DOCUMENT: Pe lângă pensiile speciale pentru Holocaust, România mai contribuie anual cu 37.000 euro la bugetul “International Holocaust Remembrance Alliance”
Sterie Ciumetti
Incorect Politic
Aprilie 26, 2024

România plătește anual 37.000 de euro “Alianței Internaționale de Amintire a Holocaustului” (International Holocaust Remembrance Alliance) printr-o hotărâre de guvern semnată în octombrie 2022

HOTĂRÂRE nr. 1.242 din 12 octombrie 2022 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.189/2008 pentru aprobarea plății contribuției României la bugetul International Holocaust Remembrance Alliance.

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 14 octombrie 2022

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.189/2008 pentru aprobarea plății contribuției României la bugetul International Holocaust Remembrance Alliance, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 3 octombrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 1

Se aprobă plata contribuției financiare anuale a României la bugetul International Holocaust Remembrance Alliance în sumă de 37.000 euro.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
p. Ministrul afacerilor externe, Luca-Alexandru Niculescu, secretar de stat
Ministrul finanțelor, Adrian Câciu
București, 12 octombrie 2022.
Nr. 1.242.

Data viitoare când te roagă bunica să-i cumperi medicamente compensate sau când e necăjită că trebuie să stea la coadă în spitalele de stat, ține minte că plătim 37.000 de euro anual jidovilor. Asta pe lângă finanțarea publică acordată institutului Elie Wiesel și pe lângă sumele alocate pensiilor speciale pentru holocaust.

Sunt oameni care mor de frig, de foame și de supărare în țara asta. Pentru politicieni, ei nu contează mai mult decât îi pot manipula să ștampileze buletinul de vot.

A finanța terorismul de stat israelian nu este suficient pentru guvernul influențat de institutul EW, fapt dovedit de ultimul “cod de conduită” lansat de ministerul educației și impus în școlile din România.

Nu e destul că s-a implementat o materie obligatorie despre holocaust, în ciuda faptului că elevii nu au ales-o când încă era opțională, peste rană se adaugă insultă prin interzicerea românismului în licee, cum s-a întâmplat cu cazul Vlad Țăranu.

Și ca să nu umplu zeci de pagini, închei cu exemplul în care o instanță judecătorească din România a respins, la presiunile institutului terorist Elie Wiesel, înființarea asociației 41 pentru România a scriitorului Marian Motocu, care dovedește că Israel, prin institutul respectiv, a acaparat justiția, învățământul, presa și finanțele României.

Rău am ajuns.

Ca să ieșim din situația în care ne aflăm, distribuiți acest material. Lumea trebuie să știe. Vorbiți, scrieți, exprimați-vă cât mai puteți.

Sterie CIUMETTI

P.S. International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) e organizația care a impus lumii întregi o “definiție a antisemitismului” pe baza căreia orice critică adresată jidanilor este antisemitism, de la uciderea lui Hristos la evidenta influență pe care o exercită în piramida socială.