din lumea vie, ci şi din cea minerală
sau chiar cuantică.
El a postulat că aceste campuri înregistrau într-un anumit fel toate
informaţiile despre diverse evenimente, iar apoi exercitau o influenţă
formatoare asupra tuturor fiinţelor sau obiectelor similare cu cele care au
generat evenimentele respective, astfel încât noile evenimente să se
încadreze oarecum în noul tipar.
Am putea să asemănăm aceste câmpuri morfice (CM) cu un fel de matriţe în
care este turnat metalul topit pentru ca să ia forma respectivă. O comparaţie
şi mai bună este cu pământul peste care plouă. Iniţial acesta este perfect
plan, dar apoi apa începe să sape mici şanţuri prin care se poate scurge mai
repede. Gradat aceste şanţuri se adâncesc şi din ce în ce mai multă apă curge
pe acolo.
În comparaţia noastră, şanţurile sunt noile câmpuri morfice create, care
crează obişnuinţa ca lucrurile să se petreacă predominant într-un anumit fel
şi nu în altul. În linii mari, teoria morfogenetică explică mult mai aprofundat
şi extinde ceea ce noi numim „obişnuinţă”.
Din momentul postulării ei, teoria morfogenetică s-a dovedit imediat un
instrument excepţional. Deja puteau fi explicate o serie întreagă de
fenomene, din cele mai diverse domenii. De exemplu, în psihologie
aplicabilitatea a fost imediată, şi de fapt TM s-a potrivit perfect cu alte
descoperiri din acest domeniu, cum ar fi teoria subconştientului colectiv a lui
C.G. Jung.
În cercetările sale, Jung a descoperit anumite fenomene stranii, care nu
puteau fi explicate dacă nu ar exista un gen de conexiune între membrii
aceleiaşi specii. De exemplu, Jung a descoperit că unii eschimoşi aveau vise
cu şerpi sau păianjeni, deşi aceştia nu există în cercul polar şi nici nu existau
alte surse de unde să afle despre existenţa lor.
De fapt, nici eschimoşii în cauză nu ştiau cu ce visează, dar când desenau
imaginile respective, cineva putea recunoaşte imediat despre ce era vorba.
Astfel, Jung a postulat ideea unui subconştient colectiv la care fiecare
membru al speciei este mai mult sau mai puţin cuplat, şi prin intermediul
căruia are acces la o serie întreagă de cunoştinţe, arhetipuri şi obiceiuri.
Acest subconştient colectiv corespunde parţial câmpurilor morfice din teoria
morfogenetică.
Totodata au putut fi explicate performanţele sportivilor, care cresc în mod
vizibil de la o generaţie la alta, deşi structura biologica a omului este oarecum
constantă şi chiar în epoca modernă decade datorită alimentaţiei
nesănătoase, sedentarismului şi ruperii faţă de natură şi de ritmurile ei
normale.
Această creştere a performanţelor nu poate fi pusă doar pe seama
antrenamentului, fiindcă ea se manifestă încă de la vârste fragede, la care
copiii mici dau dovadă de performanţe mult mai bune decat cei din trecut. În
acelaşi fel in şcoli, programa şcolară devine din ce în ce mai încărcată şi copiii
asimilează din ce în ce mai multe cunoştinţe.
Dacă un copil, chiar de numai acum câţiva zeci de ani, ar trebui să înveţe în
ritmul unuia modern, foarte greu ar putea face faţă. În acest fel se explică
foarte simplu şi ceea ce face ca anumite şcoli „cu tradiţie” să genereze mult
mai uşor elevi cu rezultate excepţionale pe plan şcolar.
De fapt, această „tradiţie” este rezultatul unui câmp morfic structurat în timp
la acea şcoală şi care permite celor care se integrează în el să dispună
aproape imediat, deşi subconştient, de rezultatele înaintaşilor săi.
Câmpurile morfice (sau morfogenetice) se manifestă şi la nivel de comunităţi
umane sau de ţări. Chiar între două ţări vecine pot exista unele diferente
morfice mari, care generează modele de comportament specifice. De exemplu
englezii sunt vestiţi pentru calmul lor, latinii pentru „sângele fierbinte”,
francezii ca fiind romantici, japonezii ca fiind în general mai corecţi şi
muncitori, germanii mai rigizi şi atenţi la detalii, etc.
Aceste diferenţe crează ceea ce se numeşte „egregor” naţional, şi care
reprezintă o matrice formatoare pentru indivizii unui neam. Între egregorul
unui neam şi cultura şi tradiţia sa există o dependenţă biunivocă: pe de-o
parte tradiţia şi cultura fac să se structureze un egregor specific, iar pe de
altă parte acest egregor transmite prin câmpuri morfice generaţiilor
următoare obişnuinţa de a se încadra în aceaşi cultură, religie, obiceiuri, etc.
Mulţi turişti sau emigranţi constată în mod direct aceste diferenţe de
obiceiuri, mentalităţi şi comportamente care sunt puse ( în mod simplist )
doar pe seama culturii acelui popor, dar care de fapt sunt structurate de
egregorul specific naţiunii respective.
În domeniul biologiei, TM a facut posibilă apariţia unor teorii şi descoperiri de
ultimă oră, care ţin de frontierele ştiinţei şi care, de fapt, au făcut să apară
controversele foarte aprinse pe marginea ei. Astfel, o fiinţă vie nu mai este
doar un ansamblu biologic, material, ci este cuplată la un câmp morfic mult
mai general şi care este de natură energetică, vibratorie.
Aici trebuie să fim bine înţeleşi: TM nu postulează direct existenţa sufletului,
ci ne referim la un câmp energetic transindividual, o obişnuinţă colectivă în
care se încadrează fiecare individ, atât fizic cât şi psihic.
Sheldrake a constatat în mod corect că, pentru ca un câmp morfic să poată
acţiona, este necesar ca în organismul viu, încă de la nivel celular, să existe
structuri care recepţionează informaţiile respectivului câmp morfic. Totodată
este necesar să existe structuri emiţătoare, care din diverse acţiuni fizice să
influenţeze – in sensul structurării lor – diverse câmpuri morfice.
De fapt, conform descoperirilor din fizica cuantică, chiar particulele
subnucleare sunt supuse unor câmpuri morfice specifice, şi astfel
interacţiunea dintre materie şi energie se desfăşoară la orice scară din
Creaţie.
Sheldrake chiar a avansat o teorie şi mai surprinzătoare, şi anume faptul că
ADN-ul uman nu este în mod intrinsec depozitarul informaţiei structurante
pentru o fiinţă, ci mai curând un fel de antenă de emisie-recepţie pentru
câmpul morfic înconjurător, care de fapt depozitează această informaţie
(detalii în Revoluţie în genetică ).
De exemplu, la ora actuală nu se poate explica genetic cum dintr-o celulă
sanguină poate apărea un organism complet, în loc să apară doar o colonie
de celule sanguine, şi dintr-o celulă musculară iaraşi apare un organism
complet, cu toate genurile de celule specifice, şi nu doar o colonie de celule
musculare.
Ştim că ADN-ul păstrează în fiecare celulă o informaţie genetică completă
pentru întregul organism, dar nu ştim cum sunt luate deciziile ca, de
exemplu, dintr-o celulă de un gen să se activeze genele necesare pentru ca
ea să se duplice în alta de un gen diferit, sau de acelaşi gen.
De ce într-un organism adult celulele musculare se vor divide tot în celule
musculare şi nu în neuroni, de exemplu? Totodată nu ştim ce face ca celulele
să ştie când au atins nivelul de diviziune necesar şi să nu se mai dividă aşa
de mult…
De exemplu, care sunt factorii care opresc dezvoltarea de creştere a celulelor
hepatice, oprind astfel ficatul să crească nemăsurat de mult? Este ca şi cum
celulele ar şti că ficatul a ajuns la dimensiunea şi forma lui corectă şi atunci
se generează doar o activitate de întreţinere la nivelul acestuia şi nu una de
creştere.
TM explică foarte simplu aceste aspecte stipulând faptul că informaţiile
structurale sunt înregistrate de fapt într-un camp morfic care acţioneaza
asupra tuturor proceselor biologice. ADN-ul devine astfel în special un
receptor (e drept, foarte complex) pentru câmpuri morfice care sunt mult mai
complexe şi care păstrează mult mai multă informaţie decât ar fi capabil doar
ADN-ul singur să o facă.
Dacă o fiinţă vie ar fi o construcţie, am putea compara ADN-ul cu executanţii
simpli care lucrează la acea construcţie, iar câmpurile morfice cu echipa
formată de proiectanţi şi ingineri constructori.
În mod evident o asemenea teorie revoluţionară, care plasează centrul de
greutate al deciziilor într-un plan energetic, nu putea fi pe placul celor mai
multi savanţi, la fel cum multe dintre concluziile mecanicii cuantice rămân
pentru cei mai mulţi oameni ceva mai mult de domeniul paradoxurilor, decât
ca fenomene capabile să ne facă să ne revizuim integral concepţia asupra
Universului şi asupra propriei noastre vieţi.
O altă aplicaţie uimitoare a TM este în domeniul anumitor aspecte considerate
„paranormale”, şi care ţin în special de influenţa gândirii şi a emoţiilor asupra
materiei. Prin TM multe dintre aceste fenomene pot fi explicate chiar foarte
uşor.
Ţinând cont că ADN-ul şi în general materia este şi un emiţător care poate
structura câmpuri morfice specifice, concluzia imediată este că o fiinţă vie
poate emite informaţii morfice (deci structurante, generatoare), care să
acţioneze asupra altor fiinte sau a materiei în general.
La ora actuală se ştie că cei care ţin plante şi le iubesc foarte mult, vorbesc
cu ele şi le mângaie, fac ca aceste plante să se dezvolte foarte frumos, parcă
percepând atmosfera favorabilă de care au parte. Puţini însă ştiu că aceste
diferenţe de dezvoltare pot fi obţinute şi de la distanţă, pur şi simplu
gândindu-ne cu iubire la planta sau la fiinţa respectivă.
Astfel, gândirea noastră structurează un câmp morfic benefic, care constituie
un tipar de dezvoltare armonioasă pentru acea fiinţă. În acest caz, efectele
nu mai pot fi explicate doar prin interactiuni de tip fizic, ci se necesită
introducerea unor interactiuni de ordin energetic, vibratoriu.
De fapt, efectele gândirii focalizate asupra materiei şi chiar a destinului sunt
foarte bine cunoscute încă din antichitate, în toate culturile lumii. Există
diverse proverbe foarte inspirate, de exemplu: „obişnuinţa este cea de a doua
natură” sau „dacă semeni o obişnuinţă, culegi un destin”.
O mare parte din ceea ce numim „destin” sau „soarta” este de fapt un
ansamblu de câmpuri morfice care ne ghidează într-un anumit fel. Astfel, o
fiinţă care se încadrează pe frecvenţa de rezonanţă a acestor câmpuri, va
avea tendinta să acţioneze predominant conform lor si deci să aibă o direcţie
specifică în viaţă.
Toate fiinţele geniale în schimb au avut calitatea de a şti, încă de la o vârstă
fragedă ceea ce îşi doresc în viaţă. Această pre-ştiinţă venea sub forma unei
idei sau imagini care se repeta predominant. De exemplu, un viitor dansator
de excepţie îşi dorea foarte mult să danseze pe scena şi se vedea mai mereu
în această postură.
Această gândire focalizată, a generat în timp un câmp morfic specific, care l-a
ajutat foarte mult pe acel om să devină ceea ce dorea, şi în acelaşi timp a
făcut ca şi alte câmpuri morfice secundare (unele generate de alte fiinţe
umane) să se supună acestui tipar, care era mult mai puternic.
Astfel, teoria morfogenetică validează în mod ştiinţific modalitatea prin care
comportamentele sau chiar gândurile noastre modelează „destinul”, prin
câmpuri morfice specifice generate de către ele. De fapt, pur şi simplu aceste
comportamente fac să apară tiparele şi căile care au tendinţa de a fi urmate
şi mai departe, nu doar ca model de gândire ci şi ca realitate fizică.
Trebuie doar ca în dezvoltarea sa, CM să atingă o intensitate specifică, un gen
de „masă critică”, pentru a-i permite să se manifeste concret în planul fizic.
Analogic este la fel cum într-o şcoală nu ajunge ca un singur elev să fie genial
pentru ca acea şcoală să fie de renume, ci este necesar ca un anumit număr
de elevi să aibă rezultate foarte bune, pentru ca acel CM generat să fie
suficient de puternic şi pentru viitorii elevi care vor învăţa acolo.
Devine astfel posibil pentru o fiinţă umană să-şi transforme destinul în bine
chiar la un mod radical, dacă acţionează cu suficientă energie în sensul
modificării câmpurilor morfice mai vechi (care pot să-i fie defavorabile),
pentru a structura astfel câmpuri morfice noi, mai puternice, şi care să o
ghideze în direcţia dorită.
Mai există înca multe alte domenii de aplicare a teoriei morfogenetice, de
exemplu găsirea unor modalităţi de acţiune pentru a favoriza ceva nou şi mai
evoluat decât vechile forme, modele sau tipare, explicarea unor fenomene
fizice sau psihice în funcţie de contextul în care au loc, etc.
Deşi teoria morfogenetică este încă în tinereţile sale, căile de cercetare şi
rezultatele obţinute încă de pe acum sunt excepţionale şi o fac să fie un
instrument foarte preţios pentru toţi cei capabili să îi pună în aplicare întregul
potenţial.
Dupa aceasta expunere cred ca intelegeti de ce este nevoie ca tot mai multe
fiinte umane sa emita ganduri pozitive si sa doreasca schimbarea planetara,
tocmai pentru a se creea acea ,,masa critica”, dupa care aceasta energiegand
ajunsa in campul morfic sa poata transforma si alte fiinte umane si
astfel schimbarea sa se concretizeze in planul fizic.