Ciubotaru Dinu
94 aprobate

dinu_ciobotaru@yahoo.com
89.165.250.222

 

CU REFERIRE LA DEZASTRUL DE LA SPITALUL DIN REȘIȚA – ROMÂNIA.
Întrebați politicienii care au condus țara în ultimii 31 de ani !

Dece au distrus economia țării prin; legea privatizării și legea restituirii proprietăților, legi care au permis jaful și mai grav, înstrăinarea activelor proprietatea publică a românilor( întreprinderi de producție cu locuri de muncă, rezerve naturale, bănci, utilitățile publice; apă, energie electrică, gaze naturale, etc.) ? Printre alte nenorociri abătute asupra românilor, poate cunoașteți faptul că produsele finite, extrase din petrolul românesc, inclusiv bitumul necesar pentru infrastructura rutieră, le cumpărăm, în prezent, de la statul austriac, care nu are petrol în subsolul țării, dar are rafinărie lângă Viena, unde procesează petrol în timp ce modernul combinat Arpechim de la Pitești este tăiat, de austrieci, pentru fierul vechi și alte materiale din compunerea utilajelor tehnologice.

În domeniul restituirii proprietăților poate cunoașteți faptul că, S.C Fondul Proprietatea S.A, are statut de societate comercială, care colectează o bună parte din profiturile celor mai atractive active rămase în proprietatea statului român( SC Nuclear Electrica, Trans Gaz, Hidroelectrica, etc), mijloacele bănești care în loc să se ducă la bugetul consolidat al statului român, pentru; sănătate, învățământ, cultură, dezvoltare, etc, intră în buzunarele unor indivizi dubioși printre care mulți străini, precum fostul ambasador Mark Ghitenștain.

Sărăcia aduce fenomene nebănuite. Amploarea dezastrului economic și social actual din România, nu a mai fost întâlnit niciodată în istoria românilor. Lipsa mijloacelor financiare din cauză că statul român nu mai are proprietatea activelor foste bunuri proprietate publică, (am devenit o colonie cu statut mai jos decât cele din lumea a treia, datorită politicienilor ce au condus țara până în prezent) precum și datorită aparatului funcționăresc exagerat de mare și ineficient, plătit de la buget, nu putem avea un viitor prosper.

HAI TERZIȚI-VĂ ODATĂ ROMÂNI. Bunurile proprietate publică au fost înstrăinate contrar prevederilor Constituției României care la articolul 136, aliniatul (4), menționează expres faptul că; ”Bunurile proprietate publică sunt inalienabile”, adică NU SE POT ÎNSTRĂINA. Aliniatul (4) precizează; ”În condițiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică”. Întreb dacă există un caz, în care organele procuraturii române, a anchetat a trimis în judecată măcar un ”individ” care a inițiat, promovat și a supus aprobării, legi în parlament, ori hotărâri de guvern, prin care se înstrăinează bunurile proprietate publică. A concesiona sau a închiria unei entități străine, unui capital străin, bunurile proprietate publică înseamnă ÎNSTRĂINARE.

Din textele altora de pe internet;…

„Ne-ai amăgit, Europa, atrăgându-ne cu bruma de câștig toată floarea și vigoarea nației. Ne-au luat turcii mii de copii, dar veneau din urmă alții, tot mai mulți și completau golurile. Tu ne-ai luat copiii cu părinți cu tot, și-au rămas goluri demografice, care nu se vor mai putea completa niciodată.

Ne-ai amăgit, Europa, atrăgându-ne cu banii tăi capetele luminate ale neamului, forța de muncă. Nu mai avem medici, cercetători, oameni de știință, meseriași competenți, forță de muncă. S-au desființat școli, spitale, iar satele sunt aproape pustii. Cu fiecare înmormântare rămâne și câte o casă pustie. Au trecut peste noi multe războaie. De fiecare dată mureau mii de viteji, lăsau goluri mari, dar veneau din urma alte generații tinere, care completau lipsurile în câțiva ani. Acum nu mai are cine să le mai completeze, doar dacă vor veni cei de alte nații.

Ne-ai amăgit, Europa, fluturându-ne povestea privatizării bogățiilor țării, fabricilor, uzinelor, combinatelor, majorității mijloacelor de producție. Nu se întâlnește în istoria noastră un jaf mai mare ca cel petrecut după 1989, sub oblăduirea ta. Totul a fost dat la fier vechi, chiar dacă ar fi fost tehnologie de ultimă oră. Ne-ai încurajat să vindem pe nimic totul, așa încât azi importăm și ace cu gămălie de la capătul pământului. Niște calcule făcute de oameni competenți arătau că valoarea bunurilor pierdute de neamul românesc în ultimii treizeci de ani este de o sută patruzeci de ori mai mare decât a celor ce ni le-au luat turcii în șase sute de ani.

Ne-ai amăgit, Europa, așa încât o mare parte din pământurile fertile ale țării aparțin străinilor, altă parte este nemuncită. Așa ne-ai impus legislația, așa ai dirijat fondurile tale, încât ai încurajat lenea și ai descurajat pe omul muncitor. Produsele noastre nu au loc în rafturile marilor magazine europene, în schimb, cele aduse din Europa și de aiurea sunt îndopate cu substanțe chimice, încât, vrând-nevrând, mâncăm și bem otravă. Pământul nostru atât de mănos, – grânarul Europei de altădată -, șade nemuncit, iar fructele, legumele, cerealele, toate produsele prelucrate vin de aiurea. Am ajuns ca o colonie, piață de desfacere pentru produsele altora.

Ne-ai amăgit, Europa, căci libertatea de care ne vorbeai e de fapt un libertinaj fără precedent în istorie. Noi suntem o țară de creștini, cu o morală creștină înrădăcinată în conștiințele noastre de mii de ani. La noi familia a fost sfântă, casa-casă, masa-masă, buna-cuviință a fost cartea noastră de vizită. Nici nu îndrăzneau strămoșii noștri să gândească măcar că pot exista păcate și aberații, pe care tu astăzi ni le impui ca regulă de viață și ne ceri să le legiferăm. Se zvârcolesc bătrânii în morminte, când noi vorbim de „alinierea” legislației noastre cu cea europeană în materie relații interumane, în materie de familie.

Ne-ai amăgit, Europa, fiindcă nu mai ești ceea ce am crezut că ești: leagănul creștinătății. Creștinismul a dat identitate Europei. Un mare cărturar spunea: „Scoateți elementul creștin din cultura și arta europeană și veți vedea că nu mai rămâne nimic de valoare!” Cu toate acestea, în Europa creștină sunt promovate tot într-o veselie valori religioase necreștine. În 2018 au fost dărâmate 2.700 de biserici creștine și au fost construite 11.000 moschei! Bisericile și catedralele catolice din Europa sunt goale sau aproape goale. Unele au fost transformate în muzee, ori au fost închiriate altor culte. Descreștinarea Europei este urmărită pas cu pas de „corectitudinea” politică;

Ne-ai amăgit, Europa, fiindcă în tine n-am găsit pe frații noștri egali în drepturi și obligații. Peste tot românii noștri sunt socotiți ruda săracă, ruda care efectuează cele mai grele și umilitoare munci, dar primește cele mai mici salarii. Aceeași muncă, aceleași rezultate, dar salarii diferite, pentru că nu au cetățenie germană, engleză, franceză, ci numai cetățenie română.

Ne-ai amăgit, Europa, fiindcă ai primit în tine milioane de imigranți din alte continente, cu alte religii, cu alte mentalități. Foarte rapid, populația îmbătrânită autohtonă va fi înlocuită de alte populații. Sute de ani s-au luptat musulmanii pe viață și pe moarte să cucerească Europa cu sabia și n-au reușit. Astăzi o cuceresc cu mâinile goale. Statisticile spun că până în 2050 jumătate din populația Europei va fi musulmană. Înțeleg, sunt oameni necăjiți, au război acasă, casele lor au fost transformate în scrum. Primește-i, ajută-i ca pe frați, dar când se termină pericolul din țara lor trimite-i înapoi și ajută-i să-și refacă țara. Acolo este pământul și locul pe care l-a dat Dumnezeu acelor nații să trăiască.

Ne-ai amăgit, Europa. Te credeam o tânără frumoasă, inteligentă, pe care s-o iubim multe sute de ani de aici înainte. Din păcate, tot mai mult ne convingi că nu ești decât o babă sclerozată și nu mai ești în stare să faci distincție între bine și rău, între moral și imoral”.

*

Proverb românesc vechi: STRĂINUL NU TE CREȘTE !