Obscurantismul prorociturii rabinico-sioniste, lansată cu începere de la anul 1900, cu mult înainte de Al Doilea Război Mondial, a cifrei de 6 milioane de evrei care trebuie să piară înainte de „întoarcerea“ în Țara Promisă (!)

– Iar acum, noi inchizitori si noua lor nebunie, te vor la pușcărie,

după cum procedează împotriva lui colonel Vasile Zărnescu,

dacă cercetezi și te îndoiești că au murit la „Holocaust“

6 milioane de evrei, ucişi de către europeni, din „ură“ –

(articol documentar de Cornel-Dan Niculae, figuranti)

*

Şase, greşeala din Creaţie şi căderea din perfecţiune spre Noah / Shoah („h olocaust ”)

Nu întâmplător, primul care a rostit în public, exact la începutul secolului trecut, cifra de 6 milioane de evrei care vor sângera pentru sionism, a fost un rabin cu o uriașă greutate politică în SUA, Stephen Wise, care a tras sforile globale de la New York timp de jumătate de secol.

Ezoterismul sionist este desprins din ghematria talmudică și se învârte în jurul cifrei șase, care corespund literei ebraice Waw / Vav .

Ar fi vorba de o interpretare din cărțile Zoharului privind textul din Leviticul din Tora (la noi în Vechiul Testament), capitolul 25 versul 10 (care nu spune nimic despre așa ceva, evident), dar este surprinzător că, în câte ediții digitale există astăzi. , copios răspândite de filo-iudei, inclusiv posibilități funcții de căutare în interiorul textelor (search), nu găsim această interpretare nici în Zohar (poate unii vor reuși).

Poate au avut rabini în cauză (vreo patru la număr) niște texte mai secrete ale Zoharului sau, mai probabil, doar au improvizat, punând pe seama Zoharului alte tradiții, mai „orale“.

*

Dar există tradiții mistice despre importanța sau semnificația lui șase în iudaism, inclusiv în Zohar, care spun la unison, de exemplu, că înspre împlinirea vârstei lumii de 6000 de ani (anul 2041 după Hristos), dată finală la care mulți dintre evrei cred că le va veni mesia, chiar şi pruncilor evrei le este destinat să cunoască tainele „înţelepciunii“ (ale misticii iudaice), iar evreii vor cunoaşte desăvârşirea (sau „îndreptarea“), urmând era sau „vârsta mesianică“ ( messianic age ).

În primul rând, în șase zile sa realizat creația lumii și tot ș sunt și cărțile talmudice Mishna, pretinsa „tradiție orală“ privind interpretarea Torului, tradiția cu ajutorul cărora rabinii au dreptul să răstălmăcească, în interes politic ocazional, Biblia ebraică, Tanah .

Așa zisa Torá orală – sau Torá she b’ ‘al pé, în ebraică – a fost pusă pe hârtie cu începere acum 1800 de ani, iar conținutul ei este adesea în contradicție cu textul biblic.

*

Și Steaua lui David are șase colțuri, ea, o hexagramă, fiind simbolul sionismului , căci era un semn marginal în iudaism înainte ca să fie adoptată ca simbol pe drapelul central pe de la primul congres sionist, în 1897 ( devenit ulterior drapelul statului Israel) . Apoi, numită şi Pecetea lui Solomon (ca sim bol al kabbaliştilor evrei, deşi steaua originală a lui Solomon trebuie să fi avut şapte colţuri, cum apare în Cheia lui Solomon şi cum templul său a fost construit mitic în şapte ani), Steaua lui David. a fost, de la sfârşitul Primului Război Mondial, acceptată internaţională ca simbol al poporului evreu, fiind folosită pe pietrele de mormânt ale soldaților evrei căzuți, deși simbolul esențial al iudaismului este menorah (care trona în templu de mii de ani), sfeșnicul cu șapte brațe menționate din primele cărți ale Vechiul Testament, șapte totodată. şi vechiul număr sacru biblic.

Putem vedea, simbolic vorbind, o luptă a lui șase împotriva lui șapte, cu semnificațiile lor, evreii khazari fiind cei care au impus victoria lui șase în sionism, bazându-se și pe o interpretare hazardată a unui text alterat al Leviticului (Tora), aflat în folosinţa rabinilor estici, referitor la anul jubiliar sau anul de bucurie (ce trebuia ţinut o dată la 50 de ani, dar abandonat ca sărbătoare şi practică), cum vom vedea.

Tot în est, la khazari deci, Steaua lui David apare, ca primă utilizare a sa de către evrei, pe un celebru manuscris al Tanakh (Biblia ebraică) de la anul 1008, cunoscut ca Leningrad Codex .

Și Israel Belkind (evreu „belarus“), care a adoptat în colonia evre iască Rishon LeZion din Palestina, în anul 1885, drapelul cu Steaua lui David , și David Wolffsohn ( evreu „ lituanian“) , care a adoptat la congresul sionist același drapel , erau evrei khazari. Interesant este că întemeietorul sionismului, Theodor Herzl (care era evreu german) își dorise pentru organizația evreiască un drapel asociat cifrei 7 (un drapel alb cu șapte stele de aur), dar el a fost învins în toate privințele de evreii „ruși“ (asiatici). ).

*

Tot r abinii spun că femeia făcută (sau dată) de Dumnezeu în a șasea zi, este mama demonilor, Lilith, prima femeie a lui Adam (într-o variantă ea fiind creată înaintea lui Adam). Textul biblic sau din Tora (cartea Facerii ) așa cum cunoaștem, spune „Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; a făcut bărbat şi femeie“. Dar colecția rabinică Midrash Abkir și Zoharul, cartea misticii kabbaliştilor, adaugă că prima femeie a fost Lilith, nu Eva. Iar ea, Lilith, nu a fost doar femeia lui Adam ci, venind „din partea stângă“ a adâncurilor „Marelui Abis Suprem“, a fost (și este) și perechea lui Samael (arhanghel demon sub forma Ha-Satan), într-o uniune ( căsătorie ) aranjată de „ Dragonul Orb“, care și el „ o călă rește pe Lilith cea păcătoasă“. Ei, cuplul îngemănat Samael-Lilith, mai sunt numiţi de kabbalişti şi „ Îngerul Satana “ sau „ Celălalt Dumnezeu “, Lilith fiind totodată şi şarpele care a ispitit-o pe Eva. Toate aceste mituri, și multe alte le pe acest subiect, mereu modificate „ savant“, au fost mereu livrate de rabini publicului evreu, dar au fost ocultate în secolul 19, odată cu emanciparea evreiască prin yiddishism ( idișism), ce a dat mişcarea politică Bund, naţionalismul socialist evreiesc (creat ca structură în 1897, în Rusia) şi prin sionism (tot 1897, dar la Basel, în Elveţia).

În ceea ce privește pe Samael, a apărut în lumea creată (în Eden) în ziua a șasea, prin Lilith, deși el apare adesea și ca Răul-necesar, este și moartea cu coasa (la creștini este și Satan și Belzebut), iar rabini celebrii, precum Abraham Saba (1440-1508), auger că, „fiind în păzitor și prinț al Romei, este dușmanul principal al Israelului“.

Și în Arcana majoră numărul 6 din Tarot (aceste arcane mari fiind echivalate de Carl Gustav Jung, prin psihologia sa abisală, cu arhetipurile lumii), numită Iubiții, îi asigură pe Adam și Eva, dar în fundal apare și șarpele diabolice, și ea prevestește. nu numai ispita dragostei, pasiunea (devoratoare), dar și eșecul și proiectele prostești , asocierile frustrante și contradicțiile, și simbolizează și „neîndreptarea de la luarea unor decizii proaste“ și „consecințele inocenței pierdute“ (în funcție și de alte aspecte date de asociere). cu alte arcane divinatorii).

Şase este în Tarot şi arcană cea mai strâns asociată cărţii numărul 15, Diavolul, nu doar pentru că 1+5=6, ci şi ca reprezentare şi încărcătură malefică. Arcana Diavolului înfățișează același cuplu de îndrăgostiți, dar cu coarne și cozi, înlănțuiți și cu Satan veghind asupra lor, și vestește șase direcții tenebroase ale omului: distrugerea, violența, vehemența, sforțarea nefirească (peste măsură), furia și fatalitatea (negativă), cu toate consecinţele rele: viciul, legăturile bolnăvicioase, dependenţa, activităţile nesănătoase şi emoţiile negative de furie, gelozie, lăcomie, plus poftele.

Bizar, deși numărul 15 îl zone pe Diavol în Tarotul țării ei europene medievale, în mistică evreiască, în ghematria , 15 îl țări pe Dumnezeu (cf. rabin Wayne Dosick, „ Living Judaism : The Complete Guide to Jewish Belief, Tradition, and Practice „, New York).

*

Atașamentul de simbolistica lui șase ia făcut pe kabbalişti evrei să declare că Tora (primele 5 cărţi ale Vechiului Testament) conţine şase sute de mii de litere, echivalentul numărului de evrei ieşiţi din Egipt. Tot Tora ar avea şi 600.000 de mii de „înţelesuri“, zic rabinii. Şi, cum în cartea principală a kabbalei s-a stabilit că „Tora, Dumnezeu şi poporul evreu sunt una“ ( Zohar III 73a), c uvântul „Israel“ (cu referire la popor) se citeşte, zic rabinii, şi ca acronim al „ Y esh S hishim R ibo O tiot L aTorah“, adică: „Sunt șase sute de mii de litere în Tora“, tot așa cum „Israelul nu a părăsit Egiptul până când nu au fost șase sute de mii ei (israeliți), dintre ca fieca re suflet să fie „ sprijinit” de o literă din Tora“. (conform lui r abbi Yaakov Abuhatzeira), ceea ce e o contorsiune tipică de „logică“ rabinică, căci, cronologic vorbind , Tora nu putea fi scrisă la data Ieșirii din Egipt, căci ea relatează despre fuga evreilor din Egipt la timpul trecut.

 

Dar, deoarece sunt în realitate doar vreo 304.800 de litere în aceste texte biblice (Tora), cum sa constatat ulterior de către cei care care chiar le-au numărat, rabinii cu sofisticării, precum Shneur Zalman din Liadi, unul din fondatorii Chabad, au răspuns. că rezultatarea ce da ca 600.000 include și literele vocale care nu sunt incluse în text, dar există implicit în pronunția cuvintelor. Un alt răspuns rabinic, de-a dreptul halucinant, a venit să explice faptul că „numărul de peste 304.800 de litere este doar al celor pe care le vedem noi, cerneală neagră pe pergament alb, dar există . și literele în alb împotriva negru, spațiul invers dintre negru fiind literele pe care nu le vedem, căci versiunea cerească, non-fizică a Torei, este foc negru pe foc alb, atât albul cât și negru fiind la fel de important, 600.000 fiind atât . literele negre, cât și cele albe.“ (Explicație a sectei Chabad.)

Tot rabinii hasidicii (inclusiv cei de la Chabad, cu sediul central tot la New York) spun că și în prezent „cele 600.000 de litere corespund celor 600.000 de suflete ale Israelului“ (câte ar avea poporul evreu), egal cu cei 600.000 de evrei. fugăriţi de egipteni, fiecare suflet fugar fiind „sprijinit de o literă din Tora“, căci ar exista „un suflet evreu pentru fiecare dintre cele 600.000 de explicaţii ale Torei“.

Și rabinul Nathan Nata Spira ( Natan Shapiro) din Cracovia, care a trăit între 1585-1633, a scris și el același lucru, că cele 600 de mii de litere ale Torei corespund celor 600 de mii de evrei care există. Cu două secole mai înainte, însă (în sec. 13), istoricul teolog Gregory Bar Hebraeus dăduse o cifră de circa 7 milioane de evrei există „în lumea română“.

În fața evidenței că în lume sunt între 14 și 16 milioane de evrei recunoscuți ca atare, neclandestini sau renunțători la iudaism ( din care vreo 7 milioane în statul Israel, în prezent), evreii adaugă că „cele 600.000 de suflete se împart în sântei individuale. care devin fiecare sufletele noastre“, ale evreilor (cf. Malkie Janowski, comunicator al Chabad în SUA, „Where Are the 600.000 Letters of the Torah?“, 2010), plecând de la o afirmație a rabinului Isaac Luria (Isaac ben Solomon Luria). Ashkenazi , 1534-1572) către un discipol al său (rabinul Hayyim Vital) cum că „ fiecare [evreu] va cunoaște Tora conform explicației care corespund rădăcinii sufletului său“ (din cele 600.000 de bază, „rădăcini“, s-ar înțelege).

Și interpreții rabinului Natan Shapiro au spus că: da, există mai multe evreii, dar fiecare din cele șase sute de mii de suflete evreiești existente poate, în mod mistic, să anime mai mult decât singură persoană, decât un singur evreu.

*

[…..]

Evreii au dat anul jubileului pentru sacrificiul holocaustic de șase (milioane)

Nebunia numărului de șase de milioane de evrei care trebuiau să dispară, sacrificați (noah / shoah), pentru ca restul să se întoarcă în țara „promisă“ vine din interpretarea fantezistă, total scoasă din context, făcută la sfârșitul secolului 19 de către grupări mistice. talmudico-sioniste pe un text biblic alterat din Tora.

Sunt foarte implicați în această poveste evreii newyorkezi conduși de rabinul Wise de la Templul Emanu-El (New York) care a coagulat cu ajutorul publicației The American Hebrew – deținută de unii lideri ai B’nai B’rith (ordinul masonic evreiesc) – iudaismul reformat, progresist și sionismul în jurul Jewish Institute of Religion.

Rabinul Stephen Samuel Wise, având în spatele sale evreii New York-ului (un veritabil stat evreiesc în America) și pe cei din toate SUA, a controlat politic, de facto, președinții Statelor Unite din epoca sa (acest fapt l- a arătat despre Wise și Douglas Reed în „Controversa Sionului“).

Vom vedea mai jos cum și The American Hebrew anunța în 1919, cum o făcuse și rabinul Wise din 1900, că în Europa vor pierii șase milioane de evrei în „holocaust“ (cuvânt folosit ad literam în textul englez).

*

Astfel în cartea Leviticul din Tora (la noi în Vechiul Testament), capitolul 25 versul 10, stă scris „…fiecare dintre voi se va întoarce la moșia lui și fiecare dintre voi se va întoarce în familia lui“ (cuvintele lui Yahve către Moise pe Muntele Sinai).

Era vorba de întoarcere în anul jubiliar (o dată la 50 de ani) la ordinea firească a lucrurilor, dar re-interpretatorii evrei ai acestui text nu numai că au înlăturat directiva de etică socială din text (care, în context, arăta și iertarea). datornicilor și eliberarea sclavilor: „ să returnați înapoi pe fiecare om la familia lui“ ), dar au văzut altceva, bazându-se și pe scrierea incompletă a unui cuvânt în cărțile lor și pe un puseu de imaginație înflăcărată.

De fapt, rabinii evrei care au răstălmăcit această poruncă primită de Moise, au îngropat, totodată, definitiv, și dreptatea divină primordială, care, prin acest capitol din Levitic, restabilea egalitatea israeliților o dată la o generație (la 50 de ani), astfel ca cei săraci, cei îndatorați sau dependenți și fără pământ, să aibă un nou început, o nouă șansă. Se vede că atât de tare nu le-a plăcut evreilor ajunși această poruncă, nu numai că nu au respectat -o ( neținând datina jubileului), dar i-au dat și alt înțeles.

Cum au făcut?

În ebraică cuvântul „întoarce“ din acest text ar fi trebuit să fie „tashuva“ ( תשובה), dar în foarte multe copii ale Torei pe care le foloseau rabinii est-europeni, cuvântul acesta apărea în Levitic, din greșeală, trunchiat, astfel: „tashua “(תשבה), adică fără litera ו ( vav ).

*

Rabinii, în „înțelepciunea“ lor neafectată de rațiune, au văzut un semn, un mesaj, în această banală omisiune, și, cum în Ghematria (nu me rologia evreiască) litera ו ( vav corespunde cifrei șase, au concluzionat pentru poporul evreu, cu licenţa talmudică a răsucelii înţelesurilor, că „Vă veţi întoarce minus 6“. Minus șase milioane sa precizat apoi, referitor la condiția „întoarcerii“ evreilor în Palestina (de ce milioane și nu zeci sau sute, nu au spus, dar probabil că le-au băgat pentru „greutate“). Iar totul a plecat de la un vechi text biblic care se refera la cu totul altceva.

Explicația interpret răsucite această dată de un profesor evreu în Talmud de la Yeshiva University din New York, rabinul Benjamin Blech, care și el crede în corectitudinea ciudatei interpretări sioniste și o susținere în cartea sa  The Secrets of Hebrew Words“, cu primă ediție în 1977 (preluată și de Ben Weintraub în cartea „The Holocaust Dogma of Judaism: Keystone of the New World Order“, 1995).

Primul o spune, de peste 40 de ani, rabinul Benjamin Blech , dar o spune și r abinul Zev Brenner (în articolul „The Joy of Six“ din The New York Jewish Week, din 16 mai 2017), că sursa aceste interpretări este cartea de bază a kabbaliştilor, Zoharul, dar nu dau un citat precis pentru acest „Jubilean Code“, cum îi zice predicatorul evreu Jonathan Cahn interpretării, în capitolul 32 din cartea sa „ The Oracle. The Jubilean Mysteries Unveiled“, newyorkez şi el, ce-şi zice şi „rabin“, deşi nu e .

Aceeași lume evreiască newyorkeză, cu ideile ei, se regăsește și la Yeshiva University și la Free Synagogue (atașată de Jewish Institute of Religion) a rabinului progresist Wise, marele sforar politic care a asociat primul în public suferința a 6 milioane de evrei cu năzuința sionistă. .

*

Au început să strige „ șase milioane “ de evrei sacrificați din 1900 până la Al Doilea Război Mondial ( dar mai ales după el )

Prima referire la degradarea („degraded“), ruinarea sau pierirea a șase milioane de evrei apare în 1900lider sionist american și al unei efervescențe religioase, membru și în echipa evreiască de manipulare a președinților americani, care a spus la o întrunire sionistă că există „6.000.000 care trăiesc sângerând pentru sionism“, afirmația apărând în The New York Times din 11 iunie 1900.

Apoi, în articolul despre „Antisemitism“ din Encyclopaedia Britannica ( ediția a Xa, din 1902, vol. XXV p. 482) sa scris că: „În Rusia și România există șase milioane de evrei supuși degradării sistematice“. Abia anul următor, în 1903, a avut loc răscoala moldovenilor împotrivă triva evreilor care îi jecmăneau economic, „ pogromul de la Chişinău“, declanşat şi de ştire găsirii trupului unui copil creştin de origine ucraineană, Mihail Rîbacenko, la Dubăsari, omorât. unui ritual iudaic , în răscoală murind 47 sau 49 de evrei, conform surselor evreieşti (precum Leo Errera, „ Les Massacres de Kishinev“, Bruxelles 1903) . Guvernatorul rus S. D. Urusov („Însemnările unui guvernator. Chişinău 1903-1904“) avea să scrie că moldovenii sunt incredibil de naivi şi de generoşi, prin aceasta ei fiind vinovaţi că au fost crunt înşelaţi şi jecmăniţi de către evrei (care, drept colonizatori, erau mai numeroase decât localnicii).

*

Cifra, mult mai precis ca soartă a evreilor, avea să fie anunțată, „vizionar“, și de către Max Nordau, la Congresul Mondial Sionist din 1911, care a clamat că : „ Aceleași guverne de dreapta [ din Europa] pregătesc anihilarea completă pentru şase milioane de oameni“ evrei (citate de sionistul Ben Hecht în cartea sa Perfidiy, la pagina 254).

Tot în același an (1911), raportul American Jewish Committee, una dintre marile organizații evreiești din SUA, pretindea că, din 1890, Rusia are o politică de expulzare sau exterminare a 6 milioane de evrei.

*

Mai înainte, î n 1905, anul demarării primei „revoluţii“ (eşuate) îm potriva imperiului rus, condusă de către evreii din Partidul Socialist Revoluţionar – Grigory Gershuni , Yevno Azef , Mikhail Gots şi Ilya Rubano vich -, înfiinţat de Gershuni în 1901. a sa brigadă teroristă (SR Boevaya Organizatsiya , „organizația combatantă“, ce asasina rușii marcanți), și de Partidul Social Democrat Muncitoresc Rus (RSDLP), în care fruntea fondatorilor provenea mai ales din Bund-ul evreiesc și de la revista ilegală Rabochaya Gazeta („Gazeta Muncitorilor“, unde scria liderul comunist Lenin, dar fiind condusă de evreul Boris L. Eidelman și înființată la Kiev în același an cu Bund-ul și sionismul, în 1987), iar se pronunțase cifra magică de șase milioane, privindu- i pe evrei.

Astfel, în SUA, mare publicație The New York Times (deținută de dinastia evreiască Ochs-Sulzberger ) pretindea la 1 noiembrie 1905, când „revoluția“ din Rusia încă nu se terminase, că, din 1890 până în 1902, procuratorul șef al Rusiei. , Konstantin Pobedonostsev (Pobiedonostzeff) ar fi cauzat „ruinarea și exilul din Rusia a șase milioane de familii evreiești“. Pobedonostsev ar fi contribuit la mutarea evreilor din marile orașe rusești pe care le aglomeraseră, spre vest, în „regiunea de rezidență“ evreiască , cunoscută ca „ Chertá Osédlosti“ sau „Pale of Settlement“. , din Ucraina, dar a impus evreii și în Moldova basarabeană, primită de Rusia de la Imperiul Otoman în 1812. Lui Pobedonostsev i sa atribuit și susținerea: „Caracteristicile rasei evreiești sunt parazitare; evreilor , ca să se întreţină, le este necesară o altă rasă ca «gazdă», deşi se ţin străini şi autonomi…“.

*

Anul următor, 1906, în Anglia, vorbea despre sacrificarea a șase milioane de evrei și politicianul și jurnalistul evreu berlinez Paul Nathan (1857-1927), susținător al „mișcării revoluționării evreiești în estul Euro pei “, declarând public că „ governl rus are o soluție pentru chestiunea evreiască și că această soluție presupune exterminarea ucigașă a 6.000.000 de evrei.“

Paul Nathan era un executant al lui Nathaniel Mayer Rothschild (1840-1915), primul lord Rothschild din Anglia, mai cunoscut ca Natty, şeful evreimii britanice şi chiar al celei globale. Căci, când în 1900 rabinul Stephen Wise a pomenit prima oară, în SUA, de cei „șase milioane de evrei ( ce vor fi) sângerând pentru sionism“, Paul Nathan a înființat la Berlin „ a societatea de ajutor“ Caritatea Evreilor Germani (Hilfsverein). der deutschen Juden), pentru evreii prinși în mișcarea revoluționară din Rusia, iar în 1906, când a organizat la Londra conferința în care plângea exterminarea imaginară a șase milioane de evrei, președinte al acestei Caritatea ( Hilfsverein) apărea însuşi lordul Rothschild. Așa că au strâns fonduri de la „filantropi“ și o comisie Rothschild sa deplasat la Sankt Petersburg , sa întâlnire cu baronul evreu „rus“ local Horace Günzburg (Evzelevich Gintsburg, șeful IE Gintsburg Bank din Rusia ) și a stabilitate aranjamentele pentru distribuirea banilor, pe baza listelor făcute de niște „comite evreiești“ cu cei „care nu își pot câștiga existența“, „fondul internațional“ (în care se ascundeau și banii pentru revoluționarii evrei) fiind distribuite spre evreii din Rusia de Banca Rothschild din Londra și de Samuel. Montagu & Co, banca implicată și în proto-sionismul „ Iubitorilor Sionului“ ( Hibbat Zion). Rothschildzii aveau și interese financiare în Rusia, unde dețineau mari exploatări petroliere prin firma Bnito (compania petrolieră a zonei mărilor Caspică și Neagră, cu mari terenuri petroliere și în România), în concurență cu frații suedezo-ruși Nobel (cei care au insti tuit celebrul). premiu), afacere în care erau asociați cu evreul Marcus Samuel, șef al City-ului londonez și fondator al companiei Shell, firma mamă a „ olandezei “ Royal Dutch Shell, marea companie petrolieră în componența căreia a intrat și rothschildiana Bnito și care, după victoria revoluției comunisto -evreiești în Rusia ( 1917 ) și după Primul Război Mondial a obți nut monopolul exploatării mai multor câmpuri petroliere din Uniunea Sovietică (Zara Steiner, „ The lights that failed: European international istorie, 1919-1933.” Oxford University Press, 2005).

*

Povestea celor șase milioane de evrei în ruină a fost reluată și cu ocazia Primului Război Mondial:

În 1914, la scurt timp după începerea războiului, American Jewish Committee anunță prin The New York Times din 2 decembrie 1914 că 6.000.000 de evrei din Europa au nevoie de ajutor, instituție pentru asta un comitet la Templul Emanu-El (New York) , sinagoga aceluiaşi celebru rabin Stephen Wise, promotorul iudaismului progresist.

Tot The New York Times anunța în 18 octombrie 1918, la sfârșitul războiului, că același American Jewish Committee vrea să ofere, împreună cu Jointul și cu banca Kuhn Loeb, un ajutor de un miliard de dolari „pentru cei 6 milioane de evrei aflați în suferință. în Europa şi pentru reconstrucţia evreităţii“.

*

The American Hebrew (publicație port-drapel a iudaismului progresist a rabinului cauzei evreiești globale și a sionismului) publică la 31 octombrie 1919 articolul „Crucificarea evreilor trebuie oprită“, în care fostul guvernator al New York-ului din 1913-1914 . , Martin H. Glynn, spunea că „șase milioane de bărbați și femei evrei mor de foame peste mări“ într-un iminent „holocaust“, folosind chiar acest termen, cu aproape o jumătate de secol înainte de consacrarea lui privind pretinsa soartă a evreilor. în Europa, ca ucişi sistematic în 1941-1945. Glynn nu era evreu, dar, ca politician newyorkez era total dependent de mașina de vot evreiască, ca şi familia Roosevelt, care a dat doi preşedinţi ai SUA aserviţi total lobby-ului evreiesc. Iar articolul este opera patronului principal al publicaţiei, evreul Philip Cowen, implicat în conducerea masoneriei evreieşti B’nai B’rith timp de 50 de ani, la New York.

În 1905, preşedintele Theodore Roosevelt îl numise pe masonul evreu Philip Cowen în serviciul de imigrare al Statelor Unite, iar în 1906 acesta a fost trimis în misiune specială de către SUA pentru a raporta „cauzele“ uriaşei migraţii în America, evreieşti mai ales, din sudul ţării. şi stul Europei. El a sosit în Rusia și a raportat apoi în SUA că acolo se desfă șoară „un val de pogromuri“. Dar era epoca „primei revoluții ruse“, în care evreii erau în prima linie, iar împotriva „revoluționarilor“ (evrei) se îndreptau și repercusiunile („persecuțiile“).

Și România era o obsesie mai veche a patronului The American Hebrew, așa că, în rapoartele sale, Philip Cowen (altă tată se chemase, ca evreu german, Raphael Isaac Keil) a transmis numărul mare de refugiați evrei în America are drept cauză. situația acestora în Europa de Sud și de Est, „în special din România“, deși nu era real.

Erau axaţi asupra României din 1878, cu ocazia Tratatului de la Berlin de după „Războiul Ruso-Turc din anii 1877-1878“, care fusese şi „Războiul de Independenţă“ al României faţă de Imperiul Otoman. Cu prilejul acestor negocieri, Alianța Israeliților (din Europa) și B’nai B’rith (masoneria evreiască din America, ce controla The American Hebrew ) i – au umilit pe reprezentanții României învingătoare (care făcuse mari sa crificii materiale și jertfe umane în războiul ). contra turcilor din 1877-1878), I Brătianu şi Mihai Kogălniceanu, puterea lor, prin puterea evreiască asupra marilor, li sa permis să ia parte numai ca informatori, într-o singură ședință , apoi trebuind să părăsească sala. Tot aceste organizații evreiești au impus, prin articolul 44 din Tratat, ca Principatele Unite române, în schimbul recunoașterii rii independenței, să-și modifice Constituția în favoarea evreilor, prin „împământenirea“ lor, căci , năvălindîn cohorte din este, se așezaseră în localităţile româneşti, dar nu erau recunoscuţi ca cetăţeni. Despre negocierile de la Berlin și impunerile României,Mihai Eminescu, ca ziarist, scria chiar atunci: „Evreii, de la 1848 și până astăzi, din 30.000 s-au înmulţit prin imigraţie la 550.000“ . Acum voiau și drepturi, voiau ca religia să nu poată fi un obstacol la „împământenire“ (de încetățenire) în p rincipatele române .

Iar România, care abia se înfiripa ca stat, ca să fie „independentă“ a acceptat să fie ocupată de cohortele evreiești năvălitoare care voiau ca România să fie țara lor, nu doar un refugiu temporar, de la New York toată campania acestei afaceri politice , urmată apoi de restul presei, fiind dusă de The American Hebrew a lui Philip Cowen (Keil) și a asociaților săi , toți din B’nai B’rith.

Bine angrenat în culisele puterii, Philip Cowen sa plasat și ca funcționar de rang la Serviciul de Imigrare din Ellis Island, timp de 22 de ani ( pensionându de aici abia în 1927, la vârsta de 74 de ani), fiind în mare măsură. responsabil pentru un mare număr de „refugiați“ care au emigrat din Europa și Rusia în America, preponderent evrei.

*

Tot în 1919, la 8 septembrie, cu puțin înainte de anunțul din The American Hebrew (din octombrie), și evreiescul The New York Times pretindea că „ Populația evreiască de 6.000.000 de suflete din Ucraina și Polonia a fost anunțată prin acțiuni și prin cuvinte că va fi complet exterminată“ (fiind, deci, „în pericol“).

*

Deşi îi reuşise lovitura de stat din 1917, condusă de revoluţionarul Lev Troţki (evreul Leib Bronştéin ), între 1918 şi 1922 puterea sovie tică bolşevică din Rusia se clătina, urmare a alianţei anti-bolşevice ( zisă „ contrarevoluţionară şi ) a anti-comunişti lor, care au format Armata Albă (sau Garda Albă), ce sa înfruntat cu Armata Roşie (bolşevică) într-un sângeros război ce a durat trei ani, împotriva bolşevicilor intrând şi Polonia (v. „ Războiul polono-sovietic „).

Aşa că, de peste ocean, intra iar în priză The New York Times, care în 20 iulie 1921 anunţa că „pe măsură ce puterea sovietică scade, evreii din Germania sunt îngrijoraţi de posibilă masacrare a 6.000.000 de evrei în Rusia“. Destul de mulți din bundiştii evrei erau atunci de par tea menşivicilor, deci a „albilor“, dar acest mesaj de la centrala iudaică din SUA ia putut determina pe toţi evreii să treacă la „roşii“ ( la bolşevici, unde erau deja o parte mai mare din evrei), liderul bolşevicilor, V. I. Lenin (evreu după mama mamei sale, descendenţă iudaică „corectă“), creând din 1918 neobişnuita YevSektsiya („secția evreiască“) în partidul comunist.

*

„Astăzi 6.000.000 de evrei se confruntă cu ele Mai Întunecate Zile Cunoscute Vreodată din Lunga Istorie a Rasei“ titraseră identice și unele ziare locale din SUA, pe același subiect, echipa ca bolșevicii să piardă, cu un înainte, în Tulsa Daily . World, în 11 aprilie 1920, și în Utica Herald-Dispatch, din statul New York, în 20 aprilie 1920).

*

În 22 martie 1922, ziarul cotidian Lowell Sun din Massachusetts (statul american al elitelor conducătoare), mai cunoscut ca The Sun, scria că „Evreii care urmează să primească ajutorul [din partea SUA, sunt] …peste șase milioane de evrei rătăcitori. pe drumuri, târându-se în mizeria lor şi hră nindu -se cu scoarţa copacilor şi cu ierburi ce cresc pe marginea drumului“ ( în Rusia şi estul Europei).

*

În 1926 și Encyclopaedia Britannica relua tema ce o lansase în 1902, scris și acum, în ediția 13, volumul 1, pagina 145, că: „În Rusia și România rămân peste șase milioane de evrei care sunt dezintegrați sistematic“ („ systematic degraded“). adică ruinaţi, degradaţi). În realitate, în Uniunea Sovietică („Rusia“), evreii erau la putere, prin comunism, iar în România o duceau foarte bine, fiind chiar prosperi economic.

*

În aprilie 1932 era lansat filmul artistic american Symphony of Six Million (Simfonia celor Şase Milioane), care prezintă această frumoasă a evreilor newyorkezi (cu accent pe cartierul Lower East Side) , dar care nu aveau nici o legătură cu numărul de şase milioane, fiind astfel un mister semnificația numelui filmului, impus, în loc de originalul Night Bell (Clopotul de Noapte), de către producătorul evreu „rus“ (khazar) David O . Selznick, care a produs apoi și celebrul Gone With the Wind / Pe Aripile Vântului, și care era căsătoria cu fiica patronului MGM, Louis B. Mayer, evreul care a adus la Hollywood ca marcă (a MGM) „Leul lui Judah“ și a produs și niște filme împotriva Germaniei naționale.

Selznick zicea că a adaptat și scenariul, pentru a sublinia „accentele etnice“ și ca să „servească drept oglindă a vieții evreiești, atât a imigranților evrei, cât și a copiilor lor asimilați“, dar filmul include rugăciu ni evreiești în ebraică, precum Shema . ritualul Pidyon Ha-Ben şi cel al Răscumpărării Primului Născut, iar motivele muzicale se bazează pe melodii evreieşti (liturgice chiar, unele), iar titlul de Simfonia celor Şase Milioane l-ar fi pus ca „ referire la populaţia oraşului New York“.  

Dar nu erau șase milioane de evrei în New York în anii 1930, ci circa 1,8 milioane, cei mai mulți provenind din cei 2,5 milioane evrei ashkenazi ( khazari adică, după Arthur Koestler) care au venit în SUA între 1889 și 1924 , din Imperiul Rus,România, Ungaria sau Polonia, cei mai mulți stabilindu-se chiar în Lower East Side, locul principal din New York al acțiunilor filmului Symphony of Six Million .

Deci cele șase milioane de evrei din titlu sunt o cifră simbolică, a unei cauze, extrasă din mistică talmudisto-sionistă. Pe de altă parte, David Selznick producea filmele sub influența consumului de amfetamina.

*

În 1933, ascensiunea naţional-socialiştilor, care contestau supremaţia evreiască în economie şi în viaţa socială din Germania şi nu numai din ţara, avea să citească aceste idei „holocaustului“ ce se abate asupra evreilor, care se cred periclitaţi, deşi nu există. nici lagăre de concentrare sau de muncă și nici vreun război nu începuse.

Astfel, tot The New York Times, publica la 1 iunie 1933 știrea că editorialistul lor sionist Samuel Margoshes (de limbă idiș ) „ spune că a primit o scrisoare din Zurich de la o poetă evreică [probabil Margarete Susman sau Else Lasker-Schüler] în urmă cu câteva zile, arătând că aceasta ar fi «fugit din holocaust»“ sau „de holocaust“ („ run away from the holocaust“), adică din Germania național-socialistă.

*

„Holocaustul“ era deci, la început, înainte de război, asociat doar venirii la putere a național-socialismului, fără să existe vreo (altă) „crimă“, ci doar venirea la putere a unor adversari.

Iar acest Samuel Margoshes (1887-1968), evreu de origine khazare și el, ca mai toți cei din povestea aceasta, relansatorul temei, în 1933, a „holocaustului“ venind peste evrei, era membru în conducerea American Jewish Congress, în comitetul administrativ. al Zionist Organization of America și al American Jewish Congress, dar, cel mai important, Sam Margoshes se află și în conducerea executivă a Jewish Agency, un fel de serviciu secret al mișcării sioniste globale, ce și-a transmis nu o datăcătre Mossad (spionajul statului evreu).

După război, acest sionist avea să se ocupe de promovarea poveștii Holocaustului, termen pe care, iată, el îl (re)lansase în 1933, când nu există nici un holocaust, așa cum nu este predat azi doctrinar, cu forța, ca „ genocidul evreilor europeni între 1941 și 1945, în timpul celui de Al Doilea Război Mondial“. Astfel, Samuel Margoshes, împreună cu Jacob Glatstein , alți activiști evrei, au publicat, între 1968 și 1985, „Anthology of Holocaust literature“ în 32 de ediții, deoarece din 1945 evreii au lansat un adevărat maraton de literatură „memorialistică“ de Holocaust.

*

La 31 mai 1936, The New York Times, ca la o comandă sionistă, susține imigrația evreiască în Palestina pentru a stopa „suferințele intolerabile ale milioanelor de evrei în holocaustul european… pentru a salva aceste milioane nefericite de la anihilarea totală… „.

La acea dată Germania nu atacase pe nimeni, nu ocupase nici un teritoriu străin, dar sforarii evreii (sioniştii) erau uimitor de anticipativi, ca şi când totul se desfăşoară după un plan prestabilit.

Să nu uităm că sioniştii reuşiseră să încheie cu autorităţile germane naţionale socialiste, încă din 1933, prin „ para-statala“ Jewish Agency ( cu baza puterii sale, nedeclarate, în SUA) şi prin Zionistische Vereinigung für Deutsch land Asociaţia Sionistă a Germaniei) o înțelegere privind emigrarea evreilor în Palestina, cu ajutor și acord german, înțelegere cunoscută ca Haavara Agreement.

*

Tot în 1936, în The Times (The London Times) din 26 noiembrie, liderul sionismului, Chaim Weizmann, spunea că „în Europa de Est sunt 6 milioane de evrei nenorociți și nedoriți, condamnați să fie închiși“, căci domeniul „o amenințare pentru Europa“. De fapt Weizmann, evreu „rus“ (khazar), și-a construit o carieră personală din sionism și ar fi avut nevoie de milioane de imigranți evrei est-europeni în Palestina (unde să facă un stat evreu), făcând această agitație politică. El chiar va ajunge, astfel, din 1948, preşedintele noului stat, Israel. 

*

Până în iunie 1941, când a izbucnit războiul dintre Germania și Uniunea Sovietică , nu ar fi existat o exterminare a evreilor, conform definiției oficiale a Holocaustului.

Cu toate acestea, în 25 iunie 1940, în cotidianul american The Palm Beach Post, ce acoperă sudul Floridei (cea mai populată zonă cu evrei din SUA, după New York) liderul evreu Nahum Goldmann (șef al World Jewish Congress,dar și vechi sionist)afirmă că,dacă Germaniacâștigat confruntarea cu Anglia, „ 6.000.000 de evrei sunt sortiți distrugerii“.

*

Există sute de asemenea invocări a cifrei și șase milioane de evrei în primejdie sau care vor pierii, de la anul 1900 până în 1940, fără nici o bază logică. Doar odată sa spus că acestea șase milioane ar fi numărul de evrei din Europa, dar numărul real era de 9,5 milioane de evrei europeni. La unele dintre aceste locații pot fi văzute și facsimile din presa epocii cu „știrile“ privind ruinarea celor șase milioane de evrei, închipuite de ei:

https://theplanforthefuture.org/index/the-six-million-jews/

https://nanomatic.fi/pdf/6million.pdf

https://escapistus.livejournal.com/1586021.html

https://escapistus.livejournal.com/1586238.html

După război, din 1945, după cum arată istoricii în dependenţi, învingătorii, în fruntea căreia s-au aşezat şi sionişti, s-au ocupat cu schingiuirea foştilor lideri germani pentru a îi obliga să recunoască că au ucis, în total, 6 milioane de evrei. . Torturile acestea sunt descrise bine documentat către Mark Weber, în lucrarea „The Nuremberg Trials and the Holocaust“ („Do the ‘war crimes’ trials probe extermination?“).

Este des evocat cazul fostului comandant de la lagărul Auschwitz, Rudolf Höss, care a fost torturat bestial de către anchetatorii de Nuremberg pentru a semna o „confesiune“ falsă și auto-incriminatoare, ce a fost apoi citată pe scară largă ca document cheie al exterminării. în Holocaust a (şase) milioane de evrei. Aceasta „mărturie“ prezentată Tribunalului de la Nürnberg, este considerată un „moment culminant al procesului“, „cea mai izbitoare și memorabilă dovadă a unui program german de exterminare a evreilor“.

Dar, în realitate, Rudolf Höss nu a admis niciodată că el ar fi ucis 2,5 milioane de oameni la Auschwitz , ci, într-un jurnal („eseu“) după moartea lui, a spus despre această cifră, ce ia fost fost. impusă de anchetatori: „Eu însumi nu am știut niciodată numărul total de evrei care au murit în lagăr [din diverse cauze], și nu am nimic care să mă ajute să ajung la o estimare… Consider că un total de 2,5 milioane [cât au spus acuzatorii] este mult prea mare. Mai și Auschwitz avea limitat în ceea ce privește capacitatea de vânzare [ de a arde cadavrele celor care care mureau]… În timpul primului interogatoriu m-au bătut pentru a obține mărturisiri. Nu știu ce era în stenogramă, sau ce am spus, deși am semnat-o, pentru că mi-au dat băutură și m-au bătut cu biciul. A fost prea mult chiar și pentru mine să suport. Biciul era al meu. Din întâmplare, găsise loc în bagajul soţiei mele. Nu-mi atinsesem calul niciodată cu el, cu atât mai puțin prizonierii. Unul dintre interogatori a considerat că l-am folosit pentru a biciui constant prizonierii.“ („Death Dealer: The Memoirs Of The Ss Kommandant At Auschwitz“ 1992, lucrare prefațată de evreul Primo Levi, care sa șinu cis în 1987, înainte de publicarea „eseului“ autobiografic al „nazistului“).

Iar Rudolf Hös nu a fost dintre cei mai rău schingiuiți germani de către anchetatorii de la Nurnberg, care nu găseau probe privind uciderea sistematică a milioane de evrei, trebuind să scoată cifra mistică de șase milioane, prorocitura.

      Cornel-Dan Niculae

A se vedea și:

Istoric israelian descoperă originea cifrei de șase milioane de victime ale holocaustului

55 de intrebari despre farsa holocaustului

Pilula Roşie – Imposibilitatea holocaustului în mintea unei persoane raţionale

*
Nota redacției – Excelent acest adevărat studiu al neobositului Cornel Dan Nicolae. Recunoștința noastră pentru tot ce a scris până acum.
Cuvîntul „șase” are o poziție aparte în argoul infractorilor, fiind folosit ca interjecție de avertizare: „Șase! Poliția!” Mai avem și expresia argotică „a merge pe șest/șestache”, unde „șest” provine, foarte probabil din idiș, cuvînt slav la origine, preluat de infractorii evrei vorbitori de idiș. Argoul internațional are multe cuvinte din idiș, efect al numărului mare de evrei care s-au ilustrat ca mari gangsteri, mari interlopi! În America, gangsterismul a fost practicat mai ales de evrei originari din Estul Europei, evrei kazari. Informație preluată de la cursul lui Alexandru Graur despre argou, din anul 1964.