• Solidaritatea românilor s-a manifestat întotdeauna in jurul Bisericii, nu a statului, iar compasiunea noastră nu este o datorie civică ci o poruncă divină. ”Liberte, Egalite, Fraternite ou la Mort” – ce mizerie ! Este o blasfemie insăși traducerea acestor cuvinte inșelătoare in limba română, limba celui mai conservator popor din lume. Românii nu sunt congenital ci ereditar contra-revoluționari. Noi așa ne naștem. Așadar, tovarășă Surena, nu ați înțeles nimic din esența, din miezul poporului căruia presupun că d-voastră considerați că-i aparțineți. Sunteți o victimă a sistemului de învățământ revoluționar (liberal-masonic), o persoană fără identitate. ”Noi putem prelua cultura occidentală dar numai cu prețul pierderii propriei noastre culturi” – Nae Ionescu (citat aproximativ, din memorie)