G
164 aprobate
gert.frau@yahoo.com
89.136.113.152

Sunt curioase acele nume al diavolului, Sarsaor și Sarsailă! S-a propus ca Xerxes să fi rămas în mentalul colectiv al popoarelor Balcanice, deși Thracii au suferit mai puțin de pe urma invaziilor sale decât grecii antici, din care numai o zecime s-au ridicat la luptă.
D-nul Coja este lingvist. Poate știe că în mitologia păgână a poporului român, rața este personificarea diavolului care zboară pe suprafața apei primordiale. Nu era neapărat astfel în antichitatea dacică, și carpică în special. Coman are o carte foarte frumoasă despre numeroase motive mitologice românești, provenite atât din substratul tracic, cât și cel de import, romanic.

Nu cumva numele acela se împletește cu sarselă (fr.sarcelle), sarsă, sarțea?
https://dexonline.ro/definitie/sarsel%C4%83

Dacă nu era atribuit francezei, cf. unui nebulos lat. querquedula, m-aș fi îndreptat direct spre *ḱorh₂-, *ḱer- ca derivat dacic, sunet imitativ al mai multor păsări, printre care arh.cornice (lat.cornix), corb (lat.corvus) sau Dac.cioară (sorrë) și sarcă/țarcă.

Întâmplător, -or și -ilă pot fi diminutivale, dar legat tot de rață, ca reprezentare a diavolului, amintesc și Sotea/Șotea care reflectă alb.shotë ”rățoi, rață mare” din PAlb *sjāutā, aparent o metateză din IE *saṷieto- cf. galezului hwyad
v.Corn. hoet, Bret. houat . https://en.wiktionary.org/wiki/hwyad
Există o mitologie indo-europeană veche privitor la rațe. https://en.wikipedia.org/wiki/Hamsa_(bird)

Jokl propune o formă prefixată după IE *anǝt, cf. lui Vladimir Orel, dar nu precizează care ar fi acel prefix. Tracic *sa- cf. *sam- și lat.com-? Vezi Sabôkoi (Σαβῶκοι), Sabazios (Σαβάζιος, Σαβάδιος, Σαβάσιος, Σαβάνδος) și altele.
În română avem atât nată ”rață” din lat.anas, anatem (*anats), cât și rață (*roață?) din substrat. Vezi Alb.rosë cf. PAlb. *(a)nātjā (PIE *h₂énh₂ts). Ori îmbele sunt preromanice!

Ca fapt divers, în albaneză apare un prefix (rar) ka-, kë-, kë(r)- cu r epentetic (zice V.Orel), uneori sonorizat în g- și ar fi, cel puțin teoretic, același cu prefixul lat.com-, con-. Dacă ar fi avut un m silabic (*ḱm̥-) urmat de consoană s-ar fi transformat în *ka- (vezi gr.kata-), iar *ḱ s-ar fi depatalizat. https://en.wiktionary.org/wiki/cum#Latin

Probabil e un împrumut germanic (ga-), dar alt prefix, de data asta tracic trebuie să fi fost *sa(m)- din IE *sem- (“together, one”), care apare ca iranicul *ham- sau *han- (pers.han-, ham-, oset.ӕm-, ӕn-, arh. hӕm- /hǝm-/) Vezi rom.hambar din persană, cf. sambʰārás (prob.coradical cu sâmbră). https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-Iranian/samb%CA%B0%C4%81r%C3%A1s

În albaneză au avut un prefix intensificator sh- (nu sh- din IE *eḱs-, comparabil cu rom. ș, s-), ci unul reconstruit *aș- din derivatul *m̥ǵs- , conform Av.aš- și gr. aga- ‘foarte’ (Agamémnōn ‘foarte statornic/hotărât’, Agapēnōr /Ἀγαπήνωρ, ‘mare suferință?’) care corespunde adj.megas, megalos sau alb.madh (mare), Av.maza.
agathos https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Hellenic/%C9%99gat%CA%B0%C3%B3s

M-am întrebat în trecut dacă nu cumva Agatârșilor (Agathyrsoi) nu le este reinterpretat numele conform acestui prefix, mult uzitat în perioada arhaică în dialectele grecești. ”Grupul cultural podolian” era unul tracic cu siguranță, iar din aceștia se vor forma confederațiile Carpice și Coisstobôce.
Probabil numele lor era *Haxāϑrauša, însemnând „prosperând prietenii/tovarășii”.

*

NR – Aud prima oară de o rață mitologică! Nu prea o ajută fizicul!