DACICUS
1 aprobat
eugenp777@yahoo.com
37.251.223.27
Soluțiile politice nu sînt inutile, doar ca sint ocolitoare și cu sorți mici de izbândă. Negustorii de popoare au la îndemână scenariile și soluțiile care să neutralizeze acțiunile politice, acțiunile de stradă șamd.
Repet, soluțiile politice nu sînt inutile, iar utilitatea lor poate fi sporită nu numai prin contribuția oamenilor valoroși, ci mai cu samă – în primul și în primul rand – prin contribuția decisiva a Bunului Dumnezeu.
Trăim vremuri apocaliptice. Credință a slăbit drastic. Mulți dintre noi nici nu mai cred în Bunul Dumnezeu. Se încred în ei înșiși. Sîntem egoiști. Iar egoismul este una dintre principalele cauze ale prăbușirii nu numai la nivel individual, ci și la nivel social. Nu poti zidi nimic durabil și bun pe ego.
Scurt. Aspirăm la o societate românească sănătoasă din toate punctele de vedere. Pentru asta este suficient și absolut necesar să fie realizat un salt în planul conștiinței, atât la nivel individual, cât și la nivel de masă. Atentie! Salt în planul CONȘTIINȚEI, nu un simplu mimetism educational, gen oameni politicoși, educați, manierați, dar goi pe dinăuntru. Cu inimi goale sunând precum arama sunătoare și ca un chimval răsunător.
Nu poți zidi cetate solidă doar cu paie. Nu poti „zidi” societate solidă, bună, frumoasă și adevărată cu oameni de paie. Nu ține. Se năruie.
Să ținem temeinic cont, Iisus Hristos ne’a arătat Calea. Nu numai la nivel de individ, ci și la nivel de societate umana. Aceleași Legi Dumnezeiești acționează la nivel individual, cât și la nivel social. Aceiași „Lege” a Iubirii este valabila pentru mine, pentru tine, pentru toți. Nu poti făuri o societate paradiziacă ignorând aceste Legi Dumnezeiești. Este imposibil.
Marile Adevăruri sînt simple. Marile Adevăruri Dumnezeiești nu sînt aidoma formulelor matematice extrem de complexe și de complicate pe care doar cei putini le pot pricepe și le pot aplica. E o altă formă a Darului lui Dumnezeu pentru noi, SIMPLITATEA. Sînt Legi/Adevăruri care pot fi pricepute corect și aplicate cu justete și de către oamenii cei mai simpli.
Vedeți domniile voastre, Bunul Dumnezeu, în Marea Sa Dragoste pentru noi, ne’a oferit cu Simplitate Dumnezeiască zece (10) Sfaturi (numite porunci) pentru ca noi, oamenii, să trăim în pace, în bună înțelegere, în armonie, unii cu alții, cu Natura, cu Divinitatea, cu noi înșine. Zece. Doar zece sfaturi. Iar noi am colplicat atât de mult Viața Divină încât nici măcar juriștii cei mai dibaci se pierd, se rătăcesc în codurile penale atât de diverse și de schimbătoare, de la o vreme la alta, de la o societate la alta. Mintea lui Dumnezeu și mintea umană rătăcită de Dumnezeu. Zece sfaturi Dumnezeiești valabile peste timpuri, nu doar de pe ieri pe azi. Vedem diferența, iubiți frați? Remarcăm Calea Cea Dreaptă, frați dragi? Iar dacă e’așa, de ce îl urmăm pe sărmanul Baraba și îl răstignit mereu și mereu pe dumnezeiescul Fiu al Omului, pe Mântuitorul Iisus?
Inca un cuvant despre cele zece porunci. Mântuitorul le’a redus la Una. Una, dragilor. O singură „poruncă”. DRAGOSTEA. Știm, nu’i așa? Așa e, dar de ce s’o împlinim? De ce să nu complicam lucrurile. Hai tot cu Baraba! Sabia, politica, etc. Căile pierzaniei. Și treaba nu merge. Păi cum Dumnezeu să meargă? Fără IUBIRE, nimic nu sînt. Fără Dragoste, nimic nu e.
Haideți dragilor la Temelia Creației care, cum altfel, e și temelia Vieții, e și temelia societății umane și temelia oricărui om, DRAGOSTEA.
Să învățăm și din tragedia Sodomei și Gomorei și sub forma asta: cu cât mai mulți oameni indumnezeiți, cu atât mai multe șanse ca societatea să fie, la rândul ei, indumnezeiți, paradiziacă. Un adevăr simplu, un adevăr de „aritmetică” teologică. Și cum Dumnezeu veghează, o asemenea societate umană s’ar bucura, de data asta, nu de pedeapsa divină, ci de recompensa dumnezeiască. Credeți altfel?

Politica. Nu zic, nu. Se poate și așa. Cu o viziune clară, inspirata și susținută de oameni înduhovniciți, nu școliți la școli materialist-dualectice, așa cum este dirigiuit „învățământul” (dresajul) la nivel global. Oameni curați înaintea Bunului Dumnezeu. Oameni prin care să lucreze, să se manifeste Sfântul Duh. Măcar zece asemenea oameni, ca apoi, noi, ceilalți, orbi fiind, totuși să ne încredem în ei ca niște intermediari între Cer și Pământ, și să urmăm întocmai Cuvântul Drept.

Vrei să transformi lumea în Bine. Începe cu tine însuți. Cu Dragoste!