Gheorghe / *Mielul* _ Apoc.5/1-9.
12 aprobate

mesia-romania5-14-ioan4-26.blogspot.comx
moise.prorocul@gmail.com
178.138.192.143

 

Ca răspuns la nicu cohen.

-I) _ În comentariul anterior, privitor la faptul că *TRICOLORUL – Drapelul Românesc” nu este „Drapelul vostru BICOLOR”, …inclusiv și implicit despre (că): …

-„Nu aveți printre „Datini / Sărbători / Ritualuri / Tradiții, …-„CRĂCIUNUL, Ziua Nașterii Mintuitorului, (în concordanță și conformitate cu Scripturile Românești) în *Ziua 25 Decembrie – Crăciunul – 31 Decembrie* (vezi) _ Facerea 1/(24),25 +6 zile = 31 Decembrie -„Aceasta a fost Ziua a 6-a”, …

după „Ziua a 6-a”, adică, după 31 Decembrie, urmînd Anul Nou! / Un Nou An! _ adică „ritualic” _ Ziua a 7-a _ Facerea 2/1-3, în derulare _ 2 Petru 3/15-17), …acum fiind încă Noapte, …

#( Întuneric în Evoluție, inclusiv și implicit, Întuneric în Știință /(parabolic -„Credință”) _ Matei 17/(1-5),20-2022,(23); _ Osea 4/6-12; _ Maleahi 2/1-9; 3/5-9)#, …

…Noaptea, spre Zorii – Dimineața Zilei a 7-a _ 2 Petru 1/19-2022, …sau „Scripturistic /(parabolic), Ziua a Doua” (coroborează) _ Isaia 6/8-(13 _ Romania 1/14,15); 9/1,2,(6-2021); 21/11-16; _ Marcu 1/35; _ Ioan 1/29,30,35; _ Fapte 7/26; 22/30; … & …

_ Matei 27/62-66/67: …

-*62. A DOUA ZI, care vine dupa Ziua Pregatirii, preotii cei mai de seama si fariseii s-au dus impreuna la Pilat /(Domnul), …

63. si i-au zis: „DOAMNE, ne-am adus aminte ca Înșelătorul Acela, pe cand era inca in viata, a zis: „Dupa trei zile voi invia.”

64. Da porunca, dar, ca mormantul sa fie pazit bine pana a treia zi, ca nu cumva sa vina ucenicii Lui noaptea sa-I fure trupul si sa spuna norodului: „A inviat din morti!”

…ATUNCI ÎNȘELĂCIUNEA ACEASTA DIN URMĂ AR FI MAI MARE DECÎT CEA DINTÎI.”

65. Pilat le-a zis: „Aveti o straja, duceti-va de paziti cum puteti.” … & … (_ Isaia 21/11,12 – „Noaptea & Dimineața Zilei a 7-a” _ Romania 10/4,16-2022);

66. Ei au plecat si au intarit mormantul, pecetluind piatra si punand straja.”*;

…& …

-II) Tîlcuind unele din „Datinile / Tradițiile Ortodoxe” implicit „Conexiunea cu Scripturile / Taina Dumnezeirii”, …vă spun că, …

voi, („catolici / iudeo-creștini”), …și alte „religii / confesiuni, inspirate tendențios din Scripturile Primordiale – ORTODOXE, …neavînd „tradiția CRĂCIUNULUI -25 Decembrie Anual, …nu aveți nici *tradiția venirii lui Moș CRĂCIUN, …(în), …NOAPTEA Zilei a 7-a*, …deci implicită neputința / imposibilitatea „primirii DARURILOR (pentru copilași _ Ioan 1/1,2,5,12-14) _ Efeseni 4/(5-7),8; _ 1 Corinteni 12/4-11, …

tîlcuirea fiind „doar parțială” (vezi _ Ioan 16/25; _ Romania 16/25; _ Coloseni 1/26), …voi continua altă dată „destăinuirile”, …inclusiv referitor la „alte Tradiții / Datini – Ritualuri / Sărbători, …cum ar fi „COLINDELE”, care „tîlcuite” probează „Originalitatea / Primordialitatea Ortodoxiei / Scripturile Românești, Traco-Dacice, Zamolxiene / Latinești – Autentice”, …

##(„Colinde / Datini / Tradiții”, pe care nici voi și nici alte popoare nu le au)##: …

-dintre toate, (fără dintre cele „mistico / superstițioase”), …precizez doar cîteva, cum ar fi: …
„Plugușorul”, „Sorcova”, „Bradul”, „Steaua” & „Trei Crai de la Răsărit”: …

-*Steaua Sus Răsare, Ca o Taină Mare, Steaua Strălucește și Adeverește, …( _ 2 Petru 1/19-2022; _ Isaia 9/1,2,(6); _ Ioan 1/1,2,5,14; _ 1 Timotei 2/5,(6); _ Filipeni 2/6-9; _ Isaia 52/6 _ *Iată-Mă!*; 65/1 _ *Iată-Mă! Iată-Mă!*; 53/1-11; _ Daniel 12/(1,4),9,(13),10,3.

– Mesia /„Înșelătorul Acela!” (_ Matei 27/62-66/67); … & … _ Ioan 1/1,2,14; 4/25,(26); 5/39; 8/(21,23,24,26-29,42-47),58: …

-*58. „Adevarat, adevarat va spun ca mai inainte ca sa se nasca Avraam, sunt Eu.”*, … & …
_ Ieșirea (Trimiterea _ Galateni 4/4) 4/(1,10),11-16.