Mi-a parvenit înregistrarea conferinței organizate de Liga Studenților din Cluj Napoca, avându-i ca invitați pe filosoful Sorin Lavric și pe teologul Radu Preda. Ca membru fondator al Ligii Studenților și al ASCOR, m-am bucurat să constat că cele două organizații studențești supraviețuiesc opreliștilor, sunt active, păstrând linia inițială, a unui naționalism românesc nedesmințit!
Mulțumirea mi-a fost umbrită însă de intervenția domnului teolog Radu Preda, care s-a cam complicat într-o prezentare personală a istoriei Rusiei, înseilând date cunoscute într-o construcție logică precară, discutabilă și sigur greșită în final, când teologul Radu Preda a încercat imposibilul: să explice momentul revoluției bolșevice prin parcursul anterior al Rusiei, ca pe o continuare logică a istoriei rusești de până atunci.
Să afirmi că la 1917 Rusia și-a continuat istoria, că a prestat în sensul evoluției de până atunci a spiritului rusesc, a ambițiilor și proiectelor rusești dornice să se împlinească, iar parțial acestea s-au și împlinit prin regimul comunist instaurat de Lenin și acoliții săi, este o mare nedreptate făcută rușilor!
Rușii, la 1917 și în anii care au urmat, au fost victimele unei vaste diversiuni, care a produs milioane de martiri, începând cu familia țarului și terminând cu ultimul culac din satele rusești, pedepsit cu un glonț în ceafă pentru că era fruntaș în satul său… Deh, nemiloasa luptă de clasă, care a făcut în Rusia peste 20 de milioane de victime…
Îl citez pe Soljenițân din cartea sa despre cei 200 de ani petrecuți de ruși împreună cu evreii din Rusia: „înțeleg că revoluția a cerut victime! Dar cum se face că aceste victime au fost toate din partea populației creștine, slave, ruși și ucraineni?!”

Care a fost contribuția rușilor la evenimentele subsumate numelui de revoluția bolșevică din Rusia? Care sunt liderii etnici ruși care au lucrat la pregătirea revoluției bolșevice?! Revoluția din Rusia a fost planificată în detaliile cele mai mici de lideri care nu aveau nimic comun cu mentalitate rusească, cu aspirațiile intelighenției rusești, ale clerului și aristocrației rusești! Ale ofițerimii ruse, ale studențimii rusești! Cei care au planificat revoluția din Rusia, au organizat-o, au finanțat-o și au declanșat-o, au fost persoane fără nicio legătură cu liderii spirituali ai Rusiei, ai poporului rus, pravoslavnic și legat de instituția imperială a țarului.
Cei care au înfăptuit măcelul numit revoluția din Rusia au fost, în marea lor majoritate, evrei, domnule teolog! Revoluția din Rusia nu a fost rusească, ci antirusească, domnule teolog! A fost expresia unor obsesii iudaice, a unor strategii anti-creștine criminale îndelung pregătite de cercuri evreiești bine identificate!

Poate că din punctul de vedere al „corectitudinii politice” nu este lucru cusher să afirmi că revoluția din Rusia a fost gândită și executată de grupuri de revoluționari evrei, dar adevărul acesta este și nu cred că există istoric serios care să afirme altceva, eventual că revoluția bolșevică din Rusia a făcut parte din mersul firesc al devenirii istorice a poporului rus! Firește, nu punem pe seama tuturor evreilor răspunderea pentru genocidul antirusesc, atât de sângeros, petrecut la Marea Revoluție din Octombrie Roșu… Dar este lucru neîndoios că dacă a existat o majoritate etnică în rândul celor ce au condus Revoluția, acea majoritate a fost a evreilor! A unor evrei!

E regretabil că la o întâlnire cu studenții însetați de adevăr, de nevoia de a înțelege lumea în care s-au născut, un ins cu autoritatea morală și intelectuală de care se bucură domnul teolog Radu Preda le servește asemenea gogoși! Cine le va scoate din cap studenților clujeni imaginea atât de falsă a Rusiei inventată de domnul teolog?! Avem nevoie de o percepție corectă, cinstită și sinceră a celui mai important vecin al nostru! Viitorul nostru ca neam, ca țară, ca stat, nu poate fi despărțit de o atitudine corectă față de Rusia, la fel cum și Rusia ne este datoare cu o percepție corectă a fenomenului românesc!

Dacă nu mă înșel, pe parcursul conferinței s-a mai lansat un neadevăr dureros și cu privire la istoria recentă a României. Fără să se exprime explicit, s-a lăsat să se înțeleagă că perioada istorică 1945-1990 a fost una singură, unitară, numită „epoca comunistă” sau ceva asemănător. Aceasta este și teza celor care au făcut „procesul comunismului din România” – vezi Tismăneanu și gașca de farsori. Este teza pe care merg autorii loviturii de stat din decembrie 1989! Se feresc să facă distincția dintre comunismul iudeo-bolșevic, de esență criminală, antiromânească, din „obsedantul deceniu”, și perioada care a urmat anului 1960, când spiritul românesc a renăscut din cenușă, când Partidul Comunist Român s-a angajat pe o linie tot mai naționalistă, pe principiul „înainte de a fi comuniști suntem români”! Lozincă total repudiată de evreii kominterniști din România și din tot lagărul comunist.

Domnul teolog Radu Preda, care și-a făcut intrarea în viața publică atârnat de pulpana lui Petre Țuțea, nu are dreptul să ignore poziția marelui român față de guvernarea Nicolae Ceaușescu, al cărei caracter patriotic, naționalist, a fost subliniat în mai multe rânduri de „patriarhul de la Aiud”! A fost subliniat în formulări spectaculoase, memorabile, frizând paradoxul, în stilul inimitabil al marelui român care a fost nea Petrache!

Comunismul implementat în România după 23 august 1944 era de esență kominternistă, iudeo-bolșevică, visa la o internațională comunistă care să cuprindă în tentaculele ei întreaga panetă. Acest comunism a fost abandonat la comanda unor lideri mondiali necunoscuți, anonimi, care au înțeles că sângerosul lor experiment este un eșec. Internaționalismul proletar a sucombat sub presiunea național-comunismului care s-a născut în mod spontan în fiecare țară comunistă, avându-l pe Nicolae Ceaușescu un ante-mergător la nivel planetar. De aici și răzbunarea kominternistă, iudeo-bolșevică, care s-a abătut asupra Ceaușeștilor cu o ură satanică, deloc creștinească…
Ceaușescu a avut contribuția sa la prăbușirea comunismului de tip iudeo-bolșevic. Să nu ne sfiim să recunoaștem acest adevăr! Face parte din istoria noastră!…

…Am primit în ultimii ani mai multe invitații de a merge la Cluj Napoca pentru a mă întâlni cu tinerii naționaliști din inima Ardealului. Dacă mai spre vară vom fi sănătoși și în putere, mă gândesc să onorez invitația făcută de dl Bogdan și camarazii săi. Promit! Copiii aceia frumoși și inteligenți trebuie ajutați să performeze ca români și creștini!

Ion Coja