Stimate Domnule Preşedinte,

În zilele de 14-16 iunie a.c. se va ține la Bucureşti un simpozion international intitulat Holocaustul în România ? la care sunt invitaţi să participle toți cei care şi-au exprimat până azi un punct de vedere în această chestiune.

Ca persoană direct implicată în acest proiect, vă asigur că iniţiativa noastră nu reprezintă nimic altceva decât expresia nevoii de adevăr, expresia sentimentului, a convingerii chiar, că acuzaţia de holocaust, formulată la adresa românilor, este un lucru deosebit de grav, cu consecinţe dintre cele mai neplăcute pentru poporul român, de aceea credem noi, o asemenea acuzaţie trebuie examinată cu toată seriozitatea, cu respectul deplin al procedurilor de aflare a adevărului.

Nu există, în spatele acestui simpozion, nici un partid politic, nici o grupare ideologică, iar organizaţiile care au aderat la această iniţiativă cuprind membri de toate orientările politice şi mai ales membri fără nici o adeziune politică. Singurul lucru care îi uneşte pe organizatori este patriotismul lor sincer şi activ, naţionalismul lor autentic şi marea credinţă în forţa adevărului de a se impune dinaintea minciunii.

Accentul principal în aceste dezbateri dorim să cadă pe realitatea tristă a existenţei unui anti-românism tot mai agresiv. Dorim să conştientizăm societatea românească asupra acestui fenomen, cu atât mai mult cu cât avem dovezi că anti-românismul s-a instituţionalizat, a depăşit faza unor manifestări ocazionale, accidentale şi a devenit activitate laborioasă, susţinută prin fonduri deseori bugetate, ale unor state şi guverne neprietene.

Ne-am bucura dacă la simpozionul nostru va asista, participând sau nu la dezbateri, unul ( sau mai mulţi ) dintre consilierii prezidenţiali, cunoscător al problemei, pentru a vă transmite, în modul cel mai corect, nedistorsionat, sensul şi concluziile la care se va ajunge.

Un mesaj din partea înaltei instituţii pe care o reprezentaţi, din partea Dumneavoastră personal, ne-ar onora în mod deosebit şi ar avea, suntem siguri, o contribuşie însemnată, decisivă, la buna desfăşurare a simpozionului.

Cu deosebită stimă,

Ion COJA

*

Nota redacției – Simpozionul a durat trei zile, joi de la prânz până seara, vineri de dimineață și după prânz, sâmbătă toată dimineața. În total circa 17-18 ore de dezbateri, cu referate scrise prezentate de peste 40 de intervenienți, discuții etc. Din partea presei nici un ecou. A fost prezent la un moment dat și Andrei Oișteanu, m-am dus la el și i-am spus că poate lua cuvîntul oricând, n-a făcut-o, în schimb a povestit în „22” cum a participat el incongnito la reuniunea noastră, riscând să fie recunoscut și să pățească vreun mare necaz! O janghină de om! O bună parte din materialele prezentate atunci au alimentat de-a lungul anilor site-ul nostru. Cred că a fost dezbaterea publică cea mai lungă ținută după 1990.

ion coja