SUB SEMNUL LUI OVIDIU

In memoriam Prof. Traian Lazarovici

Eugen Vasiliu

Nu demult s-au împlinit 2050 de ani de la nașterea poetului latin Publius Ovudius Naso, ‘genius loci’ al vechiului Tomis și spirit tutelar al Constanţei de astăzi, primul rapsod al meleagurilor noastre dintre bătrânul Istros şi Pontul Euxin, pe care a înflorit spiritualitatea greco-romana, din care și noi ne tragem sevele împreună cu celelalte popoare ale Europei din care am făcut parte întotdeauna și la care, în sfârșit ne-am întors. Cinstirea lui Ovidiu de către urbea tomitana este reprezentată prin impunătoarea statuie a sculptorului italan Etore Ferari, originar din antica Sulmona, locul de naștere al lui Ovidiu, care veghează Constanţa din anul 1887 si prin faptul că Universitatea constănțeană poartă numele său.

Și să nu uitam că ,atunci când s-au sărbătorit 2000 de ani de la nașterea lui Ovidiu,poetul constănțean Grigore Slceanu, profesorul nostru de limba franceza la liceul Mircea cel Bătrân a scris tragedia ‘Ovidius’ jucată cu mult success pe scena constănțeană și nu numai. Promoția 1959 a Liceului Mircea cel Bătrân, actual colegiu, a păstrat dealungul anilor nu numai tradiția de a ne întâlni periodic, colegi și foști profesori, pentru reînvia frumoșii ani ai adolescenţei înaripate de idealuri realizate mai mult sau mai puțin, ci și puternicul sentiment al prieteniei, care ne face să păstram legătura uni cu alti, să ne intalnim cu mare plăcere cât mai des și să creem prilejuri pentru astfel de întâlniri. La fiecare cinci ani obișnuiam să organizăm o întălnire cu colegii din cele trei clase ale promoţiei 1959 împreună co profesorii care mai erau în viață.Fiecare intălnire,de obicei în luna septembrie,avea loc la liceu,unde se striga catalogul și se rosteau speech-uri de către elevi, vechii profesori și directorul liceului din acel an.Tot cu acel prilej făceam poze în faţa liceului cu toți participanții, elevi și profesori.Urma o masă la un restaurant,de obicei în Mamaia,ocazie cu care toastam pentru sănătatea tuturor și depănam amintiri care mai de care mai haioase. Dar timpul a trecut căci ‘fugit ireparabile tempus’ după cum spune un alt poet latin ‘Vergilius, anii tinereții se îndepărtează neîncetat,iar dascălii nostriii pe care nu-i uităm, au trecut unul după altul în lumea umbrelor.

Constănțeni fiind am simțit nevoia să punem aceste relații și întălniri ale noastre sub semnul unui spirit tutelar, poetul latin Publius Ovidius Naso,primul rapsod al Tomisului nostru natal. Am luat această inițiativă ,mai cu seamă, având în vedere că singurul nostru profesor în viață era cel de limba latină, Dl Traian Lazarovici,cu care ne întâlneam cu bucurie la agapele noastre,și nu numai,care la vârstă senectuții încă ne încânta cu vioiciunea și spiritul său,dar mai ales cu bucuria de a se reîntălni cu vechii lui discipoli,care întotdeauna l-au înconjurat cu mult repect și considerație.

La întâlnirea de 45 de ani de la absolvirea liceului am decis împreună să punemu umărul spre a valorifica munca de o viață a Dlui Profesor Traian Lazarovici,care s-a străduit să readucă în atenția contemporanilor săi câteva nestemate ale retoricii,prozodiei și artei poetice latine.

Prin aceasta,însă, noi nu înapoiem dascălilor nostri ceea ce ei ne-au dăruit.Noi dăruim la rândul nostru,altora,din darul pe care l-am primit.

Cu acest prilej,doi dintre colegii nostril,Topor Petru și Vasiliu Eugen,reprezentanți ai editurii constănțene EUROPOLIS au propus un proiect editorial intitulat DE AMICIȚIA ( Despre prietenie),după titlul uneia din cele mai cunoscute opere ale filozofilui și oratorului latin Cicero,nume care definește în chipul cel mai fericit sentimentele și aspirațiile care îi unesc pe absolvenții promoției 1959,proiect care are drept scop editarea unor unor traduceri din autorii latini ale profesorului Traian Lazarovici,mai cu seamă din opera lui Ovidiu,ca o modestă contribuție la jubileul aniversării nașterii marelui poet.Precizez că majoritatea lucrărilor nu au mai fost traduse în limba româna direct din limba latină,sau au fost traduse fragmentar. Acest proiect editorial s-a dorit a fi expresia frustrării pe care generația noastră o resimte constatând că pragmatismul,în forma lui cea mai vulgară căștigă teren și înlătură din calea sa,cu brutalitate orice idée generoasă, el vrea să dovedească faptul că progresul nu se întemeiază doar pe civilizație,ci în primul rand pe cultura și pe acea ‘virtute’ despre care vorbește Cicero si căreia noi îi atribuim sensul de tărie de caracter. Intra-devăr,primul opus din .proiectul mai sus menționat, tipărit la editura EUROPOLIS a fost celebrul discurs ciceronian DESPPRE PRIETENIE. continuat cu operele lui Ovidiu ,ARS AMANDI’ ‘REMEDIA AMORIS’.

Tot în cinstea jubileului ovidian promoția noastră a sponzorizat emiterea unei medalii având inscripționate pe avers ‘Proiect editorial De Amiciția’ promoția 1959 Liceul Mircea cel Bătrân Constanţa’,iar pe verso statuia lui Ovidiu din piața cu același nume. Proiectul ‘De Amiciția’ a rămas deschis pentru oricare dintre colegii nostri care vor dori să publice orice gen de literatură.

La fiecare întălnire editura EUROPOLIS publica o mica broșură în care se menționa componenţa promoției 1959 și numele profesorilor nostri. Reproduc în continuare două din aceste broșuri conținând două eseuri scrise de regretatul nostru coleg Eugen Vasiliu,profesor de limba română si publicist,care a fost ultimul nostru leader și care s-a îngrijit de organizarea întâlnirilor noastre.Aceste eseuri de excepțională calitate artistico literară concentrează în mod desăvârșit sentimentele noastre pure și nealterate de trecerea timpului,de adolescenți întârziați într-o lume care se schimbă cu repeziciune.

Și pentru a rămâne sub același spirit tutelar,se cuvine să încheiem cu ultimele versuri ale tragediei OVIDIUS scrisă de regretatul nostru profesor Grigore Sălceanu acum 50 de ani la împlinirea a două milenii de la nașterea lui Ovidiu ;

Adio scump Ovidiu,eternul Romei bard

În versurile tale comori de gânduri ard

Cu ele în cetatea de marmura revin

Că un etern omagiu poporului latin

Ovidiu soare-al Romei,de August exilat.

Voi da de veste lumii c-ai fost un împărat.

………………………………………….

Și spune tuturora că Tomisul,cetatea,

În care ani de-arândul și-a dus singurătatea,

Se va mândri de-apururi că falnicul ei zid

A răsunat de paşii poetului Ovid.

 

Eugen Vasiliu

Alexandru Constantinescu