Stimate domnule Preşedinte George W. Bush,

Subsemnatul Ion Coja, tată a doi copii, profesor la Universitatea Bucureşti, fost senator român (1992-1996), autor a mai multe cărţi şi a sute de articole, cele mai multe pe teme social-politice, vă scriu atât în nume personal, cât şi din partea unor organizaţii civice şi a unor persoane respectabile, nu puţine, sincer interesate de buna funcţionare în lume a regulilor şi principiilor democraţiei. Aceste reguli şi principii au fost grav încălcate în România înainte de decembrie 1989, ceea ce, precum se ştie, a dus la căderea regimului comunist, cădere salutată la vremea aceea de toţi voitorii de bine ai neamului românesc. Azi se cunoaşte foarte bine că un rol decisiv în căderea regimului comunist din România şi din celelalte ţări est-europene, aşa zis socialiste, l-au avut discuţiile şi înţelegerile de la Malta, dintre domnii Mihail Gorbaciov şi George Bush, când cele două mari super-puteri au decis “să accelereze procesul de reforme şi de democratizare care se manifestă în regiune”, unde popoarele est-europene “cer democraţie, libertatea presei şi a conştiinţei, cer dreptul de a-şi alege liderii” (am citat dintr-o declaraţie a d-lui George Bush, tatăl domniei voastre, dată în decembrie 1989).

Din păcate, regimul politic instaurat în România după căderea comunismului este foarte departe de a corespunde speranţelor pe care românii şi le-au pus în noile structuri politice şi mai ales în noii lideri politici, lideri care veneau la putere cu garanţia celor două mari supraputeri mondiale, cu girul acestora. În general, toate guvernările de care românii au avut parte după 1990 sunt guvernări pentru care SUA “şi-au pus obrazul”, le-au recunoscut şi le-au acordat tot sprijinul moral în faţa opiniei publice româneşti, îndeosebi după dispariţia URSS, moment în care SUA, ca unică super-putere mondială, a căpătat o responsabilitate la scară planetară, pe care până azi nu a mai avut-o nici un stat în toată istoria multimilenară a lumii.

Trebuie să ştiţi, domnule Preşedinte George W. Bush, că rezultatul guvernării “democratice” de după Ceauşescu este catastrofal pentru România, pentru poporul român ! Nu intru în detalii, le puteţi afla de la oricine. Vă informez numai că în conştiinţa opiniei publice româneşti tot mai mult îşi face loc ideea că, măcar parţial, de acest dezastru generalizat se fac vinovate şi Statele Unite ale Americii, atât pentru sprijinul acordat complotiştilor care a preluat puterea în decembrie 1989, cât şi pentru susţinerea guvernelor care de atunci s-au succedat la conducerea României.

Cu alte cuvinte, românii sunt din ce în ce mai contrariaţi de sprijinul pe care SUA îl acordă unor guvernanţi care fac Ţării şi poporului român un rău mult mai mare decât răul pricinuit de regimul lui Nicolae Ceauşescu.

Vă mărturisesc, în nume strict personal, că dintotdeauna am apreciat tradiţiile democraţiei americane şi că mi-am pus, de copil, nădejdea în modelul politic american, în expansiunea acestuia la scară planetară. Ca stat multinaţional, în care trăiesc oameni energici, dinamici şi întreprinzători veniţi din toate colţurile lumii, SUA sunt singurul stat în ale cărui principii constitutive poate şi trebuie să figureze răspunderea faţă de soarta întregii omeniri, a tuturor statelor şi popoarelor din lume ! Iată de ce, chiar şi strict teoretic privind lucrurile, concluzia este aceeaşi : SUA sunt responsabile de ceea ce se întâmplă în România, adică sunt răspunzătoare în faţa lui Dumnezeu şi în faţa conştiinţei publice româneşti şi americane, sunt răspunzătoare de suferinţele abătute asupra românilor după decembrie 1989 ! (Rămâne de stabilit numai dimensiunea acestei responsabilităţi, pe care, desigur, SUA o împart şi cu alţi factori ! ).

În acest context, românii au înregistrat cu mare satisfacţie recenta declaraţie a domnului ambasador Michael Guest, care a apreciat că şansele României de a fi primită în NATO sunt compromise, anulate chiar, de dimensiunile la care a ajuns corupţia în România : “NATO nu admite tolerarea corupţiei la nivel local sau la nivel înalt”, a spus Excelenţa Sa, domnul ambasador Michael Guest. Mi se pare semnificativ faptul că liderii de opinie din presa românească, majoritatea dintre ei la fel de corupţi ca şi liderii politici, au evitat să comenteze semnificaţia intervenţiei domnului ambasador. Dimpotrivă, unii lideri politici, foşti sau actuali participanţi la actul guvernării, nu se sfiesc, în particular, să taxeze gestul domnului ambasador ca pe un “amestec în afacerile interne ale României” ! O asemenea interpretare au încercat să pună în circulaţie guvernanţii, prin maşina lor de propagandă, nu fără oarecare succes la românii naivi şi de bună credinţă.

Îngăduiţi-mi, însă, domnule Preşedinte, dat fiind caracterul de “scrisoare deschisă” al acestui text, să contest cu vehemenţă acest mod de a vedea lucrurile şi să apreciez ca deosebit de justificată şi de oportună intervenţia domnului ambasador Michael Guest. Ca gândire politică, eu mă consider şi încerc să fiu naţionalist şi democrat, două concepte perfect complementare şi care numai împreună îşi dau viaţă şi consistenţă unul altuia. Pentru mine, ca naţionalist şi democrat deci, suveranitatea naţională este una din valorile supreme înscrise în Constituţia României. De aceea, sunt sensibil la faptul că în momentul de faţă suveranitatea României este agresată şi pusă în discuţie din mai multe direcţii ! Din păcate, principala ameninţare vine din direcţia clasei politice româneşti, care pune azi în primejdie suveranitatea naţională şi integritatea teritorială a României prin corupţia deşănţată şi cinică practicată fără nici o cenzură a moralei, a bunului simţ, ori a legii, a justiţiei, a Guvernului şi în primul rând a Preşedintelui Ţării, principalul vinovat de dimensiunile pe care le-a căpătat corupţia în România.

Beneficiari ai unei legislaţii şi ai unei justiţii tolerante faţă de abuzuri şi fărădelegi nemaiîntâlnite în istoria României, liderii partidelor care s-au succedat la guvernare, precum şi clientela lor politică, au adus la exasperare întreaga populaţie a României. Îndeosebi tineretul din România, derutat de spectacolul injustiţiei legiferate, cade victimă acestei corupţii endemice. Suntem, domnule Preşedinte, o societate pe pragul de a pierde orice reper moral. În România de azi, aşa-zis democratică, aspirantă la un loc în rândul statelor democrate ale lumii, imoralitatea şi ilegalitatea au devenit virtuţi încurajate şi răsplătite cu înalte funcţii politice, cu onoruri publice, cu beneficii materiale imense, obţinute prin fraudă şi minciună !

Într-un cuvânt, prin intervenţia SUA în decembrie 1989, cu ajutorul Americii şi al Occidentului democratic, noi, românii, am înlocuit totalitarismul ideologiei comuniste cu un pluralism de faţadă, în spatele căruia s-a instaurat totalitarismul corupţiei, al ilegalităţilor nepedepsite, protejate prin lege, totalitarismul demagogiei şi al imposturii ! În România, aşa zisul stat de drept nu face decât să garanteze ineficienţa justiţiei în faţa marilor delapidatori şi infractori ! Ne amăgim că în România economia de piaţă a înlocuit economia de stat. În realitate, nu a înlocuit-o, ci a distrus-o, fără să pună nimic viabil în locul ei !

Toate cele de mai sus descriu o situaţie ce nu mai poate fi tolerată nici de români şi nici de Occidentul democratic care ne-a adus în această situaţie, chiar dacă fără să-i fie acesta scopul ! De aceea m-aş bucura să ştiu că intervenţia domnului ambasador Michael Guest este numai începutul, începutul unei intervenţii propriu-zise a Americii împotriva terorismului sui-generis instituit în România, instituit nu în numele unor idei şi precepte politice ori religioase, ci din lăcomia guvernanţilor, din paranoia puterii de dragul puterii, din imoralitate, din lipsa oricărei urme de credinţă în Dumnezeu şi în valorile umanităţii, ale democraţiei.

O evaluare corectă a situaţiei politice din România trebuie să înceapă prin a constata că este total falsă, neîntemeiată şi abuzivă, pretenţia guvernanţilor de după decembrie 1989 că au ajuns la putere prin “voinţa poporului”, a electoratului român! Trebuie ştiut, domnule Preşedinte, că sistemul electoral românesc este conceput să funcţioneze împotriva voinţei electoratului, permiţând falsificarea alegerilor, zădărnicind orice competiţie electorală corectă. În aceste condiţii, SUA şi celelalte state democrate din Occident au obligaţia de a nu le mai recunoaşte guvernanţilor români calitatea de “aleşi ai poporului” ! În realitate, noi, românii, suntem guvernaţi de o grupare de tip mafiot, coruptă până la crimă, alcătuită din impostori şi infractori fără nici o limită în comportamentul lor de-a dreptul aberant ! Aceşti guvernanţi nu mai au demult acordul poporului român, ci doar voturile trucate şi furate ale unui electorat obosit, scârbit şi dezgustat, ajuns la capătul răbdării !

Felul cum funcţionează democraţia şi justiţia în România se vede cel mai bine în Parlamentul României, unde, aproape zilnic, votul este fraudat şi falsificat, unde votul secret n-a funcţionat niciodată !

Toate acestea zdruncină încrederea românilor în democraţie şi în valorile Occidentului !

Declaraţia domnului ambasador Michael Guest dovedeşte însă că oficialităţile americane sunt destul de bine informate asupra situaţiei din România, asupra măsurii în care guvernanţii noştri au practicat, au încurajat şi chiar au legiferat corupţia şi protecţia marilor infractori ! E bine să ştiţi că în această grupare mafiotă s-au adunat şi supravieţuiesc politic, ba chiar prosperă, elementele cele mai corupte, mai declasate din vechea Securitate şi din fostul Partid Comunist. Ei sunt cei cu care Occidentul şi în primul rând Statele Unite ale Americii au colaborat în pregătirea evenimentelor din decembrie 1989. Aţi susţinut indivizi ambiţioşi şi imorali, pe care regimul totalitar ceauşist nu-i supăra decât în măsura în care nu le permitea să fure şi să fraudeze cât se simţeau ei în stare să fure. Puţini au fost oamenii serioşi, de onoare, printre cei pe care colaborarea sovieto-americană i-a adus în fruntea României după căderea lui Nicolae Ceauşescu. Consider – şi nu văd în ce fel m-aş înşela – că Statele Unite au obligaţia de a elibera poporul român de dictatura mafiotă instaurată la putere în decembrie 1989 cu sprijinul şi garanţia morală a Statelor Unite ale Americii !

Repet : după decembrie 1989 şi până azi, România este într-un continuu şi dramatic declin la toţi parametrii vieţii sociale : a scăzut populaţia Ţării, a scăzut sub jumătate producţia economică, a scăzut speranţa de viaţă şi au crescut, în schimb, sărăcia, analfabetismul, şomajul, criminalitatea. Acest proces nefast s-a desfăşurat sub guvernarea unor politicieni pe care Statele Unite i-a inventat în decembrie 1989 şi i-a susţinut până azi, fără a le pune nici o condiţie de ordin moral, considerând că anti-ceauşismul şi anti-comunismul acestora era suficient pentru a li se acorda toată încrederea ! Cum să nu te gândeşti la vinovăţia cu care se încarcă astfel conştiinţa Americii, a poporului american, a Occidentului, ca urmare a politicii dezastruoase pe care au prestat-o aceşti infractori protejaţi şi recomandaţi de autorităţile americane, infractori deveniţi lideri politici, fiecare cu alaiul său de profitori desfrânaţi, la un loc alcătuind noua clasă politică românească ?!

Reacţia Statelor Unite şi a Occidentului faţă de aceste guvernări corupte şi incompetente s-a produs deja : România nu va fi primită (curând) nici în NATO şi nici în Uniunea Europeană !… Acest refuz dovedeşte că Occidentul ştie bine câte parale fac guvernanţii actuali şi foşti ai României ! Dacă reacţia lumii democrate faţă de ceea ce se întâmplă în România se va reduce însă la atât, la acest refuz, aceasta va fi o mare nedreptate care se face poporului român, va fi o lovitură extrem de dură dată democraţiei româneşti!

Îmi permit, domnule Preşedinte George W. Bush, să vă atrag atenţia că guvernanţii români, foşti şi actuali, confruntaţi cu perspectiva şi cu teama de a da vreodată socoteală de crimele, repet : crimele şi fărădelegile făptuite, se tem cel mai mult tocmai de intrarea în NATO şi în Uniunea Europeană a României ! Statutul nou pe care România l-ar căpăta astfel îi va obliga pe guvernanţi să renunţe la comportamentul politic imoral şi ilegal, îi va obliga să răspundă pentru faptele lor ! Prin intrarea României în NATO şi în UE, falsa democraţie de azi, care ne-a adus pe marginea prăpastiei, va fi obligatoriu înlocuită cu o democraţie autentică, ceea ce presupune şi înlocuirea celor care au beneficiat, în chip vinovat, de falsa democraţie instaurată în decembrie 1989 ! Aşadar, refuzul Occidentului de a primi România în NATO şi în UE este un gest politic cum nu se poate mai profitabil şi mai amical pentru hoţii şi criminalii care conduc România de azi !

Dacă aceasta este intenţia urmărită de Occident, eu nu mai am de făcut nici un comentariu şi îmi cer scuze pentru aceste pagini cu care v-am inoportunat !

Stimate domnule Preşedinte,

Sunt adeptul globalizării politice numai în măsura în care globalizarea politică a planetei va însemna să se instituie un sistem de reguli, principii şi legi prin care să fie garantată şi asigurată fiecărui popor posibilitatea de a se dezvolta şi împlini în mod firesc, fără obstrucţiile şi impedimentele pe care le produce orice guvernare necinstită şi abuzivă, impusă prin minciuni şi sperjur, prin abatere de la principiile democraţiei autentice.

După intervenţia atât de legitimă a SUA în Afganistan, cred că este potrivit, pentru prestigiul şi eficienţa ideii de politică mondială, mondialistă, să reparaţi greşeala săvârşită în decembrie 1989, atunci când SUA au sprijinit o adunătură de indivizi care l-au urât pe Ceauşescu dintr-un singur motiv: pentru că Ceauşescu nu i-a luat parteneri şi beneficiari ai abuzurilor regimului ceauşist.

Indivizi ale căror ambiţii depăşeau cu mult potenţialul lor profesional şi intelectual. Indivizi care, atunci când le-a stat în putinţă să o facă nepedepsiţi, adică după 1990,s-au dedat la crime, jafuri şi abuzuri însutite şi înmiite chiar, faţă de abuzurile regimului ceauşist!

Aceşti indivizi s-au priceput să facă bine un singur lucru : să paralizeze sistemul imunitar, de apărare, al societăţii româneşti. În momentul de faţă societatea românească este neputincioasă să se organizeze şi să se apere de structurile mafiote care au acaparat puterea politică şi îi controlează deopotrivă şi pe guvernanţi, şi pe cei din opoziţia parlamentară, controlează economia, sistemul bancar, justiţiaşi mass-media. Totul! România funcţionează sub dictatura partidului unic al corupţilor, hoţi şi criminali, partid la care cotizează şi sunt membri toţi liderii partidelor politice care s-au succedat pe la guvernare, partide a căror titulatură nu are nici o legătură cu preocupările şi activitatea clasei politice !

Beneficiind în continuare de sprijinul Occidentului, aceşti campioni ai corupţiei nu vor putea fi traduşi în faţa justiţiei decât în momentul în care Occidentul, conştientizând responsabilitatea pe care şi-a asumat-o în decembrie 1989, va înceta orice sprijin pentru marii corupţi din România, ba chiar va interveni propriu-zis, ajutând justiţia din România să funcţioneze cât de cât normal. Astfel că toţi românii se întreabă azi un singur lucru :

Quousque tandem ?! …

Până când, domnule Preşedinte, îi veţi mai susţine pe aceşti infractori, pe care legislaţia şi justiţia americană i-ar fi trimis demult după gratii? Până când, domnule Preşedinte, veţi mai accepta să le întindeţi mâna acestor nemernici ?

Ion Coja – Bucureşti, 7 ianuarie 2002

Post scriptum : Acuză unii Statele Unite că ar avea tendinţa şi tentaţia de a se transforma în “jandarmul lumii”! Domnule Preşedinte, nu ezitaţi să vă faceţi din această acuzaţie un titlu de glorie, devenind efectiv jandarmul corect, cinstit, idealist şi eficient de care omenirea are atâta nevoie ! În România este urgent nevoie ca jandarmeria lumii să intervină şi să facă ordine, să repună în funcţiune legea penală ! O asemenea intervenţie vă asigur că nu va fi împotriva voinţei poporului român, ci în deplin acord cu aceasta !