Scrisoare deschisa d-lui Nicu Bar Cohen,

Stimate Herr Cohen,

Citat din epistola Dvs. ref. KRYPTEIA, organizatie SPARTANA ULTRA-PARA-MILITARA cu 5 secole BC :
” Aceste grupuri aveau rolul ca toamna sa intre in satele hilotilor , taranii locului si sa omoare un mare numar de tineri , cam pe cei intre 20 si 30 de ani , … ” ca metoda pentru reducerea populatiei excedentare din SPARTA peloponeziaca

Cum puteti socoti ” cu mintea Dvs – parafraza dupa COSBUC cel cu Zamfira : frumoasa cum eu nici nu pot … sa socot cu mintea mea ” ca prin reducerea populatiei masculine de 20 – 30 ani se realizeaza obiectivul propus ???

Cu atat mai mult, SPARTA era in acele vremuri o SUPRADICTATURA MILITARA , in care copilul de la 7 ani era trimis din familie in scoala militara pana la 21 ani, cand devenea prin juramant CETATEAN al statului si trimis la Termopile in batalion LEONIDA de 300 spartani sa lupte contra XERXES 150.000 soldati persani …

Ce a fost in anul 500 BC in SPARTA am detaliat mai jos prin texte din WIKI, pe care ar trebui sa le cunoasteti CU EXACTITATE si nu superficial ca nerozii, mestecand veacul de aur cu noroiul !

In esenta, KRYPTEIA a fost modelul dupa care au fost organizate si functionat in secolul nostru SECURITATEA in RO, STASI in RDG, KGB in Siroca Strana Maia Radnaia samd , toate dotate cu elemente instruite si exceptional de inteligente de obarsie jidaneasca …

As dona in orice moment 1 kg sange grupa sangvina ZERO pentru oricine ati gasi Dvs. potrivit la nevoie, daca prin relatiile Dvs. ati putea dovedi cum ca LICURG, organizatorul gruparii spartane Krypteia ( anno 500 BC ) a fost un purtator de ADN evreiesc ( vechime 5.000 aBC – Old Testament – deci infiltrare la DORIENI absolut admisibila !)

Pe de alta parte, vine intrebarea :
De ce nu ati socotit cu mintea Dvs si reamintit alte procedee relativ eficace pentru reducerea excesului mondial de populatie, eventual REaplicabile in zilele noastre ?

Dupa stiinta mea :

De ex . Ghandi : ” un radio-tranzistor cadou pentru fiecare pereche de coaie indiene ” ! ? anno 1960

De ex. Sterilizarea femeii , metoda 3 – er Reich usw usw. ?

De ex. metoda CHINA anno < sau = 2000, un singur plod pentru fiecare cuplu ? altfel …

De ex. metoda TENOR ARMEAN, cu castrarea masculului si devenit TENOR in strana bisericii Trei Ierarhi ?

De ex. Tatal Meu : Fost taran banatean cu 20 ha pamant arabil, castra manzul de 3 luni pentru a-l tine cal la coshie alti 20 consecutiv ;

* * *

Pentru cititorii interesati, detalii KRYPTEIA conform WIKI :

Original din WIKIPEDIA

The Crypteia was an ancient Spartan state institution involving young ( 21 … 30 Y.Old) Spartan men.

Every autumn, Spartan ephors would declare war on the helot population, allowing any Spartan citizen to kill a helot without fear of punishment. During this time, the KRYPTAI were sent out into the countryside armed with daggers with the instructions to kill any helot they encountered travelling the roads and any who were tending to fields they deemed too plentiful.

New Paragraph
Helot, a state-owned serf of the ancient Spartans. The ethnic origin of helots is uncertain, but they were probably the original inhabitants of Laconia (the area around the Spartan capital) who were reduced to servility after the conquest of their land by the numerically fewer Dorians. After the Spartan conquest of Messenia in the 8th century bce, the Messenians were also reduced to the status of helots.
The KRYPTEIA was an ancient Spartan institution in which the ablest and most intelligent young men were extracted from their training unit within the agoge (the brutal military school which Spartan males would enter at the age of 7 and leave once they had achieved citizenship around the age of 21) and sent to survive alone into the wilderness around Sparta to kill members of Sparta’s slave population, the Helots.

I would like to quickly digress to explain who the Helots were in Spartan society. In essence, the Helots were the Spartan’s slaves who lived in Laconia and Messenia (the region in which the city of Sparta was established) and whose main function was to work the farms of the Spartans so that they could devote their full energies to military practice.

The Helots seem to be the original inhabitants of Laconia and the Spartans, once known as Dorians, had migrated into this region from Macedonia, subjugated this local population and from this time there seems to have been a clear master-slave relationship between Spartan citizens and their Helot slaves. Crypteia a fost o veche organizatie statala in care erau inclusi tineri spartani ( varsta 21 .. 30 ani ; NU toti tinerii … NT )

TRADUCERE GOOGLE

Chrypteia a fost o institutie statala in SPARTA cuprinzand tineri 21 … 30 ani .-
În fiecare toamnă, eforii spartani declarau război populației helote, permițând oricărui cetățean spartan să omoare un helot fără teama de pedeapsă. În acest timp, KRYPTAII au fost trimiși în mediul rural înarmați cu pumnale, cu instrucțiunile de a ucide orice helot pe care l-au întâlnit călătorind pe drumuri și pe oricine se ocupa de câmpurile pe care le considerau prea abundente.

Paragraf nou
Helot, un iobag de stat al vechilor spartani. Originea etnică a helotilor este incertă, dar probabil au fost locuitorii originari ai Laconiei (zona din jurul capitalei spartane) care au fost reduși la servilitate după cucerirea pământului lor de către dorienii inferiori din punct de vedere numeric. După cucerirea spartană a Messeniei în secolul al VIII-lea î.e.n., mesenienii au fost, de asemenea, reduși la statutul de eloti.

KRYPTEIA era o instituție spartană veche în care cei mai abili și mai inteligenți tineri erau extrasi din unitatea lor de formare din cadrul agoge (școala militară brutală în care bărbații spartani aveau să intre la vârsta de 7 ani și să părăsească odată ce obținuseră cetățenia în jurul vârstei de 21) și trimis să supraviețuiască singur în singuratatea din jurul Spartei pentru a ucide membrii populației de sclavi ai Spartei, Helotii.

Aș vrea să deviez rapid pentru a explica cine erau heloții în societatea spartană. În esență, eloții erau sclavii spartanilor care locuiau anterior în Laconia și Messenia (regiunea în care a fost stabilit orașul Sparta) și a căror funcție principală era să lucreze fermele spartanilor, astfel încât aceștia să își poată dedica energiile depline practicii militare. . Helotii par a fi locuitorii originari din Laconia și spartanii, cândva cunoscuți ca dorieni, au migrat în această regiune din Macedonia, au subjugat această populație locală și din acest moment pare să fi existat o relație clară stăpân-sclav între cetățenii spartani și sclavii lor Helot.

D-le Cohen ( Cohn, Kohn, Kuhn, Bela Kuhn, Kohl, Helmut Kohl ) Ramaneti SANATOS !

Si la mai EXACTE !

Semneaza Ionica D.P. Pogonici 8/26/2021