Dasreich
0 aprobate
dasreichpanzer@protonmail.com
79.118.92.132
Citez din Wikipedia:

„Constituția României este legea fundamentală a statului român care reglementează, printre altele, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor și autoritățile publice fundamentale. Actuala Constituție a României a fost adoptată în ședința Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991 și a intrat în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul național din 8 decembrie 1991.” – TOT ÎN ACELAȘI AN CÂND NE-AM TRANSFORMAT ÎN COLONIE PRIN LEGEA 28 15/03/1991! : https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1476

Constituția a fost revizuită în anul 2003 prin adoptarea Legii de revizuire a Constituției României, aprobată prin referendumul național din 18-19 octombrie 2003, lege intrată în vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României.Conform avocatului constituționalist Eleodor Focșeneanu, Constituțiile României din 1991 și 2003 NU SE BUCURĂ DE LEGIMITATE ȘI NU AU INTRAT NICIODATĂ ÎN VIGOARE, fiindcă:

– au fost încălcate actele emise de Frontul Salvării Naționale în zilele Revoluției, anume Decretul-Lege nr.2/27 decembrie 1989 care stipula că „sunt și rămân desființate toate structurile de putere ale fostului regim dictatorial”, adică inclusiv Constituțiile din perioada comunistă, forma de guvernământ republicană și funcția de Președinte al României;

– adoptarea „Constituției României 1991” s-a făcut fără respectarea prevederilor legii anterioare (care, în momentul 1991, era Constituția României din 1923);

– au existat numeroase nereguli grave, consemnate oficial și pe deplin verificabile, în lucrările Adunării Constituante;

– Constituția României 1991 nu a fost publicată în Monitorul Oficial, așa cum cere legea (fusese publicat numai un proiect al său).”

DECI NOI NU AVEM „STAT” ÎNFIINŢAT JURIDIC ȘI NICI CONSTITUŢIE

NOI SUNTEM ȘI LA ORA ACTUALĂ REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ, NU „SOCIALISTĂ”

NU SUNTEM NICI „ROMÂNIA”

„ROMÂNIA INC” ESTE CORP0RAŢIA LOR

asa zisele „institutii” NU pot prezenta urmatoarele :
1. Actul de constituire al xxxxxxxxxxxxxxxxxcare sa contina in clar :

2. Daca xxxxxxxxxxx este de jure sau de facto;

3. Daca xxxxxxxxxxxx este Persoana Juridica de drept public sau privat;

4. Dovada denumirii (STATUTUL) si sediul, patrimoniul precum si alte atribute de identificare ale xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

5 Cine sunt fondatorii Persoanei Juridice xxxxxxxxxxxxxxxxxx?

6. Domeniul de activitate al xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

7. Durata de infiintare a persoanei juridice xxxxxxxxxxxxxxx ;

8.Daca Persoana Juridica xxxxxxxxxxxxxxx este inregistrata;

9.Daca xxxxxxxxxxx are personalitate juridica ;

10.La ce data a dobandit xxxxxxxxxxxx capacitate de folosinta si care este continutul capacitatii de folosinta?

11.Care sunt activitatile autorizate pe care le desfasurati in cadrul xxxxxxxxxxxxxxx ?

Suntem singura tara de pe Terra condusa de un ONG !!!!! acest udmr este un ONG aflat ilegal la conducerea tarii !!!